Pohlednice Pražských tramvají... ...od úzkorozchodné elektrické dráhy ve Spolchemii Ústí nad Labem

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od úzkorozchodné elektrické dráhy
ve Spolchemii Ústí nad Labem


Výhybna úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem s vozíky naloženými kontejnery s odpadní sádrou a elektrickými lokomotivami typu TLD 10 ev.č.T25 a T26 | 19.10.2006
Výhybna úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem s vozíky naloženými kontejnery s odpadní sádrou a elektrickými lokomotivami typu TLD 6,5 ev.č.31 a TLD 10 ev.č.T26 a T25 | 19.10.2006
Když začaly být v závěru 19. století, s ohledem na vzrůstající potřeby vnitropodnikové přepravy hotových výrobků, surovin a odpadů, čím dál tím intenzivnější otázky, čím po areálu ústecké Spolchemie přepravovat, došlo mezi lety 1908-1910 k přebudování stávající kolejové animální dopravy na elektrický pohon.

Vozíky s materiálem se do výrobních prostor dostávaly buď zřízeným kolejovým obloukem, ve stísněných prostorách s pomocí točny, případně také velmi častým způsobem s pomocí vykolejení vozíku a manipulací probíhající mimo koleje přímo po zemi. Úzkorozchodná dráha byla napájená stejnosměrným napětím o výši 220V. S ohledem na různorodost přepravovaných surovin byly k přepravám využíváno několik typů vozíků, které se dají shrnout do kategorií plošinové, korbové a cisterny. Mezi lety 1925-1929 vykazuje drážka elektrické lokomotivy 3 typů, od firem Siemens&Schuckert, AEG a Orenstein&Koppel. K poslední obměně vozového parku došlo mezi lety 1954 a 1961 kdy byly nakoupeny lokomotivy typu TLD 10 a TLD 6,5, jejichž výrobu zajišťoval podnik ČKD Praha a později FEZ Frýdlant nad Ostravicí.
Přes provedenou modernizaci lokomotivního parku byly již od počátku 60. let předkládány návrhy na postupné rušení dráhy s přechodem vnitropodnikové dopravy na automobilovou dopravu. V roce 1965 měřila síť úzkokolejky v areálu Spolchemie 22,5 km, v provozu bylo 25 elektrických lokomotiv a 430 vozů.
Traťový svršek je vybudován z kolejnic typu 115/24, rozchod je 565 mm. Kolejnice jsou zpravidla uloženy tzv. na boso, tedy bez využití pražců.
Po postupném rušení jednotlivých částí dráhy zbyla do roku 2007 v provozu poslední část v západní částí areálu, sloužící k odvozu odpadní sádry z výroby kyseliny fluorovodíkové.

Elektrické lokomotivy TLD 10 úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem, ev.č.T25 a lokomotiva ev.č.T26 v pozadí sneseným sběračem naznačuje, že mezi provozní již nepatří | 19.10.2006
Elektrické lokomotivy TLD 10 ev.č.T26 a T25 úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Elektrická lokomotiva TLD 6,5 ev.č.31 manipuluje v sousedství lokomotiv TLD 10 ev.č.T26 a T25 s vozíky naloženými odpadní sádrou | 19.10.2006
Elektrická lokomotiva TLD 6,5 ev.č.31 úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Elektrická lokomotiva TLD 10 ev.č.T25 úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006
Elektrická lokomotiva TLD 10 ev.č.T26 úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Pomník úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem z lokomotivy TLD 10 ev.č.T27 | 19.10.2006
Pomník úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem z lokomotivy TLD 10 ev.č.T27 | 19.10.2006 Pomník úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem z lokomotivy TLD 10 ev.č.T27 | 19.10.2006
Lokomotiva TLD 6,5 ev.č.31 vleče vozíky naložené odpadní sádrou v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Elektrická lokomotiva TLD 6,5 ev.č.31 manipuluje v sousedství lokomotiv TLD 10 ev.č.T26 a T25 s vozíky naloženými odpadní sádrou | 19.10.2006 Elektrická lokomotiva TLD 6,5 ev.č.31 úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem manipuluje s nákladními vozíky naloženými odpadní sádrou | 19.10.2006 Elektrická lokomotiva TLD 6,5 ev.č.31 úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem manipuluje s nákladními vozíky naloženými odpadní sádrou | 19.10.2006 Elektrická lokomotiva TLD 6,5 ev.č.31 úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem manipuluje s nákladními vozíky naloženými odpadní sádrou | 19.10.2006
Elektrická lokomotiva TLD 6,5 ev.č.31 úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem manipuluje s nákladními vozíky naloženými odpadní sádrou | 19.10.2006 Nákladní automobil překládá kontejnery s odpadní sádrou z vozíku úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Nákladní automobil překládá kontejnery s odpadní sádrou z vozíku úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Nákladní automobil překládá kontejnery s odpadní sádrou z vozíku úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Nákladní automobil překládá kontejnery s odpadní sádrou z vozíku úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006
Vozík úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem s naloženým kontejnerem s odpadní sádrou | 19.10.2006 Vozíky s kontejnery naloženými odpadní sádrou jsou z prostoru násypky vytahovány s pomocí vrátku | 19.10.2006 Vozíky s kontejnery naloženými odpadní sádrou v prostoru násypky úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Vozíky s kontejnery naloženými odpadní sádrou v prostoru násypky úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Úzkorozchodná dráha v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem s vozíky naloženými odpadní sádrou v sousedství železniční vlečky | 19.10.2006
Vozíky s kontejnery naloženými odpadní sádrou v prostoru násypky úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Vozíky s kontejnery naloženými odpadní sádrou v prostoru násypky úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Stísněné prostory úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Železniční vlečka klasického rozchodu přimknutá k úzkorozchodné drážce v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem v prostoru násypky odpadní sádry | 19.10.2006 Expedice kyseliny fluorovodíkové | 19.10.2006
Již nevyužívaná a nezatrolejovaná část úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Srdcovka výhybky úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Upevnění kolejnic úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem k dřevěným pražcům | 19.10.2006 Výhybka úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Výhybna úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem s vozíky naloženými kontejnery s odpadní sádrou | 19.10.2006
Úzkorozchodná dráha v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Úzkorozchodná dráha v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Ostrý oblouk úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem ve společnosti pomníku tvořeném lokomotivou TLD 10 ev.č.T27 | 19.10.2006 Ostrý oblouk úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem ve společnosti pomníku tvořeném lokomotivou TLD 10 ev.č.T27 | 19.10.2006 Úzkorozchodná dráha v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem s vozíky naloženými odpadní sádrou v sousedství železniční vlečky | 19.10.2006
Výhybna úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Čepové jazyky výměny úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Čepové jazyky výměny úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Úzkorozchodná dráha v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006 Spartánsky vybavené stanoviště řidiče elektrické lokomotivy úzkorozchodné drážky v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem | 19.10.2006

Zdroj:
Wolf, Vojtěch: Úzkorozchodná elektrická dráha ve Spolchemii, vydavatelství WOLF, Ústí nad Labem 1994


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024