Smyčka Těšnov

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Těšnov


Tak trochu „nechtěná“ smyčka v oblasti Těšnova byla uvedena do provozu 24. října 1985. Jejímu vzniku předcházel barbarský čin v podobě likvidace unikátní budovy železničního nádraží Praha – Těšnov a zrušení tramvajové tratě v ulici Na Florenci.

Letecký snímek prostoru dnešní tramvajové smyčky Těšnov, jemuž ještě dominuje impozantní budova těšnovského železničního nádraží, včetně kolejiště. | 1953
Letecký snímek prostoru dnešní tramvajové smyčky Těšnov. Budově železničního nádraží již chybí jedno boční křídlo, pryč je i kolejiště a ve středu snímku se rodí mostní estakáda automobilové magistrály. | 1975
Letecký snímek se zakreslenou smyčkou Těšnov v současnosti. | 2015
Vůz KT8D5 #9010 během převozu z vozovny Hloubětín na zápůjčku do vozovny Motol vjíždí do smyčky Těšnov. | 9.9.2007
Pracovní vůz T3M #5572 s vánoční výzdobou ve smyčce Těšnov. | 19.12.2016
Souprava vozů T3M #8090+8091 jako záložní vlak ve smyčce Těšnov. | 12.2.1998
Vůz T3M2-DVC #8076 vypravený na záložní vlak vozovny Hloubětín ve smyčce Těšnov. | 3.4.2004
Záložní vlak složený z vozů T3M #8032+8085 ve smyčce Těšnov. | 25.8.1998
Vůz Škoda 14T Elektra #9128 vypravený na linku 17 manipuluje ve smyčce Těšnov. | 2.4.2016
Vůz KT8D5 #9003 vypravený na linku 15 manipuluje v prostoru smyčky Těšnov pod dohledem dispečerského vozidla. | prosinec 1986
Vůz KT8D5 #9004 vypravený na linku 15 manipuluje v prostoru smyčky Těšnov. | 1.5.1987
Vůz KT8D5 #9004 vypravený na linku 5 manipuluje v prostoru smyčky Těšnov. | jaro 1987
Vůz T3M2-DVC #8053 deponovaný ve smyčce Těšnov na záložním vlaku. | 19.1.2004
Prototypový vůz RT8D5M #0029 ve smyčce Těšnov. | 13.4.1995
Skromně neskromný oslavenec, po prototypovém voze druhý zástupce elegantní dámy v pražských ulicích, vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9201 vyčkává ve smyčce Těšnov na slavnostní výjezd do pražských ulic s čelnými představiteli města a Dopravního podniku pro své první běžné cestující! | 5.10.2010
Vůz KT8D5 #9040 vypravený na linku 8 vyčkává ve smyčce Těšnov. | 24.7.2004
Během rozlučkového dne s vozy KT8D5 byly na dočasně oživené lince 15 provozovány dva poslední vozy tohoto typu. Vůz #9030 v netradiční kombinaci BUSE transparentů a střešního budníku vyčkává ve smyčce Těšnov. | 21.5.2013
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9227 během zkušební jízdy zavítal do smyčky Těšnov. | 15.8.2011
Záložní vlak vozovny Hloubětín T3M2-DVC #8079+8053 ve smyčce Těšnov. |
Vůz KT8D5 #9036 odstavený ve smyčce Těšnov po dopravní nehodě. | 16.4.2012
Provozní význam dostavěného oblouku do smyčky z centra je od počátku veliký. Souprava vozů T3SUCS #7234+7235 na odkloněné nostalgické lince 23 mohla být ukončena ve smyčce Těšnov. | 23.11.2017
Během rozlučkového dne s vozy KT8D5 byly na dočasně oživené lince 15 provozovány dva poslední vozy tohoto typu. Vůz #9030 v netradiční kombinaci BUSE transparentů a střešního budníku opouští smyčku Těšnov a vydává se na další kolo na své trase. | 21.5.2013
Vůz KT8D5 #9048 vjíždí do smyčky Těšnov. | /td>
Pracovní vůz T3M #5572 vjíždí do smyčky Těšnov. | 19.12.2016
Prototypový vůz RT8D5M #0029 vjíždí do smyčky Těšnov. | 13.4.1995
Vůz Škoda 14T Elektra #9164 vypravený na odkloněnou linku 17 vjíždí do smyčky Těšnov novým obloukem od Bílé labutě. | 2.4.2016
Prototypový vůz Škoda 14T Elektra #9111 zavítal během prvních zkušebních jízd také do smyčky Těšnov. | 20.12.2005
Souprava historických vozů #3062+1530 ve smyčce Těšnov. | 9.5.1997
Vůz T3 #6102 během narozeninové jízdy kolegy Absoluta zavítal také do smyčky Těšnov. | 17.7.2010
Vůz T3M #8036 odstavený ve smyčce Těšnov na záložním vlaku. | 3.4.2004
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9201 vypravený na odkloněnou linku 17 zavítal do smyčky Těšnov. | 2.4.2016
Vůz KT8D5 #9003 vypravený na linku 15 manipuluje v prostoru smyčky Těšnov. | prosinec 1986
Vůz KT8D5 #9004 vypravený na linku 15 manipuluje v prostoru smyčky Těšnov. | 1.5.1987
Vůz T3M2-DVC #8076 deponovaný ve smyčce Těšnov na záložním vlaku. | 3.4.2004
Vůz T3M #8029 ve smyčce Těšnov na záložním vlaku. | 12.10.2004
Vůz T3M #8083 odstavený ve smyčce Těšnov na záložním vlaku. |
Vůz Škoda 14T Elektra #9128 vypravený na linku 17 manipuluje ve smyčce Těšnov. | 2.4.2016
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9248 vypravený na odkloněnou linku 17 vyčkává ve smyčce Těšnov. | 2.4.2016
Během rozlučkového dne s vozy KT8D5 byly na dočasně oživené lince 15 provozovány dva poslední vozy tohoto typu. Vůz #9048 vyčkává ve smyčce Těšnov. | 21.5.2013
Pracovní vůz T3M #5572 s vánoční výzdobou ve smyčce Těšnov. | 19.12.2016
Vůz KT8D5 #9036 odstavený ve smyčce Těšnov po dopravní nehodě. | 16.4.2012
Vůz KT8D5 #9036 odstavený ve smyčce Těšnov po dopravní nehodě. | 16.4.2012
Provozní význam dostavěného oblouku do smyčky z centra je od počátku veliký. Souprava vozů T3SUCS #7188+7189 na odkloněné nostalgické lince 23 mohla být ukončena ve smyčce Těšnov. | 13.11.2017
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9248 vypravený na odkloněnou linku 17 opouští smyčku Těšnov ve směru k Bílé labuti. | 2.4.2016
Ale popořádku. V blízkosti smyčky Těšnov se první tramvajové koleje objevily již v roce 1875, při výstavbě úplně první trasy kolejové městské dopravy na území Prahy. Dne 29. září 1875 právě z dnešní Sokolovské do ulice Na Poříčí projel první vlak koňky. Tou dobou zde již od 10. května odbavovalo cestující nádraží Rakouské severozápadní dráhy, pozdější Praha – Těšnov. Po odkoupení koňské dráhy Elektrickými podniky byla 14. května 1900 tato část tratě koňky elektrifikována a 1. června 1900 byl zahájen provoz na odbočné trati samotnému nádraží (tedy na trati ve směru k Hlávkovu mostu). A přestože již trať patřila Elektrickým podnikům, byl na ní provoz zahájen koňkou. Teprve 18. prosince 1900 byl i na této trati zahájen provoz elektrické tramvaje.

