Tramvaje v Národním parku Saské Švýcarsko 2004 a 2006

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvaje v Národním parku Saské Švýcarsko
2004 a 2006


Motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.1 objíždí ve výhybně koncové zastávky Lichtenhainer Wasserfall vlečné vozy Gotha B 2-62 ev.č.21+25 | 14.8.2004 Motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.1 ve výhybně koncové zastávky Lichtenhainer Wasserfall | 14.8.2004 Souprava vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.25+21 + motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.1 ve výhybně koncové zastávky Lichtenhainer Wasserfall | 14.8.2004 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.1 + vlečné vozy Gotha B 2-62 ev.č.21+25 ve výhybně koncové zastávky Lichtenhainer Wasserfall | 14.8.2004 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.1 + vlečné vozy Gotha B 2-62 ev.č.21+25 ve výhybně koncové zastávky Lichtenhainer Wasserfall | 14.8.2004
Soupravu vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.22+21 ve výhybně konečné zastávky Lichtenhainer Wasserfall objíždí motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.4 při změně směru jízdy | 19.8.2006 Souprava vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.22+21 ve výhybně konečné zastávky Lichtenhainer Wasserfall | 19.8.2006 Motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.4 na kusé koleji výhybny konečné zastávky Lichtenhainer Wasserfall | 19.8.2006 Motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.4 u výhybny konečné zastávky Lichtenhainer Wasserfall | 19.8.2006 Motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.4 + vlečné vozy Gotha B 2-62 ev.č.21+22 ve výhybně konečné zastávky Lichtenhainer Wasserfall | 19.8.2006
Koncová výhybna Lichtenhainer Wasserfall | 19.8.2006 Koncová výhybna Lichtenhainer Wasserfall | 19.8.2006 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.4 + vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.21+22 opustila výhybnu konečné zastávky Lichtenhainer Wasserfall | 19.8.2006 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.4 + vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.21+22 opustila výhybnu konečné zastávky Lichtenhainer Wasserfall | 19.8.2006 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.4 + vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.22+21 vjíždí do výhybny konečné zastávky Lichtenhainer Wasserfall | 19.8.2006
Souprava vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.22+21 vedená motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.4 opustila konečnou zastávku Lichtenhainer Wasserfall | 19.8.2006
Kousek za severními hranicemi naší republiky, lze v oblasti Sächsischen Schweiz (Saské Švýcarsko) nalézt poblíž města Bad Schandau velice zvláštní úzkorozchodnou tramvajovou trať vedoucí malebným údolím podél potoka Kirnitzsch k vodopádům Lichtenhainer. Proč zvláštní? O tom dále v textu.

Tato jednokolejná tramvajová trať provozovaná na metrovém rozchodu a měřící 8,3 km, má 9 zastávek. Obsluhována je z jediné vozovny umístěné v první třetině trati před zastávkou Waldhäus'l. Na trati jsou zároveň umístěny 2 výhybny, dělící tramvajovou trať na třetiny. První je umístěna těsně nad vjezdem do vozovny (Depotausweiche), druhá (Forsthausweiche) je umístěna těsně před zastávkou Forsthaus. Vzhledem k nedostatečnému pokrytí trati zabezpečovacím zařízením, které zde úplně chybí, dochází při křižovaní jednotlivých tramvajových souprav také ke zvláštnímu úkonu - předávání kolíku příslušné barvy, symbolizující volný kolejový úsek. Pakliže by se na trati vyskytoval další tramvajový vůz, musí řidič protisměrného vozu po křižování nadále vyčkat ve výhybně, dokud nedorazí další tramvajový vlak. Teprve až po předání kolíku správné barvy (červený pro dolní část, zelený a modrý pro horní třetinu trati) může do úseku vjet.

Kromě koncových zastávek, které jsou umístěny na samostatném tělese, je úzkokolejka vedena v profilu vozovky. A zde je právě ta rarita - není vedena středem komunikace, ale po jejím pravém okraji. Znamená to, že když vlak jede od vodopádů zpět do města, jede vstříc protijedoucím automobilům. Z tohoto důvodu je provozní rychlost tramvajových vozidel omezena předpisy na max. 15km/h. V takovém případě auta jedoucí souběžně s tramvajovým vozem do města, musí zastavit a dát přednost "uskakujícím" protijedoucím vozidlům, která se náhle ocitají sama v protisměru. Pro našince něco zcela nepochopitelného a z mnoha důvodů nerealizovatelného, ale světe div se, v Německu to funguje.

