Jak se rodí Škodovky

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Jak se rodí Škodovky


Za zdmi této haly se rodí nejen pražské tramvaje 14T | 28.11.2006
V závěru prvního měsíce roku 2006 opustila v sobotu 28. ledna ve 4:27 vrata vozovny Motol první tramvaj, nesoucí na svém čele výsostný znak plzeňské Škodovky v podobě okřídleného šípu, která narušila tehdejší monopol tramvají ČKD Tatra Smíchov v přepravě cestujících. Šlo o vůz typu Škoda 14T ev.č. 9111, který byl v rámci zkušebního provozu vypraven na šesté pořadí linky 3.
Od té doby proteklo Prahou mnoho kalných vod ve Vltavě, a proto jsme využili laskavosti výrobce tohoto typu tramvaje, plzeňské společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a v závěru měsíce listopadu 2006 nahlédli do jejích výrobních prostor, abychom i čtenářům Pražských tramvají pootevřeli tovární vrata a přinesli reportáž o vzniku nových tramvajových vozidel. Naším průvodcem nebyl nikdo jiný, než člověk, který stál od počátku v čele projektu tramvaje Škoda 14T, jeho vedoucí, Ing. Pavel Tarant.

Prohlídku výrobního závodu začínáme na samém počátku výrobního procesu, odkud postupně projdeme výrobou tak, jak následuje v jednotlivých krocích.

V popředí pravá bočnice pátého článku vozu Škoda 16T pro Wroclaw | 28.11.2006
Začínáme v místech, kde jsou externími dodavateli předávány k další výrobě z hliníkových profilů předpřipravené a již svařené skelety bočnic. Protože dodavatel sídlí ve stejné hale, je možné případné nedostatky odstranit přímo na místě. Na tomto pracovišti se zejména zkoumá kvalita svárů. Samozřejmostí je nezbytná vstupní kontrola surového materiálu pomocí defektoskopických a jiných zkoušek, která se provádí ihned po jeho dodání.
Levá bočnice druhého článku vozu Škoda 16T pro Wroclaw | 28.11.2006
Na fotografii vidíme strop neseného článku (vlevo) a střešní díl krajního článku (vpravo) tramvaje Škoda 16T | 28.11.2006
O pár kroků dále následuje místo, kde se předpřipravené střešní profily vyplňují nerezovým plechem. Ten se dále opracovává do patřičného tvaru, předvrtávají se v něm otvory pro umístění kontejnerové výzbroje, modelují se prostupy pro kabelové trasy a v neposlední řadě se připravují úchyty ke spojení s dalšími částmi článkového skeletu. Prefabrikáty na fotografiích patří v pořadí čtvrté tramvaji 16T pro Wroclav.
Na fotografii vidíme strop neseného článku (vlevo) a střešní díl krajního článku (vpravo) tramvaje Škoda 16T | 28.11.2006
Přesouváme se na pracoviště, kde vznikají jednotlivé vozové články. Nejprve se na montážní "kozy" položí podlahový díl, na který se upevní úhelníky, pomocí nichž se zajistí fixní úhel jednotlivých částí skeletu. Následně se k tomuto prvku postupně připevňují jednotlivé části kostry bočnice a střecha. Po jejich svaření do jediného celku se pomocné úhelníky odstraní, aby mohly být využity pro montáž dalšího článku.

Na svařený skelet se boční plechy již pouze lepí. K uchycení plechu ve správné pozici se užívají svěrky umístěné v pravidelných rozestupech a udržující dostatečný přítlak na kostru vozidla. Skelety na obrázcích patří převážně rodící se třetí a čtvrté tramvaji Škoda 16T. Zaujme nás zejména čelní článek těsně po navaření kostry a instalaci laminátového čela, dále rozpracovaný nesený druhý článek a třetí článek těsně po nalepení bočních plechů. Z obrázku čelního článku třetí tramvaje 16T je patrné, že si polská strana objednala vozy se zmenšenou kabinou řidiče a předními dveřmi určenými také pro nástup cestujících. U středního článku je patrný nízkopodlažní prostup mezi podvozky, který je umožněn díky absenci pohonu.

Takto vyhotovené články se přesouvají do lakovny, která je umístěná na druhém konci haly. Tam získávají základní nátěr a po následném vykytovaní a přebroušení hran obdrží i vrchní nátěr. Pakliže nalakované články neprojdou výstupní kontrolou kvality, vrací se zpět na toto pracoviště, kde se opraví. Na snímcích ve druhém řádku tak můžeme spatřit vedle sebe stojící dva pražské nesené články, z nichž na jednom došlo ke špatnému uchycení plechové bočnice.

