Visutá dráha ve Wuppertalu

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Visutá dráha ve Wuppertalu


Jednotka č.12 se blíží ke konečné zastávce Oberbarmen | 22.11.2009

V Německém městě Wuppertal tvoří páteřní dopravní prostředek městské hromadné dopravy visutá dráha, která je svou konstrukcí i provozními charakteristikami ojedinělým inženýrským dílem. Wuppertalská dráha se oficiálně nazývá Schwebebahn (což ovšem v překladu z němčiny znamená právě visutá dráha) a je provozována firmou Wuppertal Stadtwerke (WSW) v rámci integrovaného dopravního systému VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr). Na dvoukolejné trati dlouhé 13,3 kilometru zajišťuje provoz 27 článkových jednotek. Dopravní systém ve Wuppertalu jsem navštívil ve dnech 21. až 23. listopadu 2009.

Principem visuté dráhy ve Wuppertalu je zavěšení vozidel na jedné kolejnici, jedná se tedy o závěsnou jednokolejnicovou dráhu tzv. monorail. Tento systém zajišťuje absolutní možnou preferenci při provozu ve městě, neboť nedochází ke křížení s jinými druhy dopravy. Vozidla jsou vybavena vlastním elektrickým pohonem 600 V SS, k napájení slouží pomocná druhá kolejnice. Systém visuté dráhy byl představen na konci 19. století Eugenem Langenem s plánovaným využitím v Berlíně, ke kterému však nedošlo. Místo toho byla trať vybudována ve Wuppertalu v letech 1898-1903. Provoz s cestujícími byl zahájen na prvním úseku v březnu 1901 a po dvou prodlouženích dosáhla trať v červnu 1903 svého konečného stavu. V době zahájení provozu se jednalo o dráhu meziměstskou, avšak s rozvojem průmyslu v oblasti se zástavba rozšířila podél celé trasy. Kromě dopravního významu je Wuppertalská dráha rovněž významnou technickou památkou ocelových konstrukcí z doby přelomu 19. a 20. století. Na stavbu dráhy bylo využito téměř 20 tisíc tun oceli.

Délka trasy Wuppertalské dráhy je 13,3 kilometru dvoukolejně, z toho v délce cca 10 km je trať vedena nad řekou Wupper a ve zbývajícím úseku v profilu městské ulice. Nad řekou je trasa vedena ve výšce až 12 metrů, v ulici ve výšce cca 8 metrů. K podepření konstrukce jízdní dráhy slouží 486 pilířů. Většina pilířů je původní, pouze v místech křížení s místními komunikacemi a s dálnicí A46 byly nahrazeny novými konstrukcemi s větším rozpětím. Výhybky jsou instalovány pouze na konečných zastávkách Wohwinkel a Oberbarmen. U stanice Wohwinkel se nachází depo, poskytující zázemí pro 27 kloubových jednotek. Tyto současné soupravy byly typu MAN B72 o délce 24 metrů byly vyrobeny v letech 1972-1975. V horizontu roku 2014 se plánuje pořízení nových vozidel. Kromě běžných vozidel je uchována rovněž muzejní souprava "Kaiserwagen" z doby zahájení provozu dráhy.

Spolehlivost dopravního systému Schwebebahn je velmi vysoká, za dobu existence dráhy byl provoz dlouhodobě přerušen pouze při opravách škod způsobených za druhé světové války. Rovněž počet nehod na trati během provozu je minimální, k nejvážnější nehodě spojené s vykolejením vozidla a jeho pádem z trati došlo v roce 1999 po selhání lidského faktoru, když pracovníci údržby zapomněli na trati pomocný vozík. Několik cestujících na místě zemřelo a jednotka ev. č.4 byla neopravitelně poškozena. Velmi kuriózní nehoda se stala v roce 1950, kdy v rámci reklamy na své vystoupení převážel cirkus Althoff ve voze Schwebebahn slonici Tuffi, která se splašila, prorazila bočnici vozu a spadla do řeky Wupper.

