Modernizace vozového parku na linkách tramvají v Brně v letech 1958 - 1974

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Modernizace vozového parku na linkách
tramvají v Brně v letech 1958 - 1974


Praha si dne 9. května 2009 připomínala 35. výročí ode dne, kdy zmizely z pravidelného provozu dvounápravové tramvaje. Brno si stejné výročí připomenulo o pár týdnů dříve - již 29. března. My se nyní vydáme na cestu dlouhou 16 let, abychom se ohlédli, kterak modernizace vozového parku v moravské metropoli probíhala.

Začala v roce 1958, když do ulic vyjely první vozy T2. Někoho napadne otázka, proč to nebyly Téjedničky jako ve většině českých měst. Vysvětlení k tomu by mohlo být i takové: vozy T1, dodávané v polovině 50. let jednak modernizovaly přestárlý vozový park a také částečně řešily poválečný nedostatek trakčních vozidel. Město Brno v letech 1950 - 1954 obdrželo 30 jednosměrných dvouvozových souprav typu MT4, kterým se pro jejich celokovovou konstrukci přezdívalo "Plecháče". Jednalo se o dvounápravový motorový vůz a k němu vzhledově obdobný vůz vlečný. Tudíž nedostatek vozů zde nebyl tak akutní a v roce 1958 se nasadily do provozu již vozy modernější - a sice T2.

Třída 1. máje poblíž hlavního nádraží | 1960
Třída 1. máje poblíž hlavního nádraží | 1962
Velká Grácka ev.č.22 s vlekem | okolo 1962
Škodovka ev.č.47 s vlečným vozem zvaným Kolíňák v Joštově ulici na lince 10 | 1968
Čtyřkolejka před hlavním nádražím s vozy T2 | 60. léta
Souprava motorového vozu zvaného Škodovka ev.č.35 s vlečným vozem Kolíňák na lince 18 | 60. léta
Škodovka a Pulman v ulicích, aneb slangová jména pro vozy vlaku linky 19 | 60. léta
Vůz T3 ev.č.1504 vypravený na linku 6 s pro Brno typickým talířovým spřáhlem na nádraží Královo Pole potkává historický vůz ev.č.10 z roku 1900 | 60. léta
Sólo vůz MT4 na vložené lince | 60. léta
Vlak vložené linky vedený motorovým vozem Škodovka ev.č.65 | 60. léta
Uzel u hlavního nádraží s vozem MT4 | 1970
Setkání vozu T3 ev.č.1581 na lince 2 s vozem T2 ev.č.1462 na lince 4 u hlavního nádraží | okolo 1970
Souprava motorového vozu MT4 s vlečným vozem ev.č.1313 se na trati do Obřan setkává s vozem T2 na lince 3 | 1970
Dvounápravové tramvaje v Minské ulici | okolo 1972
Velká Grácka na vložené lince | okolo 1960
Živý ruch před hlavním nádražím s dominujícími vozy T2 | okolo 1962
Sólo vůz T2 na lince 2 v Zábrdovicích | okolo 1966
Vůz T2 zvaný Sputnik | 60. léta
Malinovského náměstí | 60. léta
Souprava MT4 na lince 1 | 60. léta
Rychloběžka ev.č.116 a vlek Dvouletka na lince 5 | 60. léta
Vlečný vůz zvaný Kolíňák ev.č.227 | 60. léta
Vlečný vůz Pulman ev.č.261 z roku 1939 | 60. léta
Vůz T2 na lince 3 | 60. léta
Smyčka Komín se soupravou dvounápravových tramvají, vedenou motorovým vozem ev.č.86 | 1970
Vlak linky 7 v sestavě Škodovka ev.č.65 a vlek Kolíňák | 1970
Geislerova s vozem T2 na lince 10 | 1972
Sólo vůz T2 ev.č.1414 na lince | 1972
Před nasazením prvních vozů T2 do provozu bylo v Brně provozováno 11 pravidelných linek (1-11), dále veletržní linky 12 a 13 a dále ve špičkách jezdily ulicemi Brna tramvajové vlaky VLOŽENÉ, bez číselného označení.