Rozpracované články vozů 14T a 16T
V pozadí druhý, v popředí třetí článek čtvrté wroclavské tramvaje Škoda 16T. Povšimněte si namontovaných svěrek držících čerstvě nalepené bočnice na neseném článku | 28.11.2006 Druhý článek čtvrté wroclavské tramvaje čerstvě po přilepení bočních plechů. Pravidelné rozestupy svěrek zajišťují dostatečný přítlak plechu na kostru vozidla | 28.11.2006 Skoro hotová hrubá kostra třetího článku čtvrtého vozu Škoda 16T. Jen malé svěrky zajištující dostatečný přítlak prozrazují, proč ještě není vůz v lakovně | 28.11.2006 Nízkopodlažní třetí článek třetí tramvaje 16T pro Wroclaw Nízkopodlažní třetí článek páté tramvaje 16T pro Wroclaw | 28.11.2006 První a pátý článek třetího vozu 16T pro Wroclaw | 28.11.2006
Právě čerstvě dokončená hrubá stavba pátého článku třetího vozu 16T pro Wroclaw prochází fází kytování před přesunem do lakovny | 28.11.2006 Čelo prvního článku třetího vozu 16T pro Wroclaw. Dle rýsujícího se stupínku můžeme usuzovat, že první dveře jsou určeny také cestujícím | 28.11.2006 Z nerezového plechu vytvořený vstupní schod v prostoru prvních dveří vozu 16T pro Wroclaw, za níž následuje šikmo ukončený stupínek pro podlahu kabiny řidiče - názorný důkaz, že šestnácttéčka budou používat přední dveře pro cestující | 28.11.2006 Nízkopodlažní články pro pražské vozy 14T, které neprošly kontrolou. Článek v popředí již jednou prošel lakovnou, výstupní kontrola však objevila závady na oplechování. proto bude nalakován znovu | 28.11.2006 Nízkopodlažní články pro pražské vozy 14T, které neprošly kontrolou. Článek v popředí neprošel revizí laku, článek v pozadí neprošel díky závadě na oplechování | 28.11.2006
Nízkopodlažní článek určený pro pražský vůz Škoda 14T, který neprošel výstupní kontrolou lakovny | 28.11.2006 Opřené u zdi se nacházejí v textu zmíněné úhelníky, pomocí nichž se zajišťuje správný úhel natočení jednotlivých svařovaných částí článku vozů 14T nebo 16T. Úhelníky se poté opět vyndají a použijí ke stavbě dalšího článku | 28.11.2006 V dřevěných rámech se nachází jedna z nejdražších komponent - měchy kryjící přechodové části mezi jednotlivými články vozů 14T a 16T | 28.11.2006 Složená tramvajová kola čekají na umístění do podvozků | 28.11.2006 Jednotlivé články rodících se tramvají od počátku doprovází rodný list, ten na snímku nás informuje o tom, že patří k pátému článku šesté pražské tramvaje 14T | 28.11.2006
Přesouváme se ke stojanům, na nichž jsou uložena přední a zadní laminátová čela, která jsou opět dodána externím zhotovitelem. Nejprve se však ve Škodě předpřipraví kovová forma, sloužící zároveň jako výztuž, do níž se čelo u dodavatele po vylisování uchytí pomocí kovových paciček tak, aby se při převozu nezdeformovalo. Takto připravené čelo se i s výztuží namontuje na oplechovaný skelet krajních článků. Původní forma tedy zároveň slouží jako definitivní výztuž a deformační zóna v případě nehody.

V této části haly také nalezneme sklad jednotlivých komponent, zejména složená kola, pár jalových podvozků a dále skelety a součásti potřebné k výrobě nové lokomotivy ŠKODA 109 E, řady 380 pro České dráhy.

