Trať Vítězné náměstí - Podbaba výstavba prodloužení a rekonstrukce 17.5.2011

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Vítězné náměstí - Podbaba
výstavba prodloužení a rekonstrukce 17.5.2011


Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 17. května 2011
Stávající úsek tramvajové tratě v ulici Jugoslávských partyzánů rekonstruuje Dopravní podnik vlastními silami, proto je na místě známá informace o jednotce Dopravní cesta tramvaje, v pozadí se již rýsují odstraněné velkoplošné panely BKV. | 17.5.2011 Pouze v horní části tratě byly velkoplošné panely BKV, stávají se minulostí. | 17.5.2011 Pohled z rekonstruovaného úseku na Vítězné náměstí. | 17.5.2011 Odstraňování původní tramvajové tratě probíhá formou odvážení kolejových polí do mezideponie v prostoru předjízdné koleje Podbaba. | 17.5.2011 Kolejové pole uložené na silniční návěs. | 17.5.2011
Odstraňování původních kolejí tramvajové tratě v ulici Jugoslávských partyzánů začíná odfrézováním horní asfaltové šlupky. | 17.5.2011 Odstraňování původních kolejí tramvajové tratě v ulici Jugoslávských partyzánů začíná odfrézováním horní asfaltové šlupky. | 17.5.2011 Příprava jednotlivých kolejových polí na odvoz začíná přeříznutím kolejnic. | 17.5.2011 Již odstraněná kolej z centra nad zastávkou Lotyšská. | 17.5.2011 Odstraňování původních kolejí tramvajové tratě v ulici Jugoslávských partyzánů začíná odfrézováním horní asfaltové šlupky. | 17.5.2011
Odstraňování původních kolejí tramvajové tratě. | 17.5.2011 Odstraňování původních kolejí tramvajové tratě v ulici Jugoslávských partyzánů začíná odfrézováním horní asfaltové šlupky. | 17.5.2011 Lávka pro pěší přes tramvajové koleje v této poloze imobilním občanům moc přechod neusnadňuje, ostrý náklon plošiny spíše vše zhoršuje a lidé tak raději klopýtají kolejištěm. | 17.5.2011 Odstraňování původních kolejí tramvajové tratě v ulici Jugoslávských partyzánů začíná odfrézováním horní asfaltové šlupky. | 17.5.2011 Odstraňování původních kolejí tramvajové tratě v ulici Jugoslávských partyzánů začíná odfrézováním horní asfaltové šlupky. | 17.5.2011
Odstraňování původních kolejí tramvajové tratě v ulici Jugoslávských partyzánů začíná odfrézováním horní asfaltové šlupky. | 17.5.2011 Prostor dočasných a již snesených zastávek Zelená. | 17.5.2011 Odstraňování původních kolejí tramvajové tratě v ulici Jugoslávských partyzánů začíná odfrézováním horní asfaltové šlupky. | 17.5.2011 Prostor rušené předjízdné koleje Podbaba s odfrézovanou horní asfaltovou vrstvou v pohledu k rovněž rušené smyčce Podbaba. | 17.5.2011 Předposlední veterán v pražských ulicích, výhybkový přestavník Öerlikon č.034 se svým návěstidlem. | 17.5.2011
Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 17.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 17.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 17.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 17.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 17.5.2011
Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 17.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 17.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 17.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 17.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 17.5.2011
Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 17.5.2011 Prostor likvidované smyčky Podbaba. | 17.5.2011 Přechod pro chodce do nikam, tedy do rušené smyčky Podbaba. Zrušený není, signalizace svítí, jen ten chodec je trošku namydlený... | 17.5.2011 Skládání vytěžených kolejových polí v prostoru dočasné deponie na místě rušené předjízdné koleje. | 17.5.2011 Zatímco jeden jeřáb skládá kolejová pole v prostoru dočasné deponie, druhý odváží vytěžené sloupy trolejového vedení. | 17.5.2011
Vytěžená kolejová pole v prostoru dočasné deponie v místě rušené předjízdné koleje Podbaba. | 17.5.2011 Vytěžená kolejová pole v prostoru dočasné deponie v místě rušené předjízdné koleje Podbaba.{17.5.2011 Vytěžená kolejová pole v prostoru dočasné deponie v místě rušené předjízdné koleje Podbaba. | 17.5.2011 Vytěžená kolejová pole v prostoru dočasné deponie v místě rušené předjízdné koleje Podbaba. | 17.5.2011 Vytěžená kolejová pole v prostoru dočasné deponie v místě rušené předjízdné koleje Podbaba. | 17.5.2011
Opuštěný a vybydlený objekt sociálního zařízení řidičů tramvají ve smyčce Podbaba je poslední překážkou výstavby prodloužení tramvajové tratě, jejíž štěrkové těleso se rýsuje v popředí. | 17.5.2011 Složené železobetonové pražce. | 17.5.2011 Štěrkové lože novostavby tramvajové tratě pod stávající smyčkou Podbaba, v dálce se rýsují... | 17.5.2011 ...ano, vidíte dobře, první metry tramvajové tratě tvořené kolejnicemi S49 na železobetonových pražcích. V levé části snímku jsou složené kolejnice S49. | 17.5.2011 Železobetonové pražce čekají na své kolejnice. | 17.5.2011
Pod smyčkou Podbaba se rodí první metry nové tramvajové tratě. | 17.5.2011 Pod smyčkou Podbaba se rodí první metry nové tramvajové tratě. | 17.5.2011 Bezžlábková kolej na železobetonových pražcích přechází na betonovou desku a žlábkové kolejnice po pár metrech. | 17.5.2011 Bezžlábková kolej na železobetonových pražcích přechází na betonovou desku a žlábkové kolejnice po pár metrech. | 17.5.2011 Přechod dvou konstrukcí tramvajové tratě. | 17.5.2011
Přechod dvou konstrukcí tramvajové tratě, kolej na betonové desce je zatím provizorně spojena rozchodnicemi. | 17.5.2011 Přechodové dílny S49/NT1 jsou opět, jako v případě tratě na Lehovec, frézovány z monobloku. | 17.5.2011 Přechodové dílny S49/NT1 jsou opět, jako v případě tratě na Lehovec, frézovány z monobloku. | 17.5.2011 Tramvajové koleje provizorně spojené rozchodnicemi na betonové desce. | 17.5.2011 Dvě konstrukce tramvajové tratě, železobetonové pražce s bezžlábkovými kolejnicemi S49 v popředí a betonová deska se žlábkovými kolejnicemi NT1 v pozadí, na nich jeden zajímavý stroj... | 17.5.2011
Kolejnice, tvořící tramvajovou kolej jsou totiž jen uloženy na betonovou desku... | 17.5.2011 ...a je tedy třeba je nějak upevnit do betonu... | 17.5.2011 ...a tento stroj pěkně do betonu vrtá díry pro upevnění šroubů! | 17.5.2011 Betonová deska připravená pro pokládku kolejí tramvajové tratě. | 17.5.2011 Betonová deska připravená pro pokládku kolejí tramvajové tratě. | 17.5.2011
Rodící se obrubník zvýšeného tělesa tramvajové tratě. | 17.5.2011 Betonová deska připravená pro pokládku kolejí tramvajové tratě. | 17.5.2011 Betonová deska připravená pro pokládku kolejí tramvajové tratě. | 17.5.2011 Automobilová doprava je momentálně obousměrně svedena pouze na původní dva jízdní pruhy vozovky z centra. | 17.5.2011 V prostoru budoucí smyčky Podbaba zatím stále probíhají v podstatě jen zemní práce. | 17.5.2011


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022