 • Linkové vedení roku 1958
  1 Řečkovice - Pisárky
  2 Židenice - Horní Heršpice
  3 Obřany - Bystrc
  4 Komárov - Masarykova čtvrť
  5 Štefánikova čtvrť - Jugoslávská - Juliánov
  6 Nádraží Královo Pole - Pisárky
  7 Maloměřice, most - Komín
  8 Židenice - Ústřední hřbitov
  9 Černá Pole - Jugoslávská - Juliánov
  9 (noční) Černá Pole - Jugoslávská
  10 Nové Sady - Líšeň
  11 Žabovřesky - Geislerova
  Veletržní linky:
  12 Hrnčířská - Pisárky
  13 Malinovského náměstí - Pisárky
 • Tramvaje do sítě vypravovaly vozovny Královo Pole, Husovice a Pisárky.
  Rozdělení vozů na linky bylo následující:
  Soupravy MT4 jezdily na linkách 3 a 7
  Třívozovými vlaky (motorový vůz + 2 vozy vlečné) byly obsazovány linky 1, 6, částečně 10 a veletržní linky 12 a 13
  Klasické soupravy motorový vůz + vlečný vůz sloužily na linkách 2, 4, 5, 8, 9, částečně 10 a na vložených vlacích
  Sólo motorové vozy okupovaly linku 11 a některé vložené vozy
  V nočním provozu jezdily linky 1, 2, 3, 4, 5, 9 a 10
  V případě linky 1 se odpojoval druhý vlečný vůz, takže v noci zůstávaly soupravy ve složení motorový vůz + vlečný vůz, v případě linek 2, 3, 4, 5 a 10 byla sestava vlaku stejná jako za dne. Linka 9 v noci pouze pendlovala v relaci Jugoslávská - Černá Pole a tato služba byla obsazena jediným sólovým motorovým vozem. Zde nebylo účelné, aby noční 9 jezdila v téže trase jako denní, neboť by jely uprostřed noci dvě soupravy za sebou v dosti dlouhém úseku. Vůz linky 9, který sloužil celou noc předal svůj vlečný vůz poslední zatahující denní devítce. Takže nočním Brnem vždy v určitou hodinu projel třívozový vlak linky 9.
 • Na konci roku 1957 byly dodány první vozy typu Tatra T2, s nimiž byl 1. března 1958 zahájen pravidelný provoz. Nové vozy byly nejprve deponovány ve vozovně Pisárky, ale vzápětí se přestěhovaly do nové vozovny Královo Pole a postupně jimi byly obsazovány nejdůležitější linky, totiž linky 1 a 6. Dle pravidla, že na páteřní linky se nasadí nejnovější vozy. Vozy T2 jezdily pochopitelně sólo a tak se záhy přišlo na to, že nový vůz T2 nepojme tolik cestujících, jako starý vlak ve složení motorový vůz + vlek. Nejprve se situace řešila tak, že místo staré třívozové soupravy jely za sebou tři vozy T2 sólo v intervalu 1-2 minuty. Výsledkem však bylo, že první vůz jel přeplněný a ten třetí skoro prázdný. A tak se přikročilo ke spřahování vozů T2 do dvojic.

  První dvojčata na linkách 1 a 6 vyjela 27. srpna 1959 - a byla to první dvojčata vozů T v tehdejším Československu, Ostrava provoz 2xT zahájila od 7. prosince 1959 a Praha dokonce až od 24. července 1964. Soupravy T2 byly provozovány jen ve špičkách všedního dne, na dopoledne byly soupravy rozpojovány, aby při začátku odpolední špičky došlo k opětnému sestavení dvojice.

  Provoz se spřaženými vozy T2 byl však značně poruchový - nevyhovoval energeticky, talířová spřáhla, kterými byly vozy T2 vybaveny, rovněž nebyla pro tento způsob provozu nejvhodnější, problémy činily i elektricky ovládané výhybky. Občas dokonce docházelo k prodření kabelu mnohočlenného řízení. Po mnoha snahách se s těmito potížemi vypořádat byly soupravy T2 k 1. červenci 1963 definitivně rozpojeny a na linky 1 a 6 se vrátil provoz sólo T2. K tomu ještě možno doplnit, že provoz spřažených T2 se zkoušel v roce 1959 i na veletržní lince číslo 13.

  V období let 1958 - 1963 došlo ještě k dalším změnám: na linku 11 začaly být 9. března 1958 vypravovány soupravy ve složení motorový vůz + vlečný vůz, v roce 1961 byla tato linka přesměrována na novou trať do sídliště Královo Pole. Od 9. září 1961 jsou vozy T2 sólo nasazeny na linku 4. Ta nebyla tak exponovaná a tudíž se předpokládalo, že náhrada dosavadních dvouvozových starých souprav sólo vozy T2 nebude tak problematická. Počínaje 1. únorem 1962 se do cca konce roku 1962 objevovaly na lince 10 krom klasických starých souprav také dvouvozové vlaky typu MT4.

