Tramvajová linka 27

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 27


Při konání Všesokolského sletu v roce 1948 se pravděpodobně tramvajová linka, nesoucí číslo 27, objevuje v Praze poprvé. V té době je vedena v trase Dlabačov - Pražský hrad - Klárov - Mánesův most - Národní třída - Myslíkova - Jiráskovo náměstí a Resslovou ulicí na Karlovo náměstí a pak zpět na Dlabačov. Byly sem vypravovány dvouvozové soupravy ve složení motorový + vlečný vůz.

Po sedmi letech se linka 27 objevuje o Spartakiádách 1955 a následně i 1960 jako účelová linka vedená v trase: Vychovatelna - Pelc, Tyrolka - Veletržní - Nádraží Bubny - Antonínská ulice - Letenské náměstí - Prašný Most - Hládkov - Královka. I tehdy na ní byly vypravovány vlaky ve složení motorový + vlečný vůz.

Souprava motorového vozu ev.č.2208 a vlečného vozu vypravená na linku X27 vyčkává na čas odjezdu ve smyčce Radošovická | 20.1.1973
Po původní tramvajové trati v Otakarově ulici projíždí vůz T1 ev.č.5048 vypravený na linku 27 | 1975
Vůz T1 neznámého ev.č. vypravený na linku 27 projíždí Nádražní ulicí | 1975
Vůz T1 neznámého ev.č. vypravený na linku 27 uhání k zastávce Oblouková | 1975
Když 13. března 1961 dochází k rozsáhlejším změnám ve vedení tramvajových linek, objevuje se v kolejové síti pravidelná linka 27 vedená v trase Černokostelecká - Průběžná - Nádraží Vršovice - Svatoplukova - Výtoň - Anděl - Nádraží Smíchov (v neděli odpoledne prodloužena do smyčky Zlíchov, Lihovar) se sólo vozy T1. Nová linka jednak posilovala v relaci Smíchovské nádraží - Průběžná identicky vedenou linku 4 a jednak tvořila nové přímé spojení mezi Novými Strašnicemi, Vršovicemi, Nuslemi a Smíchovem. Od konce roku 1962 jsou na linku 27 vypravovány také nové vozy T3, pochopitelně, v té době, v sólo provozu . Dne 2. listopadu 1964 je zaveden na lince 15 ve všední dny provoz spřažených vozů T1. V souvislosti s tímto opatřením je linka 27 plně obsazena sólo vozy T3.

Když jsou 8. února 1965 soupravy 2xT1 rozpojeny a na lince 15 nahrazeny vlaky 2xT3, je provoz linky 27 v plné režii vozů T1. Vypravovány jsou z vozoven Motol a Strašnice.

Od 2. května 1967 se linka 27 vydává po nových kolejích k areálu Ústředních dílen DP v Hostivaři. Ve všední den jezdí po prodloužené trati všechny spoje, ve dnech pracovního klidu jen každý druhý spoj. Následně je od 24. července 1967 linka na druhé straně zkrácena na Nádraží Smíchov.

V roce 1969, jak udávají tabulky vypravení, je ve špičce pracovního dne na linku 27 nasazeno 28 sólo vozů T1 v intervalu 3,80 minut. V sedle pak jezdí 13 vozů po 8 minutách. Vypravování je zajišťováno z vozoven Motol a Strašnice.

Následující rok, je od 1. května 1970 v úseku Černokostelecká - Ústřední dílny DP provozována jen ve všední dny.

Z archivních záznamů je zřejmé, že k 1. březnu 1971 je na linku 27 ve všední dny vypravováno ve špičce 26 sólo T1 v intervalu 3,9 minuty, v sedle pak 16 vozů po 6 minutách. V sobotu dopoledne je uplatňován interval 4,25 minuty s 19 sólo vozy T1, odpoledne se pak jejich počet snižuje na 13 a interval se prodlužuje na 6,70 minuty. V neděli dopoledne je interval stanoven na 7 minut s 12 vozy, odpoledne pak dalších 10 vozů vyjíždí a interval je čtyřminutový. To se ale mění od 30. srpna 1971, kdy je zavedena nová špičková linka 32, jezdící v trase Ústřední dílny DP - Kotlářka s tím, že mezi Ústředními dílnami a Andělem má shodnou trasu s linkou 27. Vozy pro linku 32 jsou získané ze šejdrů linky 27, takže od tohoto data je ve všední den zaveden celodenní interval 7 minut a na linku je vypravováno 14 sólo vozů T1. O víkendech, když linka 32 nejezdí, zůstává jízdní řád stejný. Sice tedy zdánlivý paradox, že o víkendech má linka 27 kratší interval, než ve všední den, ale je nutno vzít v úvahu, že ve špičce pracovního dne je linka 27 posilována ještě linkou 32.