Laminátová čela používaná na krajní (první) a koncový (pátý) článek jsou shodná pro vozy 14T i 16T. Povšimněte si červené výztuže laminátových čel, do níž se u dodavatele čelo po vylisování uchytí pomocí kovových paciček a slouží zároveň jako deformační zóna. Žluté háky slouží pouze ke snadnějšímu transportu | 28.11.2006 Laminátová čela používaná na krajní (první) a koncový (pátý) článek jsou shodná pro vozy 14T i 16T. Povšimněte si červené výztuže laminátových čel, do níž se u dodavatele čelo po vylisování uchytí pomocí kovových paciček a slouží zároveň jako deformační zóna. Žluté háky slouží pouze ke snadnějšímu transportu | 28.11.2006 Laminátová čela používaná na krajní (první) a koncový (pátý) článek jsou shodná pro vozy 14T i 16T. Povšimněte si červené výztuže laminátových čel, do níž se u dodavatele čelo po vylisování uchytí pomocí kovových paciček a slouží zároveň jako deformační zóna. Žluté háky slouží pouze ke snadnějšímu transportu | 28.11.2006 Laminátová čela používaná na krajní (první) a koncový (pátý) článek jsou shodná pro vozy 14T i 16T. Povšimněte si červené výztuže laminátových čel, do níž se u dodavatele čelo po vylisování uchytí pomocí kovových paciček a slouží zároveň jako deformační zóna. Žluté háky slouží pouze ke snadnějšímu transportu | 28.11.2006 Ing. Pavel Tarant sděluje redaktorům Pražských tramvají perličky ze zákulisí výroby tramvají v plzeňské Škodě Transportation, uprostřed mu horlivě naslouchá šéfredaktor Petr, pohledem však sleduje editora Fotožurnálu MOpa | 28.11.2006
Přesuneme se hlavní částí haly o kus dále. Při pohledu doprava uvidíme v různé fázi rozpracovanosti renovované vozy metra a hotový skelet nové lokomotivy. My se však otáčíme vlevo a přicházíme na pracoviště konečné montáže, zejména elektrovýzbroje. V těchto místech vedle sebe spatříme zleva vůz 9116, druhý wroclawský vůz 16T (ve Wroclawi nese ev.č. 3002) a vpravo na kraji vůz 9115. Podívejme se do interiéru vozu 16T určeného pro Wroclaw. Na první pohled nás zaujme rozdílnost řešení třetího středního článku. Ten není na rozdíl od pražské verze hnaný, což umožňuje vynechání schodů uprostřed vozu. Dále vidíme již jednou zmíněné odlišné provedení prvního článku, který je uzpůsoben pro nástup cestujících: Z rozpracovanosti vozu to ještě není zřejmé, ale po jejich otevření je lze aretovat v otevřené poloze, čímž lze prostor pro řidiče zvětšit a oddělit jej od cestujících stejně jako u pražského provedení.
Vozy 16T