  Po přesměrování linky 9 do trasy Černá Pole - Komárov od 5. prosince 1962 jezdí linka v noční trase Černá Pole - Malinovského náměstí. Ke stejnému dni je linka obsazena sólo vozy T2. Ve stejný den je zavedena nová pravidelná linka 12 (přestává být tedy linkou veletržní), jezdící z Pisárek na sídliště Královo Pole. Obsazena je rovněž sólo vozy T2. Zároveň je zavedena i nová pravidelná linka 13 (Žabovřesky - Juliánov), na kterou se vypravují staré dvouvozové soupravy Veletržní linky, obsazované starými dvou- a třívozovými soupravami nosí v letech 1963 - 1964 čísla 14 a 15, vypravují se na ně rovněž soupravy starého typu. K 31. prosinci 1962 je ve stavu 94 vozů T2, evidenčních čísel 401 - 494.

  V roce 1963 jsou do královopolské vozovny přiděleny nové vozy T3, číslované 495 a výše.

  Ke dni 29. března 1964 dochází k rozsáhlejším změnám tramvajového provozu. Je zavedeno 17 pravidelných linek (1 - 17), z nichž linky 1, 2, 4, 5, 9, 10 a 12 mají celonoční provoz. Noční provoz linky 3 byl zrušen, s tím, že v bystrcké oblasti ji nahradila prodloužená linka 10 a v oblasti obřansko-maloměřické pak linka 12. Veletržní tramvajové linky nosí čísla 18 a 19.

  Změny nastaly i ve vozovém parku. Asi polovina linek byla obsazena již novými vozy T2, případně T3. Z osobní dopravy zmizely tramvajové vozy, vyrobené před rokem 1920. Nejstarší z nich pamatovaly ještě parní provoz. Z dvounápravových motorových vozů zůstávají v provozu motorové vozy z roku 1926 (tzv. Škodovky), z roku 1947 (tzv. Rychloběžky) a konečně vozy MT4 (tzv. Plecháče). Vlečné vozy, které jsou k dispozici: tzv. Kolíňáky z roku 1926, vlečné vozy z roku 1939, vleky Dvouletka z roku 1947 a konečně vlečňáky k motorovým vozům MT4.

 • Linkové vedení roku 1964
  1 Řečkovice - Pisárky
  2 Židenice - Horní Heršpice
  3 Obřany - Bystrc
  4 Komárov - Masarykova Čtvrť
  5 Juliánov - Štefanikova čtvrť
  6 Nádraží Královo Pole - Horní Heršpice
  7 Nádraží Královo Pole - Maloměřice, most
  8 Pisárky - Židenice
  9 Černá Pole - Komárov ( v noci ukončena místo v Komárově na Malinovského náměstí)
  10 Bystrc - Líšeň (od 5.10.1964 zkrácena na Stránskou skálu)
  11 Nádraží Královo Pole - Juliánov
  12 Obřany - Královo Pole, Červinkova
  13 Juliánov - Královo Pole, Červinkova
  14 Bystrc - Ústřední hřbitov
  15 Pisárky - Líšeň (od 5.10.1964 po zrušení trati do Líšně zkrácena na Stránskou Skálu)
  16 Masarykova Čtvrť - Židenice, Svatoplukova
  17 Horní Heršpice - Štefanikova Čtvrť
  Veletržní linky:
  18 Pisárky - Nádraží Královo Pole
  19 Pisárky - Malinovského náměstí
 • Na uvedených linkách byly nasazeny následující typy vozidel: 1xT2, případně 1xT3: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 16 a 17 (vozovna Královo Pole) Soupravy vozů MT4: 3, 7 (vozovna Husovice) Staré vlaky z vozovny Pisárky: 5, 10, 11, 15 Staré vlaky z vozovny Husovice : 12 (staré vozy nasazeny v souvislosti se změnou a trasy a vypravování z vozovny), 13, 14 Linky 18 a 19 byly obsazovány starými soupravami ve složení motorový vůz + vlečný vůz, případně motorový vůz + 2 vlečné vozy. Tento provozní stav však trvá jen půl roku. Ukazuje se, že sólo vozy T2 a T3 na lince 1 kapacitně nezvládají a další zkracování intervalu by vedlo k dopravním zácpám. A tak dochází k 1.9.1964 k návratu dvounápravových vlaků na linku 1. Obsazena je nyní vlaky typu MT4 z husovické vozovny. Uvolněné vozy T z linky 1 jsou pak k 5.10.1964 přesunuty na linky 7 a 14, jejichž vypravování přejímá královopolská vozovna. Další změny přicházejí v roce 1967. V tom roce totiž modernizuje svůj vozový park i pisárecká vozovna. Dodávka nových vozů T3 směřuje právě tam. V únoru roku 1967 přestávají královopolské vozy T2 a T3 působit na lince 2. Její vypravování se přesouvá do pisárecké vozovny, která tuto linku obsazuje výhradně novými vozy T3. Uvolněnými královopolskými vozy T2 a T3 z této linky je nově obsazena linka 5, na které byl tímto ukončen provoz dvounápravových vozů. Do pisárecké vozovny, kromě nových tétrojek, přichází ještě další typ nové tramvaje. Do Brna je totiž dodáno prvních 6 šestinápravových článkových vozů typu K2 (čísla 601 - 606), které byly designově odvozeny od vozu T3. V té době se toto vozidlo jevilo jako ideální pro více exponované linky. Kapacita sice menší, než u vlaku 2xT, ale větší, než u sólo vozu T2, případně T3. Protože prostřední podvozek není hnaný, má "kádvojka" jen 4 motory a tudíž je energeticky stejně náročná jako sólo T. Rovněž při provozu těchto vozů odpadly i problémy s blokováním elektricky ovládaných výhybek. Od 13.2.1967 je linka 1 částečně obsazena vozy K2. Zatím jim stále sekundují dvounápravové vlaky MT4 z husovické vozovny. Rovněž noční provoz na této lince je smíšený. Pisárecká služba je obsazena vozem K2, husovická pak soupravou vozů MT4. V průběhu roku 1967 jsou staré soupravy na lince 13 nahrazeny sólovými vozy T3, vypravovanými z vozovny Pisárky.