Chybějící část tramvajových tratí v oblasti (tedy trať v ulici Na Florenci) byla uvedena poprvé do provozu 4. října 1896, jako součást Křižíkovy Elektrické drobné dráhy Praha - Libeň - Vysočany. Trať byla z dnešního pohledu vedena zcela nelogicky vedlejšími ulicemi, ovšem důvod byl zcela jednoduchý. Hlavní ulice Karlína byly již od roku 1875 obsazeny zmíněnou tratí koňky a vedení tratí dvou konkurenčních podniků jednou ulicí nebylo pro majitele koňky příliš lákavé.

Po odkoupení Elektrické dráhy Praha - Libeň - Vysočany a koňky městem, přišla na přetřes otázka zrušení jedné ze zcela souběžných tratí. Rozhodlo se samozřejmě o zrušení té okrajovější, a tak byl 18. září 1927 nejprve zkušebně na dobu jednoho měsíce v dnešních ulicích Na Florenci a Křižíkově provoz zastaven. No a jak již se v Praze stává pomalu tradicí, následně nebyl ani obnoven a trať byla snesena.

Po dalších dvaceti letech, 25. dubna 1948, musela být její část vedená ulicí Na Florenci opět obnovena. Šlo sice o nepříliš dlouhou, ale provozně velmi významnou tramvajovou trať, která pomohla odlehčit přetíženému úseku trati vedenému souběžnou ulicí Na Poříčí. Tou tehdy projelo 214 vlaků za hodinu! Připojení nové tratě vyvolalo zásadní přestavbu křižovatky Těšnov, kdy byla vůbec poprvé u nás zřízená úplná kolejová křižovatka umožňující jízdu do všech šesti směrů, tedy dvou křižujících se přímých a čtyř oblouků. Trať byla situována ve zcela ideální centrální poloze a díky tomu se využívala též jako bloková smyčka k obracení tramvajových vlaků ze všech traťových směrů.