Díky těmto provozně nepříznivým úkonům a rozmístění výhyben, je pravidelný provoz na trati možný v 30 minutovém taktu. Vozidla se na tuto vyhlídkovou trasu vydávají v letním období po osmé hodině ranní a již těsně před osmou večerní vyjíždí poslední spoje. V zimním období je provoz omezen pouze na období 10 - 17h.

Vozový park tvoří většinou převzaté doslouživší vozy z jiných měst. Čtyři obousměrné motorové vozy jsou typu Gotha ET 57. Vozy ev.č.1 a 2 pochází z roku 1957. V roce 1993 byly odkoupeny z německého města Plauen, kde sloužily pod čísly 61 a 63. Vůz ev.č. 3 je vyrobený v roce 1958, rovněž byl zakoupen z Plauen avšak až v roce 1995. Poslední motorový vůz - ev.č. 4 pochází ze Zwickau, kde jezdil pod označením 906.

Jednosměrné vlečné vozy (to proto, aby nedocházelo k výstupu cestujících do vozovky) obdržely dvouciferné označení dvacítkové řady. Rovněž i ty jsou většinou odkoupené z jiných měst. Vleky ev.č. 21-24 typu Gotha B 2-62 pochází z roku 1963. Do Bad Schandau byly mezi lety 1985-1989 odkoupeny z Lipska, kde jezdily pod ev.čísly 470, 465, 467, resp. 468. Vlečný vůz Gotha B 2-62 ev.č.25 pochází ze Zwickau, kde sloužil jako vůz 984. I poslední vlečný vůz ev.č. 26, vyrobený v roce 1967, pochází ze Zwickau (ev.č.995), ale zásadně se od ostatních liší - byl vyroben v ČKD Tatra Smíchov, jako věrná kopie vozu Gotha.

Jelikož se jedná o takto staré vozy, je jasné, že prošly již řadou modernizací, při kterých jim byl kompletně vyměněn interiér, jsou vybaveny plastovými polstrovanými sedačkami a jejich rozvržení po voze je uzpůsobeno pro obousměrný provoz. Z blížícím se 100. výročím od založení trati, byl, v roce 1993 firmami Hallesche Verkehrs AG (továrna DÜWAG) a dodavatelem elektrické výzbroje Siemens, městu zapůjčen nízkopodlažní vůz ev.č. 500. Tento červený vůz jezdil od 2.září zkušebně 3 týdny, ale obyvateli a hlavně zastupiteli města nebyl přijat s tvrzením, že se do národního parku moderní vozidla nehodí.

Ve vozovně jsou dále uschovány historické vozy, sloužící při různých festivalech ke komerčním jízdám a pracovní vozy. Mezi pracovní vozy patří neočíslovaný otevřený vozík zvaný Lora a bezejmenný kolejový brus z roku 1956, odkoupený v roce 1976 z Drážďan. Historické vozy jsou ev.č. 8 (spolupráce Gotha a AEG) z roku 1938, který byl v roce 1977 odkoupen z Drážďan (240 008-2) a ev.č. 9 (spolupráce Waggon- und Maschinenfabrik AG, Waggonfabrik W. C. F. Busch, (dnes Bombardier Werk Bautzen) a drážďanských Sachsenwerk Niedersedlitz) z roku 1925, který byl rovněž odkoupen z Drážďan, tentokráte v roce 1979.

Jízdné není z nejlevnějších. Jednotlivá jednosměrná jízdenka stojí 3,50€ a je jedno, zda-li jedete pouze jedinou stanici či projíždíte celou trať. O to překvapivější je zjištění, že zpáteční jízdenka stojí 4€. Lze však také zakoupit předplatní jízdenku na 10 jízd za 18€, případně měsíční jízdenku za 14€.

Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.4 + vlečného vozu Gotha B 2-62 ev.č.22 míří k výhybně koncové zastávky Lichtenhainer Wasserfall | 14.8.2004
Souprava vlečného vozu Gotha B 2-62 ev.č.22 + motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.4 míří k výhybně koncové zastávky Lichtenhainer Wasserfall | 14.8.2004 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.4 + vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.22+21 v zastávce Forsthaus, kde řidič prodává jízdenky | 19.8.2006
Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.4 + vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.22+21 v zastávce Forsthaus | 19.8.2006 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.2 + vlečného vozu ČKD B2 D ev.č.26 + vlečného vozu Gotha B 2-62 ev.č.24 u zastávky Forsthaus | 19.8.2006
Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.2 + vlečného vozu ČKD B2 D ev.č.26 + vlečného vozu Gotha B 2-62 ev.č.24 u zastávky Forsthaus míjena osobním automobilem, objíždějícím tramvaj jedoucí protisměrně v jeho jízdním pruhu | 19.8.2006 Řidiči automobilů pozor, tramvaj jedoucí v levé polovině vozovky nutí protijedoucí řidiče automobilů využívat váš, protisměrný, jízdní pruh. Mají přednost! (a řidiči to opravdu respektují...) | 19.8.2006
Idylka zastávky Forsthaus | 19.8.2006 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.2 + vlečného vozu ČKD B2 D ev.č.26 + vlečného vozu Gotha B 2-62 ev.č.24 u zastávky Forsthaus | 19.8.2006
Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.2 + vlečného vozu ČKD B2 D ev.č.26 + vlečného vozu Gotha B 2-62 ev.č.24 se blíží k výhybně Depotausweiche | 19.8.2006 Souprava vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.24 + ČKD B2 D ev.č.26 vedená motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.2 u zastávky Forsthaus | 19.8.2006
Souprava vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.24 + ČKD B2 D ev.č.26 vedená motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.2 míjí odstavnou plochu autobusů za tramvajovou vozovnou u výhybny Depotausweiche | 19.8.2006 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.2 + vlečného vozu ČKD B2 D ev.č.26 + vlečného vozu Gotha B 2-62 ev.č.24 míjí odstavnou plochu autobusů za tramvajovou vozovnou u výhybny Depotausweiche | 19.8.2006
Souprava vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.24 + ČKD B2 D ev.č.26 vedená motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.2 u výhybny Depotausweiche | 19.8.2006 Na ploše za tramvajovou vozovnou jsou složené nápravy z vyřazených vozů | 19.8.2006
Na ploše za tramvajovou vozovnou rezne také rám z vyřazeného tramvajového vozu | 19.8.2006 Autobusy MAN odstavené na volně přístupné ploše vedle tramvajové vozovny u výhybny Depotausweiche | 19.8.2006
Na zdi vozovny nalezneme informační panel zobrazující úsporu elektrické energie při její výrobě solárními panely | 19.8.2006 U tramvajové vozovny jsou umístěny kilometrovníky odstraněné z tělesa tratě | 19.8.2006
Vlečný vůz Gotha B 2-62 ev.č.25 u výhybny Depotausweiche | 19.8.2006 Vlečný vůz Gotha B 2-62 ev.č.23 u výhybny Depotausweiche | 19.8.2006
Osádka soupravy vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.24 + ČKD B2 D ev.č.26 vedená motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.2 ve výhybně Depotausweiche předává žezlo informující o volnosti jednokolejného úseku protijedoucí soupravě | 19.8.2006 Míjení soupravy motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.1 + vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.25+23, se soupravou vlečného vozu Gotha B 2-62 ev.č.24 + vlečného vozu ČKD B2 D ev.č.26 vedenou motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.2 ve výhybně Depotausweiche | 19.8.2006
Míjení soupravy motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.1 + vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.25+23, se soupravou vlečného vozu Gotha B 2-62 ev.č.24 + vlečného vozu ČKD B2 D ev.č.26 vedenou motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.2 ve výhybně Depotausweiche | 19.8.2006 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.1 + vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.25+23 opouští výhybnu Depotausweiche | 19.8.2006
Míjení soupravy motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.1 + vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.23+25, se soupravou vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.21+22 vedenou motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.4 ve výhybně Depotausweiche | 19.8.2006 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.1 + vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.23+25 opouští výhybnu Depotausweiche | 19.8.2006
