Vzestup a pád vozů T1 a T2 v Olomouci

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vzestup a pád vozů T1 a T2 v Olomouci


Počátek tramvajového provozu v Olomouci sahá do 19. století, kdy byla 1. dubna 1899 slavnostně otevřena první tramvajová trať. Provoz na ní zajišťovalo na přelomu století 9 motorových a čtyři vlečné vozy, které dodala vagónka Johann Weitzer z Grazu. V následujících letech došlo k výstavbě dalších tratí a postupné obnově motorových a vlečných vozů s lyrovými sběrači.

Vůz T1 ev.č.101 vypravený na linku 1 projíždí Pekařskou ulicí | 25.7.1984
Vůz T1 ev.č.102 vypravený na linku 2 stanicuje v zastávce Prior v Pekařské ulici | 15.9.1986
Vůz T1 ev.č.103 vypravený na linku 3 míjí soupravu vozů T3 | 15.9.1986
O prázdninách roku 1984 byla linka 1 plně obsazena vozy T1, což dokumentuje snímek vozu ev.č.104 před hlavním nádražím | červenec 1984
Vůz T1 ev.č.104 vypravený na linku 1 projíždí třídou Svobody | 23.7.1984
Vůz T1 ev.č.106 vypravený na linku 3 u Terezské brány | 15.9.1986
Odstavené vozy T1 v čele s vozem ev.č.107, připravené pro výjezd na odpolední část směny na lince 2 stojí v Sokolské ulici před vozovnou | 1983
Vůz T1 ev.č.107 vypravený na linku 5 projíždí náměstím Hrdinů | 1983
Názorný příklad, jak obouchané, otřískané, oprýskané a celkově sešlé jezdily olomoucké téjedničky v posledních letech existence přináší snímek vozu T1 ev.č.109 vypraveného na linku 3, ve smyčce Fibichova | 1.5.1981
Vůz T1 neznámého ev.č. vypravený na linku 2 projíždí jednokolejnou Sokolskou ulicí na trati z vozovny | 15.9.1986
Vůz T1 neznámého ev.č. vypravený na linku 2 projíždí jednokolejnou Sokolskou ulicí na trati z vozovny | 15.9.1986
Notně sešlý vůz T2 ev.č.111 vypravený na linku 4 vyčkává u Tržnice na své cestující | 3.8.1981
Vůz T2 ev.č.112 vypravený na linku 5 projíždí třídou 1. máje | 17.7.1981
Vůz T2 ev.č.113 vypravený na linku 1 projíždí během její rekonstrukce třídou 1. máje | 1983
Vůz T2 ev.č.114 vypravený na linku 5 a zachycený v Jiráskově ulici, dojezdil bez fousu, ač jen s jedním světlometem | 20.7.1981
Prototypový vůz T2 pražského ev.č.6001 dožil v Olomouci s ev.č.115, již značně zchátralý vůz zachytil fotograf ve smyčce Fibichova vypravený na linku 3 - jeho sešrotování je podobně nenapravitelným omylem, jako likvidace prototypu vozu T3 pražského ev.č.6101 | 1.5.1981
Vůz T1 ev.č.101 vypravený na linku 3 manipuluje ve smyčce Tržnice | 15.9.1986
Vůz T1 ev.č.103 vypravený na linku 2 projíždí Palackého ulicí | 15.9.1986
Vůz T1 ev.č.104 vypravený na linku 2 míjí vůz T1 ev.č.110 | 1984
Vůz T1 ev.č.104 vypravený na linku 3 u Mořického kostela | 17.7.1981
Odstavné kolejiště tramvajové vozovny zřízené v jejím sousedství na místě několika původních středověkých domů přezdívané Rubik s odstavenými vozy T2 ev.č.115, T3 ev.č.120 T1 ev.č.105 a T3 ev.č.128 | 1984
Vůz T1 ev.č.106 vypravený na linku 3 projíždí třídou Svobody | 15.9.1986
Vůz T1 ev.č.107 vypravený na linku 5 u hlavního nádraží | 1.5.1981
Vozy T1 ev.č.108 a T3 ev.č.137 odstavené ve vozovně | 1981
Vůz T1 ev.č.109 vypravený na linku 3 vjíždí do smyčky Fibichova | 1.8.1981
Vůz T1 neznámého ev.č. vypravený na linku 2 projíždí jednokolejnou Sokolskou ulicí na trati z vozovny | 15.9.1986
Vozy T1 neznámých ev.č. odstavené ve vozovně | 1981
Vůz T2 ev.č.112 vypravený na linku 3 projíždí třídou Svobody 1983 | 1983
Vůz T2 ev.č.112 vypravený na linku 4 projíždí zrušenou tratí v ulici I.P.Pavlova | 1.5.1981
Vůz T2 ev.č.113 vypravený na linku 3 ve smyčce Tržnice | 1981
Vůz T2 ev.č.114 vypravený na linku 5 stoupá Ostravskou ulicí | 1.8.1981
Kolejový vratný trojúhelník Nová Ulice, trať mířící k němu ulicí I.P.Pavlova i vozy T2 jsou již jen olomouckou historií - vozy T2 od roku 1986, trať od 31.7.1981 | 1981

