Oravské lesní železnice

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Oravské lesní železnice


Vítejte! Lesná železnice Zákamenné... | 11.8.2010
...i když dnes již jen muzejní expozice Oravského muzea na Tanečníku, věnující se historii Oravské lesní železnice | 11.8.2010 Muzejní expozice Oravského muzea na Tanečníku | 11.8.2010 Muzejní expozice Oravského muzea na Tanečníku | 11.8.2010 Muzejní expozice Oravského muzea na Tanečníku | 11.8.2010 Muzejní expozice Oravského muzea na Tanečníku | 11.8.2010
Zázemí a depo na Tanečníku, kdysi železnička pokračovala desítky kilometrů dále... | 11.8.2010 Součástí muzea je samozřejmě také železnice! Nástupní stanice Tanečník prošla díky výstavbě mohutné kamenné opěrné zdi zásadní proměnou oproti dobám kdy se zde přepravovalo dřevo, dlužno poznamenat, že původní svah by se autorům stránky líbil více... | 11.8.2010 Menší osobní vůz vzniklý přestavbou z původního nízkostěnného plošinového dvounápravového vozu v koncové stanici Tanečník | 11.8.2010 Drezína V760/2004 v koncové stanici Tanečník vyjíždí do akce pokud je málo cestujících | 11.8.2010 Menší osobní vůz vzniklý přestavbou z původního nízkostěnného plošinového dvounápravového vozu ve společnosti drezíny V760/2004 v koncové stanici Tanečník, která vyjíždí do akce pokud je málo cestujících | 11.8.2010
Na Tanečníku čeká na své cestující osobní čtyřnápravový vůz přezdívaný Neptun, který vznikl přestavbou z čtyřnápravového plošinového vozu, v zeleném nátěru se za ním krčí bývalý řídící vůz z Trenčianské Teplé 911.901-7 | 11.8.2010 Na Tanečníku čeká na své cestující osobní čtyřnápravový vůz přezdívaný Neptun, který vznikl přestavbou z čtyřnápravového plošinového vozu | 11.8.2010 Motorová lokomotiva DH 100-3 na Tanečníku | 11.8.2010 Zatímco motorovou drezínu V760/2004 využívá lesní železnička k přepravě menšího počtu cestujících, během naší návštěvy se jich tu vyskytlo tolik, že menší osobní vůz vzniklý přestavbou z původního nízkostěnného plošinového dvounápravového vozu musel být připojen k čtyřnápravovému Neptunu. Posun v koncové stanici Tanečník provedla motorová lokomotiva DH 100-3 | 11.8.2010 Z elektrické železnice v Trenčianské Teplé byl 29. dubna 2008 předán řídící vůz 911.901-7, který byl ještě před předáním opatřen červenokrémovým nátěrem. Z vozu byly demontovány označovače jízdenek, výstražný majáček, spřáhla Compact a výzbroj dvoučlenného řízení. V novém působišti do něj byla instalována kamna pro vytápění prostoru pro cestující, nové potahy sedadel cestujících a na konci roku 2009 zelený nátěr, aby lépe ladil s parní lokomotivou, s níž by měl být provozován | 11.8.2010
Z elektrické železnice v Trenčianské Teplé byl 29. dubna 2008 předán řídící vůz 911.901-7, který byl ještě před předáním opatřen červenokrémovým nátěrem. Z vozu byly demontovány označovače jízdenek, výstražný majáček, spřáhla Compact a výzbroj dvoučlenného řízení. V novém působišti do něj byla instalována kamna pro vytápění prostoru pro cestující, nové potahy sedadel cestujících a na konci roku 2009 zelený nátěr, aby lépe ladil s parní lokomotivou, s níž by měl být provozován | 11.8.2010 Z elektrické železnice v Trenčianské Teplé byl 29. dubna 2008 předán řídící vůz 911.901-7, který byl ještě před předáním opatřen červenokrémovým nátěrem. Z vozu byly demontovány označovače jízdenek, výstražný majáček, spřáhla Compact a výzbroj dvoučlenného řízení. V novém působišti do něj byla instalována kamna pro vytápění prostoru pro cestující, díky nimž se ve střeše objevil komín, nové potahy sedadel cestujících a na konci roku 2009 zelený nátěr, aby lépe ladil s parní lokomotivou, s níž by měl být provozován | 11.8.2010 Z elektrické železnice v Trenčianské Teplé byl 29. dubna 2008 předán řídící vůz 911.901-7, který byl ještě před předáním opatřen červenokrémovým nátěrem. Z vozu byly demontovány označovače jízdenek, výstražný majáček, spřáhla Compact a výzbroj dvoučlenného řízení. V novém působišti do něj byla instalována kamna pro vytápění prostoru pro cestující, nové potahy sedadel cestujících a na konci roku 2009 zelený nátěr, aby lépe ladil s parní lokomotivou, s níž by měl být provozován | 11.8.2010 Celkový pohled na areál konečné stanice Tanečník s muzeem a řídícím vozem 911.901-7 | 11.8.2010 A jedeme, motorová lokomotiva DH 100-3 si brumlá při stoupání do sedla Beskyd | 11.8.2010
Železnička se snažila vždy kopírovat terén, aby rozložila své stoupání a zároveň její výstavba byla co možná nejlevnější | 11.8.2010
To, co naši předkové možná považovali za pouhopouhý pracovní nástroj, úzkorozchodné lesní železnice sloužící ke stahování dřeva, v lidech 21. století vzbuzuje nadšení z každého metru zachovaných úzkých kolejí… Jedna taková kouzelná a unikátní technická památka sloužila v nepřístupných kopcích Oravy.