Odskočme si na chvilku od tramvají k železnici, jejíž historie na tomto místě se smyčkou také souvisí. Novorenesanční budovu těšnovského nádraží, které zde bylo umístěno, pokládali odborníci za jednu z nejkrásnějších nádražních budov Evropy. Dne 1. července 1972 vyjel z nádraží poslední osobní vlak, aby došlo k uvolnění kolejiště pro výstavbu automobilové magistrály. Ač osud kolejiště byl zpečetěn, byla zpracována studie na záchranu samotné budovy, spočívající například v jejím pootočení a využitím např. pro městské muzeum. Uzavřené nádraží postupně chátralo a počátkem 70. let bylo v souvislosti s výstavbou magistrály zbořeno severní křídlo budovy. I přes tento zásah bylo v roce 1978 zapsáno do I. kategorie Státního seznamu nemovitých kulturních památek. Přesto bylo rozhodnuto o likvidaci objektu a budova byla 16. března 1985 odstřelena.

Mezitím došlo také ke zrušení tratě v ulici Na Florenci. Poté, co začala výstavba části vestibulu stanice Masarykovo nádraží pod ulicí Na Florenci, byl provoz na trati 8. dubna 1983 přerušen. Po dokončení výstavby metra však již trať nebyla zpět uvedena do provozu. Zcela zrušena byla křižovatka u Masarykova nádraží a část křižovatky Těšnov, tedy její větve vedoucí do ulice Na Florenci. Torzo tratě v ulici Na Florenci bylo následně na obou koncích postupně zkracováno a trať byla snesena až mezi 16. a 18. říjnem 2013.

V osmdesátých letech ve vysočanské a karlínské oblasti sídlilo množství továren, spadajících zejména pod strojírenský gigant ČKD, ve kterých pracovali desetitisíce dělníků, které bylo potřeba dopravit do a ze zaměstnání. Po dokončení linky metra do tehdejší konečné Sokolovská (dnešní Florenc) bylo nutné vyřešit problematiku ukončení linek tramvají z Vysočan v centru města. Trať v ulici Na Florenci již k blokovému objezdu nebylo možné použít a ukončení těchto „dělnických“ linek v centru Prahy bylo možné pouze za cenu zbytečně dlouhého jednosměrného objezdu. Právě proto byla v parčíku pod Severojižní magistrálou projektována nová smyčka. Měla být poměrně kolejově složitá, pojížděná opačným směrem než v současnosti s jednou předjízdnou kolejí. Výjezd do Karlína měl být realizován napojením každé z obratových kolejí samostatně do traťové koleje. Smyčku mělo být podle projektu možné využít i k obracení vlaků od Vltavské, vjezdovým obloukem napojeným pouze do vnější koleje smyčky, z níž jako jediné se dal zrealizovat výjezd zpět ke křižovatce Těšnov.

Realita však byla nakonec jiná a na místě byla vybudována skromná smyčka, umožňující obrat tramvají v opačném směru jízdy než projekt a navíc pouze ve směru od Karlína. Prostá, jednokolejná smyčka, s výjezdem u křižovatky Těšnov. Důvodem minimalistické podoby mohly být plány z roku 1985 počítající s tím, že po prodloužení metra z Florence dál dojde ke zrušení tratě vedené Karlínem, včetně nové smyčky. Trať se sice nezrušila, ale po omezení provozu smyčka od roku 1990 sloužila maximálně k odstavování záložních či historických vlaků a případně vlaků se závadou. Její provozní využití, s ohledem na možnost obracení vlaků vlastně z toho nejméně potřebného směru se ukázalo jako velmi problematické.

Desetiletí žila naděje na obnovu tramvajové tratě v ulici Na Florenci, která by se dala použít opět k obracení vlaků ze všech směrů. Do věci se však vložila společnost Penta, která v okolí ulice Na Florenci realizuje a plánuje masivní výstavbu a odmítla, aby tato oblast byla "znehodnocena" tramvajovou tratí. Proto došlo k nalezení levnějšího řešení v podobě úpravy smyčky Těšnov, které by umožnilo obracení i z druhého směru, tedy od Bílé Labutě.

Realizace úpravy smyčky Těšnov proběhla v termínu 30. ledna – 5. března 2016, kdy vložením nového vjezdového oblouku ve směru z centra, tedy od křižovatky Těšnov, došlo k výraznému navýšení manipulačních možností smyčky. Nová vjezdová kolej o poloměru 21 metrů byla vložena mezi stávající hlavní trať v Sokolovské ulici a kolej ve smyčce. Vzhledem k nemožnosti vložení sjezdové výhybky v oblouku, kde dochází ke sloučení obou vjezdových kolejí ve smyčce, pokračují obě vjezdové koleje v podobě sjezdové kolejové splítky až do místa přímé koleje ve smyčce, kde je umístěna sjezdová výhybka.

