Vozovna Střešovice vjezd a výjezd

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vozovna Střešovice
vjezd a výjezd


Vlaky do areálu vozovny Střešovice zatahují třemi vjezdy ze dvou traťových směrů.

Poslední vypravení pravidelné linky vozovnou Střešovice na polonoční spoj linky 24 | 30.8.1992
Vůz T1 ev.č.5002 vypravený na linku 91 vjíždí spodním vjezdem do vozovny Střešovice | 16.6.2008
Dvounápravový motorový vůz ev.č.4217 posunuje do horních vrat vozovny Střešovice výjimečný muzejní exponát, vůz T2 ev.č.6002, druhý prototyp těchto vozů | 5.8.2005
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5526 využívá třetí kolej v zastávce Vozovna Střešovice | 5.1.2009
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7080+7081 vypravená na linku 22 je pro technickou závadu odstavena na třetí koleji v zastávce Vozovna Střešovice, v popředí ještě stále v zemi leží bezpečnostní výhybka s kusem koleje | 3.7.1997
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9095 ve středních vratech vozovny Střešovice zkouší, jak by mu to slušelo na lince 91 | 17.8.2008
Motorový vůz ev.č.412 projíždí po třetí koleji v zastávce Vozovna Střešovice | 20.6.1994
Třetí kolej v zastávce Vozovna Střešovice s vyhlídkovým vozem T3 ev.č.5602 oblečeným do reklamního hávu | 29.6.2005
Ve směru od Prašného mostu zajíždí řidič do vozovny dolním vjezdem. Vrata se automaticky otevřou po přejetí pantografem přes optický snímač umístěný na troleji za rozjezdovou výhybkou do dolního vjezdu do vozovny Střešovice. Pracovníci vozovny Střešovice jsou při jízdě historického vlaku vybaveni dálkovým ovladačem od vrat, který urychluje jejich otevření díky dřívějšímu vyslání požadavku na otevření.

Poté řidič pokračuje ke střednímu vjezdu a dále až za výhybku, kterou bude muset přestavovat pro zpětný pohyb na příslušnou kolej, na níž bude vlak odstavovat. Při zatahování na koleje číslo 11-20 tak většinou vyjíždí čelem vlaku zhruba na úroveň traťové koleje před zastávkou Vozovna Střešovice, v případě zatahování na koleje číslo 2-10 je nucen využít také třetí traťovou kolej.

Ve směru od Petřin zajede řidič až před rozjezdovou výhybku na křižovatce Sirotčinec. Po přestavení výhybky za vlakem pokračuje zpětným pohybem po třetí koleji k rozjezdové výhybce do vrat vozovny. Po jejím přestavení zajede k rozjezdové výhybce, větvící vjezdovou kolej vlevo do horního vjezdu na koleje číslo 2-10 sloužící pro Muzeum MHD, vpravo pak do středního vjezdu na koleje číslo 11-20.

V prostoru před vozovnou se nachází zajišťovací rozjezdová výhybka ve směru od středních a horních vrat vozovny, která je zajištěná pro stálé pojíždění vpravo na třetí traťovou kolej.


Dolní vjezd do vozovny Střešovice
Rozjezdová výhybka od křižovatky Sirotčinec umožňuje vjezd tramvajových vlaků do vozovny Střešovice spodním vjezdem  ve směru z centra, ale zároveň i od Bílé Hory Pravý oblouk přivádí tramvajové koleje do spodních vrat vozovny Střešovice V pravém, postupně se napřimujícím oblouku, překračuje vjezdová kolej vozovku Patočkovy ulice, aby zamířila spodními vraty do vozovny Střešovice Na konci přímé koleje jsou elektricky ovládaná posuvná vrata umožňující vjezd tramvají spodním vjezdem do areálu vozovny Střešovice, tudy obrací vlaky historické linky 91 Protisměrný pohled na rozjezdovou výhybku umožňující vjezd tramvají do areálu vozovny Střešovice spodním vjezdem
Střední vjezd a výjezd vozovny Střešovice
Rozjezdová výhybka od třetí traťové koleje umožňuje s pomocí zpětného pohybu zatažení vlaků na koleje 2-20. vozovny Střešovice, případně nouzové vjetí do areálu čelně Z traťové koleje odbočuje kolej, která se následně ve výhybce větví do horního a středního vjezdu vozovny Střešovice Výhybka větvící vjezd do vozovny Střešovice na čtyři kolejové harfy, vlevo na koleje 2-10., před první a druhou lodí a vpravo na koleje 11-20., před třetí a čtvrtou lodí vozovny Horní a střední vjezd do vozovny Střešovice Kolej mířící do středních vrat vozovny Střešovice, nejčastěji využívaný výjezd historické linky 91
Horní vjezd a výjezd vozovny Střešovice
Kolej před horním vjezdem do vozovny Střešovice je nejméně využívaná, za zelenými vraty sídlí historického exponáty Muzea MHD Výhybka větvící vjezdovou kolej do horních vrat vozovny Střešovice do svazku kolejové harfy před první a druhou lodí Pohled opačný předešlého, výjezdová kolej z horních vrat vozovny Střešovice Výjezdová kolej z horních vrat vozovny Střešovice se slučuje s kolejí ze středních vrat Po sloučení kolejí ze středních a horních vrat se v jedné koleji slučují s kolejí tratovou
Třetí traťová kolej před vozovnou Střešovice
Třetí traťová kolej před vozovnou Střešovice vzniká v rozjezdové vratné výhybce, která je trvale postavena na třetí kolej, kde o nejzranitelnější místo, kdy řidič neuvědomivší si, že přijel z jiné traťové koleje velmi snadno zapomene, že již pod vozem má jazyky výhybka postaveny do jiného směru... Třetí traťová kolej před vozovnou Střešovice slouží k výjezdům střešovických vlaků do centra, případně k zatažení vlaku od Petřin Třetí traťová kolej před vozovnou Střešovice slouží k výjezdům střešovických vlaků do centra, případně k zatažení vlaku od Petřin Třetí traťová kolej před vozovnou Střešovice slouží k výjezdům střešovických vlaků do centra, případně k zatažení vlaku od Petřin Třetí traťová kolej před vozovnou Střešovice slouží k výjezdům střešovických vlaků do centra, případně k zatažení vlaku od Petřin
Třetí traťová kolej před vozovnou Střešovice slouží k výjezdům střešovických vlaků do centra, případně k zatažení vlaku od Petřin Třetí traťová kolej před vozovnou Střešovice slouží k výjezdům střešovických vlaků do centra, případně k zatažení vlaku od Petřin Sjezdová výhybka třetí traťové koleje s kolejí traťovou Sjezdová výhybka třetí traťové koleje s kolejí traťovou V tomto pohledu rozjezdová výhybka třetí traťové koleje z koleje traťové


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022