Od konce 80. let, kdy byly ve Wuppertalu zrušeny tramvaje, je Schwebebahn jednoznačně hlavním dopravním prostředkem v městské hromadné dopravě. Cestovní doba mezi konečnými stanicemi je cca 30 minut a na dráze se nachází celkem 20 stanic. Maximální rychlost vozidel je 60 m/h a cestovní rychlost se pohybuje okolo 27 km/h, což je ve městě velice dobrý výsledek, dosažitelný u povrchové MHD pouze absolutní preferencí. Ve špičkách pracovních dnů je interval mezi spoji cca 4 minuty, nejdelší večerní intervaly se pohybují okolo 15 minut. Nástup a výstup cestujících na zastávkách je díky principu dráhy téměř bezbariérový, avšak na nástupiště vedou většinou jen pevná schodiště. Tohoto jevu si provozovatel dráhy je vědom a zahájil na konci 20. století postupnou modernizaci stanic s cílem vybavit je výtahy pro zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště.

Schéma sítě
Pojďme se nyní přenést v sadě komentovaných fotografií přímo do provozu na Schwebebahn v listopadu roku 2009. Po trati budeme putovat od západu na východ, zahájíme naši cestu v konečné stanici Vohwinkel, kde se také na úvodních snímcích seznámíme s principem dráhy a se smyčkovým obratištěm. Pak budeme putovat po celé trati a skončíme ve stanici Oberbarmen. K orientaci poslouží schematická mapka trasy Schwebebahn se zastávkami.

