To bývaly autobusové garáže Dejvice

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

To bývaly autobusové garáže Dejvice


Autobusové garáže Dejvice na leteckém snímku. | 2003
Autobus Karosa B941.1932 #6176 v prostoru čerpací stanice pohonných hmot garáže Dejvice. | 16.9.2004
Každý den vysáváme autobusy jiných evidenčních čísel, dneska zrovinka BUSE hlásá, že ty sudých. | 16.9.2004
Na počátku roku 2004 začaly probleskovat informace o tom, že jednou z obětí úspor Dopravního podniku se stanou autobusové garáže Dejvice, s odkazem na pokles vypravení autobusů do sítě v souvislosti se zprovozněním tramvajové tratě na Barrandov, metra do Kobylis a prodlužováním intervalů.

Stavba dejvických autobusových garáží započala v červnu roku 1930 a samotný projekt byl několikrát během stavby upravován a přepracováván. Garáže Dejvice byly uvedeny do provozu 19. prosince 1932, na svou dobu šlo o mimořádně moderní a kvalitně provedenou stavbu, vždyť dodnes zůstala takřka bez poškození zachována původní betonová podlaha i s kovovými značkami vyznačujícími parkovací pozice. Šedesát let provozu vydržela také původní sklápěcí vrata a jejich nástupci z počátku devadesátých let využívají původní princip otevírání. V šedesátých letech se v areálu garáží krátce objevily také trolejbusy, které zde měly zřízeny opravny. Pro jejich provoz došlo k úpravám vjezdových a výjezdových vrat a výstavbě lakovny.
Termín ukončení provozu garáží Dejvice byl stanoven na 31. prosince 2004. Likvidace začínala postupně, 2. října 2004 byla zrušena odstavná plocha Suchdol a garáže přestaly vypravovat kloubové vozy a noční a příměstské linky. Po listopadové etapě utlumování provozu v garážích zůstaly již jen krátké autobusy s podlahou ve standardní výšce. Posledním autobusem, který dejvická provozovna vypravila do sítě, se stala v noci z pátku 3. na sobotu 4. prosince 2004 Karosa B931.1675 #7325, která po denním výkonu na lince 207 dokončila směnu jako noční linka 504.
Od data celostátní změny jízdních řádů 12. prosince 2004 změnila přiléhající zastávka Garáže Dejvice své jméno na Ve Struhách, po zprovoznění prodloužení tramvajové tratě se pak jméno zastávky změnilo na přes Podbabu na Nádraží Podbaba.

