Vozovna Strašnice vjezd a výjezd

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vozovna Strašnice
vjezd a výjezd


Vlaky zatahují do vozovny Strašnice dvěma vjezdy ze dvou traťových směrů. Po průjezdu vjezdovými vraty ve směru od Vinice (horní vjezd) jedou vlaky vpravo, ve směru od Strašnické (dolní vjezd) jedou vlaky přímo a v obou případech pokračují dále po objízdné koleji okolo haly depa průjezdem proti směru hodinových ručiček.

Souprava vozů T3R.P ev.č.8398+8399 vypravená na linku 7 vjíždí do vozovny Strašnice dolním vjezdem. | 16.9.2008
Souprava motorového vozu ev.č.2160 a vlečného vozu ev.č.1547 v dolním výjezdu vozovny Strašnice. | 6.5.1973
Na objízdné koleji vozovny Strašnice musí zatahující vlaky překonat mycí rám. | 19.8.2008
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7021+7025 vypravená na linku 22 projela celým areálem vozovny Strašnice a následně zpětným pohybem dolním vjezdem zatahuje na odstavení na příslušnou kolej. | 16.9.2008
Souprava motorového vozu ev.č.2160 a vlečného vozu ev.č.1547 v dolním výjezdu vozovny Strašnice. | 6.5.1973
Na objízdné koleji vozovny Strašnice musí zatahující vlaky překonat mycí rám. | 11.5.2007
V případě provozního mycího rámu provozního mycího rámu na objízdné koleji, o čemž je řidič informován rozsvícením červeného návěstidla, je nutné zavřít všechna okna vozů a sklopit zrcátkovou hrazdu (tu vždy!). Po objetí haly depa vlaky pokračují vlaky dále podle toho na jakou kolej budou zatahovat. Číslo koleje, na kterou má řidič zatáhnout, se dozví z vývěsky na objízdné koleji u administrativní budovy depa. Vlaky KT8D5, KT8D5.RN2P, T3R.PLF a RT6N1 mají zakázaný průjezd po objízdné koleji.

V případě zatažení na 1. - 5. kolej dojedou tak, aby celý vlak po překonání objízdné koleje byl za druhou sjezdovou výhybku ve směru jízdy. Odtud podle určení pokračují zpětným pohybem po kolejové harfě na příslušnou kolej haly depa.

V případě zatažení na 6. - 10. kolej pokračují do horního vjezdu tak, aby celý vlak byl za třetí sjezdovou výhybkou ve směru jízdy po překonání objízdné koleje. Odtud podle určení pokračují zpětným pohybem po kolejové harfě na příslušnou kolej haly depa.

V případě zatažení na 11. - 20. kolej pokračují dolním vjezdem až do Starostrašnické ulice tak, aby celý vlak byl za poslední sjezdovou výhybkou v areálu vozovny. Odtud podle určení pokračují zpětným pohybem po kolejové harfě na příslušnou kolej haly depa.

V případě výjezdu vlaku na trať zjistí řidič ve výpravně čísla vozů, určených na dané pořadí linky, včetně čísla koleje na níž jsou odstaveny.

Po standardní kontrole před výjezdem vyjíždí přes kolejovou harfu k výjezdové vrátnici podle směru výjezdu, určeném jízdním řádem. V případě výjezdu směr Strašnická dolním výjezdem může řidič při dodržení všech ustanovení pro vyjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci vyjet z vozovny.
V prostoru dolního výjezdu se nacházejí tři zajišťovací výhybky postavené pro stálé pojíždění z tratě přímo k objízdné koleji.