Štít lodě tramvajové vozovny | 19.8.2006 Čtyřkolejná tramvajová vozovna u výhybny Depotausweiche | 19.8.2006 Souprava vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.21+22 vedená motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.4 při jízdě k výhybně Depotausweiche míjí odbočku do tramvajové vozovny | 19.8.2006 Souprava vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.25+23 vedená motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.1 opustila výhybnu Depotausweiche | 19.8.2006 Souprava vlečných vozů ČKD B2 D ev.č.26 + Gotha B 2-62 ev.č.24 vedená motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.2 opustila výhybnu konečné zastávky Stadtpark umístěnou na samostatném tělese a vjela do vozovky | 19.8.2006
Motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.4 + vlečné vozy Gotha B 2-62 ev.č.21+22 ve výhybně konečné zastávky Stadtpark | 19.8.2006 Motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.4 odpojil ve výhybně konečné zastávky Stadtpark vlečné vozy Gotha B 2-62 ev.č.21+22 | 19.8.2006 Motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.4 odpojil ve výhybně konečné zastávky Stadtpark vlečné vozy Gotha B 2-62 ev.č.21+22 | 19.8.2006 Motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.4 ve výhybně konečné zastávky Stadtpark objíždí vlečné vozy Gotha B 2-62 ev.č.21+22 | 19.8.2006 Motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.4 ve výhybně konečné zastávky Stadtpark | 19.8.2006
Motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.4 ve výhybně konečné zastávky Stadtpark | 19.8.2006 Souprava vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.21+22 ve výhybně konečné zastávky Stadtpark | 19.8.2006 Vlečné vozy Gotha B 2-62 ev.č.25+21 s motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.1 a odstaveným vlečným vozem Gotha B 2-62 ev.č.22 ve výhybně koncové zastávky Stadtpark | 14.8.2004 Vlečné vozy Gotha B 2-62 ev.č.25+21 objíždí ve výhybně koncové zastávky Stadtpark motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.1 | 14.8.2004 Motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.1 těsně před spřažením s vlečnými vozy Gotha B 2-62 ev.č.25+21 ve výhybně koncové zastávky Stadtpark | 14.8.2004
Na každé konečné musí řidič sám rozpojit a opět spojit motorový vůz s vozy vlečnými po změně směru jízdy - faktem je, že díky minimálnímu obratovému času si leckdy nelámou hlavu s předpisy a nechávají stát nezabrzděné vozy... | 19.8.2006 Propojující spřáhlo | 19.8.2006 Propojující spřáhlo | 19.8.2006 Spřáhla motorového vozu Gotha ET 57 a vlečného vozu Gotha B 2-62 | 19.8.2006 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.1 + vlečné vozy Gotha B 2-62 ev.č.25+21 ve výhybně koncové zastávky Stadtpark | 14.8.2004
Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.1 + vlečné vozy Gotha B 2-62 ev.č.25+21 ve výhybně koncové zastávky Stadtpark | 14.8.2004 Motorový vůz Gotha ET 57 ev.č.2 ve výhybně konečné zastávky Stadtpark | 19.8.2006 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.2 + vlečného vozu Gotha B 2-62 ev.č.24 + vlečného vozu ČKD B2 D ev.č.26 ve výhybně konečné zastávky Stadtpark | 19.8.2006 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.2 + vlečného vozu Gotha B 2-62 ev.č.24 + vlečného vozu ČKD B2 D ev.č.26 ve výhybně konečné zastávky Stadtpark | 19.8.2006 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.2 + vlečného vozu Gotha B 2-62 ev.č.24 + vlečného vozu ČKD B2 D ev.č.26 ve výhybně konečné zastávky Stadtpark | 19.8.2006
Souprava vlečných vozů ČKD B2 D ev.č.26 + Gotha B 2-62 ev.č.24 vedená motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.2 ve výhybně konečné zastávky Stadtpark | 19.8.2006 Souprava motorového vozu Gotha ET 57 ev.č.4 + vlečných vozů Gotha B 2-62 ev.č.22+21 ve výhybně konečné zastávky Stadtpark | 19.8.2006 Souprava vlečných vozů ČKD B2 D ev.č.26 + Gotha B 2-62 ev.č.24 vedená motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.2 opouští výhybnu konečné zastávky Stadtpark | 19.8.2006 Souprava vlečných vozů ČKD B2 D ev.č.26 + Gotha B 2-62 ev.č.24 vedená motorovým vozem Gotha ET 57 ev.č.2 opouští výhybnu konečné zastávky Stadtpark | 19.8.2006 Vlečný vůz Gotha B 2-62 ev.č.22 odstavený na kusé koleji koncové výhybny Stadtpark | 14.8.2004
Vlečný vůz Gotha B 2-62 ev.č.22 odstavený na kusé koleji koncové výhybny Stadtpark pod dohledem typické německé telefonní budky | 14.8.2004 Kolejnicová brzda motorového vozu Gotha ET 57 | 19.8.2006 Autobus MAN zajišťuje na lince 241 dopravu v okolí Bad Schandau | 19.8.2006 Řidiči, následujících 8 kilometrů pozor na tramvaj! | 19.8.2006 Domky z hrázděného zdiva jsou typickými německými stavbami | 19.8.2006
Označník zastávky Stadtpark | 19.8.2006 Kusá kolej koncové výhybny Stadtpark | 19.8.2006 Koncová výhybna Stadtpark | 19.8.2006 Koncová výhybna Stadtpark | 19.8.2006 Detail čelní orientace na motorovém voze Gotha ET 57 | 19.8.2006
Interiér vlečného vozu ČKD B2 D ev.č.26 | 19.8.2006 Interiér vlečného vozu ČKD B2 D ev.č.26 | 19.8.2006 Interiér vlečného vozu ČKD B2 D ev.č.26 | 19.8.2006 Spřažený vlečný vůz Gotha B 2-62 s motorovým vozem Gotha ET 57 | 14.8.2006 Logo Národního parku Saské Švýcarsko | 19.8.2006www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023