Seznámení s visutou drahou ve výstupní zastávce konečné stanice Vohwinkel. Vůz č.27 projede prázdný smyčkovým obratištěm a zastaví na nástupní stanici. Nyní však ještě čeká, neboť v nástupní je jiný vůz (na snímku je vidět vpravo). Evidenční čísla vozidel nalezneme ve Wuppertalu nahoře nad čelním oknem. Číslo ve spodní části vozidla uprostřed udává pořadové označení oběhu, na kterém je vůz nasazen | 22.11.2009 Na jiném snímku z výstupní zastávky stanice Vohwinkel vidíme vůz č.5. Před vozem si můžeme povšimnout návěstidla světelné signalizace a nad ním kolejové výhybky. Konstrukce výhybek je prostorově poměrně náročná, protože jízdní dráha v nepojížděném směru musí být v dostatečné vzdálenosti od pojezdu vozidla | 22.11.2009 Na detailu pojezdu vozu č.5 je zřejmé použití kol se dvěma okolky na podvozcích vozidel. Rovněž motory i brzdy se nachází přímo na podvozku, tedy nad střechou vozidel | 22.11.2009 Při pohledu zepředu není podvozek zakryt kabelovým kanálem a tak můžeme podle tvaru krytu tušit kloubové spojení se střechou vozidla. Kloubové spojení s vozidlem zajišťuje plynulejší chod vozidla a umožňuje použití převýšení v obloucích na trati. Jediným negativním vlivem je houpavý pohyb vozidel po zastavení v zastávce | 22.11.2009 Když už víme, jak se vozidlo po trati pohybuje , podívejme se na výhybku v trati za výstupní zastávkou. Na snímku je přestavena do odbočky, tedy do smyčky trati. Ve směru přímo se nachází kolej do vozovny, ve které vidíme za částečně prosklenými vraty několik jednotek | 22.11.2009
Důkaz, že se jedná o výhybku - snímek během přestavování do přímého směru. Snímek ve stavu přestaveném do přímého směru si laskavý čtenář musí představit, neboť se jej nepodařilo pořídit v dostatečné ostrosti. Ono všeobecně zastíněné prostory zastávek Schwebebahn při venkovním ostrém světle nejsou k fotografům příliš milosrdné | 22.11.2009 Detail jízdní dráhy Schwebebahn v místě výhybky. Zde je možné prozkoumat dráhu v řezu. Nahoře na nosníku se nachází jízdní kolejnice, která přenáší tíhu vozidel do nosníků a slouží k vedení podvozků vozidel. Vlevo dole se nachází pomocná kolejnice, sloužící zřejmě jako přívodní kolejnice obdobně jako např. v podzemních drahách | 22.11.2009 Vůz č.17 byl zachycen při průjezdu smyčkovým obratištěm ve stanici Vohwinkel | 22.11.2009 Na tomto snímku již vůz č.17 najíždí do nástupní zastávky stanice Vohwinkel. Vlevo se nachází dispečerské stanoviště WSW, nahoře můžeme vidět část sjezdové výhybky | 22.11.2009 Poslední ze snímků ze smyčky představuje vjezd do smyčky z trati, vedené v profilu městské ulice. Smyčka je umístěna na náměstí již před smyčkou se zvětšuje osová vzdálenost kolejí a tak vozy projíždí obloukem v blízkosti nárožní budovy | 22.11.2009
Po dlouhém a nudném úvodu konečně pohled na trať! Vůz č.5 se chystá vyrazit z nástupní zastávky stanice Vohwinkel na trať vedenou jeden blok nad ulicí Vohwinkeler strasse a dále nad ulicí Kaiserstrasse | 22.11.2009 Pohled z řídícího stanoviště vozu MAN B72 ev. č.5 před odjezdem na trať ze zastávky Vohwinkler. Pozornému oku neunikne trolejbusové trolejové vedení nad komunikací. Ke stanici Vohwinkel zajíždí trolejbusová linka č.683 systému VRR ze Solingenu | 22.11.2009 Noční snímek z ulice Vohwinkler strasse, pořízený z nástupní zastávky sanice Vohwinkel | 22.11.2009 A jedeme! Na snímku je výhled z kabiny řidiče v úseku mezi zastávkami Vohwinkel a Bruch nad ulicí Kaiserstrasse. Za povšimnutí stojí praktické umístění parkovacích stání do zálivů mezi pilíři visuté dráhy a rovněž umístění veřejného osvětlení na konstrukci dráhy | 22.11.2009 Běžný traťový snímek v úseku vedení trati nad ulicí. Všechny pilíře jsou očíslovány, a to ve směru od stanice Vohwinkel | 22.11.2009
