Nice - Francouzský tramvajový zázrak

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Nice - Francouzský tramvajový zázrak


Vůz č.02 projíždí úsekem bez trolejového vedení u zastávky Opera - Vieille Ville | 9.5.2009

Francouzská riviera znamená pro náš vnitrozemský národ hlavně představu slunce, palem a moře, televizní diváci si vzpomenou na několik povedených veseloher o četníkovi ze Saint Tropez. Se zhruba takovou představou a s obrovskou šotoušskou touhou po poznání nového tramvajového provozu jsem na počátku května 2009 dosedal na přistávací dráhu letiště v úrovni pouhých několika metrů nad hladinou moře s cílem strávit zde prodloužený víkend s přítelkyní. Následující řádky a fotografie přibližují tramvajový provoz v Nice a trochu také cestu, která zde k obnovení tramvají vedla. Zvu Vás tedy na kus textu a hromadu fotografií z provozu, který by v našich podmínkách a podle Českých technických norem nebylo asi možné postavit.

Oblázková pláž lemující promenádu ve městě Nice je oblíbená místními obyvateli i turisty | 10.5.2009
Promenáda nad pláží v Nice | 10.5.2009
Město Nice leží na jihu Francie přímo na pobřeží Středozemního moře. Samotné město má v současné době asi 350 tisíc obyvatel, avšak s přilehlou aglomerací na pobřeží se tento počet více než zdvojnásobí. Město je tradičním centrem turistického ruchu zejména díky pláži lemující celé město v délce více než deset kilometrů. Dále je město i centrem dopravním pro přilehlý region, nachází se zde mezinárodní letiště, přístav a prochází frekventovaná železniční trať.

Tramvajový provoz na ulici spojující centrum města s nádražím v Nice na počátku 20. století. Povšimněte si spodního přívodu proudu. Historická fotografie dnes zdobí interiér hotelu Acanthe v centru města | 9.5.2009
Tramvajový provoz v Nice byl původně zahájen v roce 1903 a rozvinul se do systému s několika linkami. Na počátku 50. let bylo rozhodnuto o jeho zrušení a po rychlé redukci sítě byl provoz tramvají ukončen v roce 1953. Když v 80. letech 20. století přišla do Francie vlna renesance tramvajové dopravy, potýkalo se město se značnými dopravními problémy. Intenzita automobilové dopravy rostla a autobusy městské hromadné dopravy jezdily pomalu a nepravidelně. Ohledně zavedení tramvajové dopravy v uličním prostoru přežívala obava, že zábor plochy komunikace tramvajovou tratí může způsobit velké problémy v individuální dopravě.

Autobus Irisbus Citelis na lince 10 zastavil v zastávce Jean Médecin ve vyhrazeném jízdním pruhu | 9.5.2009
Zatímco počet tramvajových provozů ve Francii narůstal a vývoj nízkopodlažních vozů v zemi úspěšně pokračoval, v Nice se vedly o novém dopravním prostředku pouze debaty. Jejich výsledkem bylo v první fázi pouze zřízení účinné preference autobusů ve formě vyhrazených jízdních pruhů a samostatného autobusového pásu v délce necelých 10 kilometrů. Tento vyhrazený pruh ukázal sílu městské dopravy a napomohl v roce 2002 k rozhodnutí o výstavbě tramvajového systému. Do té doby kontroverzní myšlenka obnovy tramvají dostala zelenou. V trase podél pobřeží byla doprava aktuálně řešena vyhrazeným autobusovým pásem a tak byla pro první tramvajovou linku vybrána trasa spojující vnitrozemské čtvrti s centrem města. Zpoždění v rozhodování o tramvaji umožnilo v Nice využít zkušenosti již existujících nových tramvajových provozů ve Francii.

