Trať Sídliště Barrandov - Hlubočepy variantní trasování

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Sídliště Barrandov - Hlubočepy
variantní trasování


Projektant stavby METROPROJEKT Praha, a. s. se otázkou vedení tramvajové trati na Barrandov zabýval s několikaletými přestávkami více než 20 let. Ještě v roce 1990 byla doporučována varianta č. 4 - tunelová. V roce 1994 byly dosavadní práce shrnuty a vyhodnoceny v dokumentaci "Studie tramvajových tras". Výsledkem studie byly čtyři srovnatelné varianty, dvě tunelové a dvě povrchové. Tyto varianty se lišily především v překonání převýšení mezi smyčkou Hlubočepy a sídlištěm Barrandov. Vedení trasy v samotném sídlišti bylo u všech variant více-méně shodné s ohledem na šířku uliční sítě a konstrukci okolních budov, která byla přizpůsobena plánovanému sousedství tramvajové tratě.

Varianta č. 1 - tunelová

Tunelová varianta tratě na Barrandov
Trať pokračuje ze smyčky Hlubočepy jihovýchodním směrem. Vzápětí překonává koryto Dalejského potoka na krátkém mostě a pokračuje podél jižního okraje železniční tratě do Hostivic. Poté se stáčí k jihu a na krátké estakádě překonává Hlubočepskou ulici. Podjezdem pod estakádou ulice K Barrandovu trať vjíždí do Růžičkovy rokle, na jejímž úpatí mizí v dlouhém tunelu a vynořuje se až na Barrandově v Lamačově ulici.


Varianta č. 3 - estakádová

Estakádová varianta tratě na Barrandov
Trať zpočátku kopíruje současnou trať podél Hlubočepské ulice. U budovy Českého armádního filmu se však odděluje a na nízké estakádě pokračuje podél Hlubočepské ulice. Poté odbočuje podél ulice Na Srpečku a stejně jako varianta č. 1 podjíždí ulici K Barrandovu. Tu však trať počne stoupat na serpentině ve svazích Růžičkovy rokle a pak se přimyká k jižnímu okraji ulice K Barrandovu. Podél této komunikace pokračuje do zastávky u křižovatky s ulicí Geologická. Za zastávkou trať v mírném esíčku podjíždí ulici K Barrandovu a v místech dnešní modré zastávky vstupuje do sídliště.

Varianta č. 4 - tunelová

Tunelová varianta tratě na Barrandov
Již ve smyčce Hlubočepy trať odbočuje západním směrem a přechází ve stoupající tunel, ze kterého se vynoří poblíž žvahovské základní školy. Jihovýchodně od této školy se nachází tramvajová zastávka. Trať pokračuje na estakádě přes ulici Hlubočepskou a železniční trať na Rudnou. Tato estakáda svírá ostrý úhel s blízkým železničním viaduktem. Estakáda končí v tunelu začínajícím pod Kosořskou ulicí. Tunel pak stoupá vzhůru a táhlým obloukem ústí do Lamačovy ulice. Stejně jako v první tunelové variantě, ani zde neexistuje zastávka obsluhující okolí Geologické ulice. Případná zastávka by musela být v hloubce 40 metrů.

Varianta č. 5 - estakádová

Ze smyčky Hlubočepy trať pokračuje na strmě stoupající estakádě podél Hlubočepské. Záhy se však přimyká k severní straně výstupní barrandovské komunikace. Jednu estakádu rychle střídá druhá přes Růžičkovu rokli. Trať však ani poté neopouští severní stranu ulice K Barrandovu a následuje zastávka Geologická. Pak však trať začíná být ulici K Barrandovu trochu nevěrná, což se snaží napravit pojmenováním zastávky v ulici Lipského... Pokud je vám tento popis povědomý, pak je to jen správné, neboť tato varianta byla městskou radou v roce 1995 zvolena k realizaci.

Automobilový most do Jinonic

Automobilový most do Jinonic
Schvalování projektu tramvajové trati však nebylo jednoduché. Častým argumentem odpůrců byla vysoká finanční nákladnost stavby. V táboře oponentů proto vznikla myšlenka řešení dopravní obsluhy Barrandova pomocí autobusů nebo trolejbusů. Zatímco v 80. letech se uvažovalo o trolejbusové trati na dně Prokopského údolí (ulice K Nové Vsi), nyní byl záměr vystavět úplně novou komunikaci. Komunikace by navazovala na butovické ulice Mezi lány a Mezi rolemi, poté by pokračovala jihovýchodním směrem přes nezastavěné louky k útesu nad bývalým klukovickým koupaliště. Zde by vznikla nová estakáda, protože v těchto místech je Prokopské údolí nejužší. Komunikace by pokračovala na Klukovicemi podél zahrádkářské osady v ulici V Klukovicích. Nyní by se komunikace rozdělila na dvě větve, jedna by pokračovala do Lamačovy ulice a druhá do ulice Do Klukovic. Stavba estakády by byla financována z mýtného placené za průjezd po mostu. Tento projekt by však citelně narušil vzhled přírodní rezervace Prokopské údolí, což narazilo na odpor nejen ekologických sdružení.

Text: Petr Hnyk


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024