Pohlednice Pražských tramvají... ...od Zapomenutých mostů

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od Zapomenutých mostů


Z hladiny nekonečných vod vodní nádrže Švihov ční smutný pomník práce našich předků, nikdy nevyužitý dálniční most... | 24.10.2008
Monumentální dílo lidských rukou ční opuštěně z chladných vod vodní nádrže, čeká na automobily, které po něm nikdy neprojedou | 24.10.2008
Je vždycky zvláštní pocit stát u opuštěného díla lidských rukou, kterému nebylo nikdy přáno dočkat se svého plného využití. Je to moc zvláštní pocit, když člověk rukou přejíždí po betonovém zábradlí nikdy nevyužitého mostu, které se pomalu, ale jistě rozpadá. Je to opravdu podivné mrazení v zádech sledovat, jak si příroda bere zpět to, co člověk vybudoval. Občas stojí za to, aby se člověk myšlenkami ponořil proti toku času a zapřemýšlel nad tím, jaký to je asi pocit, vydat povel: "Tady končíme...."

V listopadu roku 1938 rozhodla československá vláda o výstavbě dálnic na našem území a po půl roce - 2. května 1939 - byla zahájena výstavba první dálnice. Pod označením "dálnice Západ-východ" měla vést napříč tehdejší republikou z Čech přes Moravu a Slovensko na Podkarpatskou Rus (dnes součást Ukrajiny). Tempo výstavby zpomaluje nedostatek pracovních sil i vypuknutí 2. světové války v září 1939. Práce na výstavbě dálnice je tak všemožně omezována, až je v roce 1942 zastavena úplně. V té době zůstává v české krajině rozestavěných 73 km protektorátní dálnice, z toho 53 km mezi Prahou a Humpolcem a 18 km v pohoří Chřiby u Bučovic. Součástí těchto kilometrů je 55 mostních objektů!

Po osvobození republiky v roce 1945 výstavba dálnice pokračuje, státní převrat v roce 1948 však stojí za druhým přerušením její výstavby, jen "setrvačností" se ještě dokončují až do roku 1950 rozpracované stavby. Celé, desítky kilometrů dlouhé staveniště bylo znovu vyklizeno a ponecháno osudu. Spolu s desítkami dálničních mostů, nadjezdů, náspů a zářezů, začínají průseky zarůstat lesem.

Stále narůstající automobilová doprava stojí za rozhodnutím vlády z roku 1963 o obnovení výstavby dálnic v Československu. Zpočátku se sice počítalo s tím, že se pouze dostaví to, co bylo po válce ponecháno svému osudu. Jenže přerušení výstavby způsobilo, že dálnice zpustla a zarostla vysokým lesem. Navíc se výrazně změnily požadované technické parametry. Moderní dálnice už měla být nejen širší, ale i s mírnějšími sklony, oblouky a stoupáním. Pro splnění požadavků by bylo možná vhodnější postavit dálnici úplně novou v jiné trase, ale zase byla hloupost nevyužít to, co bylo téměř dokončeno. Proto bylo rozhodnuto co nejvíce využít rozestavěných staveb.

Řada původních mostů byla nahrazena novými, avšak tak nekvalitními, že se již po deseti letech provozu dálnice začaly rozpadat. Bohužel, jak později vyšlo najevo, mnoho původních mostních staveb bylo odstraněno zcela zbytečně, jen aby se práce projektantů zjednodušila. To co se nehodilo, bylo prostě vyhozeno do povětří anebo znovu ponecháno osudu. Tentokrát ovšem navždy.

