Pohlednice Pražských tramvají... ...z Jindřichohradeckých místních drah

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...z Jindřichohradeckých místních drah


Parní lokomotiva U37.002 v čele osobního vlaku na nádražíčku zvaném Hůrky | 31.7.2007
Parní vlak vedený lokomotivou U37.002 vyčkává na nádraží v Jindřichově Hradci na povel k odjezdu | 31.7.2007 Parní vlak vedený lokomotivou U37.002 vyčkává na nádraží v Jindřichově Hradci na povel k odjezdu | 31.7.2007 Parní vlak na nádraží v Jindřichově Hradci s v čele s lokomotivou původního označení Px 48-1916, která byla zakoupena v Polsku v roce 2005 a je označena číslem U 46.101, tendr nese označení 106.101 | 30.7.2008 Parní vlak na nádraží v Jindřichově Hradci s v čele s lokomotivou původního označení Px 48-1916, která byla zakoupena v Polsku v roce 2005 a je označena číslem U 46.101, tendr nese označení 106.101 | 30.7.2008 Parní vlak na nádraží v Jindřichově Hradci s v čele s lokomotivou původního označení Px 48-1916, která byla zakoupena v Polsku v roce 2005 a je označena číslem U 46.101, tendr nese označení 106.101 | 30.7.2008
Parní vlak na nádraží v Jindřichově Hradci s v čele s lokomotivou původního označení Px 48-1916, která byla zakoupena v Polsku v roce 2005 a je označena číslem U 46.101, tendr nese označení 106.101 | 30.7.2008 Nádraží úzkorozchodné železničky v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Osobní vůz Balm/u ve společnosti motorové lokomotivy T47.018 na nádraží v Jindřichově Hradci | 31.7.2007 Motorová lokomotiva T47.018 odstavená na šturcu v Jindřichově Hradci | 31.7.2007 Motorová lokomotiva T47.007 přivezla do Jindřichova Hradce pravidelný vlak | 31.7.2007
Motorová lokomotiva T47.015 na nádraží v Jindřichově Hradci | 31.7.2007 Motorová lokomotiva Lxd 2-331 rumunské výroby, dovezená z Polska nese u nás označení T48.001 | 31.7.2007 Idylka na úzkém nádraží v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Odstavené nákladní vozy v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Dvounápravové brzdicí vozy slouží především jako brzdící pro vlaky s vozy na podvalnících, proto mají několikatunový betonový balast a zdvojené spřahovací a narážecí ústrojí: kromě klasického bosenského spřáhla mají i nárazníky se šroubovkou jako vozy normálněrozchodné | 30.7.2008
Vodní jeřáb pro napájení parních lokomotiv v popředí a dvounápravové brzdící vozy v pozadí v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Jeden ze dvou vozů Balm/u, rekonstruovaných v roce 2003, kdy došlo k rozsáhlým opravám interiéru i exteriéru včetně nového laku a na vozy byla dosazena nová dvojkolí, mírně odlišná od původních, zároveň došlo k náhradě poloautomatických spřáhel Compact klasickým spřáhlem, v čele vlaku je motorová lokomotiva T47.001, fotografie pochází z nádraží v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Motorová lokomotiva T47.011 na nádraží v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Poctivá práce našich předků v podobě srdcovky z jednoho kusu | 30.7.2008 Motorová lokomotiva T47.005 vyčkává v čele osobního vlaku směr Nová Bystřice na odjezd z Jindřichova Hradce | 30.7.2008
Moderní nástupiště úzké železnice v Jindřichově Hradci s elektronickým informačním systémem | 30.7.2008 Za výhybkami následuje nultý kilometr úzké železnice a koncový šturc | 30.7.2008 Osobní vagónek Balm/u odstavený za nultým kilometrem úzké železnice na šturcu v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Nultý kilometr úzké železničky na jindřichohradeckém zhlaví, za výhybkami pokračuje již jen jednokolejný šturc | 30.7.2008 Osobní vagónek Balm/u odstavený na šturcu v Jindřichově Hradci | 30.7.2008
Osobní vagónek Balm/u odstavený na šturcu v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Osobní vagónek Balm/u odstavený na šturcu v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Krytý nákladní vůz na konci kolejí úzké železnice v Jindřichově Hradci slouží jako prodejna suvenýrů provozovatele železničky | 30.7.2008 Na konci kolejí úzké dráhy v Jindřichově Hradci vyčkává odstavený osobní vagónek Balm/u ve společnosti nákladního vozu, sloužícího jako prodejní místo Jindřichohradeckých místních drah | 30.7.2008 Krytý nákladní vůz na konci kolejí úzké železnice v Jindřichově Hradci slouží jako prodejna suvenýrů provozovatele železničky | 30.7.2008
