Pohlednice Pražských tramvají...... od Protržené přehrady na Bílé Desné 2009

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
... od Protržené přehrady na Bílé Desné 2009

aneb národní kulturní památkou po 80. letech


Rozcestník nad vodní nádrží Souš neomylně navede naše kroky k Protržené přehradě na Bílé Desné. | 25.10.2009
Východní hrana přepadu je o necelý půlmetr níže než západní, zde umístěná spojovací štola měla odvádět přebytečné vody do blízké přehrady Souš. Jde o jediný stále funkční pozůstatek po přehradě na Bílé Desné, neboť několik stovek metrů proti proudu Bílé Desné byl vybudován jez, od nějž se potrubím přivádí voda do této štoly. | 25.10.2009 Východní hrana přepadu je o necelý půlmetr níže než západní, zde umístěná spojovací štola měla odvádět přebytečné vody do blízké přehrady Souš. Jde o jediný stále funkční pozůstatek po přehradě na Bílé Desné, neboť několik stovek metrů proti proudu Bílé Desné byl vybudován jez, od nějž se potrubím přivádí voda do této štoly. | 25.10.2009 Východní hrana přepadu je o necelý půlmetr níže než západní, zde umístěná spojovací štola měla odvádět přebytečné vody do blízké přehrady Souš. Jde o jediný stále funkční pozůstatek po přehradě na Bílé Desné, neboť několik stovek metrů proti proudu Bílé Desné byl vybudován jez, od nějž se potrubím přivádí voda do této štoly. | 25.10.2009 Východní hrana přepadu je o necelý půlmetr níže než západní, zde umístěná spojovací štola měla odvádět přebytečné vody do blízké přehrady Souš. Jde o jediný stále funkční pozůstatek po přehradě na Bílé Desné, neboť několik stovek metrů proti proudu Bílé Desné byl vybudován jez, od nějž se potrubím přivádí voda do této štoly. | 25.10.2009 Východní hrana přepadu je o necelý půlmetr níže než západní, zde umístěná spojovací štola měla odvádět přebytečné vody do blízké přehrady Souš. Jde o jediný stále funkční pozůstatek po přehradě na Bílé Desné, neboť několik stovek metrů proti proudu Bílé Desné byl vybudován jez, od nějž se potrubím přivádí voda do této štoly. | 25.10.2009
I po devadesáti letech od tragédie ční jak varovné memento zachovalá šoupátková věž v údolí klidně si tekoucí říčky Bílá Desná, trojúhelníkově působící sněhem zavátá část v levé části snímku je pokračování hráze za protrženou částí. | 25.10.2009
Z přítmí se pomalu objevuje celé dílo zkázy, přímo před námi je vidět chybějící část hráze, kterou s sebou vzala voda. | 25.10.2009
Jen deset měsíců stála na malé říčce v Jizerských horách, zvané Bílá Desná, přehrada, která nadlouho změnila životy tisíců lidí v horském kraji. Měla chránit podhorská městečka a vesnice před častými záplavami, přitom způsobila jednu z největších tragédií té doby, život vzala 62 lidem, zcela zničila na 33 domů a továren, 69 jich těžce poškodila. Bez střechy nad hlavou zůstalo před přicházející zimou 307 a bez obživy přes tisíc osob...