Stejný osud postihl i mosty přes Sedlický potok u Borovska a Sedmpanský potok u Hulic. Stavba mostu přes Sedlický potok byla zahájena v červenci 1939, most byl stavebně dokončen na konci roku 1950 a v prosinci 1952 dokonce zkolaudován! Úsměvné, když si uvědomíme, že výstavba dálnic byla v roce 1950 zastavena, s mostem se pro dálnici nepočítalo a sám o sobě ani nemohl být použít. Okolní terén mostu totiž nebyl upraven, takže jižní konec mostu tak zůstal trčet několik metrů nad terénem kvůli chybějícímu náspu, od severu pro změnu nebyl dokončen zářez v terénu. Naděje na jeho využití přišla v šedesátých letech, když vláda rozhodla o dostavbě dálnice. Ve stejném období se řeší i otázka zásobování Prahy pitnou vodou s pomocí výstavby gigantické vodní nádrže Švihov na řece Želivce. Přehradní hráz byla vyprojektována tak vysoká, že vzdutí vodní hladiny nového jezera mělo zaplavit i řadu okolních údolí. A právě dvě takto postižená údolí překračovala dálnice po dvou železobetonových mostech. Z počátku byly snahy o to, aby bylo možné již tyto dva dokončené mosty použít. Uvažovalo se například o snížení přehradní hráze, aby hladina nesahala tak vysoko, ale každý metr hráze zmenšoval objem nádrže o miliony kubíků pitné vody pro žíznící Pražany. Začaly se tedy zkoumat různé metody izolování mostní konstrukce, která nebyla na stojatou vodu stavěna. Dokonce byl způsob ochrany mostů (jakýmsi obložením železobetonu) nalezen. Ale stavební úpravy by byly tak nákladné, že by se prostě nevyplatily. Ke všemu by dálnice vedla tak blízko hladiny a blízko středu jezera, že by si to vyžádalo další nákladná opatření na ochranu pitné vody. Proto vláda přistoupila k řešení, aby tato údolí dálnice obešla. Stará rozestavěná část dálnice mezi Hulicemi a Bernarticemi byla definitivně ponechána osudu a obrovské oblouky Borovského dálničního mostu pomalu pohltila hluboká voda. Nad hladinou zůstala víceméně jen mostovka.

Původní dálniční most přes Sedmpanský potok u Hulic byl stavěn v letech 1939-1942 a po válce dokončován v letech 1945-50. Most byl sice dokončen, ale potkal ho úplně stejný osud jako sousední velký most přes Sedlický potok u Borovska. Samotný most přes Sedmpanský potok by zatopením tolik postižen nebyl. Voda by i při vysoké hladině jezera sahala asi do třetiny pilířů, které by se daly technickým opatřením proti vodě ochránit. Při nízké hladině by voda dokonce k pilířům ani nedosahovala. Jenže osud sousedního mostu se podepsal i na něm. Protože investor raději sáhnul k prostému řešení tato místa obejít obloukem.

V roce 1976 byla přehrada dokončena a o rok později zprovozněna i dálnice D1 okolo Borovska. Polozatopené mosty zůstaly definitivně stranou, jen několik stovek metrů od trasy nové dálnice. Nikdy zcela nedokončené a nikdy nespojující oba břehy.....

