Tramvajový provoz v Horním Slezsku

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajový provoz v Horním Slezsku

...aneb Do tramvaje s cestovním pasem


Historie tramvajového provozu v Katovicích se píše od 27.5.1894, kdy začala jezdit tramvaj mezi městy Piekary, Bytom, Chorzów, Chebzie, Zabrze a Gliwice. Rozchod kolejí byl stanoven na 785mm a k provozu byla využita kombinace animální (ve městě) a parní trakce (mezi městy).

S koncem 19.století s masivním rozvojem elektrické trakce v celé Evropě, došlo i v Katovicích k elektrifikaci první tramvajové trati. Stalo se tak 1.července1898. Následně v letech 1898-1899 byl elektrifikován celý kolejový systém. V roce 1899 jsou na trať napojena města Katowice, Siemianowice a vystavěno je nové spojení Zabrze - Bytom přes Biskupice a Bobrek. Ze stejného roku pochází i trať z Bytomi přes Godulu, Chebzie, Nowy Bytom do Chorzówa. V roce 1900 je vystavěno prodlužení z Katowic do Myslowic. O dalších 7 let později je zprovozněno prodloužení trati z Bobreky přes Ruda Śl. do Chebzie. Vozový park v té době tvořily čtyřnápravové motorové vozy a dvounápravové vlečné vozy německé výroby.

Zajímavosti

Linka 9 - ve většině své trasy jednokolejná, jízdní doba činí 72 minut
Linka 38 - jsou na ní provozovány obousměrné polské KSW vozy z roku 1949
Linka 24 - konečná v Sosnowiec, Okrzei je řešena pomocí vratného trojúhelníku.
Fotomísto - velmi fotogenický je tramvajový podjezd v Szopienicích (linky 14, 23, 37 event. 15)
Nejzatíženější konečná - čilý ruch je ve smyčce Chebzie -projíždí tudy linka 9, počátek tras zde mají linky 1, 11, 17 a 18
Rychlodrážní úsek - mezi městy Bytom a Chorzów je stále dochován segregovaný rychlodrážní úsek
Jednokolejky - v celé síti jsou četné jednokolejky, jejichž provoz je zabezpečován světelnými signalizacemi, z nichž některé jsou ovládané prostřednictvím trolejových kontaktů a některé ručně řidičem tramvaje
Ke 14.červnu 1912 byla na území Horního Slezska vystavěna úplně první nová normálněrozchodná tramvajová trať, vedoucí v trase Katowice, Rynek - Park Koszciuszki (dnes je tato trať pojížděna linkami 6 a 16; od roku 1947 je tato prodloužena do Brynówa). V říjnu následujícího roku je k 23.10.1913 zahájen tramvajový provoz ve městě Bytom, obsluhované z vozovny v ulici Piekarská (tenkrát Gutenbergerstr.). Z ní byly vypravován 3 linky do dnešních oblastí Karb, Helenka a Stolarzowice. Vozový park tvořily dvou- a čtyřnápravové vozy německé výroby.

V roce 1918 vzniká samostatné Polsko a Hornoslezská oblast je rozdělena mezi Polsko (město Myslowice, zbytek oblasti zůstal Německu. Přirozenou hranici tvořily řeky Brynica a Czarna Premsza. Jako důsledek Slezských povstání byla německo-polská hranice roku 1922 následně ještě posunuta. Města Gliwice (Gleiwitz), Zabrze(Hindenburg), Bytom (Beuthen) zůstala německá, zbytek měst připadl Polsku. Tramvajový provoz setrval s tím, že tramvaje na 7 místech přejížděly hranici s klasickým celním odbavováním! Jednoduše mezinárodní tramvajová doprava.

V roce 1928 je vystavěno spojení Katowic s městy Sosnowiec a Bedzin. Jelikož staré německé vozy již nebyly v dostatečném množství, dodány byly robustní čtyřnápravové motorové a vlečné vozy anglické výroby. V provozu se udržely do roku 1965.

V roce 1930 začíná postupná přestavba sítě na normální rozchod - dokončena byla roku 1953. Jako první je v roce 1933 zprovozněna trasa Mikulczyce - Makoszowy (rozchod 1435); dosud pojížděná linkou 3.