V roce 1957 byly v Olomouci provozovány 3 tramvajové linky - 1 v trase Nová Ulice - Hlavní nádraží - Bělidla, linka 2 v trase Neředín - Hlavní nádraží a linka 3 Tržnice - Hlavní nádraží. Při pohledu do dobového plánku sítě však zjistíme, že na žádnou linku by nebylo možné nasadit vozy T1, neboť smyčkou byly vybaveny jen konečné Neředín a Tržnice. V zastávkách Na Bělidlech, Nové Ulici a u Hlavního nádraží byly konečné zastávky řešeny přejezdy s možností manipulace s vlečnými vozy. Na linkách 1 a 2 byly vypravovány soupravy v sestavě motorový + vlečný vůz s tím, že ve večerních hodinách se vleky odpojují. Linka 3 je standardně pojížděna motorovými vozy bez vlečných vozů.

První velká změna nastává 16. prosince 1957, kdy dochází ke zprovoznění prodloužené trati do Pavloviček, kde již byla postavena smyčka. Linka 1 je zkrácena do trasy Nová Ulice - Hlavní nádraží (obě konečné "kuplovací") a je provozována starými soupravami. Linka 3 byla prodloužena do podoby Tržnice - Hlavní nádraží - Bělidla a po nové trati do Pavloviček. Tento fakt znamenal možnost zakoupení nových tramvajových vozů Tatra T1, jenž mohly být nasazovány v souběhu se starými vozy. Nové vozy byly ale poruchové, způsobovaly časté energetické problémy, a tak jejich počet na lince kolísal. Do poloviny ledna roku 1958 bylo dodáno všech 10 olomouckých vozů. Obdržely evidenční čísla 101 až 110.

V březnu následujícího roku byla vystavěna v blízkosti Hlavního nádraží smyčka Fibichova, kam byly prodlouženy linky 1 a 2. V listopadu 1958 je na Nové Ulici vystavěn kolejový trojúhelník; čímž se celá olomoucká tramvajová síť stává pro vozy T1 sjízdná, tyto zůstávají nadále jen na lince 3. Navíc z energetických důvodů je možno vypravit maximálně 7 těchto vozů.

Při pohledu do nákresného jízdního řádu z roku 1959 zjistíme, že na linku 3 je ve všední den vypravováno 9 pořadí. První dvě jsou obsazena soupravami ve složení motorový + vlečný vůz, zbylá pořadí 3 až 9 jsou obsazeny vozy T1. Zmíněné první pořadí je polonoc, která u Tržnice kolem 19:30 odpojuje vlečný vůz a dále pokračuje sólo. Následující druhé pořadí po příjezdu na konečnou zastávku odpojený vlek připojuje a v podobě třívozové soupravy zatahuje.

Když byly v letech 1960 a 1961 dodány první 4 vozy T2 ev. čísel 111 až 114, příliš velké změny v provozu nenastávají. Provoz "Téček" nemohl být z energetických důvodů rozšířen a jelikož jsou vozy T2 oproti svým předchůdcům širší, nastávají problémy s potkáváním v obloucích. Aby nové vozy úplně nezahálely, byly nasazovány na noční služby linek 1 a 2, vždy na jejich první pořadí, kde nahradily po 20 hodině zatahující staré soupravy.
V roce 1965 přibyl v Olomouci pátý vůz T2, který obdržel číslo 115. Jedná se o pražský prototypový vůz ev.č. 6001.