V letech 1915-1918 vznikly dvě samostatné železnice o rozchodu 760 mm, Kysucká lesní železnice, vedoucí z Oščadnice do Chmúry a Oravská lesní železnice, vedoucí z Lokce do Erdútky (dnešní Oravské Lesné). Kysucká lesní železnice byla na rozdíl od Oravské přímo propojena, prostřednictvím vlečky v Oščadnici, s "velkou" železnicí zastoupené blízkou Košicko - Bohumínskou drahou. Protože obě úzké železničky od sebe dělilo jen 8 kilometrů vzdušnou čarou, byl vypracován projekt na jejich propojení spojovací tratí.

Tento spojovací, 10,5 km dlouhý, úsek z Gontkuly v Oravské Lesné do Chmúry se mezi Chmúrou a sedlem Beskydu potýkal s nutným překonáním převýšení 217 m na úseku dlouhém vzdušnou čarou 1500 m. Projektanti Dipl. Ing. E. a L. Gál z Ružomberka se nezalekli a technicky výjimečným a nápaditým řešením s pomocí pěti úvratí (dvě z nich Chmúra a Sedlo Beskyd sloužily zároveň jako stanice) kopcovitý terén elegantně překročili.

V roce 1926 tak vzniká Kysucko-oravská lesní železnice, jejíž hlavní trať byla dlouhá takřka 61 km a mířila z Oščadnice na Kysucích do Lokce na Oravě, ze které vedlo velké množství odboček, které byly zřizovány nebo rušeny podle momentální potřeby těžby dřeva. Největší délky dosáhla železnice ve 20. letech 20. století, takřka 110 km.

Provoz dráhy byl úředně ukončen k 31. prosince 1971 s tím, že bude celá trať snesena. Na poslední chvíli se v roce 1972 podařilo aktivitou nadšenců a památkových úřadů zachránit sice krátký, ale nejcennější úsek bývalé Kysucko-oravské lesní železnice Chmúra - Sedlo Beskyd - Tanečník, v němž se nacházel úvraťový systém, v té době unikátní v Evropě a ojedinělý na světě. Zbylé části tratě byly sneseny, včetně úseku Chmúra - Kubátkovia.

Zachovalý úsek železnice byl vyhlášen technickou památkou a v roce 1974 byla železnice rozdělena mezi Kysucké muzeum v Čadci (úsek Chmúra - Sedlo Beskyd) a Oravské muzeum (úsek Sedlo Beskyd - Tanečník).

Kysucké muzeum nejprve v letech 1977-1981 obnovilo 2,7 km dlouhý, již snesený, úsek Chmúra - Kubátkovia, procházející z části přes vznikající Muzeum kysucké dědiny, v němž měla lesní železnice názorně zobrazovat převážení dřeva a zároveň se stát jedním z významných lákadel muzejní expozice. Po dokončení obnovy byly zahájeny zkušební jízdy historických vlaků v úseku mezi stanicemi Kubátkovia a první úvratí. V roce 1981 bylo Muzeum kysucké dědiny otevřeno a během sezóny se uskutečňovaly sporadické jízdy historických vlaků, jejichž vozy našly zázemí v provizorním depu na Vychylovce.

V roce 1988 bylo provizorní depo na Vychylovce zasaženo velkým požárem, při kterém byly způsobeny nenahraditelné škody a tři čtvrtiny exponátů shořely.

Na oravské straně začaly první snahy o obnovu tratě v roce 1989, kdy začaly brigádnické práce v prostoru stanice Tanečník. V roce 1991 byl lesní železnici přidělen status národní kulturní památky SR a provozovaná část na Vychylovce byla přejmenována na Historickou lesní úvraťovou železnici, zároveň bylo na Vychylovce postaveno nové.