Současný provoz

1 Chebzie, Petla - Gliwice, Wójtowa Wieś ( celonoční)
3 Makoszowy - Mikulczyce (celonoční)
4 Gliwice, Wójtowa Wieś - Zabrze, Lompy (pd do 20:00 + So dop.)
5 Zabrze, Lompy- Bytom, Sikorskiego pl. (celonoční)
6 Bytom, Sikorskiego pl. - Katowice, Brynów (celonoční)
7 Katowice, Zawodzie - Bytom, Sikorskiego pl. ( v noci některé spoje prodlouženy k vozovně Radzionków)
8 zrušena k 1.4.2006
9 Chorzów, Rynek - Chebzie - Bytom, Sikorskiego pl.
10 Chebzie, Petla -Chorzów - Batory - Katowice, Rynek -Welnowiec (jezdí jen v noci)
11 Chebzie, Petla - Lagiewniki - Chorzów - Katowice, Rynek- Katowice,pl. Wolnośći
12 Chorzów, pl. Hutników - Welnowiec - Siemianowice (celonoční)
13 Chorzów, Rynek - Batory - Katowice, Rynek - Siemianowice
14 Welnowiec - Katowice, Rynek - Zawodzie - Szopienice - Myslowice
15 Katowice, pl. Wolnośći - Zawodzie -Sosnowiec - Zagórze
16 Katowice, Sloneczna - Katowice, Rynek - Brynów ( celonoční)
17 Chebzie, Petla - Chropaczow - Lipiny - Chorzów, Rynek
18 Bytom, Sikorskiego pl. - Bobrek -Ruda Śl.- Chebzie, Petla
19 Bytom, Sikorskiego pl. - Radzionków, Stroszek (celonoční)
20 Katowice, pl.Wolnośći - Zawodzie (pdšs + vybrané spoje So+Ne večer)
21 Sosnowiec, Milowice - Huta Katowice ( celonoční)
22 Czeladz -Huta Katowice (pdš, vybrané spoje so+ ne + celotýdenně v noci)
23 Chorzów, Stadion Slaski - Katowice, Rynek - Szopienice, Dwór (pdšs)
24 Sosnowiec, Okrzei - Bedzin, KWK Paryź
25 zrušena k 1.4.2006
26 Sosnowiec, Milowice - Dańdówka - Myslowice
27 Kazimierz - Dańdówka - Sosnowiec - Bedzin, Zajezdnia (celonoční)
28 Bedzin, Zajezdnia - Huta Katowice (pdšs + So dop.)
30 Bytom, Sikorskiego pl. - Biskupice ( pdšs)
31 Bytom,Sikorskiego pl. - Bytom Szkola Górnicza
32 Czeladz - Golonóg (krátká varianta linky 22)
33 Katowice, Sloneczna - Chorzów, Stadion Ślaski - Chorzów, Rynek (pdšs)
34 Katowice, Zawodzie -Szopienice -Myslowice-Dańdówka - Sosnowiec- Zagórze (jezdí jen v noci)
35 Zabrze, Lompy- Biskupice ( pdšs+sodop)
36 Chorzów, Rynek - Batory -Katowice, Rynek -Zawodzie (pd do 20.00 + sodop.)
37 Chorzów, Rynek -po lince 36 do Zawodzie a dále do Szopienic
38 Bytom, Koścíól Sw. Trójcy - Bytom, Stacja Ruchu
41 Bytom, Szkola Górnicza - Bytom, Sikorskiego pl. dále po lince 6 s tím, že je ukončena na pl. Miarki
Mezi lety 1936 - 1940 byla provozována rychlíková tramvajová linka E v trase Gliwice - Zabrze - Biskupice- Bytom. Obsluhovaly ji čtyřnápravové vozy LHB s hnanými všemi čtyřmi nápravami.

Ve válečných letech 1939 -1945 patří celá oblast Německu, osud tramvajového provozu není znám. Na základě výsledků II. světové války dochází k posunu hranic Odra -Nisa a celé Horní Slezsko připadlo Polsku. Začíná mohutná výstavba nových tratí.

