Trať Vítězné náměstí - Podbaba výstavba prodloužení a rekonstrukce 1.6.2011

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Vítězné náměstí - Podbaba
výstavba prodloužení a rekonstrukce 1.6.2011


Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 1. června 2011
Rekonstrukce stávajícího úseku tramvajové tratě dospěla s pokládáním kolejových polí až na samotné Vítězné náměstí. | 1.6.2011 Probíhající práce na úrovni obvodové komunikace Vítězného náměstí, v místě autobusového terminálu. Na úrovni přejezdu u jeho výjezdu jsou již uložena první pole se žlábkovými kolejnicemi NT1 včetně přechodových dílů S49/NT1. | 1.6.2011 Probíhající práce na úrovni obvodové komunikace Vítězného náměstí, v místě autobusového terminálu. Na úrovni přejezdu u jeho výjezdu jsou již uložena první pole se žlábkovými kolejnicemi NT1 včetně přechodových dílů S49/NT1. | 1.6.2011 Položená kolejová pole tvořená kolejnicemi S49 jsou již zaštěrkována. | 1.6.2011 Pod spodním přejezdem na úrovni Rooseveltovy ulice jsou již také zaštěrkována pole s kolejnicemi S49, v popředí snímku jsou vidět žlábkové kolejnice provizorně napojující nové koleje k dosud zachovalým úrovňovým přejezdům pro automobily, pro umožnění průjezdu štěrkovacího vagónku a podbíječky. | 1.6.2011
Koleje čekají na směrové a výškové urovnání, které proběhne samozřejmě během jejich podbití. | 1.6.2011 Prostor zastávek Lotyšská. | 1.6.2011 Prostor zastávek Lotyšská. | 1.6.2011 Další přechodový kus propojující staré a nové koleje se nachází v prostoru původní zastávky Lotyšská do centra... | 1.6.2011 ...která slouží jako technologické zázemí se zásobami štěrku a oddychovým prostorem pro štěrkovací vozík a tažný Unimog. | 1.6.2011
Detailní pohled na styk staré a nové kolejnice. | 1.6.2011 Provizorní napojení nových kolejí na původní u Zelené ulice připomíná horskou dráhu :-). | 1.6.2011 Provizorní napojení nových kolejí na původní u Zelené ulice připomíná horskou dráhu :-). | 1.6.2011 Provizorní napojení nových kolejí na původní u Zelené ulice připomíná horskou dráhu, skok je úžasný. | 1.6.2011 Stále ještě zachovalá rozjezdová výhybka na předjízdnou kolej Podbaba. | 1.6.2011
Vytěžené pražce z rozebraných kolejový polí. | 1.6.2011 Neslavné konce předjízdné koleje POdbaba. | 1.6.2011 Prostor před původní smyčkou Podbaba je již prostý jakýchkoliv kolejí. | 1.6.2011 Původní smyčka Podbaba je již minulostí, místo ní se zde skví obrovské volné prostranství, zbavené již i někdejšího sociálního zázemí pro řidiče. | 1.6.2011 A tohle zbylo z tramvajáckých WC a občerstvení for bezďák... | 1.6.2011
V prodlužovaném úseku se zatím bezprostředně pod smyčkou Podbaba nic zásadního nezměnilo. | 1.6.2011 Pouze v minulých reportážích teprve asfaltovaný přejezd pro automobily v místě počátku žlábkových kolejnic na betonové desce je již automobily využíván. | 1.6.2011 V místě původního přejezdu pro automobily přes betonovou desku dochází opět k vrtání děr do desky pro upevnění šroubů podkladnic k uchycení kolejnic. | 1.6.2011 V místě odbočení tratě z Podbabské ulice do prostoru smyčky Podbaba je již zřízen kolejový oblouk, mezikolejnicový prostor je vyléván betonem. | 1.6.2011 Celkový pohled na prodlužovaný úsek tramvajové tratě s čerstvě betonovaným obloukem do smyčky Podbaba. | 1.6.2011
V prostoru smyčky Podbaba nalezneme spoustu naohýbaných žlábkových kolejnic... | 1.6.2011 ...a dokončenou opěrnou zeď, za níž vidíme... | 1.6.2011 ...nahrubo sestavenou první dvojici manipulačních kolejí nové smyčky Podbaba. | 1.6.2011 Sjezdová výhybka s první dvojice odstavných kolejí smyčky Podbaba. | 1.6.2011 První dvojice odstavných kolejí nové smyčky Podbaba je již na místě. | 1.6.2011


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022