Čelní pohled na vůz typu Alstom Ctadis 302 ev.č.12 v zastávce Vauban | 9.5.2009
Projekt tramvajové linky č. 1 byl řešen velkorysým způsobem, kromě samotné výstavby tramvaje se počítalo i s úpravou okolních prostranství a uličního prostoru. Trasování tratě a umístění zastávek bylo řízeno rozumem, ale vzhled řešených prostranství byl navrhován s citem. Tak se tramvajová linka č. 1 mohla stát v centru města novým městotvorným prvkem a přirozenou součástí historického centra města. V centru města byla ve dvou mezistaničních úsecích (přes náměstí Place Masséna a Place Garibaldi) navržena konstrukce trati bez vrchního trolejového vedení, aby nebyl narušen vzhled historických prostranství. Výstavba trati linky č. 1 byla zahájena na jaře roku 2005 a provoz byl zahájen v listopadu roku 2007. Tramvajová trať je
Boční pohled na čelo vozu č. 01 v zastávce Vauban | 9.5.2009
dvoukolejná o rozchodu 1435 mm a délce 8,7 kilometru. Na trati je celkem 21 zastávek. Konečné zastávky jsou úvraťové. Napájení je z vrchního trolejového vedení systémem 750 V SS kromě dvou úseků, kde vozidla využívají vestavěné NiMH baterie. Provoz zajišťuje 20 pětičlánkových 100% nízkopodlažních obousměrných tramvají typu Citadis 302 z produkce domácí firmy Alstom. Trasa začíná v zastávce Las Planas, kde se nachází také vozovna a dispečink, vede jihovýchodním směrem do centra města , kde se na náměstí Place Masséna stáčí k severovýchodu a po průjezdu centrem města směřuje k druhé konečné stanici Pont Michel. Celou trasu si společně projedeme ve fotografiích.

Plán trasy linky č. 1 v Nice s názvy zastávek
Trať budeme na snímcích projíždět z konečné Las Planas ve směru do centra a dále na druhou konečnou Pont Michel. K orientaci ve fotografiích poslouží přiložené plánky. Schéma tramvajové trati se směrovým vedením je na obrázku vpravo. Pro náročné čtenáře přikládám schéma linkového vedení včetně návazné autobusové dopravy (přiložený soubor pdf) a schéma zastávek na lince 1 z vozidla (přiložený soubor pdf). Tak a teď už se pojďme projet...

A nyní Vás již zvu na projížďku...

