Lanové dráhy Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Lanové dráhy
Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso


Dolní stanice visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso | 6.8.2007
Dolní stanice visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso osiřela, přístupový chodník pomalu zarůstá travou... | 6.8.2007 V dolní stanici visuté lanové dráhy v Tatranské Lomnici marně vyčkává na další cestu ke Skalnatému Plesu kabina lanové dráhy č.2 | 6.8.2007 V dolní stanici visuté lanové dráhy v Tatranské Lomnici marně vyčkává na další cestu ke Skalnatému Plesu kabina lanové dráhy č.2 | 6.8.2007 V dolní stanici visuté lanové dráhy v Tatranské Lomnici marně vyčkává na další cestu ke Skalnatému Plesu kabina lanové dráhy č.2 | 6.8.2007 Opuštěná kabina v dolní stanici visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso | 6.8.2007
V dolní stanici visuté lanové dráhy v Tatranské Lomnici marně vyčkává na další cestu ke Skalnatému Plesu kabina lanové dráhy č.2 | 6.8.2007
Myšlenka na stavbu visuté lanové dráhy z Tatranské Lomnice na Lomnický štít nacházela již odpočátku své zastánce, přesto její vznik provázely značné peripetie.

Již od počátku bylo jasné, že lanová dráha bude muset být provozována jako dvojúseková, protože její celková délka přesahující 6 kilometrů nebyla tehdejšími technologiemi zvládnutelná. I spodní úsek visuté lanové dráhy Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso byl zřízen s mezilehlou napínací stanicí Štart, v polovině dráhy, ve výšce 1165 m n.m., kterou kabinky projížděly. V případě potřeby by mezistanice umožnila rozdělení provozu lanovky na dva samostatné úseky po přidání dvou dalších kabinek, pak by bylo na Štartu nutné přestupovat. Dodavatelem staveb byla chrudimská strojírna Wiesner, která na lanové dráze zřídila 9 podpěr, architektem budov se stal Dušan Samo Jurkovič, který jim vtiskl svůj neopakovatelný rukopis.

Dolní stanice visuté lanové dráhy v Tatranské Lomnici byla umístěna v nadmořské výšce 898 metrů. Její součástí je napínací zařízení lanovky, zatímco pohonné bylo umístěno v horní stanici na Skalnatém Plese, k níž lanovka vystoupala o 866 metrů výše do nadmořské výšky 1764 metrů, se šikou délkou 4137 metrů. Na trati byly v provozu dvě kabiny pro 30 cestujících (včetně 1 místa obsluhy).

Výstavba lanové dráhy začala v roce 1936, provoz v úseku Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso byl zahájen po 19 měsících stavby 22. prosince 1937, přestože všechny budovy lanovky nebyly dokončeny. Již 8. ledna 1938 však došlo k nehodě, při níž kabina č.2 narazila kvůli rychlé jízdě do konstrukce budovy na Štartu!

Ani po převzetí provozu ČSD v roce 1946 neustaly problémy s porušováním předpisů, díky čemu došlo v roce 1958 k těžké nehodě lanovky, ústící ve spadnutí jedné kabiny na zem. Provoz lanové dráhy byl pak na půl roku zastaven. V sedmdesátých letech bylo na lanové dráze vyměněno strojní zařízení a kabiny.

Od roku 1973 přepravuje na Skalnaté Pleso turisty také kabinková lanovka z Tatranské Lomnice. K mezistanici Štart jde zcela samostatně, následně až ke Skalnatému Plesu kopíruje trať visuté lanové dráhy. Výrobcem byla Transporta Chrudim, po generální rekonstrukci ale technologie byla v letech 1993-95 nahrazena rakouskou firmou Girak.

Na generální rekonstrukci lanové dráhy, plánovanou po roce 1989 již s ohledem na změněné společenské poměry nedošlo. Stav visuté lanové dráhy nadále upadal, až došlo na podzim 1999 k zastavení provozu. Lidé, jimž se lanová dráha zapsala do srdce, uskutečnili ještě 12. května 2005 její poslední jízdu. Napsali tím tak její nekrolog.

Obě kabiny od té doby chátrají v koncových stanicích, dolní stanice v Tatranské Lomnici vypadá čím dál tím více zpustle. Tažná a nosná lana již místy popadala z pilířů a tento gigantický pomník práce našich předků usíná jak Šípková Růženka. O tom, že se najde pohádkový princ, který by ji probudil z dlouhého spánku máme však velké pochybnosti...

