Pohlednice Pražských tramvají... ...od visuté lanové dráhy Horní Hanychov - Ještěd

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od visuté lanové dráhy Horní Hanychov - Ještěd


Kabina č.2 lanové dráhy na Ještěd, která byla v roce 2011 opatřena novým lakem vycházejícím z jednotného vzhledu vozidel Českých drah, klesá do Horního Hanychova. | 6.5.2011
Na Ještěd je třeba vyvézt ještě turisty, kteří se nevešli. Proto naplněná kabina č.1 stoupá k Ještědu, zatímco kabina č.2 již obsazená pouze průvodčím klesá do údolí. | 6.5.2011
Prvotní plány na vybudování současné jediné visuté lanové dráhy na území České republiky na Ještěd se objevují v roce 1924, kdy majitel hotelu na vrcholu Ještědu, tedy Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory, předložil první nástin usnadnění dopravy pro hotelové hosty.

Nakonec realizování a výstavba visuté lanové dráhy připadly až Československým státním drahám, které projekt zadaly známé chrudimské strojírně František Wiesner, pozdější Transportě. Výstavba začala v roce 1932, provoz lanové dráhy byl zahájen 27. června 1933. V podmínkách Československé republiky šlo o druhou visutou lanovou dráhu, první byla zprovozněna v Krkonoších v roce 1928 z Jánských lázní na Černou horu.

Původní lanová dráha na Ještěd měla šikmou délku tratě 1183 metrů s převýšením 400 metrů, na trase byly dvě podpěry s výškou 20 a 26 metrů. Kabinová lanovka s kyvadlovým provozem dosahovala maximální rychlosti 5 m/s. Koncem roku 1971 byl provoz lanové dráhy zastaven a začala její rozsáhlá rekonstrukce.

Jak již to v podmínkách té doby probíhalo, rekonstrukce lanové dráhy byla nesrovnatelně delší než samotná výstavba. Po zásadní rekonstrukci ukončené v roce 1975, zbyla z původního zařízení jen nepatrná část konstrukce v dolní a horní stanici. Trať byla rekonstruována firmou Transporta Chrudim (nástupcem původního zhotovitele, strojírny František Wiesner) jako dvoulanová, se dvěma nosnými lany o průměru 50 mm uzavřené konstrukce a jedním tažným a jedním přítažným lanem o shodném průměru 22,4 mm. Původní dvě podpěry nahradila jediná, vysoká 30 metrů. Šikmá délka tratě je po rekonstrukci 1188 metrů s převýšením 401,7 metrů. U nás nejvyšší přepravní rychlost 10 m/s dosahují nové kabiny s obsaditelností 35 osob.

Možná se málo ví, že lanová dráha sice provozuje dvě kabinky, ale má ještě jednu, třetí, tzv. záložní, která je taková putovní. Když je na ní provedena generální oprava, nahradí na trati jinou kabinku, která se sama zase vydává na omlazující proces.

Na počátku roku 2011 se tak na ještědských lanech objevila novotou zářící a vonící kabinka č.2 po generální opravě spojené s nalakováním do korporátních barev Českých drah, tedy do vizuaálního stylu studia Najbrt. Zároveň proběhla výměna nosných lan, plánovaná původně na deset až třicet dní. Nakonec se pánům lanovkářům zadařilo lana nahradit za pouhých šest dní.

Jednou za pět let se prování tzv. popouštění lan, což znamená, že z horní stanice, kde jsou lana delší než je třeba se posunou tak, aby na podpěře, kde je lano nejvíce namáháno, visela nová část lana. V dolní stanici se několikametrový kus nadvytečného lana uřízne. Tímto zkracováním je vlastně limitována životnost lana, které je sice v dobrém stavu, ale už není dostatečná zásoba na další posunutí.

Poslední výměna jednoho z nosných lan proběhla v roce 1985.