Základní fakta o přehradě

Zahájení stavby: 17.10.1912
Kolaudace: 18.11.1915
Protržení: 18.9.1916
Délka hráze v koruně: 172,8 m
Šířka hráze v koruně: 5,2 m
Šířka hráze v základu: 54 m
Objem nádrže: 400 000 m3
Objem vody při protržení: 260 000 m3
Pro potřeby regulace odtoku vody byla zbudována 45 m dlouhá výpustná štola, ve které je uloženo potrubí o průměru 80 cm se šoupaty, ovládanými na návodní straně ze šoupátkové šachty a na vzdušní straně ze šoupátkové komory. Na pravé straně hráze byl vybudován přeliv s kaskádou pro odvod vody do koryta pod hrází, na levé straně vtok do spojovací štoly, kudy byla přebytečná voda odváděna do přehrady Souš. Napouštění přehrady začíná 18. listopadu 1915 po jejím zkolaudování.
V odpoledních hodinách 18. září 1916 začíná z přehrady vytékat drobný pramínek vody. Hrázný ihned volá správce stavby ing. Gebauera, který nařizuje otevřít naplno oba uzávěry a vydává se k přehradě. Proud vody je již však tak silný, že dělníci snažící se o otevření uzávěru musejí před vodou utéct, a zanechávají uzávěr pouze ze tří čtvrtin otevřený. Do obce Desná pod nádrží přichází varování, že se přehrada protrhla. Propadá se dlažba na návodní straně hráze a později se široký úsek hráze řítí do rozběsněných vod. Na svém místě zatím zůstává jen šoupátková věž a úzká koruna hráze, tvořící chvíli jakýsi most nad živlem valícím se ven stále se zvětšující trhlinou. I ten se však vzápětí propadá do toku vody. Když na hráz dorazí správce stavby ing. Gebauer, spatří již prázdnou nádrž... Poté co se o protržení přehrady dozvídá ing. Podhajský, který vedl kolaudaci, spáchá služební zbraní sebevraždu. Tehdejší doba hledala viníky v projektantech, stavitelích, obsluze. Soudce po vleklých procesech nakonec všechny obžalované zprostil viny a desetiletí tak visela ve vzduchu otázka, kdo mohl za tuto tragédii. Zjistilo se, že materiál hráze byl hutněn a dusán po příliš vysokých vrstvách a návodní hráz nebyla opatřena, ačkoliv to projekt nařizoval, jílovým těsněním bránícím průsaku. Za hlavní příčinu katastrofy se pokládala chyba projektanta, který usadil výpustnou štolu na betonové rošty. Když si pak hráz během roku sesedla až o dvacet centimetrů, o napříč položenou, napevno zakotvenou štolu se prakticky rozřízla....
Protržená přehrada byla v roce 1996 Ministerstvem kultury ČR vyhlášena národní kulturní památkou. Nad průrvou v hrázi byla zřízena dřevěná vyhlídka a zbylé objekty opatřena informačními tabulkami. U příležitosti 80. výročí protržení hráze provedli specialisté Stavební geologie - Geotechnika, a. s., a Terratec, s. r. o. pomocí nejmodernějších technologií průzkum, který měl potvrdit či vyvrátit staré závěry vysvětlující příčiny katastrofy. Hlavním problémem přehrady na Bílé Desné byla příliš velká mocnost stlačitelného a propustného podloží pod základy tělesa hráze (mezi základy a pevným skalnatým podkladem minimálně 25 metrů). Zatímco vlastní těleso hráze se sesedlo jen o nějakých 40 - 80 mm, což je v mezích normy, stlačitelné náplavy v podloží dovolily hrázi klesnout až o dalších 250 mm! Je tedy jasné, že i sebelépe postavená hráz, neměla na tomto podloží šanci na nějakou delší životnost. Zdá se tedy, že katastrofa byla nevyhnutelná již od okamžiku vybrání místa pro stavbu přehrady.

Dnes by člověk neznalý souvislostí a neumějící číst informační tabule ani netušil, že vzrostlý les na tomto klidném, ale stále ponurém místě, stojí v místě přehradní hráze a dna. Nad celým místem varovně stojí opuštěná šoupátková věž, dveřním otvorem na vrcholu, ke kterému původně vedla lávka z koruny hráze již nikdy hrázný neprojde. Šoupětem skrytým v komoře na vzdušné straně koruny hráze již nikdy nikdo neotočí, přestože by stačila olejnička a dalo by se rozhýbat. Ale vlastně proč? Přepadem na pravé straně hráze voda nepoteče ani náhodou... Řeka si jen brumlá o kus dál mezi stromy a o nějaké naše technické dílo se dobré století nezajímá. A až bude chtít, tak zase udeří...

