Depo »TEŽ« Poprad 2009 aneb Naděje pro řadu 420 ještě žije...

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Depo »TEŽ« Poprad 2009
aneb Naděje pro řadu 420 ještě žije...


Električky řady 420 postávají odstavené v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu s nejistou vidinou budoucnosti, vezmou si plameny autogenu jednotku 420 966-4, 420 953-2 nebo 420 959-9? A která se dočká slibované muzejní budoucnosti?. | 16.3.2009
Již ani pod trolejí není jednotka 420 962-3 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009
Když byla v roce 1963 dodána na tratě Tatranských Elektrických Železnic první jednotka tehdejšího označení EMU 89.001 (420 951-6), jen největší optimista, těmto elegantním vozům předvídal pod Tatrami dalších 43 let života...

Dodávka následujících 17 jednotek řady 420 pokračovala mezi roky 1968-1970. Jejich nadvládu v Tatrách ukončila až dodávka čtrnácti jednotek řady 425, probíhající mezi lety 2000-2002, doplněná v roce 2006 o patnáctou jednotku, smontovanou s využitím náhradního hnacího středního článku. Rušení jednotek řady 420 začalo v roce 2002, kdy byly 1. června vyřazeny jednotky 420 963-1 a 420 965-6. O půl roku později je následovaly jednotky 420 952-4, 420 954-0, 420 955-7, 420 956-5, 420 957-3, 420 960-7, 420 961-5. V roce 2004 rušící protokol obdržely jednotky 420 951-6, 420 958-1, 420 964-6, 420 967-6 a 420 968-0. Bohužel včetně prototypové...