Rozmlácenou původní tratí u vršovického nádraží uhání vůz T1 ev.č.5107 vypravený na linku 27 | 1975
V zastávce Zborovská stanicuje vůz T1 ev.č.5001 vypravený na linku 27 | 1976
Od Obloukové míří k vršovickému nádraží vůz T1 ev.č.5118 vypravená na linku 27 | 1976
Ve smyčce Černokostelecká manipuluje na vnitřní koleji vůz T1 ev.č.5067 vypravený na linku 27 ve společnosti soupravy vozů T3 vedené vozem ev.č.6804 | 1975
Do zastávky u vršovického nádraží přijíždí vůz T1 ev.č.5001 vypravený na linku 27 | 1976
Elegantní vůz T1 ev.č.5009 vypravený na linku 27 sváží spartakiádní cvičence Nádražní ulicí | 1980
Od 9. dubna 1972 do začátku prázdnin roku 1973 probíhala výluka tramvajové dopravy v oblasti strašnické vozovny. Výluka se týkala linek 10, 26, 27 a 32 - tedy těch, co jezdily Starostrašnickou ulicí. Linka 10 v té době je v úseku Průběžná - Muzeum vedena přes Slavii, Ruskou a náměstí Míru. Linka 26 je zkrácena do podoby Pelc, Tyrolka - Olšanské hřbitovy a linka 32 jezdí výlukově v trase Kotlářka - Kubánské náměstí. Linka 27 odkloněna k Nádraží Strašnice. Když je zprovozněna trať ve Starostrašnické ulici mezi křižovatkou Průběžná a Vozovna Strašnice, zůstaly uvedené odklony ve stejné podobě. Ale aby byla zajištěna v této ulici místní doprava, je v prosinci 1972 zřízena linka náhradní tramvajové dopravy X27. Ta jezdí v kratičké trase Nádraží Strašnice - Vozovna Strašnice s tím, že obrací na objízdné koleji strašnické vozovny. Linka je obsluhována starými vlaky ve složení motorový vůz + vlečný vůz Krasin. Ve špičce jezdily 4 vlaky v intervalu 7 minut, v sedle pak 3 vlaky po 9 minutách. V sobotu dopoledne a neděli odpoledne jezdily 3 vlaky po 9 minutách, v sobotu odpoledne a v neděli ráno byly nasazeny jen 2 soupravy po 14 minutách. Večerní provoz pak byl udržován 2 vlaky v intervalu 16 minut. Linka X27 skončila svůj provoz na počátku letních prázdnin roku 1973.

Po otevření trasy metra I.C v roce 1974 se provozní parametry linky 27 změní tak, že ve všední den je vypravováno 12 celodenních vozů 1xT1 v intervalu 8 - 9 minut. V sobotu ráno pak jezdí 17 vozů po 5 minutách a odpoledne pak 11 vozů po 8 minutách. V neděli dopoledne se vypravuje 11 vozů po 8 minutách a odpoledne je pak nasazeno 22 vozů po 4 minutách.

O víkendech jsou, počínaje 30. dubnem 1977 na linku 27 nasazeny vlaky 2xT3. V sobotu ráno je nasazeno 8 dvojčat po 11 minutách, odpoledne pak jedna souprava zatahuje a interval se prodlužuje na 13 minut. V neděli ráno vyjíždí 7 souprav 2xT3 v intervalech 13 minut, odpoledne pak vyjíždějí další 4 vlaky a interval se zkracuje na 8 minut. Důvodem tohoto opatření byla potřeba posílit rekreační dopravu v relaci Nádraží Vršovice - Nádraží Smíchov a vypravení dalších sólo vozů pro zkrácení intervalu již nebylo, z důvodu kritického nedostatku řidičů, možné. Ve všední dny se vypravení vozů T1 na této lince nezměnilo. Ze stejných důvodů je s nástupem prázdninového provozu od 4. července 1977 zaveden provoz vlaků 2xT3 po celý týden. Víkendový provoz zůstal stejný, ve špičce všedního dne pak jezdilo 10 souprav po 11 minutách, v sedle 8 souprav po 14 minutách. Prázdninový provoz je ukončen 29. srpna 1977 a v této souvislosti se na linku vrací provoz sólo vozů - tentokráte směsi T1 a T3. Ale ne na dlouho.