První nácestná zastávka s názvem Bruch je umístěna přímo nad ulicí Kaiserstrasse. Schodiště na nástupiště ve směru z centra (vlevo) je součástí přilehlé budovy. Zastávka je, tak jako většina ostatních, vybudována mezi dvěma pilíři dráhy a staticky nezávislá na okolní zástavbě | 22.11.2009 Pohled na nástupiště zastávky Bruch. Dřevo je vzhledem k nízké hmotnosti stále často používaným materiálem na nástupištích zastávek. Na každé zastávce se nachází schéma sítě, jízdní řád, automaty na jízdenky, označovače a informační systém, oznamující čas zbývající do příjezdu dvou následujících spojů | 22.11.2009 Jednotka č.2 stanicuje ve stanici Bruch. Modře vyznačené plochy na zastávkách signalizují cestujícím polohu dveří po zastavení vozidla | 22.11.2009 Vůz č.16 přijíždí nad ulicí Kaiserstrasse k zastávce Bruch | 22.11.2009 Průhled ulicí Kaiserstrasse ve směru od stanice Bruch na Vohwinkel s odjíždějícím vozem č.16 | 22.11.2009
U zastávky Bruch se na ulici Kaisersrasse nachází směrový oblouk, ve kterém je ulice a zástavba přizpůsobena trase nadzemní dráhy. Obloukem projíždí vůz č.15 | 22.11.2009 Na tomto snímku se již vůz č.15 blíží k zastávce Hammerstein, která je druhou zastávkou v uličním profilu Kaiserstrasse | 22.11.2009 Zde byl vůz č.15 zachycen těsně před zastávkou Hammerstein ve směru do centra Wuppertalu. Snímek je sice technicky nekvalitní, ale zachycuje hezkou lekci z využití prostoru. Ulice je zde pro motorovou dopravu jednosměrná, avšak je zřízen obousměrný cyklistický pruh. Vpravo je zřejmá zastávka autobusu MHD, který při zastavení zabírá i část cyklostezky. V České republice neprosaditelné řešení | 22.11.2009 Stanice Hammerstein je podobné konstrukce jako stanice Bruch. Zeď v pozadí zaslepuje ulici v místě, kde bylo vybudováno křížení s dálnicí A46. Na rozdíl od pěších tras a místní automobilové dopravy nebyla trasa visuté dráhy stavbou dálnice přerušena a dálnici zde kříží | 22.11.2009 Míjení vozidel č.14 a 9 ve stanici Hammerstein ve výšce zhruba 8 metrů nad povrchem komunikace | 22.11.2009
Vůz č.26 ve slušivém reklamním nátěru přijíždí do stanice Hammerstain ve směru z centra Wuppertalu. Na optické většině vozidel jsou provedeny celovozové reklamní nátěry. Na rozdíl od tramvají i autobusů je u visuté dráhy možné použít k reklamním účelům i spodek vozu | 22.11.2009 Setkání dvou dopravních prostředků na linkách VRR. Jednotka č.21 na lince č.60 míjí autobus Mercedes Citaro na lince č.629 poblíž zastávky Hammerstein. Označení linky Schwebebahn číslem 60 je pouze formální v rámci integrovaného dopravního systému a číslo 60 nalezneme na dráze pouze na tištěných jízdních řádech na zastávkách | 22.11.2009 Snímků s visutou dráhou nad komunikací pro automobily není nikdy dost, dopřejme si tedy ještě dva, než se přesuneme nad chladné vody řeky Wupper. Zde od zastávky Hammerstein jede vůz č.25 | 22.11.2009 Jen o několik desítek metrů dále pokračuje přes světelně řízenou křižovatku ve směru do centra vůz č.9. Světelné signály pro pozemní dopravu samozřejmě pro visutou dráhu neplatí, ta může jezdit pořád | 22.11.2009 Pohled na křižovatku mezi zastávkami Hammerstein a Zoo-stadion. Konstrukce původních pilířů zde byla z důvodů prostorových nároků i bezpečnosti pozemní dopravy nahrazena v průběhu provozu novým řešením. Trať se vlevo stáčí nad řeku Wupper ve směru ke stanici Zoo-Stadion | 22.11.2009