Další změny přicházejí k 1.červenci 1967. Je zrušen noční provoz a jsou zavedeny dvě nové linky. Linka 4 v trase Nová Ulice - Pavlovičky a linka 5 v trase Neředín - Pavlovičky. Na obě linky jsou nasazeny pouze vozy T1, T2 a konečně i první nejnovější vozy T3, dodávané od roku 1966, které dostaly ev.čísla od 116 výše. Od 1. listopadu 1967 jsou vozy T (bez bližší specifikace) nasazovány také na linku 1. Zcela se starými vozy se jezdí na lince 2 a částečně stále na lince 3. V polovině následujícího roku je částečně vozy T obsazena i linka 2.

Od roku 1969 jsou všechny celodenní služby i víkendy obsazeny jen vozy T1, T2, T3. Staré soupravy dosluhují na dělených směnách linek 2, 3 a opět také na lince 1.

K zásadní změně ve vypravení dochází po prázdninách 1970, kdy jsou na všech linkách nasazovány vozy T1, T2 a T3 bez provozního rozlišování. Celkem je ve stavu 10 vozů T1, 5 vozů T2 a 30 vozů T3. V roce 1971 je zavedena linka 6, vedená z Tržnice do Pavloviček, současně je linka 3 zkrácena do trasy Tržnice - Fibichova. Rovněž i na lince 6 se smíšenou vypraveností.

Když byla v letech 1975 -1976 vystavěna sídliště podél Nové Ulice, jsou linky 1 a 4 přednostně obsazovány vozy T3. Na linkách 3 a 6 převládají vozy T1. Provozní výkony vozů T2 nejsou nijak omezovány. V roce 1977 dochází k omezování tramvajového provozu - je zrušena linka 6. Od roku 1979 je linka 3 obsazována vozy T1 a prototypovým vozem T2 ev.č. 115. Linky 1 a 4 vozy T3 a na linkách 2 a 5 pak kolují všechny typy. K 15.listopadu 1979 je linka 2 degradována na špičkovou a jsou na ní přednostně nasazovány vozy T1 a T2. Tento provozní stav trvá v podstatě až do prosince 1985; i když s občasnými výjimkami. K tomuto datu bylo možné (díky dodávce dalších vozů T3SUCS z roku 1983) při víkendovém provozu pokrýt celé vypravení jen vozy T3 a vozy T1 a T2 mohly zůstat doma, ale nestávalo se tak.

O prázdninách 1984 a 1985 byla výluka na trati na Novou Ulici, linky 1 a 4 byly odkloněny k Tržnici. Linka 1 tak měla shodnou trasu s linkou 3, na rozdíl od ní byla ale plně obsazena vozy T1. Pro svou atypičnost a nedostatek náhradních dílů je z provozních důvodů 22. prosince 1985 vyřazen vůz T2 ev.č. 115, zbylé vozy T2 jej ale záhy následovaly a k 28.lednu 1986 byly kompletně vyřazeny. Vozy 111, 112 a 113 dojezdily fousaté, vůz ev.č. 114 sice s jedním světlometem, ale po nehodě roku 1980 bez fousu.

Ke 24.březnu 1986 je zaveden v Olomouci jako v posledním městě v Československu provoz v soupravách 2xT3. Dvojčata se vypravují ve špičce pracovního dne na linku 1. Na linkách 2, 3 a 5 dosluhují vozy T1.
Po zbourání Vysokého mostu v témže roce je přerušen na 2 roky provoz do Pavloviček, což má za následek zrušení linek 4 a 5. Na linku 3 jsou nasazovány pouze vozy T1 a ve špičce pracovního dne také na dělených směnách linky 2. Bohužel ne na dlouho a ještě v průběhu roku 1986 jsou vyřazeny vozy 104, 105 a 110. Během následujících měsíců z ulic Olomouce postupně mizí i zbývající vozy T1.

Poslední jízda "Téjedničky" se odehrála 14.února 1987. Vykonal ji vůz ev.č. 106 na lince 3 a Olomouc ovládly, stejně jako ostatní česká města, "Tétrojky".

Text zpracován s využitím podkladů Františka Zahnáše
Fotografie: © František Zahnáš


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024