Na bázi německých KSW vozů jsou od roku 1949 ve vagonce Konstal v Chorzówě vyráběny motorové a vlečné vozy N a ND. Velké množství těchto vozů je dodáno právě do Katowic. V letech 1960- 1985 jsou dodávány a provozovány čtyřnápravové vozy 13N (vycházející z vozů T1), od roku 1967 je až do roku 1972 doplňují článkové vozy 102N s kubickým čelem, resp. 102Na s čelem podobným vozu T1. V letech 1974- 1992 je dodáno velké množství čtyřnápravových vozů 105N a v roce 1993 je dodáno 6 oboustranných jednosměrných vozů 111N. V roce 2000 je vypraveno první nízkopodlažní vozidlo typu Konstal -Alstom 116Nd.

Přestože jsou stále pořizovány nové vozy, dochází v osmdesátých letech k rušení tramvajových tratí. Jako první byla ještě v roce 1979 zrušena trať Bytom -Pekary, následována byla v roce 1983 tratí Bytom- Helenka - Stolarzowice a v roce 1986 "zařvaly"krátké úseky Gliwice, Dworzec - Zygmunta Starego a Gliwice, Dworzec - Trynek. Naposledy byl provoz zastaven v úsecích Bedzin - Zychcice a Bytom- Dabrówka Wielka 1.dubna 2006.

I přes rušení tramvajových tratí má dnešní síť přes 200km a v současné době se jedná o nejrozsáhlejší polský tramvajový provoz.. Vozový park dnešních dní tvoří 2 historické dvounápravové motorové vozy Konstal N, 28 článkových vozů Konstal 102Na, 338 čtyřnápravových vozů Konstal 105N 6 vozů Konstal 111N a 17 nízkopodlažních vozů 116Nd. Tramvaje najíždějí na své trasy z 5 vozoven: Katowice, Chorzów, Bytom, Bedzin a Gliwice.

Co se historických vozů týče, je smutné, že z provozu s tak bohatou historií zachovala jen jediná souprava vozů Konstal N+ND (ev.čísel 1100 a 1263) z roku 1950 a relativně mladý článkový vůz Konstal 102N ev.č.150 z roku 1967, který ještě nedávno sloužil jako cvičný vůz pod číslem 8. Naopak mezi pracovními vozy slouží velké množství tramvají typu N. Zajímavý je vůz R-91, vybavený dieselagregátem;který vyrábí elektrickou energii, na kterou je možno dojet i tam, kam dráty nevedou…

Jak vypadal tramvajový provoz v Horním Slezsku pro čtenáře Pražských tramvají zachytil pan František Zahnáš.