Konstrukce zastávky Zoo-Stadion, která byla v počátcích provozu dočasnou konečnou. Současná podoba vznikla po nedávné přestavbě | 22.11.2009 U zastávky Zoo-Stadion visutá dráha Schwebebahn podchází pod mostem železniční trati | 22.11.2009 V zastávce Zoo-Stadion se podařilo nekvalitně vyfotografovat historickou soupravu Kaiserwagen na zvláštní jízdě. Tato souprava se účastnila zkušebních jízd bez cestujících již v roce 1900 a od roku 1901 vozila cestující | 22.11.2009 Pohled na odjíždějící historickou soupravu u stanice Zoo-Stadion. Souprava se však na naší cestě po visuté dráze objeví ještě jednou při své cestě zpět do vozovny | 22.11.2009 V okolí zastávky Westende je trasa vedena nad řekou Wupper mezi průmyslovými areály, z nichž největší je podnik farmaceutické a chemické výroby Bayer | 22.11.2009
Vůz č.5 přijíždí od centra Wuppertalu do zastávky Westende, ze které byl pořízen snímek | 22.11.2009 Typický pohled na vedení trati nad řekou s vozem č.2 u zastávky Pestalozzistrasse. Snímek dokládá hru světla a stínu u nadzemní dráhy, která neumožnila lépe vyfotografovat jednotku v tomto směru | 22.11.2009 Zato ve směru opačném se podařilo krásně vyfotit vůz č.3, který uhání do centra Wuppertalu, kam se již pomalu přesouvá i naše prohlídka trati. Jednotka č.3 je zbarvena do unifikovaného oranžovo-modrého nátěru, avšak většina ostatních vozů byla v reklamních nátěrech | 22.11.2009 V zastávce Ohligsmühle se již nacházíme jen jednu stanici od hlavního nádraží. Na snímku se před několika okamžiky minuly vozy č.27 a 15 nad velkou křižovatkou. Křižovatka na mostě nad řekou a nad tím ještě most nadzemní dráhy, to je typický obrázek z Wuppertalu | 22.11.2009 Na snímku s jednotkou č.21 u zastávky Ohligsmühle je vidět dvě zajímavé věci. V oblouku je zřízeno převýšení (u jednokolejnicové dráhy spíše klopení). Dále je vidět ukotvení pilířů jízdní dráhy do nábřežní zdi řeky tak, aby co nejméně omezovaly prostor komunikace podél řeky | 22.11.2009
Hurá, už jsme v centru, jednotka č.2 stanicuje večer v zastávce Wuppertal Hauptbahnhof. Tato stanice je umístěna uvnitř budovy, ve které je pod stanicí obchodní pasáž. Vnímavý čtenář se jistě ptá, kde je řeka Wupper. Ano, ta je zde také, ale ještě o jedno patro níž, obdobně jako např.na Novotného lávce v Praze | 21.11.2009 Pro velký úspěch stanice Hauptbahnhof s jednotkou č.2 ještě za denního světla. Tato stanice je, jako již několik dalších, vybavena výtahem a je tedy bezbariérová | 22.11.2009 Míjení jednotek č.2 a č.25 ve stanici Wuppertal Hauptbahnhof. Je sice konec listopadu a do Vánoc zbývají dva měsíce, ale na celé trase Schwebebahn již byla instalována vánoční výzdoba | 22.11.2009 Výjezd jednotky č.17 z budovy, ve které je umístěna stanice Hauptbahnhof | 22.11.2009 Pohled na stejné místo s jednotkou č.16 ráno. Při pohledu z větší vzdálenosti je lépe vidět umístění stanice v budově nad řekou | 23.11.2009
Typický záběr z centra Wuppertalu, kde je prostor podél řeky obestavěn několikapodlažní zástavbou a mezi domy proplouvá visutá dráha. Zde stojí za zmínku hlučnost dráhy, která samozřejmě nejezdí zcela neslyšně. Oproti mým očekáváním je však dráha docela tichá, rozhodně tišší než tramvaje na panelech BKV. Netroufám si však odhadnout, jaký hluk a vibrace od provozu je v přilehlých nemovitostech | 22.11.2009 Křížení visuté dráhy a kapacitní městské komunikace v centru Wuppertalu v blízkosti zastávky Hauptbahnhof. Na snímku je jednotka č.9 ve slušivém