Rodící se vozy 14T ev.č.9116, 16T pro Wroclaw ev.č.3001 a 14T ev.č.9115 | 28.11.2006 Rodící se pražský vůz 14T budoucího ev.č.9115 v sousedství vozu 16T ev.č.3002 pro Wroclaw | 28.11.2006 Rodící se pražský vůz 14T budoucího ev.č.9115 v sousedství vozu 16T ev.č.3002 pro Wroclaw | 28.11.2006 Rodící se vozy 14T ev.č.9116, 16T pro Wroclaw ev.č.3001 a 14T ev.č.9115 | 28.11.2006 Lepení panoramatických oken na pátý článek vozu 16T budoucího ev.č. 3001 pro Wroclaw. Červené popruhy se starají o dostatečný přítlak prken, která fixují okna ve správné pozici | 28.11.2006
Řešení zástěny kabiny řidiče vozu 16T ev.č.3001 umožňuje nástup cestujících prvními dveřmi, případně, po částečném otevření dveří kabiny tyto zajistit jako mezistěnu a přední dveře do vozu využívat pouze řidičem | 28.11.2006 Na stanovišti řidiče vozu 16T ev.č.3002 se teprve provádí montáž elektrovýzbroje | 28.11.2006 Rodící se vůz Škoda 16T ev.č.3002 pro Wroclaw zaujme elegantnějším řešením vnějšího laku, než mají pražské vozy | 28.11.2006 Rodící se vůz Škoda 16T pro Wroclaw zaujme elegantnějším řešením vnějšího laku, než mají pražské vozy | 28.11.2006 Průhled interiérem třetího, druhého a prvního článku tramvaje 16T pro Wroclaw dokumentuje zachování nízkopodlažní části i ve středním článku z důvodu absence hnaného podvozku | 28.11.2006
Lepení panoramatických oken na pátý článek vozu 16T budoucího ev.č. 3001 pro Wroclaw. Červené popruhy se starají o dostatečný přítlak prken, která fixují okna ve správné pozici | 28.11.2006 Rodící se vozy Škoda 16T pro Wroclaw zaujmou elegantnějším řešením vnějšího laku, než mají pražské vozy. Vlevo vůz ev.č.3001, vpravo ev.č.3002. Za nimi spatříme přední čelo pražského vozu 14T ev.č.9116 | 28.11.2006 Rodící se vozy Škoda, zleva 14T ev.č.9116 pro Prahu, 16T ev.č.3001 pro Wroclaw a 14T ev.č.9115 pro Prahu | 28.11.2006 Průhled skrze články vozů 14T a 16T ve výrobní hale Škody Transportation | 28.11.2006 Připravené dveřní pohony před instalací do vozu 16T, odlišně od Prahy si Wroclaw objednala dveřní pohony od firmy IGE | 28.11.2006
Nacházíme se v centrální části haly konečné montáže s třemi jeřáby, umožňujícími přesun jednotlivých vozů vzduchem. Jak již bylo zmíněno, prostor haly sdílejí tramvajové vozy s prostorem, kde probíhají modernizace vozů metra. V těchto místech se jednotlivé články umisťují pomocí jeřábů do správného pořadí a následně spojují k sobě. Tento proces není zdaleka tak jednoduchý, jak se zdá, jelikož články nejsou usazeny na podvozcích, ale pouze na podstavcích, kdy se pomoci heverů jednotlivé části zvedají tak, aby pasovaly k sobě. Před samotnou montáží elektrovýzbroje se zde nejprve pokládají podlahové desky, které se pokrývají protiskluzovou krytinou Altro. Pod lávkami se usazují střešní kontejnery a také se zde nstalují přechodové měchy na již spojené články.