Zastávka Las Planas se nachází v podjezdu. Tramvajová trať pokračuje dále do depa, kam se soupravy jezdí obracet. Na snímku je vůz č.02 v nástupní zastávce. Nastupovat, vyrážíme směrem na druhou konečnou! | 9.5.2009 Popojíždíme tři stanice od konečné do zastávky s názvem Gorbella. Na snímku jede vůz č. 11 ve směru od Las Planas. Trať je v tomto úseku vedena v ose komunikace na samostatném tělese | 9.5.2009 Následující úsek do zastávky Varlose - Université je veden po dvou jednokolejných jednosměrně pojížděných tratích v jednosměrných ulicích. Na snímku vjíždí vůz č. 11 do na jednokolejnou trať ve směru do centra. Za povšimnutí stojí řešení přechodu pro chodce přes tramvajovou trať | 9.5.2009 V opačném směru (z centra) jede po jednosměrné jednokolejce vůz č. 01. Trať je oddělena od jízdního pruhu obrubníkem, ale v případě nutnosti (např. objezd vozidla zásobování v pozadí snímku) je možné tramvajové těleso pojíždět automobilem | 9.5.2009 Na následující zastávce s názvem Varlose - Université byl zachycen vůz č. 07. Snad z důvodu blízkosti školy a předpokladu většího množství čekajících cestujících byla zastávka vybavena zábradlím s opěrkami pro stojící cestující | 9.5.2009
Lehce fotožurnálově zařazují druhý snímek stejného vozu ve stejné zastávce k ukázce bezbariérového přístupu na oplocenou zastávku | 9.5.2009 Za zastávkou Varlose - Université vjíždí tramvaj do někdejší městské třídy, která je nyní zklidněna jako jednosměrná ulice s obousměrným provozem pěších a cyklistů. Tramvajová trať je oddělena od zbytku dopravního prostoru nízkým obrubníkem. Na pozadí snímku je vidět pohoří blízkého národního parku Mercantour. Vůz č.01 míří k následující zastávce jménem Borriglione | 9.5.2009 Zastávka Borriglione je vzhledem k převážně pěšímu charakteru zklidněné komunikace řešena s jedním ostrovním nástupištěm. Světelná signalizace na snímku složí ke křížení s komunikací pojížděnou IAD | 9.5.2009 V zastávce Borriglione byl vyfotografován vůz č. 13. Povšimněte si, že trolejové vedení je zavěšeno na budovách a k osvětlení slouží nízké sloupy veřejného osvětlení nebo svítidla na výložnících kotvených do budov. Toto řešení zdůrazňuje převážně pěší charakter komunikace | 9.5.2009 Vůz č. 13 nás dovez do zastávky Gare Thiers, nacházející se u železničního nádraží. Na pozadí jsou vidět dva mosty - po spodním je vedena železniční trať (projíždí elektrická jednotka SNCF) a na horním průtah silniční komunikace (projíždí autobus) | 9.5.2009
Další snímek ze stejné stanice nabízí celkový pohled. Vlevo doporučuji oddělení rampy k přechodu pro chodce od zastávky zábradlím, diky kterému může být přechod umístěn těsně u zastávky | 9.5.2009 Setkání vozů č. 16 a 12 v zastávce Gare Thiers vyfotografované z podjezdu pod železniční tratí | 9.5.2009 Traťový úsek od zastávky Gare Theirs k zastávce Jean Médecin je opět veden v ose komunikace na samostatném tělese. V pozadí je stále vidět poněkud monstrózní silniční estakáda, vedená nad železniční tratí. Na snímku je vůz s nejvyšším číslem - ev.č.20. Evidenční čísla jsou nalepena malým písmem na čelním skle vozů | 10.5.2009 Pohled na druhou stranu ze zastávky Jean Médecin již naznačuje blízkost historického centra města na příští zastávce. Na snímku rušné ulice v centru města není ani jeden sloup trakčního vedení nebo veřejného osvětlení | 9.5.2009 Vůz č. 12 právě přijel do stanice Masséna blízko stejnojmenného náměstí. Ještě má sice sběrač proudu na troleji, ale během několika okamžiků jej stáhne dolů a vydá se na 440 metrů dlouhou cestu do příští zastávky na bateriový pohon | 9.5.2009
Přiblížený snímek vozu 12 v zastávce Masséna, stále ještě se sběračem na trolejovém vedení. Na snímku s větším zoomem je vidět, že je v zastávce vytvořena nástupní hrana potřebné výšky pomocí podélného sklonu trati - v zastávce je vytvořeno snížení nivelety oproti návazným úsekům. Důvodem pro toto opatření je komfort pěších, neboť takto není na chodnících u zastávky příliš velký příčný sklon | 9.5.2009 Nacházíme se jen o pár metrů dál v naší pouti po trati a právě jsme s vozem č. 01 vjeli na náměstí Masséna. Zde jezdí z estetických památkových důvodů vozy na baterie a není zřízeno trolejové vedení | 9.5.2009 Večerní pohled na zastávku Masséna jsem zařadil ze dvou důvodů. Jednak je zde vidět ukončení trolejového vedení v zastávce (bez jediného sloupu s ukotvením nosných lan do fasády historické budovy), dále je zřetelné vybavení zastávky. Na všech zastávkách byla k dispozici aktuální mapa sítě, automat na jízdenky (uměl i anglicky) a digitální informační systém, zobrazující příjezd následujících dvou spojů v každém směru | 9.5.2009 Náměstí Place Masséna je pěší zóna s tramvajovou tratí. Během dne je zde velice plno pěších a tak jsem fotografie tramvají pořizoval hlavně ráno a večer. Na snímku, pořízeném ve 22 hodin večer, je stále zřejmý intenzivní pohyb pěších | 9.5.2009 Zastávky Masséna a přilehlého náměstí není nikdy dost! Tomuto místu jsem naprosto podlehl. Večerní snímek vozu č. 15 v zastávce Masséna ve směru na Las Planas | 9.5.2009
Denní atmosféru náměstí přibližuje snímek vozu č. 11, který se prodírá menším davem turistů. Malý pozdrav pro Martina Šubrta - takhle nějak by to určitě šlo na Příkopech | 9.5.2009 Míjení vozů č. 17 a č. 09 na náměstí Place Masséna | 9.5.2009 Na jižním koni náměstí Place Masséna se trať stáčí ve směru naší jízdy vlevo a obloukem opouští náměstí. Na snímku vůz č. 19 | 10.5.2009 Další snímek z oblouku na jižním konci náměstí Place Masséna, tentokrát s vozem č. 01. Křížíme komunikaci sloužící obslužné dopravě a autobusům. Pro tranzitní dopravu je zřízen pod touto lokalitou tunel | 9.5.2009 Loučíme se s náměstím Place Masséna a pokračujeme obloukem k následující zastávce Opéra - Vieille Ville. Na snímku vůz č. 19 | 9.5.2009
