Pohlednice Pražských tramvají... ... ze Spišského hradu aneb nejen Púové také na výletě

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
... ze Spišského hradu
aneb nejen Púové také na výletě


Seznamte se, prosím, Spišský hrad, jehož hradební zdi obepínají plochu více jak 41 400 m2, jedná se o jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů Evropy | 8.8.2010
Seznamte se, prosím, Spišský hrad, jehož hradební zdi obepínají plochu více jak 41 400 m2, jedná se o jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů Evropy | 8.8.2010 Unikátní mohutné zděné pilóny, mezi které se vzpříčila dřevěná zeď - první linie obrany vchodu do hradu | 8.8.2010 Unikátní mohutné zděné pilóny, mezi které se vzpříčila dřevěná zeď - první linie obrany vchodu do hradu | 8.8.2010 Račte vstoupit... | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Krásná a rozsáhlá zřícenina spišského hradu nebývala vždycky obsazená turisty, jako je tomu nyní. Mezi rozpadající se zdi lidé nechodili a hrad osamoceně pustl... Osamoceně?

Je to asi dvě stě let, co podle pověsti ve zřícenině bydlel starý, moudrý muž - spišský ovčák.
Na jaře, když ze svahů nad Spišským Podhradím stekly průzračné praménky jasných vod, posháněl ovčák v okolních dědinách ovce a pak je popásal až do zimy pod zříceninami spišského hradu. Znal každé zákoutí rozsáhlých zřícenin i všechny tajemství podzemních sklepení. Bydlel v klenuté hradní síňce, která byla tenkrát ještě tak zachovalá, že měla i krb, na němž si mohl vařit svá prostá jídla.
Mimo své ovce měl dva nerozlučné druhy; bílého ovčáckého psa a ochočeného krkavce, kterého kdysi sebral jako bezmocné mládě vypadlé z hnízda.

Lidé z dalekého okolí znali moudrost starého ovčáka a chodili k němu pro radu i pomoc, protože dovedl i léčit lidské nemoci. Jeho síňka byla stále plná vonícího koření, které sbíral na loukách okolo Spišského hradu od jara do zimy a jímž dovedl mírnit všechny nemoci.

Když přišly sychravé dny pozdního podzimu, sehnal starý ovčák svěřené ovečky gazdům do vesnic, nakoupil zásoby a vrátil se zpět do zřícenin spišského hradu, které neopouštěl ani v zimě.

Jednoho roku, bylo to několik dní před Vánočními svátky, starý ovčák zapálil zvečera smolnou louč a vydal se do jednoho z mnoha hradních sklepení. Na podzim v něm objevil zrezivělou železnou truhlici a nyní šel vypátrat, co ukrývá. Když s námahou konečně nadzvedl skřípající víko, spatřil množství starých knih vázaných ve vepřové kůži. Vzal největší z nich a přenesl ji do svého příbytku.

Přiložil do krbu vyschlá polena a v jejich záři začal knihou listovat. Byla plná podivných kreseb a psána neznámou řečí. Starý ovčák se snažil tajemství knihy rozluštit a proto chvíli nahlas četl ona podivná a jemu neznámá slova, když náhle zpozoroval, že jeho zvířecí přátele jeví nezvyklý neklid. Pes táhle zavyl a krkavec odpověděl příšerným zakrákáním.
Ale v tom se již ozvaly před vchodem do ovčákova obydlí pádné kroky. Někdo zabušil na železem pobité dveře. Ovčák odstrčil závoru a v jasu plápolajících polen z krbu spatřil postavu mladého myslivce. Jeho tvář mu byla neznámá, ač znal všechny lidi z okolí.

Cizinec pozdravil a již při tónu jeho hlavu pes okamžitě naježil srst a odplížil se do kouta, krkavec již podruhé mocně zakrákal. Starý ovčák poznal, že nedělal dobře, když četl nahlas ze staré knihy. Jejími čaromocnými slovy přivolal do svého příbytku čerta. Myslivec usedl za stůl a řekl bez okolků: "Tak se připrav! Až krkavec zakráká potřetí, půjdeme!"

Ale ovčákovi se nechtělo s čertem odejít a jeho moudrou hlavou prolétla chytrá myšlenka. Požádal svého hosta, aby mu prokázal čest a vypil u něho konvici dobrého vína a zahrál si s ním karty. Pak že spolu odejdou, kam je pánovi libo.

Myslivec svolil, chytrý stařec vzal ze skoby objemnou cínovou konvici a odběhl. Spletí tajemných chodeb spěchal do sklepení, kde bylo uloženo dvě stě let staré víno, husté jako medovina. Ovčák jím naplnil konvici, přidal ještě jakési vonné koření a pospíchal hosta uctít.