Mezi lávkami zde momentálně nacházíme zárodek vozu 14T ev.č.9117. Články nejsou ještě vzájemně propojeny, probíhá v nich zatím montáž elektrovýzbroje.

Centrální část haly s jeřábovou přesuvnou
Pod lávkami je zárodek pražské tramvaje 14T budoucího ev.č.9117 během instalace elektrické výzbroje a spojování článků | 28.11.2006 Třetí, druhý a první článek vznikajícího pražského vozu Škoda 14T ev.č.9118. Výstupky na boku vedle spojovacího čepu slouží jako zarážky, aby nedošlo ke zlomení tramvaje při průjezdu oblouky | 28.11.2006 Vznikající stanoviště řidiče pražské tramvaje 14T ev.č.9115. V levé horní části snímku je patrná pacička držící laminátové čelo na jeho kostře | 28.11.2006 Od vozu Škoda 14T ev.č.9114 jsou na čelech instalována skládací spřáhla s pražskou hlavou. Toto je zadní spřáhlo vozu ev.č.9116 | 28.11.2006 Pražský vůz Škoda 14T budoucího ev.č.9116 rozložený na 2+3 články v sousedství wroclavského vozu 16T | 28.11.2006
Oku fotožurnalisty nesmí nikdy nic utéci! Zde zachytil šéfredaktora Pražských tramvají v doprovodu Ing. Pavla Taranta, který mu sděluje perličky ze zákulisí výroby tramvají v plzeňské Škodě Transportation. Právě vzniká následující fotografie horního spoje článků vozu 14T | 28.11.2006 Detail střešního spojení 4 a 5 článku pražského vozu Škoda 14T budoucího ev.č.9116 | 28.11.2006 Topnice ve 4, nízkopodlažním článku, pražského vozu Škoda 14T budoucího ev.č.9116 | 28.11.2006 Spojený 2 a 3 článek budoucího pražského vozu Škoda 14T ev.č.9116, ještě bez instalovaných přechodovým měchů. Z obrázku je patrný princip, na kterém fungují zarážky zamezující rozlomení tramvaje v obloucích | 28.11.2006 Dělníci montují na střeše předních článků pražského vozu Škoda 14T ev.č.9116 spojovací prvky jednotlivých článků | 28.11.2006
Vůz 14T ev.č.9117 mezi žlutými lávkami v pozadí a vůz 14T ev.č.9116 v popředí | 28.11.2006 Instalace kabeláže do třetího článku vozu 14T ev.č.9117 | 28.11.2006 Instalace kabeláže do třetího článku vozu 14T ev.č.9117 | 28.11.2006 Ing. Pavel Tarant představuje redaktorům Pražských tramvají další novinku ze Škody Transportation, lokomotivu 109E pro České dráhy | 28.11.2006 V symbióze s rodícími se vozy 14T vznikají ve stejné hale také modernizované vozy pro pražské metro | 28.11.2006
Jednotlivé články pro pražské vozy 14T jsou rozmístěny v různých stádiích rozpracovanosti po celé výrobní hale ve společnosti modernizovaných vozů pro pražské metro | 28.11.2006 Plzeňskou Škodou Transportation modernizovaný čelní vůz pražského metra ev.č.3313, který je zde pouze na dodatečné montáži BARS | 28.11.2006 Modernizací prochází ve Škodě Transportation také vozy pražského metra | 28.11.2006 Modernizací prochází ve Škodě Transportation také vozy pražského metra | 28.11.2006 Všechny tři typy tramvají vyráběné v současnosti Škodou Transportation - 16T pro Wroclaw, 14T pro Prahu a 06T pro Cagliari | 28.11.2006
V koncové části haly je možné spatřit již dokončený vůz Škoda 06T (Clára) pro italské město Cagliari, který krátce před naším příjezdem prodělával první zkušební jízdy v Bratislavě, při kterých neznámý opilec poškodil hozenou lahví čelní sklo. Na obrázcích má již čelní sklo vyměněné, uvnitř vozu ale probíhají drobné opravy a italskou stranou objednané úpravy vozidla. Od ostatních vyráběných vozidel jej odlišuje obousměrné provedení a určení pro metrový rozchod. Ani zde není pracoviště řidiče odděleno samostatným vstupem.
Čelo vozu Škoda 06T pro italské Cagliari vychází z koncepce osvědčených vozů Škoda 03T | 28.11.2006
Prototyp vozu 06T
Prototyp vozu Škoda 06T pro italské Cagliari v hale výrobce Škody Transportation | 28.11.2006 Čelo vozu Škoda 06T pro italské Cagliari vychází z koncepce osvědčených vozů Škoda 03T | 28.11.2006 Stanoviště řidiče vozu Škoda 06T pro italské Cagliari | 28.11.2006 Prototyp vozu Škoda 06T pro italské Cagliari v hale výrobce Škody Transportation | 28.11.2006 Interiér čelního článku vozu Škoda 06T pro italské Cagliari | 28.11.2006