Stojíme na dně přehrady na Bílé Desné. | 25.10.2009
Ústí základnové výpusti před šoupátkovou věží, Bílá Desná si teď teče vlevo podél celé základnové výpusti, ačkoliv původní koryto bylo více vpravo. | 25.10.2009 Ústí základnové výpusti před šoupátkovou věží. | 25.10.2009
Po několika metrech základnové výpusti před šoupátkovou věží pokračuje ocelové potrubí o průměru 80 cm, kterým kdysi regulovaně odtékala voda z přehrady. Pohled do něj napovídá, že první šoupě ovládané z šoupátkové věže je stále otevřeno, stejně jako v pondělí 18. září roku 1916... . | 25.10.2009 Pozůstatky Protržené přehrady na Bílé Desné. | 25.10.2009
Zasněžená hráz Protržené přehrady. | 25.10.2009 Vstup do šoupátkové komory pod hrází. | 25.10.2009
Druhé šoupě pod hrází schované v šoupátkové komoře s chybějící vřetenovou hřídelí s klikou, právě tento uzávěr se ještě snažili dělníci naplno otevřít, aby voda mohla odtékat, ale museli utéct dříve než se jim to podařilo.... | 25.10.2009 Druhé šoupě pod hrází schované v šoupátkové komoře s chybějící vřetenovou hřídelí s klikou, právě tento uzávěr se ještě snažili dělníci naplno otevřít, aby voda mohla odtékat, ale museli utéct dříve než se jim to podařilo.... | 25.10.2009
Při pohledu za druhé šoupě zpět proti toku Bílé Desné se můžeme podívat na uložení potrubí v základnové výpusti. Ocelová roura je usazena na několika betonových pilotech. | 25.10.2009 Potrubí o průměru 80 cm uložené na betonových pilotech v základnové výpusti bylo schopné pustit ven z přehrady 5,2 m3 vody za vteřinu, v okamžiku protržení hráze vytékalo 150 m3 vody za vteřinu... . | 25.10.2009
Zasněžený kanál před šoupátkovou komorou - kdysi oficiální odtok z přehrady. | 25.10.2009 Bílá Desná v pohledu pod hrází. | 25.10.2009
Nejznámějším a nejviditelnějším symbolem Protržené přehrady na Bílé Desné se stalo torzo šoupátkové věže, trčící k nebi jak memento. | 25.10.2009 Vstupní dveře do šoupátkové věže, z nichž zůstal jen otvor byly přístupné po lávce z koruny hráze, naposledy tudy prošel člověk 18. září 1918.... | 25.10.2009
Před několika lety se skupinka místních nadšenců rozhodla vyrobit a na věž zpátky připevnit kopii cedulky stavební firmy Schön a synové, kterou odtud v 90. letech minulého století někdo ukradl. Nakonec bylo možné odlít přesný duplikát, protože se původní tabulka našla a pomocí horolezeckého vybavení ho v roce 2001 vsadit do zdi pod vrchol věže. | 25.10.2009 U západního konce hráze nalezneme přepadovou kaskádu, která měla odvádět velkou vodu, v místě zvýšené zdi bývala umístěna lávka umožňující přístup na korunu hráze a do šoupátkové věže. | 25.10.2009
U západního konce hráze nalezneme přepadovou kaskádu, která měla odvádět velkou vodu, v místě zvýšené zdi bývala umístěna lávka umožňující přístup na korunu hráze a do šoupátkové věže. | 25.10.2009 U západního konce hráze nalezneme přepadovou kaskádu, která měla odvádět velkou vodu, v místě zvýšené zdi bývala umístěna lávka umožňující přístup na korunu hráze a do šoupátkové věže. | 25.10.2009
U západního konce hráze nalezneme přepadovou kaskádu, která měla odvádět velkou vodu, v místě zvýšené zdi bývala umístěna lávka umožňující přístup na korunu hráze a do šoupátkové věže. | 25.10.2009 U západního konce hráze nalezneme přepadovou kaskádu, která měla odvádět velkou vodu, v místě zvýšené zdi bývala umístěna lávka umožňující přístup na korunu hráze a do šoupátkové věže. | 25.10.2009
V místě zvýšené zdi bývala umístěna lávka umožňující přístup na korunu hráze přes přepadovou kaskádu a do šoupátkové věže, aby do kaskády nespadl nepozorný chodec, poté, co došlo k odstranění lávky, byly zde vztyčeny kamenné pilíře. | 25.10.2009 Admin Petr právě hloubá nad atmosférou místa.... | 25.10.2009
Nejznámějším a nejviditelnějším symbolem Protržené přehrady na Bílé Desné se stalo torzo šoupátkové věže, trčící k nebi jak vztyčený varovný prst. Stojí tu skrytá v hustém lese a připomíná kolemjdoucím, že přírodní zákony stále platí.... | 25.10.2009
Pozůstatky Protržené přehrady na Bílé Desné. | 25.10.2009 Bílá Desná působí jako zcela neškodný vodní tok. | 25.10.2009 Schématický nákres Protržené přehrady na jedné z informačních tabulí. | 25.10.2009 Příčný řez hrází na Bílé Desné na jedné z informačních tabulí. | 25.10.2009 Poblíž přehrady stávala do roku 1945 Krömerova bouda, než za záhadných okolností vyhořela poskytovala zázemí turistům, člověk by si řekl, že tohle místo je vážně zakleté.... | 25.10.2009
U západního konce hráze nalezneme přepadovou kaskádu, která měla odvádět velkou vodu, v místě zvýšené zdi bývala umístěna lávka umožňující přístup na korunu hráze a do šoupátkové věže. | 25.10.2009www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024