U jediného opěrného sloupu se vždy míjí obě kabiny lanové dráhy na svých cestách nahoru a dolů. | 6.5.2011
Kabina číslo 1 lanové dráhy obsazená výhledůchtivými turisty stoupá na Ještěd. | 6.5.2011 Kabina číslo 1 lanové dráhy vjíždí do cílové stanice na Ještědu. | 6.5.2011
Celkový pohled na horní stanici lanové dráhy na Ještědu. | 6.5.2011 Za lany a horní stanicí lanové dráhy se skrývá dominanta Ještědu, televizní vysílač s hotelem. | 6.5.2011
Kabina lanové dráhy č.2 míjí jedinou podpěru, která se na trase lanovky vyskytuje. | 6.5.2011 Cívka, z níž se odvíjelo nové nosné lano lanové dráhy. | 6.5.2011
Dolní stanice lanové dráhy v Horním Hanychově s kabinou číslo 1. | 6.5.2011 Kabina číslo 1 visuté lanové dráhy na Ještěd stoupá z Horního Hanychova. | 6.5.2011
Kabina číslo 1 visuté lanové dráhy na Ještěd. | 6.5.2011 Kabina číslo 1 visuté lanové dráhy na Ještěd. | 6.5.2011
Kabina číslo 1 visuté lanové dráhy na Ještěd. | 6.5.2011 Obě kabiny visuté lanové dráhy na Ještěd se míjí u střední podpěry. | 6.5.2011
Obě kabiny visuté lanové dráhy na Ještěd se míjí u střední podpěry. | 6.5.2011 Televizní vysílač, dominanta ještědského vrcholu. | 23.4.2008
Kabina číslo 2 visuté lanové dráhy na Ještěd. | 6.5.2011
Kabina číslo 2 visuté lanové dráhy na Ještěd. | 6.5.2011 Kabina číslo 2 visuté lanové dráhy na Ještěd. | 6.5.2011 Kabina číslo 2 visuté lanové dráhy na Ještěd klesá do Horního Hanychova. | 6.5.2011 Dolní stanice lanové dráhy na Ještěd ještě s původním odstínem fasády... | 23.4.2008 ... a po barevné obměně :-) | 24.8.2010
Kabina číslo 1 odstavená během výluky lanové dráhy před dolní stanicí Horní Hanychov. | 23.4.2008
Tahle vývěsní tabule potencionálního cestujícího nikdy moc nepotěší... | 23.4.2008 Kabina číslo 1 odstavená během výluky lanové dráhy před dolní stanicí Horní Hanychov. | 23.4.2008 Kabina číslo 1 odstavená během výluky lanové dráhy před dolní stanicí Horní Hanychov. | 23.4.2008 Kabina číslo 1 odstavená během výluky lanové dráhy před dolní stanicí Horní Hanychov. | 23.4.2008 Kabina číslo 2 odstavená během výluky lanové dráhy před horní stanicí Ještěd. | 23.4.2008
Kabinka lanové dráhy číslo 1 v dolní stanici Horní Hanychov v červeném barevném kabátku. | 24.8.2010 Kabinka lanové dráhy číslo 1 v dolní stanici Horní Hanychov v červeném barevném kabátku. | 24.8.2010 Dolní stanice lanové dráhy na Ještěd, Horní Hanychov, s kabinou číslo 1 v červeném provedení laku. | 24.8.2010 Celkový pohled na lanovou dráhu. | 24.8.2010
Na lanovou dráhu naváděly a navádějí slušivé reklamy. | 23.4.2008
Provoz visuté lanové dráhy Horní Hanychov - Ještěd
v dobách minulých
Lanová dráha na Ještěd v dobách minulých do dobové pohlednici. | nedatováno Lanová dráha na Ještěd v dobách minulých do dobové pohlednici. | nedatováno Lanová dráha na Ještěd v dobách minulých do dobové pohlednici. | nedatováno Lanová dráha na Ještěd v dobách minulých do dobové pohlednici. | nedatováno Lanová dráha na Ještěd v dobách minulých do dobové pohlednici. | nedatováno


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024