Montáž kabeláže a elektrických komponentů na stanovišti elektroúseku | 28.11.2006
Přesouváme se na stanoviště elektroúseku. Jedná se o pracoviště, kde se z pouhých drátků stávají velké funkční celky elekrovýzbroje. Jednotlivé komponenty výzbroje se sdružují, připravují se společné kabelové trasy pro jednotlivé články, montují se svorkovnice a kompletují se zde střešní kontejnery. Jen pro zajímavost - v celé hale byste marně hledali tak specifické místo, kde je nejvyšší koncentrace osob na metr čtvereční.
Čelní článek pražské tramvaje 14T budoucího ev.č.9119 opatřený základní lakem | 28.11.2006
Na chvíli opouštíme prostor s jeřábovou přesuvnou a míříme blíže k lakovně. Zde jsou dočasně umístěny články po výstupu z lakovny a odstavené články před montáží v hale. Postupně zde prosychají články po základním nátěru, probíhá na nich kytování a přebrušování. Po vyhotovení vrchní vrstvy laku jsou zde osazena boční okna a definitivně upraveny spáry. V čele pracoviště dominují lávky, kde se provádí montáž střešních kontejnerů výzbroje, včetně silové kabeláže.
Čelní článek pražské tramvaje 14T budoucího ev.č.9119 opatřený základní lakem v pozadí s dalšími články, opatřenými již konečnou povrchovou úpravou | 28.11.2006
Články vozů 14T
Jednotlivé články pro pražské vozy Škoda 14T jsou rozmístěny v různých stádiích rozpracovanosti po celé výrobní hale. Na obrázku dva nesené články dvacítkové řady vozů | 28.11.2006 Čelní článek pražského vozu Škoda 14T ev.č. 9119 opatřený základním nátěrem, před konečným nalakováním | 28.11.2006 Jednotlivé články pro pražské vozy Škoda 14T jsou rozmístěny v různých stádiích rozpracovanosti po celé výrobní hale. Zprava - články vozu 4 a 2 článek vozu ev.č.9119 a opodál 4 článek vozu ev.č.9118. Vzadu vykukuje vůz ev.č.9116 | 28.11.2006 Interiér čelního článku pražského vozu Škoda 14T ev.č.9119 s pozadím v podobě prototypu vozu Škoda 06T pro italské Cagliari  | 28.11.2006 Jednotlivé články pro pražské vozy 14T jsou rozmístěny v různých stádiích rozpracovanosti po celé výrobní hale. Vlevo vpředu 4 článek vozu ev.č.9118, v pozadí nesený, zadní a střední článek budoucího vozu ev.č.9120 | 28.11.2006
Čtvrtý článek budoucího vozu Škoda 14T ev.č.9118 | 28.11.2006 Články budoucího vozu Škoda 14T ev.č.9119. V pozadí na lávkách zadní článek vozu ev.č.9118 | 28.11.2006 Zprava nesený, zadní a střední článek budoucího vozu Škoda 14T ev.č.9120 | 28.11.2006 Články budoucího vozu Škoda 14T ev.č.9120 | 28.11.2006 Na lávkách se provádí montáž střešních kontejnerů na zadním článku vozu Škoda 14T ev.č.9118 | 28.11.2006
Čtvrtý článek budoucího vozu Škoda 14T ev.č.9118 | 28.11.2006 Články budoucího vozu Škoda 14T ev.č.9119. V pozadí na lávkách zadní článek vozu ev.č.9118 | 28.11.2006 Zprava nesený, zadní a střední článek budoucího vozu Škoda 14T ev.č.9120 | 28.11.2006 Články budoucího vozu Škoda 14T ev.č.9120 | 28.11.2006 Na lávkách se provádí montáž střešních kontejnerů na zadním článku vozu Škoda 14T ev.č.9118 | 28.11.2006
Jednotlivé články pro pražské vozy Škoda 14T jsou rozmístěny v různých stádiích rozpracovanosti po celé výrobní hale. Zde zárodek vozu ev.č. 9119 | 28.11.2006 Jednotlivé články pro pražské vozy Škoda 14T jsou rozmístěny v různých stádiích rozpracovanosti po celé výrobní hale. Zde zárodek vozu ev.č. 9119 | 28.11.2006 Čtvrtý článek vznikajícího vozu Škoda 14T ev.č.9118 | 28.11.2006 Střední článek vznikajícího vozu Škoda 14T ev.č.9119 | 28.11.2006 Po hale rozložené články vozu Škoda 14T v různém stádiu rozpracovanosti. Na snímku budoucí vůz ev.č.9120 | 28.11.2006
Dostáváme se ke koncové části výrobní haly. Zde jsou odstaveny vyrobené články určené pro lakovnu. V jejich sousedství nalezneme finalizační pracoviště, na kterém je tramvaj z prostorových důvodů opět rozpojena na dva kusy. Probíhá zde finalizace vybavení interiéru počínaje instalací sedadel, přes dveřní pohony a montáž dveřních křídel. Dále se zde montují ostatní nezbytnosti potřebné pro dokonalý vzhled vozu - podvozkové plenty, kryty pískovačů, pantograf a nesmíme zapomenout ani na lepení čelních skel a instalaci stěračů a kamer.
Vůz se přesune zpět na hlavní plochu, kde je opět spojen a na úplný konec je na jeho čelo nalepeno logo okřídleného šípu.
Vznikající Škoda 14T ev.č.9114 a ostatní...