102Na ev.č.212 vypravený na linku 14 v centru Katowic | 30.9.2004 102Na ev.č.224 vypravený na linku 11, Chebzie | 20.9.2003 102Na ev.č.155 vypravený na linku 11, ulice Korfantego | 30.9.2004 116Nd ev.č.805 vypravený na linku 16, Katowice, Rynek | 30.9.2004 Brynow, vůz 116Nd ev.č.805 na lince 16 | 30.9.2004
Brynow, vůz 116Nd ev.č.808 na lince 16 | 30.9.2004 Katowice, Brynow, vůz 116Nd | 30.9.2004 Sólo vůz 105N ev.č.747 vypravený na linku 15, Katowice, divadlo | 30.9.2004 Souprava vozů 105N, vedená vozem ev.č.702 na lince 7, a vůz ev.č.456, Sikorskiego náměstí | 1.10.2004 Bedzin, setkání soupravy 105N vedenou vozem ev.č.629 a soupravy 105N s vlečným vozem ev.č.450 na lince 28 | 1.10.2004
Bedzin, Kollataja s vozem 105N ev.č.595 na lince 25 | 1.10.2004 Bedzin, linka 22 | 1.10.2004 Bedzin s vozem 105N ev.č.595 na lince 25 | 1.10.2004 Bedzin s vozem 105N ev.č.668 na lince 32 | 1.10.2004 Bedzin, sólo vůz 105N ev.č.424 na lince 21 | 1.10.2004
Biskupice, vůz 105N ev.č.381 na lince 5 | 20.9.2003 Biskupice, vůz 105N ev.č.381 na lince 5 | 30.9.2004 Biskupice, vůz 105N ev.č.381 na lince 5 | 30.9.2004 Bytom, stacja ruchu s dvounápravovým vozem ev.č.954 na lince 38 | 30.9.2004 Bytom, konečná linky 38 s dvounápravovým vozem ev.č.954 | 30.9.2004
Bytom, Piekarska s dvounápravovým vozem ev.č.954 na lince 38 | 30.9.2004 Bytom, poczta s dvounápravovým vozem ev.č.954 na lince 38 | 1.10.2004 Bytom, dvounápravový vůz linky 38 ev.č.954 | 20.9.2003 Linka 38 v sestavě dvounápravového vozu ev.č.954 na konečné Stacja ruchu | 30.9.2004 Dvounápravový vůz ev.č.954 provozovaný na lince 38 | 30.9.2004
Dvounápravový vůz ev.č.954 provozovaný na lince 38 pochází z roku 1949 | 30.9.2004 Dvounápravový vůz ev.č.954 z roku 1949 je stále v pravidelném provozu na lince 38 | 1.10.2004 Bytom, polské KSW ev.č.954 na lince 38 | 1.10.2004 Bytom, Sikorskiego s vozy 105N ev.č.456 a ev.č.430{30.9.2004 Bytom, sólo vůz 105N ev.č.710 na lince 19 | 30.9.2004
Bytom, ulice Moniuszki se sólo vozem 105N ev.č.718 na lince 8 | 20.9.2003 Bytom, vůz 102Na ev.č.230 na lince 6 | 30.9.2004 Cvičný vůz ev.č.8 102N, ve vozovně Gliwice, slouží dnes jako historický | 11.9.2004 Vůz 105N ev.č.340 na lince 14 vyčkává na příjezd protivlaku | 1.10.2004 Vůz 105N ev.č.713 vypravený na dočasnou linku 31 | 30.9.2004
Souprava vozů 105N na lince 3 | 30.9.2004 Souprava vozů 105N na lince 9 vedená vozem ev.č.548 | 30.9.2004 Souprava vozů 105N na lince 4 vedená vozem ev.č.363 Gliwice, Kozielska | 11.9.1998 Gliwice, centrum, sólo vůz 105N na lince 4 | 20.9.2003 Gliwice, Chorzowska, sólo vůz 105N ev.č.651 na lince 4 | 20.9.2003
Gliwice, služební vůz R93 | 30.9.2004 Gliwice, Wojtowa wieś se soupravou vozů 105N na lince 4 vedená vozem ev.č.651 | 11.9.1998 Historický vůz N 1100 | 20.9.2003 Chebzie, Petla, souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.710 na lince 18 | 20.9.2003 Chebzie, Petla, s vozem 102Na ev.č.209 na lince 17 | 20.9.2003
Chorzow, náměstí Hutnikow s vozem 105N ev.č.786 na lince 12 | 30.9.2004 Chorzow, sólo vůz 105N ev.č.582 na lince 33 | 30.9.2004 Chorzow, rynek, vůz 102Na ev.č.247, na lince 37 | 30.9.2004 Chorzow, rynek, sólo vozy 105N ev.č.338 na lince 14 a ev.č.361 na lince 9 | 30.9.2004 Chorzow, rynek s vozem 102Na ev.č.119 | 30.9.2004
Chorzow, ulice Wolnosci se soupravou vozů 105N vedenou vozem ev.č.783 na lince 37 | 30.9.2004 Interiér vozu 105N | 30.9.2004 Jeden spoj linky 8, obsazený na fotografii vozem 105N ev.č.471 jezdí až do Biskupic | 30.9.2004 Vůz 105N ev.č.713 na lince 31 směřuje k Polytechnice | 1.10.2004 Katowice, Korfantego se soupravou vozů 105N vedenou vozem ev.č.773 na lince 41 | 11.9.1998