  Nová veletržní linka 20 zavedená 10. září 1967, jezdící v trase Královo Pole, Červinkova - Pisárky, je obsazovaná sólo vozy T2 a T3.

 • Linkové vedení roku 1974
  V roce 1974 jsou v Brně provozovány následující linky:
  1 Řečkovice - Pisárky, K2
  2 Židenice - Horní Heršpice, 1xT3, od 8.4.1974 vozy K2
  3 Obřany - Bystrc, 1xT2, 1xT3
  4 Masarykova čtvrť - Komárov, 1xT2, 1xT3
  5 Juliánov - Štefanikova čtvrť, 1xT2, 1xT3
  6 Královo Pole, nádraží - Horní Heršpice, 1xT2, 1xT3
  7 Řečkovice - Maloměřice, most, 1xT2, 1xT3
  8 Obřany - Pisárky, 1xT3
  9 Lesná - Komárov, 1xT2, 1xT3
  10 Bystrc - Stránská Skála, K2
  11 Řečkovice - Juliánov, 1xT2, 1xT3
  12 Královo Pole, Střelnice - Obřany, K2
  13 Královo Pole, Červinkova - Juliánov, K2, částečně doplňovaná 1xT3
  14 Bystrc - Ústřední hřbitov, 1xT3, od 1.4.1974 vozy 1xT2, 1xT3
  15 Lesná - Ústřední hřbitov, 1xT2, 1xT3
  16 Masarykova čtvrť - Židenice, Svatoplukova, 1xT2, 1xT3
  17 Horní Heršpice - Štefanikova čtvrť, 1xT2, 1xT3
  Veletržní linky:
  18 Pisárky - KrálovoPole, nádraží 1xT2, 1xT3
  19 Malinovského náměstí - Pisárky 1xT2, 1xT3
  20 Královo Pole, Červinkova - Pisárky, 1xT2, 1xT3
 • Další přesuny nastaly k 1. listopadu 1968 - sólo vozy T2 a T3 se začaly z královopolské vozovny vypravovat na linky 11 a 12. (Na linku 12 se v roce 1968 nasazovaly sólo T2 také v průběhu letních prázdnin.) Vypravování linek 8 a 14 je převedeno do Pisárek; k uvedenému datu jsou tyto obsluhovány výlučně vozy T3.

  Rozdělení vozů na linky dle vozoven je tedy následující:
  Královo Pole - vozy 1xT2 a 1xT3: linky 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17
  Pisárky - staré vlaky: linka 10, K2: linka 1, vozy 1xT3 : linky 2, 8, 13 a 14
  Husovice - soupravy MT4: linky 1, 3, staré vlaky na linkách 10 a 15

  Veletržní linky 18 a 19 jsou nadále obsazovány starými soupravami ve složení motorový + vlečný vůz, na lince 20 jezdí sólo T2 a T3.