Již 5. září 1977 je zahájena dlouhodobá výluka Plzeňské ulice. Zatímco linka 9 je ukončena objezdem Ženských domovů a linka 15 je odkloněna ke Smíchovskému nádraží, špičková linka 32, která mezi Andělem a Černokosteleckou, respektive Ústředními dílnami DP posilovala linku 27, byla zrušena. Z toho důvodu je linka 27 opět obsazena vlaky 2xT3. V pracovní dny je na ní vypravováno 15 souprav ve špičce (interval 7 minut) a 8 souprav v sedle (interval 13 minut). Kromě vozoven Motol a Strašnice se na vypravování linky 27 také podílí vozovna Pankrác. Nutno poznamenat, že výjezdy z Motola nebyly jednoduchou záležitostí, neboť vlak musel překonat jednokolejku na Vypich a pak přes Pražský hrad a Malou Stranu se dostal k Andělu na svoji trasu.

Od 4. července 1978 je linka 27 prodloužena do Hlubočep. Důvodem je nejprve odklon a posléze zrušení linky 4.

V době konání celostátní Spartakiády roku 1980 se na lince 27 znovu objevily sólo T1, neboť soupravy 2xT3 bylo nutné převést na exponovanější linky.

Jaromírovou ulicí projíždí souprava vozů T3 vedená vozem ev.č.6539 vypravená na linku 27 | 30.10.1985
V zastávce Čechův most na mostě samotném stanicuje vůz KT8D5 ev.č.9020 vypravený vozovnou Hloubětín na třetí pořadí linky 27 | 5.11.2010
Na Mánesově mostě pózuje vůz T3 ev.č.6900 vypravený na linku 27 s pozadím Strakovy akademie, sídla vlády České republiky | 6.11.2010
Do zastávky Výtoň vjíždí absolutně osvícený vůz T3R.P ev.č.8231 vypravený na linku 27 | 6.11.2010
Do zastávky Modřanská škola vjíždí souprava vozů T3SUCS ev.č.7062+7039 vypravená na linku 27 | 4.11.2010
V zastávce Malostranská stanicuje vůz KT8D5 ev.č.9020 vypravený vozovnou Hloubětín na třetí pořadí linky 27 | 5.11.2010
Vůz T3 ev.č.6900 vypravený na šesté pořadí linky 27 vjíždí do zastávky Dvorce | 6.11.2010
V zastávce Palackého náměstí stanicuje souprava vozů T3M ev.č.8064+8021 vypravená na linku 27 | 12.11.2010
V úseku Černokostelecká - Ústřední dílny DP jezdí linka 27 od 1. září 1980 opět jen ve špičce všedního dne. Následně je na ní od 19. prosince téhož roku prodloužen večerní interval, podobě jako na většině linek na 25 minut. (Do té doby byl 17 - 19 minut, od 13. srpna 1978 20 minut.)

K 31. srpnu 1981 je linka 27 obsazena 19 vlaky 2xT3 ve špičce (interval 6 minut) a 9 vlaky v sedle (interval 12 - 13 minut). O víkendech se vypravuje 7 dvojčat po 15 minutách. Následuje 3. listopad 1985, kdy dochází v souvislosti se zprovozněním trasy metra B k zásadním změnám v linkovém vedení a obsazení volných číselných pozic. Linka 27 je tak zrušena a nahrazena linkou 7.

Pak přichází se 1. listopad 2010. Takřka na den přesně se po 25 letech číslo tramvajové linky 27 objevuje v pražských ulicích znovu. Z důvody opravy tramvajové tratě na nábřeží mezi Čechovým a Štefánikovým mostě je třeba nahradit zkrácené spoje linky 17, běžně končící na Výstavišti jinou, číselně podobnou linkou, která již nezasáhne do provozu na Letné, aby došlo k odlehčení tamějšího provozu. Zavedená linka 27 proto stopuje linku 17 z Modřan až na Staroměstskou, pak pokračuje jednosměrným objezdem na Čechův most, Malostranskou a přes Mánesův most se vrací zpět do Modřan, s výjimkou víkendu 13.-14. listopadu, kdy linka z důvodu opravy výhybky na Čechově mostě realizuje jednosměrný objezd mezi zastávkami Staroměstská protisměrně. O vypravování této linky se dělí vozovny Hloubětín, Kobylisy, Pankrác a Žižkov. V pracovní dny jsou na linku vypravovány vlaky 2xT3, dne 5. listopadu se na hloubětínském pořadí objevuje dokonce vůz KT8D5.

Víkendy patří na této lince vozům sólo. Interval linky je shodný s intervalem většiny linek. Výluka končí dnem 15. listopadu 2010 a tím opět mizí číslo 27 z tramvajové sítě...

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024