V dolní stanici visuté lanové dráhy v Tatranské Lomnici marně vyčkává na další cestu ke Skalnatému Plesu kabina lanové dráhy č.2
V dolní stanici visuté lanové dráhy v Tatranské Lomnici marně vyčkává na další cestu ke Skalnatému Plesu kabina lanové dráhy č.2 Podpěra č.1 visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso | 6.8.2007
Tatranská lomnice, visutá lanovka | 6.8.2007 V dolní stanici visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso zůstává zavěšený nákladní vůz | 6.8.2007
Dolní stanice visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso | 6.8.2007 V dolní stanici visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso zůstává zavěšený nákladní vůz | 6.8.2007
Podpěra č.1 visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso | 6.8.2007 Dolní stanice visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso | 6.8.2007
V dolní části mezi Tatranskou Lomnicí a Štartem je trasa kabinkové lanové dráhy vedena odchylně od trasy visuté lanové dráhy | 21.8.2008 V dolní části mezi Tatranskou Lomnicí a Štartem je trasa kabinkové lanové dráhy vedena odchylně od trasy visuté lanové dráhy | 21.8.2008
Průsek lesem umožňuje v dálce spatřit budovu mezistanice Štart kabinkové lanové dráhy | 21.8.2008 Mezistanice Štart kabinkové a visuté lanové dráhy dělí od doby výstavby takřka čtyři desetiletí, což je znát na architektuře | 21.8.2008
Mezistanice Štart kabinkové lanové dráhy z Tatranské Lomnice | 21.8.2008 Mezistanice Štart visuté lanové dráhy z Tatranské Lomnice | 21.8.2008
Na mezistanici Štart kabinkové lanové dráhy Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso shlíží pilířový velikán původní visuté lanové dráhy na Sklanaté Pleso, více než 25 let existovaly obě lanovky vedle sebe | 21.8.2008 Obě lanové dráhy (kabinková i visutá) ve společném úseku mezi mezistanicí Štart a Skalnatým Plesem | 21.8.2008
Obě lanové dráhy (kabinková i visutá) ve společném úseku mezi mezistanicí Štart a Skalnatým Plesem | 21.8.2008 Pohled na společné části tras zrušené visuté lanové dráhy a nové kabinkové dráhy | 21.8.2008
Nad mezistanicí Štart již běží souběžně vedle sebe trasy obou lanových drah, vysloužilé stoleté dámy a novodobé mladice | 21.8.2008 Od mezistanice Štart vede trasa kabinkové i visuté lanové dráhy společně | 21.8.2008 Od mezistanice Štart vede trasa kabinkové i visuté lanové dráhy společně | 21.8.2008 Od mezistanice Štart vede trasa kabinkové i visuté lanové dráhy společně | 21.8.2008 Od mezistanice Štart vede trasa kabinkové i visuté lanové dráhy společně | 21.8.2008
Od mezistanice Štart vede trasa kabinkové i visuté lanové dráhy společně | 21.8.2008 Od mezistanice Štart vede trasa kabinkové i visuté lanové dráhy společně | 21.8.2008 Stín kabiny kabinkové lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso | 21.8.2008 Od mezistanice Štart vede trasa kabinkové i visuté lanové dráhy společně | 21.8.2008 Od mezistanice Štart vede trasa kabinkové i visuté lanové dráhy společně | 21.8.2008
Od mezistanice Štart vede trasa kabinkové i visuté lanové dráhy společně | 21.8.2008 Od mezistanice Štart vede trasa kabinkové i visuté lanové dráhy společně, v dálce prosvítají budovy cílové stanice na Skalnatém Plesu | 21.8.2008 Od mezistanice Štart vede trasa kabinkové i visuté lanové dráhy společně | 21.8.2008 Jeden z podpůrných sloupů visuté lanovky na Skalnaté Pleso | 21.8.2008 Od mezistanice Štart vede trasa kabinkové i visuté lanové dráhy společně | 21.8.2008
Mezistanice Štart visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso | 21.8.2008
Dráha kabinkové lanové dráhy na Skalnaté Pleso vede takřka při zemi, zatímco dráty visuté lanové dráhy se ztrácí v mracích nad zemí | 21.8.2008 Nákladní kabina lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso | 21.8.2008 Celkový pohled na společnou trasu staré visuté lanovky s novější kabinkovou lanovkou v úseku Skalnaté Pleso - Štart | 21.8.2008 Celkový pohled na společnou trasu staré visuté lanovky s novější kabinkovou lanovkou v úseku Skalnaté Pleso - Štart, včetně objektů mezistanice Štart | 21.8.2008 Kabinková lanová dráha Skalnaté Pleso - Tatranská Lomnice, jejíž součástí jsou i nákladní kabinky | 21.8.2008
Pohled na společné části tras zrušené visuté lanové dráhy a nové kabinkové dráhy | 21.8.2008 Příhradový sloup kabinkové pozemní lanové dráhy před vrcholovou stannicí na Skalnatém Plesu | 21.8.2008 Koncová stanice kabinkové lanové dráhy na Skalnatém Plese v sousedství s budovou koncové stanice visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso se zavěšenou kabinou č.1 | 21.8.2008 Koncová stanice kabinkové lanové dráhy na Skalnatém Plese | 21.8.2008 Koncová stanice visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso na Skalnatém Plesu | 21.8.2008
Objekt stanice visuté lanové dráhy na Skalnatém Plese sloužil jako koncová stanice od Tatranské Lomnice (nosná a tažná lana stále vchází do budovy z levé strany) a naopak jako počáteční pro úsek na Lomnický Štít (lana vychází z pravé strany budovy) | 21.8.2008 Celkový pohled na objekty lanové dráhy na Skalnatém Plese se samotným Plesem, jehož plocha se stále zmenšuje | 21.8.2008 V horní stanici visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso se stále skrývá kabinka s číslem 1 | 21.8.2008 V horní stanici visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso se stále skrývá kabinka s číslem 1 | 21.8.2008 Součástí budov lanové dráhy na Skalnatém Plese je i restaurační zařízení, v levé částí fotografie můžete vidět nosná a tažná lana visuté lanovky na Lomnický štít | 21.8.2008
Smutně shlíží do tatranské krajiny opuštěná opěra č.2 visuté lanové dráhy Tatranská Lomnice - Skalnaté Pleso | 6.8.2007


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021