Tak tady opravdu v Jindřichově Hradci končí koleje úzké dráhy | 30.7.2008 Na konci kolejí úzké dráhy v Jindřichově Hradci vyčkává odstavený osobní vagónek Balm/u ve společnosti nákladního vozu, sloužícího jako prodejní místo Jindřichohradeckých místních drah | 30.7.2008 Nádražní budova pro tratě normálního rozchodu v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Nádražní budova normálněrozchodné železnice v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Motorová lokomotiva T47.005 před depem v Jindřichově Hradci | 31.7.2007
Před depem v Jindřichově Hradci vyčkává motorový vůz M 27.001 | 30.7.2008 Motorový vůz M 27.001 původního označení Mbxd2-213 byl zakoupen v roce 2006 z Polska, zatím vyčkává před jindřichohradeckým depem | 30.7.2008 Motorový vůz M 27.001 původního označení Mbxd2-213 byl zakoupen v roce 2006 z Polska, zatím vyčkává před jindřichohradeckým depem | 30.7.2008 Motorový vůz M 27.001 původního označení Mbxd2-213 byl zakoupen v roce 2006 z Polska, zatím vyčkává před jindřichohradeckým depem | 30.7.2008 Zákoutí úzkého depa Jindřichův Hradec | 30.7.2008
Čerpací stanice motorové nafty v areálu úzkého depa Jindřichův Hradec | 30.7.2008 Podvalníky pro přepravu normálně rozchodných vozů jsou dvounápravové vozíky, vybavené opěrami pro kola přepravovaného vozu a kleštinami pro upevnění jeho nápravy přepravovaného vozu | 30.7.2008 Odstavené osobní vozy Balm/u na nádraží v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Odstavené osobní vozy na nádraží v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Odstavené osobní vagóny Balm/u v sousedství nákladové rampy se dvěma kolejovými rozchody, kdy ač se to nezdá je ten úzký nahoře | 30.7.2008
Konec normálněrozchodné koleje za podvalníkovou jámou v areálu jindřichohradeckého depa | 30.7.2008 Podvalníková jáma umožňující nájezd normálně rozchodných vozů na úzké koleje v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Podvalníková jáma s nákladními vozy normálního rozchodu nad úzkou kolejí | 30.7.2008 Normálněrozchodné nákladní vozy vyčkávají v Jindřichově Hradci nad podvalníkovou jámou na přesun na úzkorozchodné podvalníky | 30.7.2008 Nákladní vozy normálního rozchodu nad podvalníkovou jámou, která umožňuje jejich další cestu dále po úzkých kolejích | 30.7.2008
Dílny a čerpací stanice pro motorové lokomotivy v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Remíza úzké v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Stavědlo III úzkého nádražíčka v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Odstavené vozy v Jindřichově Hradci na úzkých i normálněrozchodných kolejích | 30.7.2008 Odstavený vůz Balm/u na nádraží v Jindřichově Hradci u nákladové rampy dvou kolejových rozchodů | 30.7.2008
Odstavený vůz Balm/u na nádraží v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Nákladová rampa dvou kolejových rozchodů, přičemž ten širší se nachází na spodní úrovni | 30.7.2008 Nákladová rampa dvou kolejových rozchodů, úzký je nahoře, široký dole | 30.7.2008 Remíza speciálních vozidel Jindřichohradeckých místních drah | 30.7.2008 Remíza pro odstav speciálních strojů v Jindřichově Hradci v sousedství spleti kolejí úzkého rozchodu | 30.7.2008
Úzké koleje na zhlaví Jindřichova Hradce v sousedství remízy pro odstav pracovních mechanizmů | 30.7.2008 Romantika úzkých kolejí v Jindřichově Hradci je nepřekonatelná | 30.7.2008 Motorová lokomotiva T47.015 s osobním vozem Balm/u | 30.7.2008 Stroj na výměnu pražců SVP 74.U před remízou pracovních vozů v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Stroj na výměnu pražců SVP 74.U | 30.7.2008