Kvůli ochraně pitné vody je k oběma mostům přísný zákaz vstupu!
Pohled na most od pražské opěry | 24.10.2008
Středový oblouk mostu čněl několik desítek metrů nad údolím, zatopený ukazuje stydlivě jen svůj vrchol | 24.10.2008 Mohutná opěra pražského předmostí | 24.10.2008
Pražská opěra dálničního mostu | 24.10.2008 Dokončené betonové zábradlí a kanalizační vpusť pro dešťovou vodu na okraji mostu, jíž chybí jen poklop, pomalu zarůstá mechem.... | 24.10.2008
Odkrytá dilatační spára mostovek | 24.10.2008 Z betonu vyrvaná kanalizační vpusť pro dešťovou vodu na okraji mostu | 24.10.2008
Příroda si již pomalu bere na pražské opěře zpět vše, co zde člověk vybudoval... | 24.10.2008 Příroda si již pomalu bere na pražské opěře zpět vše, co zde člověk vybudoval... | 24.10.2008
Na konci mostu, je jasně vidět odlišné sklony vozovek pro každý směr jízdy zvlášť. Pravý pruh byl pro směr do Prahy, levý do Brna | 24.10.2008 Pohled z mostu ve směru dálnice od Prahy, uprostřed je spára, oddělující oba mosty. Vlevo jízdní směr do Brna, vpravo do Prahy | 24.10.2008
Těleso dálnice ve směru na Prahu končí v již zarůstajícím, nikdy nedokončeném průkopu... | 24.10.2008 Na konci mostu, je jasně vidět odlišné sklony vozovek pro každý směr jízdy zvlášť | 24.10.2008
Těleso dálnice ve směru na Prahu končí v již zarůstajícím, nikdy nedokončeném průkopu... | 24.10.2008 Těleso dálnice ve směru na Prahu končí v již zarůstajícím, nikdy nedokončeném průkopu, obě protisměrné vozovky odděluje dělící spára obou mostů | 24.10.2008
Dokončené betonové zábradlí v pohledu proti toku proudu někdejšího potoka | 24.10.2008 Na konci mostu je zřetelně vidět, jak se od sebe jednotlivé směry výškově odlišují | 24.10.2008
Na konci mostu je zřetelně vidět, jak se od sebe jednotlivé směry výškově odlišují | 24.10.2008 Těleso dálnice ve směru na Prahu končí v již zarůstajícím, nikdy nedokončeném průkopu | 24.10.2008
Konec mostu na brněnské straně má kvůli nepostavené navazující zatáčce výrazně naklopené vozovky avšak pro každý směr zvlášť. Proto tvoří středový pás vysoký schod | 24.10.2008 Konec mostu na brněnské straně má kvůli nepostavené navazující zatáčce výrazně naklopené vozovky avšak pro každý směr zvlášť. Proto tvoří středový pás vysoký schod jímž prochází dilatace jednotlivých polí mostu | 24.10.2008
Konec mostu na brněnské straně má kvůli nepostavené navazující zatáčce výrazně naklopené vozovky avšak pro každý směr zvlášť. Proto tvoří středový pás vysoký schod | 24.10.2008 Konec mostu na brněnské straně má kvůli nepostavené navazující zatáčce výrazně naklopené vozovky avšak pro každý směr zvlášť. Proto tvoří středový pás vysoký schod | 24.10.2008
Protipohled z vozovky Praha - Brno směrem na Prahu dokládá rozdílnou výškovou úroveň obou mostovek, včetně značného (a rozdílného) náklonu | 24.10.2008 Protipohled z vozovky Praha - Brno směrem na Prahu dokládá rozdílnou výškovou úroveň obou mostovek, včetně značného (a rozdílného) náklonu | 24.10.2008
Protipohled z vozovky Praha - Brno směrem na Prahu dokládá rozdílnou výškovou úroveň obou mostovek, včetně značného (a rozdílného) náklonu | 24.10.2008 Protipohled z vozovky Praha - Brno směrem na Prahu dokládá rozdílnou výškovou úroveň obou mostovek, včetně značného (a rozdílného) náklonu | 24.10.2008
Protipohled z vozovky Praha - Brno směrem na Prahu dokládá rozdílnou výškovou úroveň obou mostovek, včetně značného (a rozdílného) náklonu | 24.10.2008 Konec mostu na brněnské straně má kvůli nepostavené navazující zatáčce výrazně naklopené vozovky avšak pro každý směr zvlášť. Proto tvoří středový pás vysoký schod | 24.10.2008
Pohled z vozovky Brno - Praha směrem na Prahu dokládá rozdílnou výškovou úroveň obou mostovek, včetně značného (a rozdílného) náklonu | 24.10.2008 Na konci mostu je už jenom hladina vodní nádrže..., dál se suchou nohou už jít nedá | 24.10.2008