Během roku 1995 byla dokončena oprava celého úseku Kubátkovia - Sedlo Beskyd, bohužel během následujících pěti let následovaly obrovské sesuvy půdy na úvratích, které způsobily faktické rozdělení obou částí železnice do dvou větví. Na Chmúře byl vystavěn provizorní přístřešek pro vozidla, který se pod tíhou sněhu v roce 2002 zhroutil a způsobil další vážné škody na vozovém parku.

Přes snahy o zpevnění svahů a obnovu tratě v zimě 2004/2005 opět ujela další část svahu a zprovoznění úvraťového systému opět oddálila. Navíc nějaký dobrodinci začali část zachovalého 8 km úseku rozebírat a rozkrádat.

Důležitým impulzem pro obnovení oravské části tratě se stává nástup nové ředitelky Oravského muzea v roce 2003, která po konzultacích se skupinou dobrovolníků kolem občanského sdružení Krúžok rozjíždí v roce 2004 obnovu tratě v úseku Tanečník - Sedlo Beskyd, která je díky tomu již na podzim toho roku provizorně sjízdná. Oravské muzeum nakupuje dvě motorové lokomotivy DH 100 a drezínu V 760/2004. Probíhá generální oprava celé tratě v délce 3,8 km, kdy kolejnice zůstávají původní, nové jsou jen pražce.

Přichází rok 2008. Dokončena je oprava původního srubu personálu lesní železnice na Tanečníku, který se stává muzejní expozicí Lesní železnice, zároveň je postavena nová roubenka sloužící jako sociální zázemí pracovníků i návštěvníků lesní železnice. Z elektrické železnice v Trenčianské Teplé je 29. dubna 2008 předán řídící vůz 911.901-7, opatřený červenokrémovým nátěrem. V novém působišti jsou do něj instalována kamna pro vytápění prostoru cestujících a nové potahy sedadel pro cestující. V sobotu 31. května 2008 po 36 letech nečinnosti vyjíždí do úseku Tanečník - Sedlo Beskyd první vlak.

Nyní již tedy zbývá obnovit a zprovoznit nejcennější a nejsložitější úvraťovou část mezi Sedlem Beskyd a Chmúrou. Snad se i toto dílo jednoho dne Kysuckému muzeu podaří dotáhnout do velkolepého finále a na úvratích uslyšíme hluk provozovaných vlaků...