Autobus Karosa B941.1932 #6176 v prostoru čerpací stanice pohonných hmot garáže Dejvice. | 16.9.2004
Nádrže na Fridex a vyjetý olej umístěné na tzv.předním dvoře. | 16.9.2004 Karosa 2071.36 City Bus #3405 s dnes již neexistujícím označením příslušnosti ke garáži Dejvice. | 16.9.2004
Tzv. přední dvůr s čerpací stanicí v pozadí. | 16.9.2004 Pohled na vjezd haly mytí s mycím rámem v levé části snímku a stanoviště denního ošetření interiéru v pravé části snímku. | 16.9.2004
Karosa 2071.36 City Bus #3405 odstavený před čerpací stanicí. | 16.9.2004 Prostor denního ošetření autobusů za mycím rámem s autobusem Karosa B732.1658 #7068. | 16.9.2004
Prostor denního ošetření autobusů za mycím rámem s autobusem Karosa B732.1658 #7068. | 16.9.2004 Hala garáže Dejvice s odstavenými autobusy. | 16.9.2004
Hala garáže Dejvice s odstavenými autobusy, ve své době šlo o největší hala svého druhu v Evropě bez podpěrných sloupů, pouze se třemi ocelovými vazníky od společnosti Českomoravská - Kolben - Daněk. | 16.9.2004 Prostor prohlížecích kanálů, vlevo značené stanoviště čísly 7 a 8 upozorňuje na skutečnost, že se zde skrýval jediný tzv.dlouhý kanál pro prohlídky kloubových autobusů v garáži Dejvice, za poznámku jistě stojí skutečnost, že se zde prováděla údržba řízení, sbíhavost a před lety na vozech typu ŠM také centrální mazání. | 16.9.2004 Údržba Karosy 2071.20 City Bus #3354. | 16.9.2004 Prohlížecí kanály garáže Dejvice. | 16.9.2004 Prostor prohlížecího kanálu 7 a 8, tedy jediného tzv.dlouhého kanálu pro prohlídky kloubových autobusů v garáži Dejvice, za poznámku jistě stojí skutečnost, že se zde prováděla údržba řízení, sbíhavost a před lety na vozech typu ŠM také centrální mazání, v popředí před autobusem Karosa B732.1660 #7042 válce pro kontrolu brzdného systému autobusu . | 16.9.2004
Mycí rám v hale mytí garáže Dejvice. | 16.9.2004 Šachta denního ošetření s naváděcím klínem v popředí z pohodlného křesla umístěného v šachtě prováděli zaměstnanci kontrolu spodku autobusů. | 16.9.2004 Karosa B732.1654 #5826 nad prohlížecím kanálem. | 16.9.2004 Karosa B931.1675 #7327 na údržbě. | 16.9.2004 Karosa B931.1675 #7327 na údržbě. | 16.9.2004
Prostor pro pravidelnou údržbu autobusů s prohlížecími kanály, dříve sloužil i pro každoroční prohlídky STK na snímku s vozem Karosa B 731.1169 #7141. | 16.9.2004 Údržba Karosy 2071.20 City Bus #3354. | 16.9.2004 Karosa B 731.1169 #7141 v prostoru pro pravidelnou údržbu autobusů. | 16.9.2004 Prohlížecí kanály. | 16.9.2004 Karosa B732.1658 #7067 v hale garáže Dejvice. | 16.9.2004
Pro parkování autobusů byl v době zprovoznění garáží v roce 1932 použit kartovitý způsob pod úhlem 45°, pro správné najetí autobusu byly do podlahy zabetonovány lesklé ocelové hřeby a každý první byl označený číslem pro 63 parkovacích stání. | 16.9.2004 Ocelový hřeb s číslem stání je živým pamětníkem zahájení provozu garáží v roce 1932. | 16.9.2004 Ocelový hřeb s číslem stání je živým pamětníkem zahájení provozu garáží v roce 1932. | 16.9.2004 Karosa B732.40 #5794 v hale garáže Dejvice. | 16.9.2004 Karosa 2071.20 City Bus #3354 ve společnosti staršího modelu Karosa B732.40 #5685 v hale garáže Dejvice. | 16.9.2004
Nad zem povznesená Karosa B741.1922 #6142 ve společnosti Karosy B732.40 #5806. | 16.9.2004
Nad zem povznesená Karosa B741.1922 #6142 ve společnosti Karosy B732.40 #5806. | 16.9.2004 Nad zem povznesená Karosa B741.1922 #6142 ve společnosti Karosy B732.40 #5806. | 16.9.2004 Nad zem povznesená Karosa B741.1922 #6142 ve společnosti Karosy B732.40 #5806, Karosy B732.40 #5685 a Karosy 2071.20 City Bus #3354. | 16.9.2004 Karosa 2071.20 City Bus #3351 během prohlídky motoru v garáži Dejvice. | 16.9.2004 Mohutné střešní vazníky garáže Dejvice. | 16.9.2004
Autobusy Karosa B931.1679 #7405 a Karosa C734.23 #3040 v garáži Dejvice. | 16.9.2004 Autobusy Karosa B931.1679 #7405 a Karosa C734.23 #3040 v garáži Dejvice. | 16.9.2004 Karosa B732.1654 #5849 v garáži Dejvice. | 16.9.2004 Příliš nevyužívaná vrata tzv. nouzového výjezdu v sousedství objektu mistrů a garážmistrů. | 16.9.2004 Čerpací stanice garáže Dejvice. | 16.9.2004
Čerpací stanice garáže Dejvice. | 16.9.2004 Karosa B732.1658 #7073 doplňuje palivo v prostoru čerpací stanice garáže Dejvice. | 16.9.2004 Karosa B732.1658 #7073 doplňuje palivo v prostoru čerpací stanice garáže Dejvice. | 16.9.2004 Karosa 2070.23 City Bus odstavená u vjezdu do garáže Dejvice ve společnosti Karosy B732.1654 #5908. | 16.9.2004 Karosa B732.1654 #5908 odstavená u vjezdu do garáže Dejvice ve společnosti novějšího modelu, Karosy B931.1675 #7323. | 16.9.2004
Tzv. malá odstavná plocha garáží Dejvice byla zřízena v letech 1971-1972 v jejich těsné blízkosti a sloužila pro odstavení 45 autobusů. | 16.9.2004
Karosa 2070.23 City Bus odstavená u vjezdu do garáže Dejvice. | 16.9.2004 Vjezd do dejvických garáží. | 16.9.2004 Vjezd do dejvických garáží. | 16.9.2004 Vjezd do dejvických garáží. | 16.9.2004 Vrátnice na tzv.malou odstavnou plochu garáže Dejvice. | 16.9.2004
Tzv. malá odstavná plocha garáží Dejvice byla zřízena v letech 1971-1972 v jejich těsné blízkosti a sloužila pro odstavení 45 autobusů. | 16.9.2004 Tzv. malá odstavná plocha garáží Dejvice byla zřízena v letech 1971-1972 v jejich těsné blízkosti a sloužila pro odstavení 45 autobusů. | 16.9.2004 Tzv. malá odstavná plocha garáží Dejvice byla zřízena v letech 1971-1972 v jejich těsné blízkosti a sloužila pro odstavení 45 autobusů. | 16.9.2004 Tzv. malá odstavná plocha garáží Dejvice byla zřízena v letech 1971-1972 v jejich těsné blízkosti a sloužila pro odstavení 45 autobusů. | 16.9.2004 V době pořízení snímku zbývá kloubovým autobusům vypravovaným z garáže Dejvice něco okolo 14 dnů provozu, na tzv.malé odstavné ploše v těsném sousedství dejvické garáže vyčkává na zahájení odpolední špičky autobus Karosa B961.1970.01 #6372. | 16.9.2004
Autobusy už odsud Dopravní podnik hl.m.Prahy žádné dávno nevypravuje, přesto jako zašlý pamětník časů minulých zůstává omšelý nápis na uličním výkladu.... | 14.10.2006
Na závěr jedno ohlédnutí na autobusové garáže Dejvice s tzv.malou odstavnou plochou Dejvice na leteckém snímku v dobách plné slávy.... | 1975

Hlášení zastávek:
Garáže Dejvice
Odstavná plocha Suchdol

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024