Lidským rukám nesloužící betonové zábradlí jen smutně shlíží na svůj odraz ve vodní hladině, v pozadí základy pro kolejnice kabelového jeřábu, sloužícího k výstavbě mostu | 24.10.2008 Pohled brněnského z konce mostu na základy pro kolejnice kabelového jeřábu, sloužícího k výstavbě mostu | 24.10.2008 Pohled brněnského z konce mostu na základy pro kolejnice kabelového jeřábu, sloužícího k výstavbě mostu | 24.10.2008 Pohled brněnského z konce mostu na základy pro kolejnice kabelového jeřábu, sloužícího k výstavbě mostu | 24.10.2008 Detailní pohled na rozdílnou výškovou úroveň obou vozovek na brněnském konci mostu, za nímž měl pokračovat mohutný násep | 24.10.2008
Středový oblouk by se pyšně tyčil nad údolím, nyní polyká andělíčky v chladných vodách Želivky | 24.10.2008 Středový oblouk by se pyšně tyčil nad údolím, nyní polyká andělíčky v chladných vodách Želivky | 24.10.2008 Ukončení mostu na šikmých vzpěrách, za nimiž měl pokračovat mohutný, až 3 metry vysoký násep | 24.10.2008 Ukončení mostu na šikmých vzpěrách, za nimiž měl pokračovat mohutný, až 3 metry vysoký násep, v levé části fotografie ční z vody betonové základy pro uložení kolejnic kabelového jeřábu, který sloužil k výstavbě mostu | 24.10.2008 Příroda si již pomalu bere na pražské opěře zpět vše, co zde člověk vybudoval... | 24.10.2008
Pohled na most z pražské opěry | 24.10.2008 Usazení mostovky na pražské opěře | 24.10.2008 Představa, že toto ložisko ještě slouží k posunům mostní konstrukce během teplotních výkyvů je více než scestná.... | 24.10.2008 Krajní díl mostu na pražské straně | 24.10.2008 Celkový pohled na nikdy nevyužité dílo lidských rukou | 24.10.2008
Pohled z mostu na trasu dálnice směrem do Prahy. Pokračující násep však chybí a most proto na tomto břehu trčí vysoko nad terénem | 24.10.2008 Pohled na most z brněnského břehu. Nízká hladina jezera odkryla ochranou protipovodňovou zeď a část zídky, propojující pilíře mostu, na pravém břehu je nedosypaný násep směrem do Prahy | 24.10.2008 Pohled na most z brněnského břehu. Nízká hladina jezera odkryla ochranou protipovodňovou zeď a část zídky, propojující pilíře mostu, na pravém břehu je nedosypaný násep směrem do Prahy | 24.10.2008 Pohled na zajímavou konstrukci pilířů, přesně navazujících na rošt nosné části mostovky | 24.10.2008 Pražský břeh mostu s nedokončeným náspem | 24.10.2008
Částečně vykopaný zářez na brněnské straně mostu již zcela obsadila vegetace, že není něco v pořádku vypovídají jen listnaté stromy v místě lidské činnosti, zatímco okolní jsou jehličnaté; betonové armatury zábradlí vymlátili všude přítomní vandalové | 24.10.2008 Pražský břeh mostu s odlamující se patkou kvůli neexistenci navazujícího náspu | 24.10.2008 Celkový pohled na most po směru toku Sedmpanského potoka, který pod jeho konstrukcí tvořil jen úzkou vodní stroužku se souběžně vedoucí lesní cestou | 24.10.2008 Betonová konstrukce mostu postupně zarůstá vegetací... | 24.10.2008 Betonová konstrukce mostu postupně zarůstá vegetací... | 24.10.2008
Postupně vegetací zarůstající konec mostu na brněnském straně, kde dálnice měla pokračovat terénním zářezem | 24.10.2008 Betonová konstrukce mostu postupně zarůstá vegetací... | 24.10.2008 Postupně vegetací zarůstající konec mostu na brněnském straně, kde dálnice měla pokračovat terénním zářezem | 24.10.2008 Zub času je neúprosný.... | 24.10.2008 Celkový pohled na mostovku z pražského na brněnský břeh, v pravé části stále se zvětšující spára ujíždějící opěry | 24.10.2008
Celkový pohled na mostovku z pražského na brněnský břeh | 24.10.2008 Konec mostu u pražské opěry. Kvůli chybějícímu náspu, o který by se opěra vzepřela, tento konec pomalu ujíždí | 24.10.2008 Detailní pohled na bok mostu z pražského břehu | 24.10.2008 Pohled na most pražského břehu od nedosypaného náspu. Nízká hladina jezera odkryla ochranou protipovodňovou zeď a část zídky, propojující pilíře mostu | 24.10.2008 Pohled na most pražského břehu od nedosypaného náspu. Nízká hladina jezera odkryla ochranou protipovodňovou zeď a část zídky, propojující pilíře mostu | 24.10.2008


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024