Tramvajová linka 28

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 28


Dne 16. prosince 2008 je tomu přesně 30 let, kdy byla zrušena pražská tramvajová linka 28. Po celou dobu své existence častokrát měnila trasu a byla jakýmsi „oříškem“ pro kartografy. V roce 1948 nosila číslo 28 "sletová linka", jezdící v trase Královka – Kolbenka (přes Špejchar, Letnou, Těšnov a Palmovku). V roce 1955 to pak byla "spartakiádní linka", jezdící z Královky na Střelničnou (přes Špejchar, Letnou, Nádraží Bubny, Veletržní, Pelc-Tyrolku a ulicí v Holešovičkách) a v roce 1960 to pak byla opět "spartakiádní linka" jezdící z Braníka na Dlabačov (přes Národní divadlo, Mánesův most a Pražský hrad). Historie pravidelné linky 28 se začala psát již 15. ledna 1962, ale není marné se podívat i na to, co předcházelo...

Vozy T1 vypravené na linky 27 a 28 v původní smyčce Smíchovské nádraží. | 10.5.1975
Souprava vozů T3 #6472+6475 vypravená na linku 28 využívá křížový kolejový přejezd v původní smyčce Smíchovské nádraží. | 19.11.1977
Dne 13. března 1961 byla zavedena linka 26 (vypravovaná v podobě starých souprav motorového + vlečného vozu; polonoční provoz) v trase Strašnice, nádraží – Flora – Olšanské náměstí – Hybernská ulice – Revoluční – Dělnická – Pelc-Tyrolka, ZOO. Vyvstal zde však problém, neboť v žižkovské oblasti linka kapacitně nestačila. Posilovat ji v celé trase zase nebylo ekonomické, a tak se zavedly vložené vlaky, které měly červené číslo 26 a dělaly tzv. malá kola. Z nádraží Strašnice, Flory a Olšanského náměstí pak tyto dvouvozové soupravy pokračovaly k hlavnímu nádraží, Muzeu, na náměstí Míru a po Korunní třídě zpět na Floru. Protože toto označení budilo spíše zmatky, došlo k zavedení nové linky 28.

Jak již jsme zmínili, uvedena k životu byla 15. ledna 1962 v trase Nákladové nádraží Žižkov – Flora – Olšanské náměstí – Hybernská ulice – Příkopy – Můstek – Muzeum – Hlavní nádraží – Olšanské náměstí – Olšanská – Nákladové nádraží Žižkov. Nová linka jezdila jen v ranní špičce všedního dne a jen v uvedeném směru. Nasazovány sem byly soupravy ve složení obousměrný (jednosměrný vůz "Ponorka") + vlek Krasin. Po roce, 3. června 1963 byl provoz rozšířen i na odpolední špičku pracovního dne. Výchozím bodem je nyní Kubánské náměstí (Náměstí Kubánské revoluce), linka jede přes dnešní Strašnickou na Floru, Olšanské náměstí a dále pokračuje v původní trase. V ranní špičce objíždí Václavské náměstí a Hybernskou ulici PROTI SMĚRU hodinových ručiček a odpoledne jede opačně.

Vůz T3M #8057 na lince 19 v křižovatce dolní Palmovka. | 20.3.2016
Vůz T3SU #7001 se na lince 28 setkává v ulici Na Žertvách s pracovním vozem T3M #5572. | 20.3.2016
Po dalším roce, je od 5. října 1964 provoz omezen na pouze ranní špičku všedního dne a od 4. dubna 1966 je místo na Kubánské náměstí vedena do zastávky Nádraží Strašnice. Již po 14 dnech, od 18. dubna 1966 je pro změnu zkrácena do smyčky Olšanské hřbitovy. V roce 1967 přestaly jezdit na lince 28 motorové vozy Ponorka a soupravy jsou nyní jednotného typu – obousměrný motorový vůz + vlek Krasin. Další změny trasy se linka dočkává 30. září 1968, od tohoto data je vedena z Výstaviště (Park kultury a oddechu Julia Fučíka) - Veletržní – Revoluční – Hybernská – Olšanské náměstí – Olšanská – Nákladové nádraží Žižkov – Flora – Olšanské náměstí a zpět na Výstaviště. V ranní špičce v tomto směru, v odpolední špičce je objezd areálu hřbitovů protisměrný. V roce 1969 je linka obsazována sedmi soupravami (interval 8 minut) ve složení obousměrný motorový vůz + vlečný vůz Krasin. Všechny byly vypravované z vozovny Strašnice.

Modernizace vozového parku se linka dočkává od 12. ledna 1970, kdy na ní začínají být nasazovány vozy T1. Všech sedm vozů je stavěno ze strašnické vozovny. Od března 1970 se podílí na vypravování také vozovna Žižkov, která na tuto linku staví sólo vozy T3. V souvislosti s výlukou na dnešní Seifertově ulici je linka od 25. května 1970 zrušena.

