Tramvaje v Gliwicích již minulostí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvaje v Gliwicích již minulostí


Nejzápadnějším městem Horního Slezska, kam se dalo z Katowic dojet tramvají jsou Gliwice. Do roku 1945 byly městem německým (Gleiwitz) a po posunu hranic Odra-Nisa připadly Polsku. První zmínka o tomto městě pochází někdy ze 13.století, kdy bylo založeno na průsečíku důležitých obchodních cest.

Modernizovaný 105N-2k ev.č.786 | 2.-4.8.2009
Kabina modernizovaného vozu 105N-2k | 2.-4.8.2009
Linkový stykač vozu 105N | 2.-4.8.2009
Pracovní vůz 120R, vzniklý v roce 1986 přestavbou z vozu ev.č.1146, vyrobeného v roce 1957 | 2.-4.8.2009
Pracovní vůz 83R, vzniklý v roce 1981 přestavbou z vozu ev.č.1182, vyrobeného v roce 1960 | 2.-4.8.2009
Služební vůz 102Na 138R z vyřazeného vozu ev.č.165 | 2.-4.8.2009
Sněhový pluh 114R byl do svého nového účelu přestavěn v roce 1986 z vozu ev.č.973 vyrobeného v roce 1952 | 2.-4.8.2009
Soustružení kol ve vozovně Gliwice | 2.-4.8.2009
Bohaterów Getta Warszawskiego s modernizovaným vozem 105N-2k | 2.-4.8.2009
Chorzówska ulice vůz 105N ev.č.785 | 2.-4.8.2009
Chorzówska ulice s modernizovaným Konstalem | 2.-4.8.2009
Chorzówska ulice a vůz ev.č.460 | 2.-4.8.2009
J.Wieczorka, linka 1 | 2.-4.8.2009
Modernizovaný vůz Konstal 105N2K na lince 1, třída Zwyciestwa | 2.-4.8.2009
Poniatowskiego | 2.-4.8.2009
Třída Zwyciestwa, sólo vůz linky 4 | 2.-4.8.2009
Hala denní údržby vozovny Gliwice s vozy 105N | 2.-4.8.2009
Klasická 105N ev.č.460 ve vozovně Gliwice | 2.-4.8.2009
Nákladní lorky připojené k vozu 102Na 138R | 2.-4.8.2009
Pracovní vůz 18R vzniklý v roce 1979 z vozu ev.č.1158 | 2.-4.8.2009
Pracovní vůz R91 s dieselagregátem pochází z vozu ev.č.1147 | 2.-4.8.2009
Služební vůz 102Na 138R vznikl z vozu ev.č.165 | 2.-4.8.2009
Sněhový pluh 114R byl do svého nového účelu přestavěn v roce 1986 z vozu ev.č.973 vyrobeného v roce 1952 | 2.-4.8.2009
Speciální vůz 135R ve vozovně Gliwice | 2.-4.8.2009
Dolnych Walów | 2.-4.8.2009
Chorzówska ulice, modernizovaný vůz 105N | 2.-4.8.2009
Chorzówska | 2.-4.8.2009
J.Wieczorka | 2.-4.8.2009
Konec třídy Zwyciestwa v blízkosti nádraží | 2.-4.8.2009
Most v ulici Poniatowskiego | 2.-4.8.2009
Třída Zwyciestwa | 2.-4.8.2009
Wójtowa Wieś, vůz 105N ev.č.785 linky 1 | 2.-4.8.2009
První tramvaje projely tímto městem v roce 1894, tedy v čase, kdy byla zahájena výstavba systému meziměstských tramvajových tratí v oblasti Horního Slezska. Z Piekar, Bytomi, Chorzówa a Rudy Ślaskiej sem přijížděla tramvaj v podobě parní (mezi městy) a animální trakce (uvnitř měst). Rozchod kolejí byl tehdy 785mm. Tramvajová linka končila v centru Gliwic, na ulici Chorz´wske byla zřízena původní tramvajová vozovna.

Roku 1898 byla trať elektrifikována a roku 1899 byla vybudována rozvětvení do ulice Nowy Świat a k nádraží Gliwice - Trynek. Dopravu zajišťovaly čtyřnápravové motorové a čtyřnápravové vlečné vozy německé výroby. Roku 1928 byla celá tramvajová trať do Gliwic postupně přestavěna na rozchod 1435mm; kde to bylo možné, došlo ke zdvoukolejnění a přeložení na vlastní těleso. Původním úzkorozchodným vozům byly vyměněny podvozky a tyto vozy pak sloužily dále. Byly také zakoupeny i nové vozy dvounápravové.

V roce 1930 jsou na území města Gliwice provozovány tyto linky:
1 Wójtowa Wies (Richtersdorf) - Gliwice, hlavní nádraží
2 Gliwice, Trynek - Gliwice, hlavní nádraží
4 Gliwice, Źygmunda Starego (Teucherstr.) - Chorzów, Rynek

V roce 1931 ještě přibyla rychlíková linka do Bytomi. Na ní byly nasazovány čtyřnápravové obousměrné vozy německého výrobce Linke Hofmann Breslau. Vozy měly hnané všechny 4 nápravy. Linka začínala svoji jízdu v centru Gliwic a v meziintervalu linky 4 jela do Zabrze. Tam zajela na Hindenburgplatz (dnes plac Wolnośći) a úvraťovou jízdou pokračovala do Bytomi. Jízda tímto spojem byla asi o 22 minut rychlejší, než klasickými tramvajemi. V roce 1939 byla tato rychlíková linka jako zbytečný nadstandard zrušena.