Rozpracovaný čelní článek pražského vozu Škoda 14T budoucího ev.č.9114 | 28.11.2006 Články 1+2+3 pražského vozu Škoda 14T budoucího ev.č.9114 | 28.11.2006 Lepení panaromatických skel na 5 článek pražského vozu Škoda 14T budoucího ev.č.9114 | 28.11.2006 Spojené články 4 a 5 pražského vozu Škoda 14T budoucího ev.č.9114 | 28.11.2006 Rozpracovaný čelní článek pražského vozu Škoda 14T budoucího ev.č.9114 | 28.11.2006
Články pražské tramvaje 14T opatřené základním lakem rozmístěné po výrobní hale | 28.11.2006 Články pražské tramvaje 14T opatřené základním lakem rozmístěné po výrobní hale | 28.11.2006 Články pražské tramvaje 14T opatřené základním lakem rozmístěné po výrobní hale | 28.11.2006 Články pražské tramvaje 14T opatřené základním lakem rozmístěné po výrobní hale | 28.11.2006 Články pražské tramvaje 14T opatřené základním lakem rozmístěné po výrobní hale | 28.11.2006
Vodní box a zkušebna plzeňské Škody Transportation v pohledu od točny u zkušební koleje, uvnitř právě probíhají testy druhého vozu Škoda 06T pro Cagliari | 28.11.2006
Dokončený vůz se z haly vysune ven na zakrytou posuvnu, v jejíž útrobách jsou kolejnice uloženy tak, aby umožňovaly přesun vozů o různých rozchodech. S její pomocí odtud míří do vedlejší haly, kde je umístěn vodní box. Jedná se o obdobu klasického mycího zařízení, ve kterém se zkouší pomocí různě nastavených trysek vodotěsnost vozidla. Po jejím úspěšném složení je vůz přemístěn na zkušebnu, kde probíhá jeho oživování. Při něm je do vozidla nahrán software a zkouší se funkčnost veškerých systémů. Tento proces zabere cca týden. Před našimi zraky je v něm ukryt a právě zkoušen druhý vůz pro italské Cagliari. Jelikož délka tramvajových vozů je jen o pár centimetrů menší, než prostor mezi objekty, musí se postupovat na milimetry přesně. Když se přesun nezdaří, poznáme to - viz šrám na čele vozu 9116.
Přesuvna a točna v areálu Škody Plzeň
Přesuvna mezi jednotlivými halami Škody Transportation je opatřena více rozchody kolejí | 28.11.2006 Přesuvna mezi jednotlivými halami Škody Transportation je opatřena více rozchody kolejí | 28.11.2006 Přesuvna mezi jednotlivými halami Škody Transportation je opatřena více rozchody kolejí | 28.11.2006 Nedostatečný prostor mezi jednotlivými halami Škody Transportation stojí za poškozením laku vozu 9116, při posunu tramvajových vozů zde hrají roli pouhé milimetry | 28.11.2006 Točna v areálu Škody Transportation u zkušební koleje v pohledu od mycího boxu | 28.11.2006
Odstavná kolej v sousedství zkušební koleje a novostavby výrobních hal Škody Transportation | 28.11.2006
Po úspěšném oživení tramvaje a vyzkoušení všech základních systémů se funkčnost všech řídících komponent otestuje v praxi - na přilehlé zkušební trati. V době naší návštěvy byly na konci testovací koleje připraveny k transportu modernizované vagony metra.
Po složení všech testů je vůz opět pomocí posuvny přesunut na předávací vlečkovou kolej, která se nachází na opačné straně výrobní haly. Odtud se tramvaje vydávají na cestu ke svým zákazníkům.
Zkušební kolej v areálu Škody Transportation je opatřena více rozchody. Vlevo v pozadí vzniká nová výrobní hala určená pro výrobu tramvajových vozů | 28.11.2006
Modernizované vozy metra 81-71M a prototyp 6Mt
Ke zkouškám a posunu modernizovaných vozů pražského metra na zkušební koleji slouží upravený vůz 81-71 ev.č.2129, opatřeným polopantografem k odběru trakčního proudu | 28.11.2006 Odstavené modernizované čelní vozy metra, na kterých probíhá dodatečná montáž udíren BARS - ev.č.3174, 3173 a 3316 spolu s vozem 81-71 ev.č.2129 | 28.11.2006 Odstavené modernizované čelní vozy metra, na kterých probíhá dodatečná montáž udíren BARS - ev.č.3174, 3173 a 3316 spolu s vozem 81-71 ev.č.2129 na zkušební koleji Škody Transportaion poblíž točny | 28.11.2006 Prototypový vůz metra 6Mt vyrobený Škodou Transportation stojí odstavený bez využití pod širým nebem, z každé strany je opatřený jinou barevnou verzí laku | 28.11.2006 Prototypový vůz metra 6Mt vyrobený Škodou Transportation stojí odstavený bez využití pod širým nebem, z každé strany je opatřený jinou barevnou verzí laku, kterou značně poškodili spřejeři v depu metra Kačerov během zkušebních jízd v pražském metru | 28.11.2006

Autoři stránek děkují Ing. Pavlu Tarantovi za věnovaný volný čas, odborný výklad a v neposlední řadě možnost pořízení fotografií pro naše čtenáře.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024