Výstraha ženskému dopravnímu personálu!

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výstraha ženskému dopravnímu personálu!


Městské podniky pražské.
Dopravní podniky.

Čj. 95210/42 - D 19.
V Praze dne 17. prosince 1942

Mnohé ženy - průvodčí si při své službě neuvědomují odpovědnost a vážnost svého poslání a svých úkolů u elektrických drah.

Přes důrazné poučení, jehož se všem nedávno dostalo při periodickém školení, vyskytují se i nadále případy, že lehkomyslné průvodčí opouštějí vozy před konečnými stanicemi, že přecházejí na jiné vozy a baví se za jízdy s průvodčími /muži i ženami/ anebo i se řidiči. Některé ženy - průvodčí na vozech kouří, flirtují, ba dokonce se i miliskují.

Tyto poměry nelze za žádných okolností trpěti.

Proto se zřizuje zvláštní anonymní kontrolní služba nad chováním žen v dopravní službě.

Zjištěné přestupky se budou stíhati, a to podle jich druhu i těmi nejpřísnějšími, po ruce jsoucími opatřeními, jak toho vyžaduje význam bezpečného a nerušeného provozu elektr. drah v nynější mimořádné době.

Ve svém zaměstnání u elektrických drah nesmí žádná průvodčí spatřovati pouhé přechodné zabezpečení před event. jinými a snad i těžšími úkoly. Všechny ženy, které služebním výkonem nebudou trvale prokazovati dostatečným zájem a skutečnou způsobilost k zastávání dopravní služby budou dány k dispozici pracovnímu úřadu.

Vedoucím výpravčím ukládám, aby každé průvodčí dali potvrditi podpisem, že tuto výstrahu, jež se veřejně nevyvěsí, četla a vzala na vědomí.

Ing. Arnošt Páv, v.r.
ředitel

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024