Protože prostor mezi sjezdovou výhybkou ze smyčky a rozjezdovou výhybkou křižovatky je velmi krátký, musí výjezd vlaku směrem do Karlína proběhnout bez zastavení, aby nebránil průjezdu protisměrných vlaků. Pokud by totiž vyjíždějící tramvaj zastavila například kvůli přestavování rozjezdové výhybky a nestihla svůj signál volno, pak v případě, že by do křižovatky najel vlak od Bílé labutě, je na problém a couvání alespoň jednoho z vlaků zaděláno. Proto již při zřízení smyčky v roce 1985 zde bylo instalováno zařízení, které umožňovalo přestavení výhybky křižovatky Těšnov jak ze smyčky, tak z koleje na hlavní trati a vše bylo propojeno se světelnou signalizací, která při výjezdu ze smyčky tramvaji okamžitě povolovala volno na křižovatce do obou traťových směrů.

Konstrukce tratě:
S výjimkou výjezdového oblouku mířícího ke křižovatce Těšnov, kde tvoří kryt velká žulová dlažba, tvoří zákryt celé smyčky asfaltový koberec.

Popis tratě:
Vjezd do smyčky Těšnov je možný ze dvou traťových směrů s pomocí radiově ovládaných výhybek. Ta od Palmovky nese #551, od křižovatky Těšnov pak #727. Ve směru od Palmovky vlaky odbočují z hlavní tratě pravým obloukem přes ulici Ke Štvanici a záhy pokračují levým obloukem v sjezdové kolejové splítce pod estakádou Severojižní magistrály. Zde se připojuje levý vjezdový oblouk od křižovatky Těšnov, který umožňuje vjezd tramvajím ještě před samotnou ulicí Ke Štvanici. Obě koleje pokračují již zmíněnou formou kolejové splítky levým obloukem až do přímého úseku, kde je teprve vložena sjezdová výhybka. Po zhruba třiceti metrech přímé koleje následuje levý výjezdový oblouk ze smyčky. Kolej nejprve překročí traťovou kolej ve směru k zastávce Těšnov a následně se, bezprostředně před rozjezdovou výhybkou křižovatky Těšnov sloučí s traťovou kolejí od stejnojmenné zastávky.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • bez zřízené zastávky
 • Provozované linky v popisované smyčce:
 • bez pravidelného provozu
 • Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 6 vozů typu T.

  Fotocesta po smyčce Těšnov
  Levý vjezdový oblouk do smyčky Těšnov od Těšnova. Levý vjezdový oblouk do smyčky Těšnov od Těšnova. Levý vjezdový oblouk do smyčky Těšnov od Těšnova. Levý vjezdový oblouk do smyčky Těšnov od Těšnova. Levý vjezdový oblouk do smyčky Těšnov od Těšnova.
  Levý vjezdový oblouk do smyčky Těšnov od Těšnova. Levý vjezdový oblouk do smyčky Těšnov od Těšnova. Pravý vjezdový oblouk do smyčky Těšnov od Palmovky. Pravý vjezdový oblouk do smyčky Těšnov od Palmovky. Pravý vjezdový oblouk do smyčky Těšnov od Palmovky.
  Pravý vjezdový oblouk do smyčky Těšnov od Palmovky. Pravý vjezdový oblouk do smyčky Těšnov od Palmovky. Pravý vjezdový oblouk do smyčky Těšnov od Palmovky. Obě vjezdové koleje se v prostoru smyčky slučují do kolejové splítky. Sjezdová kolejová splítka ve smyčce Těšnov.
  Sjezdová kolejová splítka ve smyčce Těšnov je umístěna v levém oblouku. Sjezdová kolejová splítka ve smyčce Těšnov je umístěna v levém oblouku. Sjezdová kolejová splítka ve smyčce Těšnov je umístěna v levém oblouku. Sjezdová kolejová splítka ve smyčce Těšnov je umístěna v levém oblouku. Sjezdová kolejová splítka ve smyčce Těšnov je umístěna v levém oblouku.
  Výhybka sjezdové kolejové splítky ve smyčce Těšnov. Přímý úsek koleje smyčky Těšnov. Přímý úsek koleje smyčky Těšnov. Přímý úsek koleje smyčky Těšnov. Kolej mění přímý směr za levý výjezdový oblouk.
  Levý výjezdový oblouk ze smyčky Těšnov. Levý výjezdový oblouk ze smyčky Těšnov. Levý výjezdový oblouk ze smyčky Těšnov. Výjezdová kolej smyčky Těšnov překříží traťovou kolej směr Těšnov. Křížení na výjezdu ze smyčky Těšnov.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021