Vůz č.01 jede na bateriový pohon po zatravněné trati k zastávce Opéra - Vieille Ville | 10.5.2009 V zastávce Opéra - Vieille Ville byl vyfotografován vůz č. 19 ve směru na Las Planas. Zájem cestujících o tramvajovou dopravu nepotřebuje asi žádný komentář. Tramvaje zde jezdí plné v intervalu cca 5 minut. Nejsou vyvěšeny žádní jízdní řády, cestující se řídí informačním systémem | 9.5.2009 Vůz č. 18 na večerním snímku ze zastávky Opéra - Vieille Ville | 8.5.2009 Prostor zastávky Opéra - Vieille Ville, která slouží zejména obsluze starého města. To se nachází na snímku vlevo a po průchodu několika křivolakými uličkami dojdeme až k moři. Na snímku je vidět v trávě zamaskovaná kolejová spojka, kterých je v síti několik, zřejmě pro případ oprav nebo mimořádných událostí | 9.5.2009 Vůz č. 14 opustil zastávku Opéra - Vieille Ville a míří k zastávce Cathédrale - Vieille Ville. Tento cca 320 metrů dlouhý úsek mezi zastávkami je napájen trolejovým vedením | 9.5.2009
V zastávce Cathédrale - Vieille Ville tramvaje opět sundávají sběrače z troleje a překonávají do následující zastávky Garibaldi na baterie úsek o délce 470 metrů přes náměstí Place Garibaldi | 9.5.2009 Vůz č.05 vjíždí na baterie do prostoru náměstí Place Garibaldi ve směru naší prohlídky trati, tedy směrem na konečnou zastávku Pont Michel | 9.5.2009 Vůz č.17 projíždí náměstím Place Garibaldi v opačném směru, tedy směrem na Las Planas | 9.5.2009 Na náměstí Place Garibaldi je umístěna kašna a několik vzrostlých stromů. Snímky jsem zde pořizoval o víkendu v dopoledních hodinách, aby na nich nebylo moc lidí | 9.5.2009 Vůz č.13 opouští náměstí Place Garibaldi směrem do ulice Avenue de la Republique, kde má tramvaj zastávku jménem Garibaldi. V této zastávce je opět snížena niveleta trati kvůli vytvoření vyšší nástupní hrany a díky zanesenému kolejovému odvodňovači se zde vytvořila za slunečného dne kaluž vody, kterou odvál vítr z kašny. Fyziku nedokáže zatím ošálit ani Francouz a tak se bude muset odvodňovač vyčistit | 10.5.2009
A hele, na tomhle snímku žádná kaluž není. No, nebudu lhát, fotografie s vozem 06 a bez kaluže je pořízena o den dříve a dokumentuje zastávku Garibaldi a následující úsek trati | 9.5.2009 Následující zastávka Akropolis je řešena obdobně, jako zastávka Garibaldi a snímek nabízí průhled ulicí s důslednou inastalací veřejného osvětlení a trolejového vedení na budovách | 9.5.2009 Vůz č. 06 přijíždí do zastávky Akropolis ve směru od konečné Pont Michel, díváme se tedy na trať ve směru našeho putování | 9.5.2009 Následující zastávka Palais des Expositions je dokumentována snímkem vozu č. 12 ve směru do centra. Za touto zastávkou trať opouští hustě zastavěné centrum města | 9.5.2009 Podjezd pod mostem mezi zastávkami Palais des Expositions a Vauban s vozem č.06 | 9.5.2009
Vůz č. 13 zastavil v zastávce Vauban. Trať je zde vedena v ose nové komunikace. Dostatek prostoru umožnil zřízení zatravněné trati a založení dvou stromořadí | 9.5.2009 Následující zastávka Saint-Jean d´angély université se nachází na stejné ulici, jako Vauban. V traťovém úseku mezi těmito zastávkami byl vyfotografován vůz č. 13 | 9.5.2009 Další snímek z blízkosti zastávky Saint-Jean d´angély université s vozem č. 14 | 9.5.2009 Zastávka Saint-Jean d´angély université na nové komunikaci. Za touto zastávkou ve směru k zastávce Saint Roch je trať opět vedena dvěma užšími ulicemi po jednosměrných jednokolejných tratích | 9.5.2009 Vůz č. 7 míří po jednokolejné trati ve směru os zastávky Saint Roch do centra | 9.5.2009
U zastávky Saint Roch je tramvajová trať vedena v ose komunikace v obytné zástavbě připomínající naše sídliště. Třeba takto by mohla vypadat tramvaj na Jižním městě. Na snímku jede ve směru do centra vůz č. 09 | 9.5.2009 Vůz č. 14 odjíždí ze zastávky Saint Roch ve směru z centra a na pozadí se opět objevují hory a naznačují nám, že se blížíme ke konci tramvajové tratě. Za povšimnutí stojí výrazné označení zastávky logem velkého písmena T, což je ve Francouzských provozech poměrně oblíbené opatření | 9.5.2009 Detail zastávky Saint Roch ve směru do centra. Tato zastávka se nachází mimo centrum města, ale je samozřejmě vybavena veškerým mobiliářem včetně doplňkových malých svítidel veřejného osvětlení opěrátek pro stojící cestující na zábradlí. Kompletní vybavení všech zastávek svědčí o tom, že si dopravce váží svých cestujících. Na oplátku si cestující v Nice váží svých tramvají a zastávka na předměstí je po dvou letech provozu nepoškozená a podléhá pouze běžnému provoznímu opotřebení | 9.5.2009 Snímek vozu č. 05 v blízkosti zastávky Saint-Charles, kde tramvajová trať opouští komunikaci a stoupá po samostatné rampě do úrovně konečné zastávky Pont Michel. Vůz č. 05 na snímku jede dolů ve směru z konečné do centra | 9.5.2009 Na konci rampy ke konečné stanici se nachází kolejová spojka, po které vozy přejíždějí na protisměrnou kolej vjíždí do konečné zastávky Pont Michel. Na snímku je vůz č. 18 a v pozadí sídliště, které známe z minulých několika snímků | 9.5.2009
Za kolejovou spojkou z minulé fotografie následuje směrový oblouk a konečná zastávka Pont Michel, situovaná na mostě nad železniční tratí. Zastávka je vybavena třemi kolejemi pro umožnění odstavování vozů | 9.5.2009 Na zastávce Pont Michel je jedno ostrovní nástupiště a jedno boční nástupiště. V běžném provozu se používají koleje č. 2 a 3 u ostrovního nástupiště. Za touto stanicí se plánuje výhledové prodloužení linky č. 1 | 9.5.2009 Projeli jsme celou trasu tramvajové linky č. 1 v Nice a loučíme se s vozem č. 02 v nástupní zastávce Pont Michel na koleji č. 2 | 9.5.2009 Fotografií tramvají zvenku již zde bylo hodně, podívejme se ještě do interiéru. Vozy Citadis 302 jsou 100% nízkopodlažní pětičlánkové tramvaje. Na snímku je nosný článek se sedačkami na podestách v uspořádání 2+2. Snímek byl pořízen ve voze č. 18 | 9.5.2009 V nesených článcích tramvají Citadis 302 jsou umístěny sklopné sedačky a držadla pro stojící cestující. Snímek byl pořízen ve voze č. 18 | 9.5.2009

