Tramvaje v Sydney 2.

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvaje v Sydney 2.


Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006
Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006
V roce 1994 byla založena společnost Sydney Light Rail company, jež zajišťovala od roku 1995 pod záštitou města projekt výstavbu nové tratě. Metro Light Rail je nové pojmenování pro tramvajovou dopravu vedenou zcela odděleně od ostatních druhů dopravy po samostatném tělese případně pěší zónou a obsluhovanou moderními nízkopodlažními vozidly.

Samotná stavba začala 25. ledna 1996 a trvala 16 měsíců. První provozní úsek mezi Sydney Terminal Station (dřívější označení Central Station) a Wentworth Park, měřící 3,6 km byl otevřen 11.srpna 1997 nejprve ve zkušebním třítýdenním provozu, jenž od ranního výjezdu 1. září 1997 nahradil provoz pravidelný. Má deset stanic a je z valné části veden v trase koňky z roku 1861 a využívající stopu opuštěné železniční tratě podél přístavu Darling Harbour, která sloužila k přepravě nákladu na lodě. Tato dalo by se říci rychlodrážní část obsahuje kromě cca 100 m dlouhého tunelu i značné množství viaduktů. V uličním prostoru jsou koleje uloženy na spojitě vyztužené betonové desce se zvláštním důrazem na snížení negativních účinků z provozu, jakými jsou hluk a vibrace.

Měsíc před Olympiádou v roce 2000, přesně 13.srpna, bylo otevřeno prodloužení stávající tratě z Wentworth Park k nádraží Lilyfield, kde je trať Light Rail kolejově propojena s železniční sítí. Avšak propojení je proti nechtěnému projetí vozidel vícenásobně jištěno oddělením trakčních úseků a instalací betonových prefabrikátů mezi kolejnicemi. Rozšíření o 4 nové stanice a prodloužení délky tratě o dalších 3,6 km znamená, že současná trať měří 7,2 km a čítá 14 stanic.

Provoz je zajišťován v desetiminutových intervalech sedmi 100% nízkopodlažními obousměrnými pětičlánkovými vozy Variotram nesoucími ev.č. 2101-2107, které pojmou každé až 200 cestujících. Pochází od německého výrobce Bombardier, jenž je vyrobil přímo v Austrálském městě Dardenong. Jejich modulární konstrukce umožňuje relativně rychlé a levné zvýšení současné kapacity vozidla přidáním dalších článků. S touto možností bylo již počítáno při samotné výstavbě stanic, které jsou nyní o něco delší než vozidla.

Přestože mají pouhé tři páry dveřních křídel na každé bočnici, výška nástupní hrany v místě dveří pouhých 290 mm nad temenem kolejnice umožňuje rychlý obrat cestujících na zastávkách a díky absenci os dvojkolí je podlaha snížena i uvnitř vozidla na pouhých 350 mm v místě podvozků. Pohon všech podvozků je zajištěn pomocí nábojových motorů bez jakéhokoliv přenosu přes ozubená kola. V roce 1999 bylo na jedné soupravě zkušebně testováno přimazávání okolků, které mělo zajistit tišší a plynulejší průjezd oblouky. Na základě pozitivních výsledků byla takto upravena i ostatní vozidla.

Vozidla jsou napájena zvýšeným stejnosměrným napětím 750V přenášeným na vozidlo pomocí pantografů z vrchního trolejového vedení uloženého na řetězovce. Elektronika je ve voze umístěna na každém kroku. Počínaje řízením, přes přenos zabezpečovacího zařízení na panel řidiče, automatiku zamezující otevření dveří za jízdy a klimatizací konče. Vlaky jsou uzpůsobeny pro spojování do dvojic až trojic. K tomu slouží složená spřáhla schovaná za nárazníkovými kryty.

Maximální rychlost vozidla činí 80km/h. Té se však nedosahuje díky omezení traťové rychlosti na 70 km/h po segregovaných úsecích, zbytek je omezen dopravním značením v uličním prostoru. Přes pěší zónu je rychlost omezena dokonce až na 20 km/h. Aby byl provoz plynulý, jsou vozidla Light Rail preferována na křižovatkách pomocí absolutní preference.

Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006
Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006
Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006
Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006
Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006
Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006
Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006
Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006
Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006
Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006
Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006
Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006 Tramvajová doprava v Sydney | červen 2006

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021