V roce 1945 je linkové uspořádání následující:
1 Gliwice, Wójtowa Wieś - Zabrze, Plac Wolnośći
2 Gliwice, Trynek - Gliwice, Dworzec PKP
4 Gliwice, Źygmunta Starego - Chorzów, ratusz

Na přelomu let 1948-1949 došlo k záměně konečných zastávek linek 1 a 4 na území Gliwic. Linka 1 nyní končila na Źygmunta Starego a linka 4 jezdila na Wójtowu Wieś.

V roce 1952 jsou linky 1 a 2 prodlouženy do konečné zastávky Zabrze, ulice Józefa Lompy. K lince 1 byla zřízena posilová linka 1bis, jezdící v trase Źagmunta Starego - Gliwice, Dworzec PKP. Tato je však roku 1967 zrušena.

Roku 1972 je vystavěna smyčka Wójtowa Wieś a v Zabrze na ulici Lompy. Od té doby byla v této trase vedena linka 4; současně mohla být tato obsazena vlaky 2x105N.

V témže roce je na adrese Chorzówska 150 otevřena nová tramvajová vozovna. Původní, z roku 1894 byla zrušena.

Degradaci zažívají dne 1. února 1977 linky 1 a 2. Stávají se z nich kratičké linky, jezdící v trasách:
1 Dworcowa - Źygmunta Starego
2 Dworcowa - Trynek

V roce 1983 jezdí tyto linky ve stejných trasách, ale pro jejich obsluhu je stavěn jediný motorový vůz typu N, který stíhá projíždět oba úseky (vždy po kole mění orientaci). Jezdí jen ve všední den do cca 19 hodin. Večer a o víkendu tyto tratě jsou bez jakékoli obsluhy.

Když v roce 1986 jsou linky 1 a 2 zrušeny, znamená to konec dvounápravových vozů v Gliwicích a pro Gliwice samotné to znamená, že zde zbývá poslední tramvajová linka. Ta však má dost velký význam. Původní interval 10 minut byl zkrácen na 8. V roce 1998 jezdila linka 4 v pracovní dny do cca 20 hodin po 8 minutách. O víkendu a celotýdenně večer byl interval 16 minut. Po celý rozsah provozu zde jezdily vlaky 2x105N. Po omezení provozu v roce 2001 byl ve všední den zaveden provoz smíšený s vlaky 2x105N a 1x105N s tím, že na večerní provoz byly ponechány sólo vozy 105N. O víkendech byl zaveden provoz vozů 1x105N při čemž v sobotu dopoledne byl interval ze 16 zkrácen na 10 minut.

Změna přichází k 1. lednu 2004. V Gliwicích jezdí druhá tramvajová linka! Po 18 letech se zrodila opět linka 1! Není však nic nového postaveno, je to jen záležitost jízdních řádů. Linky 1 a 4 začínají svoji jízdu v Gliwicích, na Wójtowě Wsi a obě jedou do Zabrze. Linka 4 tam svoji jízdu končí a linka 1 pokračuje dále do Chebzie. Na obou linkách je interval 20 minut. Ten je sladěn tak, že se jezdí střídavě v taktu 12+8. Na lince 1 jezdí sólo 105N a na lince 4 vlaky 2x105N. Večer v 19,00 hodin linka 4 přestává jezdit, zatímco linka 1 pak jezdí celou noc. V sobotu jezdí linka 4 v sólo vozech a to jen do cca 14 hodin. V neděli pak nejezdí vůbec. Černým písmen se do kroniky města zapíše 26. květen 2009, kdy rozhodl primátor Gliwic o zrušení tramvají v tomto městě. Vyjádřil se, že investice do tramvají je strkání peněz do černé díry a ten, kdo rád jezdí po kolejích, ať jezdí vlakem... V rámci prázdninového provozu v roce 2009 jezdí na lince 4 trvale vozy sólo.

Tramvajová doprava v úseku Vozovna Gliwice - Wójtowa Wieś je zrušena 1. září 2009. Linky 1 a 4 jsou ukončeny v areálu vozovny. Na lince 1 zůstal nepřetržitý provoz, jakož i sólo 105N. Linka 4 jezdí od pondělka do soboty do 19,00 hodin. Ve všední den vyjíždějí ráno dvojčata 105N, která se po skončení špičky mění za sólo 105N. Odpoledne se stahují sóla a vyjíždějí dvojice, které se okolo 17,30 hodiny opět mění za sóla. V sobotu jezdí linka 4 v sestavě 1x105N.

Gliwice - to je smutný případ. Zejména dnes, když v některých státech dochází k renesanci tramvajové dopravy a tady po 115 letech dobré služby dochází k její likvidaci.

Wójtowa Wieś, vůz 105N ev.č.654 linky 4 | 2.-4.8.2009 Wójtowa Wieś | 2.-4.8.2009 Zabrska | 2.-4.8.2009 Zastávka u gliwické vozovny | 2.-4.8.2009 Zwyciestwa | 2.-4.8.2009
Zwyciestwa, modernizovaný vůz Konstal | 2.-4.8.2009 Zwyciestwa, vůz linky 4 | 2.-4.8.2009 Zwyciestwa, zastávka Wyszynskiego | 2.-4.8.2009 Železniční nadjezd Poniatowskiego | 2.-4.8.2009 Železniční nadjezd Poniatowskiego | 2.-4.8.2009
Wójtowa Wieś | 2.-4.8.2009 Vozovna Gliwice 105N ev.č.460 | 2.-4.8.2009 Vozovna Gliwice, modernizovaný Konstal 105N-2k ev.č.786 | 2.-4.8.2009 Vozovna Gliwice, modernizovaný vůz Konstal 105N-2k ev.č.786 s tyristorovou výzbrojí | 2.-4.8.2009 Kancelář vozovny Gliwice | 2.-4.8.2009

Text: František Zahnáš


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022