Propletenec normálně rozchodné koleje a úzkých kolejí v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Koleje úzkorozchodné železnice se vplétají do koleje normálněrozchodné železnice a oba rozchody pokračují jako tříkolejnicová splítka | 30.7.2008 Koleje úzkorozchodné železnice se vplétají do koleje normálněrozchodné železnice a oba rozchody pokračují jako tříkolejnicová splítka | 30.7.2008 Koleje úzkorozchodné železnice se vplétají do koleje normálněrozchodné železnice a oba rozchody pokračují jako tříkolejnicová splítka | 30.7.2008 Koleje úzkorozchodné železnice se vplétají do koleje normálněrozchodné železnice a oba rozchody pokračují jako tříkolejnicová splítka | 30.7.2008
Motorová lokomotiva T 47.005 odbočila z tříkolejnicové splítky a vjíždí do areálu depa a nádraží úzké v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Odstavené vagónky úzkého rozchodu na výtažné koleji nádraží v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Odstavené vagónky úzkého rozchodu na výtažné koleji nádraží v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Odstavené vagónky úzkého rozchodu na výtažné koleji nádraží v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Odstavené vagónky úzkého rozchodu na výtažné koleji nádraží v Jindřichově Hradci | 30.7.2008
Odstavené nákladní vagóny na nádraží v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Věkovitý osobní vůz Balm/u za lokomotivou T47.015 míří z Jindřichova Hradce na Obrataň | 30.7.2008 Motorová lokomotiva T 47.005 uhání po tříkolejnicové splítce k Jindřichovu Hradci | 30.7.2008 Připojení úzké koleje od Obrataně do tříkolejnicové splítky normálního a úzkého rozchodu | 30.7.2008 Připojení úzké koleje od Obrataně do tříkolejnicové splítky normálního a úzkého rozchodu | 30.7.2008
Přibližující se kolej úzké od Obrataně | 30.7.2008 Tříkolejnicová splítka normálního a úzkého rozchodu | 30.7.2008 Normálně rozchodné a úzké koleje v krátkém souběhu | 30.7.2008 Odvratná kolej s návěstidlem kryjícím vjezd úzkých kolejí na široké | 30.7.2008 Parní lokomotiva U 46.101 supí jihočeskou krajinou | 30.7.2008
Detail spřažení dvou vozů Balm/u s využitím polosamočinného spřáhla Compact | 30.7.2008 Parní lokomotiva U 46.101 supí jihočeskou krajinou | 30.7.2008 Nákladiště v Blažejově s odstavenými vozy | 30.7.2008 Nádražíčko v Blažejově s kolejištěm | 30.7.2008 Nádražní budova v Blažejově | 30.7.2008
Kůlna v Blažejově u nákladní rampy | 30.7.2008 Jihočeská krajina je opravdu srdeční záležitostí | 30.7.2008 Přístřešek v zastávce Malý Ratmírov | 30.7.2008 Parní lokomotiva je pěkný pijan vody, proto se v Kunžaku musí improvizovaně doplňovat z cisterny | 31.7.2007 Parní lokomotiva je pěkný pijan vody, proto se v Kunžaku musí improvizovaně doplňovat z cisterny | 31.7.2007
Lokomotiva T 47.005 uhání jihočeskou krajinou k Jindřichovu Hradci | 30.7.2008 Lokomotiva T 47.005 uhání jihočeskou krajinou k Jindřichovu Hradci | 30.7.2008 Pamětní tabulka mistra Járy Cimrmana | 30.7.2008 Sbírka kamenů, šutrů, šutráků a oblázků na počet mistra Járy Cimrmana v zastávce Kaproun | 30.7.2008 Sbírka kamenů, šutrů, šutráků a oblázků na počet mistra Járy Cimrmana v zastávce Kaproun | 30.7.2008
Zastávka Kaproun v níž byl vysazen z vlaku mistr Jára Cimrman | 30.7.2008 Zastávka Kaproun v níž byl vysazen z vlaku mistr Jára Cimrman | 30.7.2008 Tak už asi pojedeme ne, honí se hlavou nejvyššímu panu železničáři | 30.7.2008 Nádražní budova v Senotíně | 30.7.2008 Nádražní budova v Senotíně | 30.7.2008
Zarážedla... | 30.7.2008
Kolejiště v Senotíně | 30.7.2008 Úzké koleje mají své kouzlo | 30.7.2008 Úzké koleje mají své kouzlo | 30.7.2008 Parní lokomotiva U37.002 v čele osobního vlaku na nádražíčku zvaném Hůrky | 31.7.2007 Motorová lokomotiva T 47.021 v unifikovaném laku ČSD let osmdesátých vjíždí s osobním vlakem na nádraží Hůrky | 31.7.2007
Parní lokomotiva U 46.101 v čele smíšeného vlaku v Hůrkách | 30.7.2008 Smíšený vlak v čele s parní lokomotivou U 46.101 míří k Nové Bystřici | 30.7.2008 Pracovní vůz velké železnice na podvalnících odstavený na šturcu nádraží Hůrky | 30.7.2008 Kolejiště nádražíčka Hůrky | 30.7.2008 Nádražní budova nesoucí jméno Hůrky | 30.7.2008