  V roce 1969 vzrostl počet vozů K2 na 22 kusů, čímž bylo možné linku 1 zcela obsadit tímto typem vozidla. Výměna vozového parku na lince 1 tak byla dovršena k 1.4.1969. Současně z linky 7 mizí vozy řady T. Její vypravování se vrací do husovické vozovny, což také znamená návrat dvounápravových vozů na tuto linku (soupravy MT4).

  V roce 1969 dochází k přečíslování vozů MT4, T2, T3 a K2. V případě vozů MT4,T2 a T3 je to jednoduché - původní evidenční číslo se zvýšilo o 1000, takže například z vozu 401 vznikl vůz 1401. U vozů K2 došlo k přeznačení tím způsobem, že z vozu 601 se stal vůz 1001 atd.

  Rokem bohatým na změny byl rok 1970:
  První změny přicházejí k 1. březnu 1970 - klasické staré vlaky dosluhují už jen linkách 10, 15, na veletržní lince 19 a část jich opět obsluhuje i linku 7. Linka 3 dostává sólo vozy T2 a T3, vozů T2 a T3 se také dočkala i veletržní linka 18. Na linkách 12 a 13, jezdících na sídliště Královo Pole, kde se vystavěly i studentské koleje nastaly problémy s pobíráním cestujících. Jak to vyřešit...? K vlakům 2xT byla nedůvěra a vozů K2 bylo ještě málo. Problém byl vyřešen podobně jako roku 1964 s linkou 1: od 1. března 1970 jsou linky 12 a 13 obsazeny soupravami vozů MT4 z husovické vozovny.

  Rozdělení vlaků na linky dostalo tedy následující podobu:
  K2: pouze linka 1 (vozovna Pisárky)
  Pouze 1xT3 (vozovna Pisárky): 2, 8, 14, staré vlaky z Pisárek na linkách 10 a 15.
  1xT2 a 1xT3 (vozovna Královo Pole): 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 20
  MT4 + vlek: linky 7, 12 a 13, staré vlaky 7 a 19 (vozovna Husovice)

  Vůz T2 a vlak MT4 | 1972
  Sněhová kalamita na Moravském náměstí s vozem K2 na lince 1 následovaným vlakem MT4 s vlečným vozem | okolo 1972
  Vlak vložené linky na Jundrově | 1972
  V Husově ulici se míjí vůz T2 ev.č.1470 na lince 10 se soupravou vozů MT4 a vleku na lince 13 | 1973
  Vůz K2 ve smyčce Pisárky | okolo 1973
  Poslední den provozu vozů typu MT4 se slavnostně vyzdobeným vozem ev.č.1126 | 29.3.1974
  Veveří s vozem T2 ev.č.1486 na lince 14 | 1975
  Vůz T2 dělá křoví rekonstrukci křižovatky Jugoslávská | 1977
  Souprava MT4 na lince 13 | 1972
  Vlak MT4 s vlekem na lince 7 | 1972
  Bystrc, vůz K2 ev.č.1037 a sólo MT4 ev.č.1130 na lince 10 | 1973
  Vůz T3 ev.č.1529 zahajoval provoz na trati na Lesnou | 22.12.1973
  Sólo vůz T2 na lince 17 | 1974
  Vůz MT4 ev.č.1139 na Stránské Skále na vloženém spoji linky 10 | 29.3.1974
  Setkání dvou prostředků v elektrické trakci v ulici Milady Horákové hájí za tramvaje typ T2 | 1976
  Masarykova čtvrť a vůz T2 ev.č.1488 na lince 16 | 8.8.1981
 • Dodávky vozů T2
  1958 401 - 434 (od r. 1969 1401 - 1434)
  1959 435 - 444 (od r. 1969 1435 - 1444)
  1960 445 - 460 (od r. 1969 1445 - 1460)
  1961 461 - 484 (od r. 1969 1461 - 1484)
  1962 485 - 494 (od r. 1969 1485 - 1494)

 • Dodávky vozů T3 do roku 1972
  1963 495 - 499 (od r.1969 1495 - 1499)
  1964 500 - 510 (od r.1969 1500 - 1510)
  1966 511 - 522 (od r. 1969 1511 - 1522)
  1967 523 - 540 (od r. 1969 1523 - 1540)
  1968 541 - 580 (od r. 1969 1541 - 1580)
  1970 1581 - 1587
  1972 1588 - 1603