Sedlo Beskyd | 11.8.2010
Motorová lokomotiva DH 100-3 v úvraťové výhybně Sedlo Beskyd objíždí osobní vozy | 11.8.2010 Detail spojení obou vozů | 11.8.2010
Osobní vozy vyčkávají ve výhybně Sedlo Beskyd | 11.8.2010 Motorová lokomotiva DH 100-3 v úvraťové výhybně Sedlo Beskyd objíždí osobní vozy | 11.8.2010
Motorová lokomotiva DH 100-3 v úvraťové výhybně Sedlo Beskyd objíždí osobní vozy | 11.8.2010 Motorová lokomotiva DH 100-3 v úvraťové výhybně Sedlo Beskyd objíždí osobní vozy | 11.8.2010
Motorová lokomotiva DH 100-3 v úvraťové výhybně Sedlo Beskyd objela osobní vozy a vrací se k nim | 11.8.2010 Motorová lokomotiva DH 100-3 objela osobní vozy a připojila se k nim z druhé strany | 11.8.2010
Vyčkávání v úvraťové výhybně Sedlo Beskyd | 11.8.2010 Pohled z úvraťové výhybny v Sedle Beskyd zpět k Tanečníku, respektive vpravo ke stanici Chmúra, v této odbočné koleji se skrývá nejkrásnější část tratě s několika úvratěmi, díky níž byla trať zachována pro budoucnost, po dokončení obnovy bude propojena s muzejní expozicí na Vychylovce | 11.8.2010
V úvrati Sedlo Beskyd se železnička větví, klesáním se dostává na Tanečník, stoupáním pak do stanice Chmúra. V levé části u výhybek vidíme návěst pro klesání tratě, které se říká sklonovník, dříve skloník. Černým číslem je označena délka traťového úseku k dalšímu sklonovníku a červeným číslem označeno klesání traťového úseku v promilích | 11.8.2010 Nepoužívaný úsek tratě ke stanici Chmúra je nejvzácnějším úsekem s několika úvratěmi | 11.8.2010
Nepoužívaný úsek tratě ke stanici Chmúra je nejvzácnějším úsekem s několika úvratěmi, v levé části snímku vidíme další skloník, následující bude jen po 80 metrech | 11.8.2010 Nepoužívaný úsek tratě ke stanici Chmúra je nejvzácnějším úsekem s několika úvratěmi | 11.8.2010
Pohled z neprovozované úvraťové části železnice k výhybně Sedlo Beskyd, v dálce vidíme návěst lichoběžníková tabulka, která označuje před dopravnami bez vjezdových návěstidel místo, kde mají určené vlaky zastavit, dříve než se jim dovolí vjezd | 11.8.2010 Pohled z neprovozované úvraťové části železnice k výhybně Sedlo Beskyd, s návěstí lichoběžníková tabulka, která označuje před dopravnami bez vjezdových návěstidel místo, kde mají určené vlaky zastavit, dříve než se jim dovolí vjezd | 11.8.2010
Výhybna v úvrati Sedlo Beskyd umožňovala lokomotivám objíždění vozů, aby byly vždy při klesání či stoupání vlaku vždy v čele | 11.8.2010 Tahle srdcovka pochází z roku 1917... Neuvěřitelné! | 11.8.2010
Výhybka slučující obě koleje výhybny v úvrati Sedlo Beskyd před koncovým šturcem | 11.8.2010 Koncový šturc výhybny v úvrati Sedlo Beskyd | 11.8.2010
Pohled z koncového šturcu do výhybny úvratě Sedlo Beskyd | 11.8.2010 K označení kilometráže se na lesních železničkách využívalo takřka vše, i kameny podél tratě | 11.8.2010
Interiér osobního vozu zvaného Neptun | 11.8.2010 U výhybek vidíme návěst pro stoupání tratě, které se říká sklonovník, dříve skloník. Černým číslem je označena délka traťového úseku k dalšímu sklonovníku a červeným číslem označeno stoupání traťového úseku v promilích, stoupání je označeno šipkou nahoře, klesání naopak šipkou dole | 11.8.2010
Do levé části snímku odchází nevyužívaná část tratě, pojížděná ke stanici Tanečník je ve středu fotografie | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010
Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010
Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010
Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010
Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010
Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010
Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010
Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malá fotocesta po obnovené trati mezi Tanečníkem a Sedlem Beskyd | 11.8.2010 Malý most přes potok u stanice Tanečník | 11.8.2010 Most a silniční přejezd úzké železničky v Tanečníku | 11.8.2010
Areál stanice Tanečník | 11.8.2010 Historický přestavník výhybky v areálu stanice Tanečník | 11.8.2010 Další historický přestavník výhybky v areálu stanice Tanečník | 11.8.2010 Motorová lokomotiva DH 100-3 odsunuje motorové vozy v areálu stanice Tanečník | 11.8.2010 Motorová lokomotiva DH 100-3 v areálu stanice Tanečník | 11.8.2010
Odstavené osobní vozy v areálu stanice Tanečník | 11.8.2010 Motorová lokomotiva DH 100-3 objíždí odstavené osobní vozy v areálu stanice Tanečník | 11.8.2010 Na nezapojené koleji v areálu stanice Tanečník jsou odstaveny oplenové vozy dokumentující přepravu dřeva | 11.8.2010 Na nezapojené koleji v areálu stanice Tanečník jsou odstaveny oplenové vozy dokumentující přepravu dřeva | 11.8.2010
Přehodíme výhybku a jsme na druhé větvi lesní železnice
Depo Historické lesní úvraťové železnice na Vychylovce | 11.8.2010 Souprava motorové lokomotivy DH 120 a osobního vozu vyčkává na své cestující na Vychylovce před skanzenem | 11.8.2010 Souprava motorové lokomotivy DH 120 a osobního vozu vyčkává na své cestující na Vychylovce před skanzenem | 11.8.2010 Souprava motorové lokomotivy DH 120 a osobního vozu vyčkává na své cestující na Vychylovce před skanzenem | 11.8.2010 Souprava motorové lokomotivy DH 120 a osobního vozu vyčkává na své cestující na Vychylovce před skanzenem | 11.8.2010
Most přes potok u depa Historické lesní úvraťové železnice ve Vychylovce, z nějž parní lokomotiva zbrojí vodu | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010
Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010
Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010
Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010
Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Podemletá část nevyužívaného úseku Kubátkovia - Vychylovka | 11.8.2010
Podemletá část nevyužívaného úseku Kubátkovia - Vychylovka | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010
Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opuštěně a nevyužívaně vypadá úsek od Vychylovky do koncové výhybny Kubátkovia, obnovený mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Most před opuštěnou výhybnou Kubátkovia | 11.8.2010 Stanice Kubátkovia, která je tak nějak na nic... | 11.8.2010 Opět opuštěná výhybna Kubátkovia, která byla obnovena mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010
Opět opuštěná výhybna Kubátkovia, která byla obnovena mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opět opuštěná výhybna Kubátkovia, která byla obnovena mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opět opuštěná výhybna Kubátkovia, která byla obnovena mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Opět opuštěná výhybna Kubátkovia, která byla obnovena mezi lety 1977 - 1981 | 11.8.2010 Původně končila lesní úvraťová železnička o kilometry dále... Buďme rádi, že se zachovalo alespoň její nejcennější torzo... | 11.8.2010


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021