Cyklisty je úzkorozchodná železnice více než využívána | 30.7.2008 Nákladiště ve stanici Hůrka | 30.7.2008 Kolejiště nádraží Hůrky | 30.7.2008 V jižních Čechách je opravdu krásně... | 30.7.2008 Lokomotiva T47.005 uhání k Jindřichovu Hradci | 30.7.2008
Viadukt v Albeři ze zachovalým vodním jeřábem | 30.7.2008 Viadukt v Albeři ze zachovalým vodním jeřábem | 30.7.2008 Nádražíčko v Albeři | 30.7.2008 Kolejiště nádražíčka v Albeři | 30.7.2008 Parní lokomotiva U 46.101 opouští Albeř | 30.7.2008
Nádražíčko v Albeři | 30.7.2008 Štěrk sem, štěrk tam :-) | 30.7.2008 Lokomotiva T47.005 uhání k Jindřichovu Hradci | 30.7.2008 Starší úsek novobystřické tratě | 30.7.2008 Nově podbitý úsek novobystřické tratě | 30.7.2008
Zhlaví nádraží v Nové Bystřici s odstavenými nákladními vozy | 30.7.2008 Nádražíčko v Nové Bystřici s odstavenými nákladními vozy | 30.7.2008 Zhlaví nádražíčka v Nové Bystřici | 30.7.2008 Nádražíčko v Nové Bystřici s odstavenými nákladními vozy | 30.7.2008 Nádražíčko v Nové Bystřici s odstavenými nákladními vozy | 30.7.2008
Kolejiště nádraží v Nové Bystřici v pohledu ze zadní plošiny osobního vozu Balm/u | 30.7.2008 Parní lokomotiva U 46.101 vjíždí na novobystřické nádraží | 30.7.2008 Parní lokomotiva U 37.002 při posunu na nádraží v Nové Bystřici | 31.7.2007 Parní lokomotiva U 37.002 na nádraží v Nové Bystřici doplňuje uhlí | 31.7.2007 Parní lokomotiva původního označení Px 48-1916, která byla zakoupena v Polsku v roce 2005 a je označena číslem U 46.101, tendr nese označení 106.101 posunuje na novobystřickém nádraží | 30.7.2008
Parní lokomotiva původního označení Px 48-1916, která byla zakoupena v Polsku v roce 2005 a je označena číslem U 46.101, tendr nese označení 106.101 posunuje na novobystřickém nádraží | 30.7.2008 Parní lokomotiva původního označení Px 48-1916, která byla zakoupena v Polsku v roce 2005 a je označena číslem U 46.101, tendr nese označení 106.101 posunuje na novobystřickém nádraží | 30.7.2008 Na malém plošinovém voze odstaveném na nádraží v Nové Bystřici je naloženo uhlí k nakrmení parních lokomotiv před zpáteční cestou do Jindřichova Hradce | 30.7.2008 Různorodá směsice nákladních i osobních úzkorozchodných vagónků | 30.7.2008 Dvojice osobních vozů Balm/u vyráběných smíchovskou Tatrovkou pochází z roku 1966, podle původního záměru měly být vozy v provozu využívány vždy ve dvojicích, proto je každý vůz na jednom čele vybaven tzv.bosenským spřáhlem pro svěšení s lokomotivou, zatímco na druhém čele je vždy polosamočinné spřáhlo Compact | 30.7.2008
Motorová lokomotiva T47.005 při posunu na nádraží Nová Bystřice | 30.7.2008 Lokomotiva T47.005 na nádraží v Nové Bystřici | 30.7.2008 Lokomotiva T47.005 na nádraží v Nové Bystřici | 30.7.2008 Nádraží v Nové Bystřici | 30.7.2008 Nádražíčko v Nové Bystřici s parním vláčkem vyčkávajícím na své cestující | 30.7.2008
Výtopna v Nové Bystřici | 30.7.2008 Na vozech Balm/u nalezneme stejné výrobní štítky, jakými se honosily tramvajové vozy ze smíchovské Tatrovky | 30.7.2008 Výrobní štítek dokládá, že lokomotivu T47.005 vyrobili v ČKD Sokolovo v roce 1954 | 30.7.2008 Velká a malá kola společně pózují na pomníčku u nádražní budovy v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Mr.Cross a admin Petr pózují před odstavenými vozy na novobystřickém nádraží | 30.7.2008
Mr.Cross ladně pózuje na stupačkách osobního vozu Balm/u a představuje si, jak bude nastupovat na stanoviště řidiče vozu 15T ForCity | 30.7.2008 Petr jen tak visící zachycený za madlo vozu osobního Balm/u | 30.7.2008 Dispečerské vozidlo Pražských tramvají zvané Cihlička skvostně zapózovalo před odstaveným osobním vozem Balm/u na šturcu úzkých kolejí v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Dispečerské vozidlo Pražských tramvají zvané Cihlička před nádražní budovou pro vlaky normálního rozchodu v Jindřichově Hradci | 30.7.2008 Romantickým pohledem z okna vozu Balm/u na koncové zhlaví novobystřické tratě s malou výtopnou se s tou železnicí rozloučíme | 30.7.2008
Nultý kilometr úzké železničky na jindřichohradeckém zhlaví, za výhybkami pokračuje již jen jednokolejný šturc | 30.7.2008


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024