V přímé souvislosti se zprovozněním prvního provozního úseku linky metra C je od 9. května 1974 zavedena nová linka 28 jezdící v trase Braník – Zborovská – Smíchov, nádraží. Obsazena je sólo vozy T1 a T3. Ve špičce je obsazena devíti vozy z vozoven Pankrác (jen T3) a Motol (většinou T1) v intervalu 7 minut. V sedle a v sobotu jsou nasazovány 4 vozy v intervalu 14 minut, v neděli ráno je vypravováno 5 vozů (interval 11 minut) a odpoledne vyjíždějí ještě další dva. Interval je zkrácen na 8 minut. Večerní provoz je zajišťován v intervalu 17 minut. Při konání Spartakiády 1975 je linka 28, vždy o hlavních dnech (26. června - 30. června), odkláněna do trasy Hlubočepy – Újezd – Malostranské náměstí – Pražský Hrad – Pohořelec – Dlabačov. Provoz sólo vozů T1 a T3 zůstal na této lince beze změny. V uvedené dny se ráno vypravovalo 7 vozů, dopoledne zůstaly na trati 4 vozy, odpoledne, když byla linka převedena do "spartakiádní trasy", bylo nasazeno vozů devět. Zatímco v roce 2008 nemohly být na branické větvi pražské kolejové sítě provozovány vozy 14T, od 3. ledna 1977 postihuje zákaz vozy T1. Jako důvod bývá uváděna neprůjezdnost vozů T1 pod železničním mostem na Výtoni, druhým důvodem mohla být skutečnost, že někde při branické trati mohl bydlet nějaký vysoce postavený soudruh, kterému se vozy T1 prostě nelíbily. Celé vypravování linky 28 od toho dne přebírá vozovna Pankrác. Ve všední den se vypravuje ve špičce 7 vozů, v sedle 5 vozů. Víkendové vypravení zůstalo stejné. (interval 8, respektive. 11 minut).

Souprava vozů T3R.P #8353+#8354 vypravená na linku 28 u Arény Libeň. | 11.3.2016
Vůz T3M #8042 na lince 28 u křižovatky dolní Palmovka. | 20.3.2016
Zajímavá provozní situace nastává od listopadu 1977: dne 7. listopadu 1977 jsou linky 2, 14 , 23, 25 a 26 obsazeny vlaky 2xT3. Sólo vozy zůstávají jen na linkách 6 (T1, T3), 7 (T1, T3), 28 (T3) a 31 (T1, T3). O víkendech se však i na tyto linky stavěly vlaky 2xT3. Na linky 7 a 31 v souběhu se sólo T1 a na linky 6 a 28 plně 2xT3. Tento provozní stav trval s různými přestávkami do cca dubna 1978. Jednalo se o první případ, kdy na všechny linky v Praze byly vypravovány vlaky v sestavě 2xT3 (i když ne plně). Ve všední den je linka 28 obsazena 5 vozy (špička, interval 12 minut), resp. 4 vozy (sedlo, interval 14-15 minut). O sobotách a nedělích jezdí celodenně 4 vozy (v případě dohánění kilometrů 4 vlaky 2xT3) v intervalu 14 minut. Na jejím vypravování se podílí jednak nadále vozovna Pankrác a pak také nově vozovna Střešovice. Po otevření trasy metra A 13. srpna 1978 dostává linka 28 novou trasu: Smíchov, Anděl – Zborovská – Moráň - I. P. Pavlova – Bruselská – Otakarova – Kubánské náměstí. (Vida ji, po 14 letech se tam vrátila!) Protože už nejezdí do Braníka a asi na této trase vozy T1 nikoho neiritují, je linka 28 obsazena nejen sólo vozy T3, ale vracejí se na ní i vozy T1. Ve všední den ve špičce je vypravováno 9 vozů v intervalu 9 minut, sedlový provoz pokrývá 6 vozů v intervalu 13 minut. V sobotu ráno a v neděli odpoledne je nasazováno 6 vozů v intervalu 12 minut, v sobotu odpoledne a v neděli ráno jezdí 5 vozů v intervalu 14 minut. Na jejím vypravování se podílejí vozovny Strašnice a Motol. Moc dlouho se však v ulicích již neohřeje, 15. prosinec 1978 je jejím posledním provozním dnem.

Následující den její úlohu přejímá obnovená linka 4, která na smíchovské straně jezdí až ke zlíchovskému lihovaru a na straně druhé pokračuje až na Radošovickou. Rovněž i na této lince je uplatněn (do 18. prosince 1980) souběh provozu sólo vozů T1 a T3.

Vůz T3R.P #8498 na lince 28 projíždí manipulačním obloukem mezi zastávkami Palmovka. | 13.3.2016
Souprava vozů T6A5 #8707+8735 vypravená na linku 28 ve smyčce Starý Hloubětín. | 9.3.2016
Znovu se po více než 37 letech v pražských ulicích číslo 28 objevuje 4. března 2016. Jedná se o linku náhradní tramvajové dopravy, jezdící v trase Starý Hloubětín – Nádraží Libeň – Palmovka, Žertvy – Vychovatelna – Kobylisy. Linka je v provozu denně, přičemž intervaly jsou jako u většiny linek: ve špičce 8 minut, v sedle 10 minut, v sobotu celodenně a v neděli odpoledne 15 minut. O nedělích dopoledne a celotýdenně večer je interval 20 minut. V pracovní dny tu jezdí vlaky 2xT3 a 2xT6, o víkendech jen vozy 1xT3 a 1xT6.

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024