Vůz Škoda 14T ev.č.9147 vypravený na linku 7 obrátil přes areál vozovny Strašnice a dolním výjezdem se vydává zpět k zastávce Strašnická. | 15.9.2008
Souprava vozů T3 ev.č.6692+6693 vypravená na linku 11 vyjíždí na trať horním výjezdem vozovny Strašnice. | 15.9.1996
Úzká místa objízdné koleje vozovny Strašnice překonávaná zatahujícími vlaky, na sloupu vpravo je umístěna skříňka s informací, na kterou kolej vlak zatahuje. | 11.5.2007
Souprava vedená motorovým vozem ev.č.2110 vypravená na linku 91 manipuluje v horním výjezdu vozovny Strašnice během rekonstrukce křižovatky Vinice. | 1991
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7024+7025 vypravená na linku 26 manipuluje v horním výjezdu vozovny Strašnice. | 28.4.2004
Úzká místa objízdné koleje vozovny Strašnice překonávaná zatahujícími vlaky. | 11.5.2007
V horním výjezdu je na sloupu trolejového vedení před závorou umístěna světelná návěst STŮJ, výzvové návěstidlo a tlačítko pro navolení výjezdu z vozovny. Vyjíždějící vlak zastaví před stopčárou a řidič stiskne tlačítko. Následně se rozsvítí světelná návěst STŮJ a výzvové návěstidlo. Před zhasnutím světelné návěsti STŮJ se na 3 sekundy rozbliká výzvové návěstidlo a řidič se připraví k jízdě.
Po zhasnutí světelné návěsti STŮJ a při dodržení všech ustanovení pro vyjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci může vlak vyjet z vozovny. Je důležité si uvědomit, že povolením k výjezdu z areálu vozovny dojde k zastavení provozu tramvají na pozemní komunikaci, nikoliv však automobilové dopravy! Zároveň se zhasnutím světelné návěsti STŮJ dojde k aktivaci přijímače radiově ovládané výhybky křižovatky Vinice od Strašnické na omezenou dobu (cca 20 s) a při jízdě přes návěst Přijímač radiového signálu se výhybka přestaví do požadovaného směru, pouze pokud řidič po nastavení palubního počítače před výjezdem odhlásil fiktivní zastávku depo Strašnice. V ostatní době tento přijímač na signály pro stavění výhybek vysílané z tramvají reagovat nebude.

Po odjezdu vlaku výzvové návěstidlo ještě určitou dobu svítí. Řidič dalšího vlaku, který bude vyjíždět z vozovny, musí vyčkat, až zhasne výzvové návěstidlo a potom teprve se může znovu navolit.

V prostoru horního výjezdu se nachází zajišťovací výhybka, rozjezdová ve směru z vozovny Strašnice, zajištěná stálé pojíždění přímo na správnou (pravou) kolej směrem k Vinici.

Vlaky z 19. a 20. koleje mohou vyjíždět horním výjezdem pouze ve výjimečných případech.
Vlaky 2xT3, 2xT6, KT8D5, KT8D5.RN2P, 14T a 15T vyjíždějící z 19. koleje do horního vjezdu musí nejprve vyjet směrem do dolního vjezdu a po provedené manipulaci (zpětném pohybu na objízdnou kolej) vyjíždí horním výjezdem.
Vlaky vyjíždějící z 10. koleje musí dojet se sklopenou zrcátkovou hrazdou až za první sloup trolejového vedení ve směru jízdy.


Horní vjezd a výjezd vozovny Strašnice
Rozjezdová výhybka do vozovny Strašnice z pravé traťové koleje před horním vjezdem. Celkový pohled na sjezdovou a rozjezdovou výhybku na horním vjezdu vozovny Strašnice. Sloučení obou kolejí před vjezdem do vozovny Strašnice. Rozjezdová výhybka určuje následný směr jízdy vlaků ve vozovně Strašnice, zatahující musí jet vpravo. Výjezd horní branou vozovny Strašnice, vlaky musí vyjíždět na pravou kolej.
Celkový pohled na kolejové uspořádání horního výjezdu z vozovny Strašnice. Celkový pohled na kolejové uspořádání horního výjezdu z vozovny Strašnice. Celkový pohled na kolejové uspořádání horního výjezdu z vozovny Strašnice. Návěstidlo v horním výjezdu z vozovny Strašnice, horní návěstidlo se svítící červenou zakazuje výjezd z vozovny, svítící žlutý proužek ve spodní části naopak informuje o tom, že volno pro výjezd bude brzy následovat. Návěstidlo v horním výjezdu z vozovny Strašnice, nesvítící horní návěstidlo v kombinaci se svítícím žlutým proužkem ve spodní části naopak umožňuje tramvaji výjezd z areálu vozovny a informuje o zapnutí přijímače radiového signálu pro ovládání výhybky na křižovatce Vinice.
Dolní vjezd a výjezd vozovny Strašnice
Rozjezdová výhybka do vozovny Strašnice z pravé traťové koleje před dolním vjezdem. Celkový pohled na obě výhybky v traťových kolejích dolního vjezdu vozovny Strašnice. Rozjezdová výhybka určuje následný směr jízdy vlaků ve vozovně Strašnice, zatahující musí jet přímo. Výjezd dolní branou vozovny Strašnice, vlaky musí vyjíždět na pravou kolej. Celkový pohled na kolejové uspořádání dolního výjezdu vozovny Strašnice.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022