Smyčka Smíchovské nádraží

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Smíchovské nádraží


Takhle plno bývalo v roce 1972 v předchůkyni dnešní smyčky Smíchovské nádraží
Setkání soupravy vozů T6A5 ev.č.8697+8698 na lince 12, s linkou č.6 a vozy T3 ev.č.6668+6669
Druhá nejmladší pražská tramvajová smyčka zahájila provoz 21. prosince 1998 v místě, kde měla již tři předchůdkyně. Ty se postupně budovaly, rušily, měnily svá působiště až v roce 1985 najednou nebylo po smyčkách v tomto prostoru ani vidu ani slechu. Ale vraťme se trochu do historie. Již v roce 1910 schválila městská rada projekt smyčky před smíchovským nádražím, které se v té době jmenovalo ještě Západní. S výstavbou se přesto ještě otálelo a až 26. dubna 1914 začaly vlaky linky č. 6 na smyčce obracet. První smyčka sloužila do roku 1933, kdy se v rámci velké rekonstrukce přednádražního prostoru uskutečnila její přestavba. Její nové uspořádání umožňovalo podstatně více manipulací s tramvajovými vlaky, každá linka měla ve smyčce svou vlastní kolej. V roce 1939 proběhla ve smyčce drobná změna kolejového uspořádání, která souvisela se zavedením pravostranného provozu. V roce 1949 byla zahájena výstavba nové nádražní budovy a z tohoto důvodu byla smyčka od 16. července 1949 zkrácena o cca 50 metrů. Společně s dokončovacími pracemi na nové nádražní budově se budovala i nová - v pořadí třetí - tramvajová smyčka. Do provozu byla uváděna postupně, první část - která umožnila zrušení v pořadí druhé tramvajové smyčky - byla uvedena do provozu 25. listopadu 1953, definitivně byla dokončena takřka o rok později - 20. listopadu 1954. Smyčkou přestala být 20. října 1978 kdy v souvislosti s výstavbou stanice metra byl provoz tramvají z Nádražní ulice převeden do bývalé smyčky. Jenže již 17. prosince 1979 byl jejich provoz přerušen i v místě někdejší smyčky a až do roku 1985 byly tramvaje vedeny po provizorních tratích. Obvyklý tramvajový provoz byl obnoven 4. června 1985, kdy kolem smíchovského nádraží mířila středem Nádražní ulice tramvajová trať umístěná na samostatném tramvajovém tělese a s novou smyčkou se tu nepočítalo.

Souprava vozů T3R.P ev.č.8224+8225 na lince 6 vůz T6A5 ev.č.8669 na lince 14 ve smyčce Smíchovské nádraží
Vozy T3SUCS ev.č.7242+7243 na lince 12 vyjíždí ze smyčky Smíchovské nádraží
Jenže doba se mění a v Praze se buduje městský automobilový okruh. Téměř deset let projednávali kompetentní odborníci umístění nové tramvajové smyčky v prostoru Smíchova, protože při tehdy teprve plánovaných dlouhodobých výlukách tratí v Radlické a Nádražní ulici vyvolaných výstavbou městského okruhu a neuvážené likvidaci hned tří smyček v daném území (1978 - Smíchovské nádraží; 1983 - Radlice a 1986 - Lihovar) neexistovalo v této oblasti dostačující kapacitní obratiště. Nakonec padlo rozhodnutí smyčku umístit přímo před budovu nádraží Praha - Smíchov, takřka do míst kde v roce 1914 zahájila provoz první smyčka v této oblasti. Z prostorových důvodů musela být o polovinu přemístěna zastávka Smíchovské nádraží (z centra) a nástupní zastávka pro vlaky jedoucí ze smyčky do centra vznikla přesunutím zastávky Plzeňka zpět ke smyčce. Od 21. prosince 1998 začaly ve smyčce obracet opět vlaky linky č.6 (jak symbolické - kromě umístění na takřka shodném místě s první smyčkou i provoz zahájila stejná tramvajová linka). Jenže ještě předtím se zjistilo, že u smyčky za 76 miliónů korun nejde při jízdě z centra využívat vnitřní kolej. Po pravém oblouku totiž následuje ihned oblouk levý a při jízdě na vnitřní kolej by velmi neúměrně vzrostla spotřeba propojovacích kabelů. Vnitřní kolej tedy byla vyloučena a vymýšlelo se "co s tím". Nakonec se k jakémusi rozhodnutí dospělo a 8. května 1999 byla zahájena výluka této půl roku staré smyčky. Ukončena byla 3. června a během rekonstrukce se kromě upravených vjezdových oblouků objevil před smyčkou ostrůvek pro výstupní zastávku. 10. února 2000 totiž byla zahájena dlouhodobá tramvajová výluka mezi zastávkami Smíchovské nádraží a Hlubočepy. Linky byly ukončeny ve smyčce, výstupní zastávka vznikla před smyčkou, nástupní se stala Plzeňka do centra. Každá z kolejí patřila manipulacím jiné linky. A cestující se bouřili - prý je daleko na nádraží, na metro, na autobusy. Proto se od 27. února 2000 zřídila nástupní zastávka ve smyčce na vnější koleji, obnovila se výstupní zastávka také ve smyčce a tramvajové linky smyčkou v podstatě jen projíždí. Obratový čas totiž tvoří pouhé dvě minuty. Zároveň došlo ke zrušení zastávky před smyčkou. Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 11 vozů typu T.