reklamním nátěru | 22.11.2009 Nekvalitní fotografie z deštivého rána byla pořízena jen o několik metrů dále, než ta minulá a je zde zachycen vůz č.28 a celé křížení s pozemní komunikací | 23.11.2009 Další zastávka na trati se nazývá Kluse a byla jednou z prvních, u kterých proběhla modernizace spojená s doplněním výtahu. Na snímku je zřejmé uspořádání stanice do více úrovní tak, aby přímo pod nástupišti byl i most přes řeku pro pěší | 22.11.2009 Interiér stanice Kluse, v popředí informační systém. Vzhledem k tomu, že během dne neklesá interval mezi spoji ani o víkendech pod 7 minut a je zde vedena pouze jedna linka, je dvouřádkový displej naprosto postačující | 22.11.2009
Jednotka č.25 na příjezdu do stanice Kluse | 22.11.2009 V těsné blízkosti stanice Kluse se nachází hned dva mosty před pozemní komunikaci. Na prvním křížení byl zachycen o víkendovém odpoledni vůz č.19, naštěstí bez aut. Na této ulici jezdila až do poloviny 80. let minulého století také tramvaj | 22.11.2009 Na stejném křížení s komunikací byl o několik minut později vyfotografován i vůz č.21, tentokrát mu již dělá společnost několik účastníků nekolejové dopravy | 22.11.2009 Pozorný čtenář jistě pozná, že zde se již nacházíme na jiném nadjezdu nad komunikací. Posunuli jsme se o několik desítek metrů od zastávky Kluse ve směru z centra a křížíme podruhé stejnou ulici. Na snímku je vůz č.1 | 23.11.2009 Nyní jsme se přesunuli o jednu zastávku dál směrem ke konečné stanici Oberbarmen, do zastávky jménem Landgericht. Zde si můžeme prohlédnout velice zachovalé zřejmě původní řešení zastávky nadzemní dráhy s přístupem pouze z jednoho břehu řeky. K dosažení druhého břehu je v blízkosti zastávky zřízen samostatný most | 22.11.2009
Pohled na stejnou zastávku Landgericht z opačné strany nám ukazuje upevnění konstrukce stanice na pilířích nadzemní dráhy a úsporné řešení zastřešení nástupišť. Stanicuje zde vůz č.17 | 22.11.2009 Fotografie z traťového úseku u zastávky Landgericht nám ukazuje řešení pilířů nad řekou. Dále vidíme, že i ve východní části Wuppertalu řeku lemují průmyslové objekty, i když v menší míře, než na západě | 22.11.2009 Hned další zastávka ve směru k Oberbarmenu nabízí ukázku původního uspořádání stanice v místě, kde se nachází most přes řeku Wupper. Stanice Vöklinger strasse má jeden vstup z mostu se dvěma schodišti k nástupištím v jednotlivých směrech. Ve směru do centra stanicuje vůz č.9 | 22.11.2009 Pohled na nástupiště ve stanici Vöklinger strasse. Nástupiště pro cestující je zřízeno s dřevěným krytem a stanice je zastřešena pouze v prostoru nástupišť. Ve stanici dosud není instalován elektronický informační systém | 22.11.2009 Na snímku z blízkosti zastávky Vöklinger strasse je zřejmé vedení trati nad řekou Wupper a charakter přilehlé zástavby | 22.11.2009
Jednotka č.17 ve slušivém tmavomodrém reklamním nátěru přijíždí do stanice Vöklinger strasse | 22.11.2009 Poblíž stanice Vöklinger strasse byla vyfotografována historická souprava Kaiserwagen | 22.11.2009 Druhý snímek soupravy Kaiserwagen u zastávky Vöklinger strasse. Souprava nejede vlastní silou, ale pro závadu je sunuta běžnou jednotkou č.12. Příprava odsunu vadné jednotky způsobila na dobu cca 20 minut přerušení provozu na celé trati | 22.11.2009 Důkaz tvrzení z minulého snímku - jednotka č.12 tlačí historickou soupravu Kaiserwagen u zastávky Vöklinger strasse. Spřahování jednotek na Schwebebahn je poměrně jednoduché, zadní spřahovací zařízení ve tvaru podobném trychtýři je na snímku zřetelné na voze č.12, přední spřáhlo bude na následujícím snímku | 22.11.2009 Detail předního čela vozu č.3 ve stanici Vöklinger strasse. Spřáhla na Schwebebahn pravděpodobně fungují pouze k sunutí, avšak tuto teorii se nepodařilo ověřit | 22.11.2009