 • Dodávky vozů K2 do roku 1974
  1966 601 - 607 (od r. 1969 1001 - 1007, vůz 607 zprovozněn 18.1.1968; od 13.2.1967 částečné obsazení linky 1 vozy K2)
  1969 1008 - 1022 (kompletní obsazení linky 1 vozy K2)
  1973 1023 - 1042 (obsazení linek 12 a 13 vozy K2)
  1974 1043 - 1067 (obsazení vozy K2 linek 10 a 2, vyřazení posledních dvounápravových vozů)
 • K výměně vozového parku dochází od 1. června 1970 na linkách 10 a 15. Dosavadní provoz starých souprav je nahrazen provozem sólovými vozy T3 z vozovny Pisárky. Po zrušení husovické vozovny 13. listopadu 1971 je její vozový park i s linkami se převeden do Králova Pole.

  Konec vypravování dvounápravových tramvají o sobotách a nedělích nastává 1. ledna 1972. Starovozová linka 7 jezdí jen v pracovní dny a linky 12 a 13 jsou o víkendech obsazovány jen vozy 1xT2 a 1xT3. Klasické staré tramvaje dávají Brnu vale 1. března 1972 a z dvounápravových vozů zůstávají v provozu ještě cca 20 let staré soupravy vozů MT4. I ony však již jezdí jen v pracovní dny.

  K 1. červnu 1972 je situace ve vozovém parku na linkách následující: K2: 1/vozovna Pisárky 1xT3: 2, 8, 14, 15, 17/vozovna Pisárky 1xT2, 1xT3: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (SO+NE), 13 (SO+NE), 16, 18, 19, 20 /vozovna Královo Pole MT4 s vlekem jezdí jen ve všední dny na linkách 12 a 13, z královopolské vozovny.

  Ve stavu je nadále 30 souprav vozů MT4 (1117 - 1146, resp. 1297 - 1326), 94 vozů T2 (1401 - 1494) a 109 vozů T3 (1495 - 1603). V případě vozů T3 šlo v roce 1972 o poslední dodávku těchto vozů na dlouhých 14 let. Uvedený provozní stav trvá do 31. prosince 1973. Následujícího den je vypravování linek 15 a 17 z Pisárek převedeno do Králova Pole, což znamená i to, že uvedené linky jsou obsazovány nejen vozy T3, ale i T2. Dodávky nových vozů K2 (1023 - 1067) z let 1973 - 1974 umožňují následující rošády ve vozovém parku na jednotlivých linkách:

  Prvního února 1974 jsou na linkách 12 a 13 dvounápravové vozy MT4 nahrazeny článkovými vozy K2 a jejich vypravování se současně z Králova Pole přesunulo do Pisárek, přesto ještě nejde o definitivní konec dvounápravových vozů. Vlečné vozy jsou sice již vyřazeny, ale motorové vozy MT4 ještě jezdí. Vypravují se ve špičkách pracovního dne na vložené spoje linky 10. Na této exponované lince totiž jezdí stále sólo T2 a T3, které přestávají postačovat. V jejím nejvíce vytíženém úseku (Stránská Skála - Komín) se vypravují vložené vozy a to jsou právě již dosluhující MT4. Tady přichází změna 29. března 1974 - obsazení linky 10 článkovými vozy K2 umožňuje úplné vyřazení dvounápravových tramvají v Brně.

  Z vozovny Pisárky jsou vypravovány všechny vozy K2 - tj. linky 1, 2, 10, 12 a 13 a dále vozy T3, kterými je plně obsazena linka 8 a částečně doplňovaná linka 13. Směs sólo T2 a T3 na zbylé linky se vypravuje z vozovny Královo Pole. V celonočním provozu jezdí linky 1, 2, 4, 5, 10, 12 a 15 s tím, že sestava nočních vlaků je stejná jako za denního provozu. (Vozy K2 na linkách 1, 2, 10 a 12, sólo T2 a T3 na linkách 4, 5 a 15). V letech 1976-1977 se zvýšil počet linek, které byly obsazeny článkovými vozy K2 a v roce 1978 byl po 15 letech obnoven provoz spřažených vozů T - ale to už je jiná kapitola.

  Fotografie: Na závěr bych chtěl ještě dodat, že tento přehled nepostihuje všechny změny krátkodobého charakteru, které byly vyvolány například prázdninovým či veletržním provozem. Za cenné informace bych chtěl poděkovat pánům Milošovi Drbalovi a Zdeňkovi Nesibovi.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024