Na jaře roku 2009 postávají po popradském depu poslední čtyři jednotky 420 953-2, 420 959-9, 420 962-3 a 420 966-4, které byly v roce 1999 vybaveny statickým měničem. Do provozu již nezasahují a pozvolna chátrají na tatranském povětří. Snad se podaří zachránit alespoň jednu z nich jako provozní historický exponát. Snad situace nedopadne jako s prototypovou jednotkou pražského metra R1...
Již ani pod trolejí není jednotka 420 962-3 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009
Již ani pod trolejí není jednotka 420 962-3 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Již ani pod trolejí není jednotka 420 962-3 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009
Již ani pod trolejí není jednotka 420 962-3 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Již ani pod trolejí není jednotka 420 962-3 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009
Již ani pod trolejí není jednotka 420 962-3 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Již ani pod trolejí není jednotka 420 962-3 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009
Opuštěně působí jednotka 420 962-3 na své stávající pozici v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu, na pozici, kde byly její kolegyně šrotovány.... | 16.3.2009
Již ani pod trolejí není jednotka 420 962-3 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Padající soumrak jen umocňuje těžké pocity z pohledu na jednotku 420 962-3 odstavenou na šrotovací koleji v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Již ani pod trolejí není jednotka 420 962-3 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Již ani pod trolejí není jednotka 420 962-3 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Již ani pod trolejí není jednotka 420 962-3 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009
Odstavené jednotky 420 966-4, 420 953-2  420 959-9 v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Odstavená jednotka 420 959-9 se stydlivě krčí za oplenovým vozem v sousedství nové jednotky 425 957-8 v depu Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Odstavené jednotky 420 966-4, 420 953-2 a za oplenovým vozem skrytá 420 959-9 v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Jednotka 420 966-4 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Odstavené jednotky 420 953-2 a za oplenovým vozem trošku skrytá 420 959-9 v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009
Číselné označení jednotky 420 966-4. | 16.3.2009
Jednotka 420 953-2 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Odstavené jednotky 420 953-2 a za oplenovým vozem trošku skrytá 420 959-9 v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Jednotka 420 959-9 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu již na pravidelnou jízdu s cestujícími, oproti jednotce 425 957-8, nevyjede. Možná jí čeká muzejní lesk, možná odlesk hořáku autogenu.... | 16.3.2009 Možná spolu jezdívaly i spřažené do dvojice, teď na koleji bez troleje v povzdálí pokukuje jednotka 420 962-3 po své šťastnější kolegyni 420 966-4 v popředí snímku z depa Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Jednotky 420 953-2 a 420 959-9 již do provozu nezasáhnou, hranatá kolegyně 425 957-8 je na kolejích pod Tatrami vládkyní. | 16.3.2009
Jednotka 420 959-9 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Kolik strojvedoucích asi zasedlo k řídícímu panelu jednotky 420 953-2? Kolik rozzářených dětských očí je sledovalo při práci? To už zřejmě nikdo nikdy nezjistí... Jednotky nyní jen pomalu chřadnou vystaveny drsným tatranským povětrnostním podmínkám. | 16.3.2009 Jednotky 420 959-9 420 953-2 a 420 966-4 odstavené v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Jednotky 420 953-2 a 420 959-9 odstavené v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu, do provozu zasáhly naposledy v roce 2006. | 16.3.2009 Střídání generací pod Tatrami... Líbivé oblé tvary jednotky 420 959-9 vystřídaly hranaté tvary krabicoidních jednotek 425, zastoupených na snímku z depa Tatranských Elektrických Železnic v Popradu jednotkou 425 957-8. | 16.3.2009
Možná spolu jezdívali i spřažené do dvojice, teď na koleji bez troleje v povzdálí pokukuje jednotka 420 962-3 po své šťastnější kolegyni 420 966-4 v popředí snímku z depa Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009
Detailní pohled na jednotku 420 953-2 odstavenou v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu dokládá, jak pomalu ale jistě jednotky chátrají, opadává z nich lak a nánosy tmelu.... | 16.3.2009 Jednotka 420 953-2 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Jednotka 420 959-9 odstavená v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Jednotky 420 959-9 a 420 953-2 odstavené v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Jednotky 420 959-9 a 420 953-2 odstavené v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009
Jednotky 425 957-9, 420 959-9 a 420 953-2 odstavené v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Odstavené jednotky 420 966-4, 420 953-2 a za oplenovým vozem skrytá 420 959-9 v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Jednotka 420 966-4 vyčkávající v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu na svůj další osud. Bude jím plamen autogenu nebo muzejní existence?. | 16.3.2009 Odstavená jednotky 420 953-2 a 420 959-9 v sousedství provozní jednotky 425 957-8 v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Ač bylo nutné na jednotky řady 420 využívat díly využívané i na dalších výrobcích, dokázaly vzájemně splynout a vytvořit silný designový prvek. | 16.3.2009
Historický motorový vůz EMU 49.0001 odstavený v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu prošel obnovou laku. | 16.3.2009
Historický motorový vůz EMU 49.0001 odstavený v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu prošel obnovou laku, v jeho sousedství stojí odstavená motorová lokomotiva 702 951-5 po opravě laku volající. | 16.3.2009 Motorová lokomotiva 702 951-5 v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Vzorně obnovené nákladní vozy 3412 a 35 Tatranské elektrické vicinálne dráhy, účastnickej spoločnosti v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Uschovávané kabinky tatranských lanovek. | 16.3.2009 Jednotky 425 960-2 a 425 952-9 v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009
Jednotka 425 954-5 v sousedství starých kabinek tatranských lanovek v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Odstavená jednotka 425 957-8 v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Jednotky 420 959-9, 420 966-4 a 420 953-2 odstavené v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu v sousedství sněhové frézy, která prošla v uplynulých měsících generální opravou. | 16.3.2009 Jen nesměle vykukuje jednotka 420 953-2 za sněhovou frézou v depu Tatranských Elektrických Železnic v Popradu. | 16.3.2009 Sněhová fréza je pro boj s množstvím tatranského sněhu důležitým pomocníkem, proto prošla v uplynulých měsících generální opravou. | 16.3.2009
Soumrak padá na popradské depo Tatranských Elektrických Železnic, lampy začínají osvěcovat plochu kolejiště a tak ještě poslední rozloučení s jednotkou 425 957-8, 420 959-9 a sněhovou frézou. | 16.3.2009

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021