Poslední snímek ze stanice Vöklinger strasse s vozem č.16, přijíždějícím od centra Wuppertalu | 22.11.2009 Vůz č.2 byl zachycen na trati v úseku poblíž zastávky Loher Brücke | 22.11.2009 O další dvě zastávky směrem ke konečné stanici Oberbarmen trasa visuté dráhy opět kříží hlavní komunikaci v místě rozsáhlé křižovatky. Tato křižovatka je opět umístěna dle místních zvyklostí na mostě, a to dokonce na mostě ve směrovém oblouku, což lze vytušit podle směrového vedení dráhy i podle dilatační spáry na povrchu vozovky v křižovatce. Na snímku jede ve směru z centra jednotka č.17 | 22.11.2009 Stanice Alter markt je nově upravena s vlastním podepřením, nikoli jako většina ostatních, které jsou zavěšeny na pilířích dráhy. Díky tomu je stanice vybavena velkoryse širokými nástupišti s betonovým povrchem a eskalátory k přístupu z uliční úrovně | 22.11.2009 Zástavba u stanice Wupperfeld a jednotka s číslem 27 tvoří typický obrázek Schwebebahn. Pilíř č.442 naznačuje, že se již blížíme ke konci našeho putování | 22.11.2009
Příjezd ke konečné stanici Oberbarmen dokumentovaný s vozem č.9 | 22.11.2009 Na odjezdu z nástupní zastávky stanice Oberarmen byl zespodu vyfotografován vůz č.25 s celovozovou reklamou umístěnou i na spodní straně vozu | 22.11.2009 Pohled na konstrukci konečné stanice Oberbarmen, nacházející se u stejnojmenného nádraží. Z důvodu potřeby získání prostoru pro smyčkové obratiště se v zastávce obdobně jako na opačném konci tratě zvětšuje osová vzdálenost kolejí, což je zřejmé i na snímku | 22.11.2009 Snímek ze stanice Oberbarmen ukazuje větší osovou vzdálenost kolejí ve stanici. Smyčkové obratiště však není přímo ve stanici, ale až v samostatném objektu za stanicí, kde je rovněž umožněn odstav několika souprav | 22.11.2009 Objekt na konečné stanici Oberbarmen, ve kterém se nachází smyčkové obratiště a odstavné koleje pro několik souprav | 22.11.2009
Putování po trati již jsme úspěšně zvládli, tak se ještě podívejme do interiéru vozů MAN B72. Na snímku je pohled do zadního článku vozu č.17 | 22.11.2009 Pohled do předního článku vozu č.17 | 22.11.2009 Přední část vozu č.17 se stanovištěm řidiče. Fotografie interiéru vozu č.17 byly pořízeny ve stanici Vohwinkel | 22.11.2009 Jak již bylo zmíněno, vozy Schwebebahn se ve stanicích někdy jako správná závěsná dráha houpou ze strany na stranu. Jako upozornění pro cestující instaloval WSW do vozidel informační tabulku vedle dveří, která byla vyfotografována ve voze č.17 | 22.11.2009 Vzhledem k tomu, že Absolut je šotouš zejména tramvajový, je na konci povídání o Wuppertalu zařazena jedna tramvajová fotografie z blízkosti zastávky Kluse ve Wuppertalu. Do roku 1987 zde jezdila elektrická tramvaj, po které zůstaly až do roku 2009 opuštěné kolejové pozůstatky... | 22.11.2009

Pokud někdo článek dočetl až sem a prohlédl si všechny fotografie, pak má můj obdiv a úctu.

Text a fotky: Absolut

Zdroj:
Wuppertal Schwebebahn on Wikipedia, the free encyclopedia (anglicky)
www.urbanrail.net (anglicky)
Strassenbahn Magazin, Special nr. 19, "Strassenbahnen im bergischen land", nakl. Geramond (německy)
www.wsw-online.de (německy)
www.schwebebahn.de (německy)
www.schwebebahn-wtal.de (německy)
www.googlemaps.com (anglicky)


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024