A tak popíjeli a hráli karty. Ovčák mlask jazykem a krkavec mu usedl na rameno. Za chvíli myslivec prohrál. Krkavec pozvedl křídla a již otvíral zobák, aby zakrákal, když mu chytrý ovčák pustil pod zobák kouř ze své dýmky a krkavec zobák rychle sklapl.

Myslivci víno chutnalo, hostitel musel již potřetí naplnit konvici a potřetí mocným zabafáním z dýmky zavřít zobák svého krkavce. Když dopili třetí konvici, myslivec spadl náhle pod stůl, omámen silným vínem.

Chytrý ovčák nemeškal, svázal pekelného hosta pevně konopným provazem, zvedl jej, přehodil přes svá široká záda a odnesl do vsi na faru.

Časně ráno svolal kostelník všechny obyvatele a vynesl na dvůr fary svázaného myslivce. Farář nabral do konvice svěcenou vodu a pekelného hosta důkladně poléval. Čert řval, kroutil se a svíjel tak mocně, že nakonec zůstaly v provazech jen jeho myslivecké šaty.

Tak se starý ovčák zbavil svou modrostí i zlého ducha. Knihu navečer odnesl zpátky do truhlice a truhlici samotnou přenesl na úplný konec spletitých a tajemných chodeb.

Starý ovčák je již dávno po smrti a na Spišském hradě se střídají stovky návštěvníků, truhlice však ve sklepeních stále čeká na to, až již někdo otevře a svou nevědomostí vypustí čerta opět do světa…

Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Obnovená hradní kaple Spišského hradu s rovnou střechou... | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010
Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Impozantní zříceniny Spišského hradu | 8.8.2010 Obnovená hradní kaple Spišského hradu s rovnou střechou... | 8.8.2010 Obnovená hradní kaple Spišského hradu s rovnou střechou... | 8.8.2010 Ke každému správnému hradu patří mučírna, má ji i Spišský hrad! | 8.8.2010
Ke každému správnému hradu patří mučírna, má ji i Spišský hrad! | 8.8.2010 Ke každému správnému hradu patří mučírna, má ji i Spišský hrad! | 8.8.2010 Ke každému správnému hradu patří mučírna, má ji i Spišský hrad! | 8.8.2010 Expozice o historii Spišského hradu | 8.8.2010 Expozice o historii Spišského hradu | 8.8.2010
Expozice o historii Spišského hradu | 8.8.2010 Expozice o historii Spišského hradu | 8.8.2010 Expozice o historii Spišského hradu | 8.8.2010 Expozice o historii Spišského hradu | 8.8.2010 Expozice o historii Spišského hradu | 8.8.2010
Expozice o historii Spišského hradu | 8.8.2010 Expozice o historii Spišského hradu | 8.8.2010 Expozice o historii Spišského hradu | 8.8.2010 Zřejmě je nutné poznamenat, že výlet během Expedice Slovensko 2010 na Spišský hrad vyjednali sourozenci malinký Pú a malinký Pú se svým kamarádem Radčiným medvídkem... | 8.8.2010
...zjevně se nechali inspirovat výletem medvídka Zlobidla a zajíčka Tedíka na hrady Žebrák a Točník a při poslechu výkladu slečny průvodkyně Vám přejí šťastné vykročení do roku 2011 za všechny talismany! | 8.8.2010 Když se mohou fotit Púovci, proč by nemohli Prtkaři, že.. Nejprve tedy okusil pevnost zábradlí hradeb Spišského hradu admin Petr... | 8.8.2010 ...následovaný Mr. Crossem, který se pokusil o romantické pózování... | 8.8.2010 ...a protože se to všem zdálo málo, zkusili zatěžkávací zkoušku zábradlí, které skupinovou fotografii Prtkařů na výletě na Slovensku naštěstí přežilo... | 8.8.2010 ...takže se mohli všichni rozejít po hradbách... | 8.8.2010
...aby se kolega Martyn mohl stát fotičem na hradbách! | 8.8.2010 Následně koukal jak puk, když... | 8.8.2010 ....když mu kvalitu pořízených fotografií zkoumal sám Mr.Cross! | 8.8.2010 Admin Petr mezitím pospíchal pořídit několik fotografií z hlavní hradní věže. Při sestupu se s batohem narvaným fotoaparáty málem zasekl v úzké chodbičce točitého schodiště... | 8.8.2010
...přesto se mu podařilo sestup dokončit a tak mohl zvolat Spišský hrad dobyt a zřítit se ze skalky... | 8.8.2010 ...aby zalehl a stal se ležícím, fotícím, jak zachytil hbitě si přilehnuvší Martyn, aneb... | 8.8.2010 ...Mr. Cross v akci se snažil vše vyfotit... | 8.8.2010 ...no a takto vše vypadlo v reálném provedení ;-), tak i za redakci šťastný nový rok 2011! | 8.8.2010


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024