Katowice, Pilsudskiego s vozem 102Na ev.č.169 na lince 7 | 11.9.1998 Katowice, Rynek se soupravou vozů 105N vedenou vozem ev.č.337 na lince 6 | 11.9.1998 Na konečné linek 4 a 5 v ulici Lompy se sešek sólo vůz 105N ev.č.742 na lince 5 a souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.564 na lince 4 | 30.9.2004 Konečná linky 25 v Zychcicích s vozem 105N ev.č.665 | 11.9.1998 Konečná linky 4, Gliwice, Wojtowa wieś se soupravou vozů 105N vedenou vozem ev.č.561 | 11.9.1998
Kopalnia Pokoj s řízeným vozem ev.č.486 na lince 9 | 30.9.2004 Linka 11 v sestavě vozu 102Na ev.č.113 Chebzie | 20.9.2004 Linka 9 v úseku Chebzie - Nowy Bytom obsazená vozem 105N ev.č.361 | 20.9.2004 Myslowice, Dworzec s vozem 105N ev.č.340 na lince 14 | 1.10.2004 Myslowice, setkání vozů 105N ev.č.672 a 748 na lince 14 | 1.10.2004
Myslowice, smyčka s vozem 105N ev.č.527 na lince 26 | 1.10.2004 Myslowice, sólo vůz 105N na lince 14 | 1.10.2004 Myslowice, výhybna se sólo vozem 105N ev.č.672 na lince 14 | 1.10.2004 Myslowice, výhybna se sólo vozem 105N na lince 14 | 1.10.2004 Podjezd v Szopienicích, se sólo vozem 105N ev.č.590 na lince 14 | 1.10.2004
Podjezd v Szopienicích | 1.10.2004 Ruch na Sikorskiego náměstí s vozy 105N ev.č.742 na lince 5 a 778 na lince 9 | 1.10.2004 Řídící panel vozu 105N na stanoviště řidiče | 11.9.1998 Setkání vozů 105N ev.č.710 na lince 18 a 102Na ev.č.209 na lince 17 v Chebzie | 20.9.2003 Smyčka Biskupice s vozem 105N ev.č.471 na lince 8 | 30.9.2004
Sólo vůz 105N ev.č.471 na lince 8, Bytom, Sikorskiego náměstí - od 1.4.2006 je linka 8 minulostí | 30.9.2004 Sólo vůz 105N ev.č.778 na lince 9 na Sikorskiego náměstí | 1.10.2004 Sólo vůz 105N ev.č.778 na lince 9 | 30.9.2004 Sosnowiec, trojúhelník, ulice Okrzei s vozem 105N | 1.10.2004 Sosnowiec, souprava vozů 105N vedená vozem ev.č.664, linka 27 | 1.10.2004
Sosnowiec, vůz 105N ev.č.424 na lince 21 | 1.10.2004 Sosnowiec, Okrzei s vozem 105N na lince 24 | 1.10.2004 Sosnowiec, Okzei, konečná linky 24 | 1.10.2004 Sosnowiec, rondo Ludwik s vozem 105N | 1.10.2004 Sosnowiec, sólo vůz linky 15 obsazený vozem 105N | 1.10.2004
Souprava vozů 105N na lince 11 vedená vozem ev.č.694 | 30.9.2004 Szopienický podjezd s vozem 105N | 1.10.2004 Trať Bedzin - Grodziec - Wojkowice Zychcice v Katowické oblasti | 11.9.1998 Trať do Radzionkowa se soupravou vozů 105N vedenou vozem ev.č.464 | 11.9.1998 Trať do Zagorze s vozem 102Na ev.č.231 na lince 15 | 1.10.2004
Ulice Moniuszki, s vozem 105N ev.č.721 na lince 9 | 20.9.2003 Ulice Wiosny Ludow se soupravou vozů 105N vedenou vozem ev.č.662 na lince 37 | 1.10.2004 Vozovna Gliwice, souprava cvičného vlaku 105N vedená vozem ev.č.111 | 11.9.1998 Vozovna Gliwice,služební vůz R91 s dieselagregátem | 30.9.2004 Vozovna Radzionkow, vůz N-1118 | 11.9.1998
Vozovna Gliwice s vozy 105N ev.č.506 a 619 | 30.9.2004 Zabrze, ulice Lompy s vozem 105N na lince 5 | 30.9.2004 Zabrze, oboustranný jednosměrný vůz 111N ev.č.406 na lince 5 | 30.9.2004 Zabrze, Biskupice s vozem 105N na lince 5 | 30.9.2004 Zabrze, Lompy s vozem 105N ev.č.742 na lince 5 | 30.9.2004
Zabrze, Powstancow Sl., s oboustranným jednosměrným vozem 111N ev.č.406 na lince 5 | 30.9.2004 Zabrze, sólo vůz 105N ev.č.649 na lince 1 | 30.9.2004 Zabrze, ulice Wolnosci se soupravou vozů 105N na lince 4 | 30.9.2004 Zychcice s vozem 105N ev.č.665 - tady už tramvaje nepojedou... | 11.9.1998 Zychcice s vozem 105N ev.č.451 na lince 25 - snímek od 1.4.2006 již patří historii | 1.10.2004www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021