Již v roce 1999 prošla smyčka první rekonstrukcí
Vjezd do smyčky je možný z obou traťových směrů. Ve směru z centra tvoří počátek smyčky elektromagnetická výhybka s pružnými jazyky ev.č. 504, ve směru do centra elektromagnetická výhybka s pružnými jazyky ev.č. 505. Z centra odbočuje do smyčky pravý oblouk, do centra oblouk levý. Bezprostředně za sjezdovou výhybkou z obou traťových směrů následuje další elektromagnetická výhybka s pružnými jazyky ev.č. 506, větvící kolej na vnější a vnitřní. Vnitřní kolej slouží pouze k manipulacím, kolej vnější bezprostředně přiléhá k chodníku, na němž jsou umístěny výstupní i nástupní zastávky. Přímá část smyčky je dlouhá cca 120 metrů. Následuje levý oblouk spojující opět vnitřní a vnější kolej v jednu a elektromagnetická výhybka s pružnými jazyky ev.č. 507 umožňující výjezd pravým obloukem z centra levým obloukem do centra. Všechny sjezdové výhybky jsou opatřeny pružnými jazyky.

Celá smyčka je klasické konstrukce, opatřena dlažbou ze žulových kostek. Pouze v místech, kde vjezdové a výjezdové oblouky smyčky kříží vozovku jsou koleje opatřeny asfaltovým krytem.

Zastávky umístěné na popisované smyčce:
Smíchovské nádraží - při zprovoznění smyčka zřízena pouze 1 výstupní zastávka, nyní je součástí smyčky i 1 zastávka nástupní.

Provozované linky na popisované smyčce:
Od zprovoznění smyčka patřila pouze lince č. 6, která manipulovala na vnější koleji. Po zahájení výluky úseku Smíchovské nádraží - Hlubočepy se na vnitřní koleji objevila linka 12 a na vnější koleji v nočním provozu linka 52. Tu od 1. září 2001 v souvislosti se změnou linkového vedení nočních linek vystřídala linka 54. Po ukončení výluky Smíchovské nádraží - Hlubočepy zůstala ve smyčce opět ukončena pouze linka 6, k níž se po zahájení výluky tramvajové tratě na Laurovou přidala linka 14. Od zprovoznění tramvajové tratě na Barrandov zůstal vnější koleji smyčky věrná linka 6 i nadále, ale v sedlech pracovních dní a o víkendech celodenně jí doplnila také linka 20. Na vnitřní koleji smyčky manipuluje od 1. září 2004 (bez stanicování v zastávkách) nově zavedená linka 13, od 25. září 2004 smyčku opustila linka 6, převedená na znovuzprovozněnou tramvajovou trať v Radlické ulici.

Fotocesta po smyčce Smíchovské nádraží
Smyčka Smíchovské nádraží Smyčka Smíchovské nádraží Smyčka Smíchovské nádraží Smyčka Smíchovské nádraží Smyčka Smíchovské nádraží
Smyčka Smíchovské nádraží Smyčka Smíchovské nádraží Smyčka Smíchovské nádraží Smyčka Smíchovské nádražíwww.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021