Schéma plánovaného rozvoje tramvají v Nice. Šedou barvou je vyznačena provozovaná linka č. 1, červeně první provozní úsek linky č. 2 (T2A), dalšími barvami výhledové záměry (prodloužení linek č. 1 a 2 i zřízení linky č. 3)
Tramvajová linka č. 1 nezůstane v Nice dlouho sama. Město má smělé plány na zřízení dalších linek s cílem vytvoření systému tří linek v horizontu roku 2020. Jako první bude linku č. 1 následovat linka č. 2 v úseku od přístavu přes centrum města (jinou trasou než linka č. 1) a dále směrem na jihovýchod podél pobřeží až k letišti Côte d´Azur. Tato linka bude vedena v části své trasy přímo u moře po nábřeží, kde jejímu vybudování ustoupí jízdní pruhy pro automobily. Linka č. 2 nahradí autobusovou dopravu na jedné z jejich nejfrekventovanějších tras (linka č. 10 a části tras dalších linek) a umožní zrušení vyhrazeného pásu pro autobusy, vedeného v ulici souběžné s nábřežím. V roce 2009 probíhala v Nice intenzivní příprava na výstavbu trati linky č. 2. Zejména se jednalo o její mediální prezentaci včetně vizualizace záměru na zastávkách autobusů. Na podzim roku 2009 byla na nábřeží vystavena maketa části vozidla v designu a barvách nové linky. Stavba má být zahájena v roce 2010 a provoz se očekává ke konci roku 2013. Dále má dle plánů rozvoje následovat prodloužení linky č. 1, prodloužení linky č. 2 a zřízení nové linky č. 3 a celková délka tratí má dosáhnout 36 kilometrů. Následující snímky přináší lehké přiblížení k prvnímu provoznímu úseku linky č. 2, jehož výstavba by měla být zahájena již na jaře 2010.

