Pozůstatky po provozu »TEŽ« aneb našli jsme i tunel!

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pozůstatky po provozu »TEŽ«
aneb našli jsme i tunel!


Při první expedici serveru Pražské tramvaje na Slovensko v roce 2007 nás všechny zaujala kusá kolej ve stanici TEŽ Vyšné Hágy, nad níž chyběly troleje, každá další návštěva Tater měla jako jeden z bodů itineráře zjištění toho, o co jako jde, leč nad Tatrami nesčíslněkrát sněžilo, než jsme pokročili, nabití informacemi o kus dále... {5.7.2007}
...o čtyři roky později, v jiném ročním období, jsme se konečně vrátili na místo činu, vybaveni informacemi.... {15.3.2011} ...a tak nám bylo jasné, že kusá kolej, končící před komunikací ze sanatoria kdysi vedla dále.... {15.3.2011} ...podél traťové koleje se kolej vlečky stáčela v levém oblouku na stoupajícím tělese mířícím do areálu sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Pohled z tělesa vlečky zpět ke stanici Vyšné Hágy. {15.3.2011} Betonová patka nesla v minulosti sloup trolejového vedení vlečky TEŽ do sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011}
Pozůstatky sloupu trolejového vedení vlečky TEŽ do sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Těleso vlečky TEŽ do sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Pohled na těleso vlečky TEŽ do sanatoria Vyšné Hágy směrem k trati TEŽ. {15.3.2011} Pozůstatky sloupu trolejového vedení vlečky TEŽ do sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Zarůstající těleso vlečky TEŽ do sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011}
Zachovalý kilometrovník vlečky TEŽ do sanatoria Vyšné Hágy s poněkud nesedícím číselným údajem, kilometr od stanice Vyšné Hágy v tomto místě není dosažen, spíš jde o kilometráž od konce vlečky v areálu. {15.3.2011}
V roce 1934 byla zahájena výstavba plicního sanatoria Vyšné Hágy. V následujícím roce došlo k rozšíření výhybny TEŽ a výstavbě 500 metrů dlouhé vlečky na staveniště.

Po dokončení areálu byla vlečka, zaústěná do kotelny, využívána k přepravě uhlí. Zhruba 100 metrů před koncem vlečky byla vložena výhybka, z níž kolej úvraťově pokračovala do 170 metrů dlouhého tunelu pod hlavní budovu sanatoria do zásobovacích sklepů.

Kolej vedená tunelem nebyla, z důvodu malého profilu tunelu, elektrifikována a je pravděpodobné, že vozy byly v tunelu přetahovány s pomocí vrátku.

Vlečka přestala být využívána někdy v padesátých letech a koleje z areálu léčebny zmizely údajně v průběhu roku 2001. Přesto zůstala zachována závěrečná část kolejí před kotelnou, úvraťová výhybka a kompletní koleje v tunelu.

Těmito vraty procházela vlečka TEŽ do areálu sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011}
Pozůstatky sloupu trolejového vedení vlečky TEŽ do sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Podél této asfaltové silnice v areálu sanatoria Vyšné Hágy mířila elektrifikovaná vlečka TEŽ. {15.3.2011}
Pozůstatky sloupu trolejového vedení vlečky TEŽ do sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Pozůstatky sloupu trolejového vedení vlečky TEŽ do sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011}
Pozůstatky pražců vlečky TEŽ v sanatoriu Vyšné Hágy. {15.3.2011} Pozůstatky pražců vlečky TEŽ v sanatoriu Vyšné Hágy. {15.3.2011} Tudy vedla vlečka TEŽ do kotelny sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Pozůstatky sloupu trolejového vedení vlečky TEŽ do sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Pozůstatky sloupu trolejového vedení vlečky TEŽ do sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011}
V mechu se skrývá kolejnice vlečky, nečinně odpočívající přes půl století. {15.3.2011}
V mechu se skrývá kolejnice vlečky, nečinně odpočívající přes půl století. {15.3.2011} Jsme na konci vlečky, která přicházela od železniční stanice TEŽ Vyšné Hágy z pravé části fotografie a mířila za vrata do kotelny, nejzajímavější je však asi část koleje přicházející do výhybky ze středu fotografie.... {15.3.2011} Jsme na konci vlečky, která přicházela od železniční stanice TEŽ Vyšné Hágy z pravé části fotografie a mířila za vrata do kotelny, nejzajímavější je však asi část koleje přicházející do výhybky z levé části fotografie.... {15.3.2011} Opuštěné koleje vlečky TEŽ v areálu sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Opuštěné koleje vlečky TEŽ v areálu sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011}
Opuštěné koleje vlečky TEŽ v areálu sanatoria Vyšné Hágy mířily do kotelny. {15.3.2011} Opuštěné koleje vlečky TEŽ v areálu sanatoria Vyšné Hágy mířily do kotelny. {15.3.2011} Opuštěné koleje vlečky TEŽ v areálu sanatoria Vyšné Hágy mířily do kotelny. {15.3.2011} Opuštěné koleje vlečky TEŽ v areálu sanatoria Vyšné Hágy mířily do kotelny. {15.3.2011} Pokud konečně otočíme objektiv fotoaparátu, zjistíme, že vlečka vede do jediného tunelu v celé síti TEŽ, dlužno poznamenat, že tato kolej nebyla již zatrolejována. {15.3.2011}
Zachovalé koleje vlečky TEŽ v sanatoriu Vyšné Hágy. {15.3.2011} Zachovalé koleje vlečky TEŽ v sanatoriu Vyšné Hágy. {15.3.2011} Zachovalé koleje vlečky TEŽ v sanatoriu Vyšné Hágy. {15.3.2011} Zachovalé koleje vlečky TEŽ v sanatoriu Vyšné Hágy. {15.3.2011} Zachovalé koleje vlečky TEŽ v sanatoriu Vyšné Hágy. {15.3.2011}
Zachovalé koleje vlečky TEŽ v sanatoriu Vyšné Hágy. {15.3.2011}
Jediný tunel v síti TEŽ, kolej však nebyla elektrifikována. {15.3.2011} Žlábkové kolejnice v tunelu železniční vlečky TEŽ v areálu sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Pohled z tunelu k úvraťové výhybce vlečky TEŽ v areálu sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Pohled z tunelu k úvraťové výhybce vlečky TEŽ v areálu sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Cesta tunelem vlečky TEŽ pod objekty sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011}
Cesta tunelem vlečky TEŽ pod objekty sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Cesta tunelem vlečky TEŽ pod objekty sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Vrata v tunelu ukončují naši cestu.... {15.3.2011} Cesta tunelem vlečky TEŽ pod objekty sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Cesta tunelem vlečky TEŽ pod objekty sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011}
Cesta tunelem vlečky TEŽ pod objekty sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Cesta tunelem vlečky TEŽ pod objekty sanatoria Vyšné Hágy. {15.3.2011} Cesta tunelem vlečky TEŽ pod objekty sanatoria Vyšné Hágy tentokrát již s osvětlením :-). {15.3.2011} Cesta tunelem vlečky TEŽ pod objekty sanatoria Vyšné Hágy tentokrát již s osvětlením :-). {15.3.2011} Cesta tunelem vlečky TEŽ pod objekty sanatoria Vyšné Hágy tentokrát již s osvětlením, díky němuž vidíme koncová vrata lépe :-). {15.3.2011}


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022