Autobusový vyhrazený pás v ulici Avenue de la Californie se spojem linky č. 10. Tato linka bude nahrazena tramvajovou linkou č. 2 projektovanou v souběžné ulici na nábřeží | 10.5.2009 Autobusový vyhrazený pás byl prvním výrazným projevem preference MHD v Nice. Dnes jsou na všech zastávkách autobusů reklamy na jejich plánované nahrazení tramvajovou dopravou | 10.5.2009 Ulice Promenade des Anglais na pobřeží zálivu Baie des Anges poskytuje komfort pro pěší i cyklisty. V blízké budoucnosti se zde objeví i tramvajová doprava. Trať bude zřízena na úkor části jízdních pruhů pro automobilovou dopravu | 10.5.2009 Zahleďte se na tuto fotografii, pořízenou na ulici Promenade des Anglais v blízkosti stávající zastávky autobusů Gambetta a představte si místo levých pruhů pro automobily v každém směru tramvajovou trať se zatravněným svrškem, v jejíž ose zůstanou stávající palmy. Představa nefunguje? Podívejte se na poslední obrázek | 10.5.2009 Vizualizace tramvajové trati linky č. 2 na ulici Promenade des Anglais. Tento obrázek byl na jaře roku 2009 umístěn na speciálních poutačích na všech zastávkách autobusů společně s vysvětlením výhod tramvajové dopravy. Propagace připravované tramvajové linky ve městě byla nepřehlédnutelná a velmi dobře provedená. Plakát jsem vyfotografoval na autobusové zastávce linky č. 10, což lze poznat podle vystupujícího šroubu konstrukce reklamního poutače v levé horní části oblohy | 10.5.2009

Fotografie v článku byly pořízeny Absolutem, který děkuje trpělivým čtenářům, kteří se prokousali celým textem až na konec a projeli si s ním jeden z nejroztomilejších tramvajových provozů současné Evropy, v období mezi 8. a 10. květnem roku 2009.

Zdroj:
www.railway-technologies.com (anglicky)
www.nice-dailyphoto.blogspot.com (francouzsky)
www.lignedazur.com (francouzsky, oficiální stránky dopravce)
www.ids.zastavka.net (česky)
Rovněž ze zmíněných internetových zdrojů byly pořízeny plánky a schémata použitá v textu.

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024