Pohlednice Pražských tramvají... ...od mostu ve Stádleci

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od mostu ve Stádleci


Historický řetězový most vystavěný v roce 1848 v Podolsku dominuje od roku 1975 údolí Lužnice ve Stádleci. | 5.6.2011
Průjezd betonovou soutěskou kotevních bloků řetězového mostu způsobuje mnohým řidičům automobilů otázku, vejdu se či nikoliv? | 5.6.2011 Zakotvení nosných řetězů do železobetonových kotevních bloků s kamenným obložením a omítkou. | 5.6.2011 Zakotvení nosných řetězů do železobetonových kotevních bloků s kamenným obložením a omítkou. | 5.6.2011 Pohled do vnitřku železobetonových kotevních bloků s kamenným obložením a omítkou na nosné řetězy. | 5.6.2011 Pohled do vnitřku železobetonových kotevních bloků s kamenným obložením a omítkou na nosné řetězy. | 5.6.2011
Historický řetězový most ve Stádleci. | 5.6.2011
Někdejší Československo neustále něco stěhovalo, tu kostel v Mostě, který překážel těžbě uhlí, tu most, který měla zatopit vodní nádrž... Ale pěkně popořádku. Nejprve mezi lety 1847-1848 postavil stavitel Vojtěch Lanna podle projektu ing. Gassnera a B. Schnircha přes Vltavu v Podolsku řetězový most. Od konce třicátých let 20. století se již nad ním tyčil nový, železobetonový, který převzal hlavní dopravní zátěž. Přesto řetězový most sloužil až do roku 1960, kdy jeho existence začala být ohrožena napouštěním přehrady Orlík. Most byl již v té době vyhlášen výjimečnou kulturní památkou, tudíž byl pečlivě rozebrán, zdokumentován, a uložen do skladu, než se najde vhodné místo pro jeho nové sestavení.

To se nakonec našlo u obce Stádlec, kde silnice Stádlec - Dobřejice přecházela řeku Lužnici brodem. Po převozu rozebraného mostu na staveniště ve Stádleci došlo k očištění a konzervaci kovových dílů, přičemž bylo zjištěno že mnohé železné části jsou poškozeny nebo scházejí, pouze články řetězu byly v plném počtu. Označení kamenných kvádrů číslicemi napsanými barvou bylo v některých případech velmi špatně čitelné, či takřka neznatelné. Došlo sice k obnovení, ovšem docházelo k omylům, zvláště u čísel římských, což při opětném sestavování způsobilo dost potíží.

Údolí Lužnice, do nějž byl most nově situován, má jiný charakter než údolí Vltavy u Podolska, kde stál původně. Je užší a sevřenější, takže výstavba mostu kolmo přes řeku nepřicházela v úvahu, neboť by vyžadovala zásadní zemní práce na obou březích. Řetězový most byl tedy umístěn šikmo tak, aby navázání na silnici bylo na obou březích co nejjednodušší. Důležitou otázkou bylo, jak vysoko nad vodní hladinou most vystavět, protože nikde neexistovaly záznamy o výšce stoleté vody. Otázka tedy byla řešena s místními starousedlíky, jak se to zdařilo vypovídá pamětní tabulka zobrazující výšku Lužnice během povodně v roce 2002.
Znovuvybudování mostu stálo 11 837 000 Kčs, stavba byla ukončena 25. května 1975 slavnostním vložením pamětního kamene do pravobřežního pylonu.

Mohutné železobetonové kotevní bloky na obou březích nesou na svých bedrech celý most. | 5.6.2011
Dvojice kamenných pylonů, v podobě bran vysokých 10 metrů nese řetězy na nichž je zavěšena dřevěná mostovka. | 5.6.2011 Řetězový most ve Stádleci. | 5.6.2011
Řetězy nesou mostovku. | 5.6.2011 Každý článek řetězu se skládá ze šesti lamel 105x16 mm, na koncích opatřených oky pro spojovací čepy s dalším článkem. | 5.6.2011
Řetězový most ve Stádleci. | 5.6.2011 Každý článek řetězu se skládá ze šesti lamel 105x16 mm, na koncích opatřených oky pro spojovací čepy s dalším článkem. | 5.6.2011
Řetězový most ve Stádleci. | 5.6.2011 Dvojice kamenných pylonů, v podobě bran vysokých 10 metrů nese řetězy na nichž je zavěšena dřevěná mostovka. | 5.6.2011
Mohutné železobetonové kotevní bloky na obou březích nesou na svých bedrech celý most. | 5.6.2011 Řetězový most ve Stádleci. | 5.6.2011
Mohutné železobetonové kotevní bloky na obou březích nesou na svých bedrech celý most. | 5.6.2011 Každý článek řetězu se skládá ze šesti lamel 105x16 mm, na koncích opatřených oky pro spojovací čepy s dalším článkem, řetězy vstupují ve výšce deseti metrů kamennými pylony. | 5.6.2011 Průhled od kotevních bloků ke kamennému pylonu v podobě brány. | 5.6.2011 Průchod nosných řetězů kamenným pylonem. | 5.6.2011 Mohutné železobetonové kotevní bloky na obou březích nesou na svých bedrech celý most. | 5.6.2011
Mohutné železobetonové kotevní bloky na obou březích nesou na svých bedrech celý most. | 5.6.2011 Mohutné železobetonové kotevní bloky na obou březích nesou na svých bedrech celý most. | 5.6.2011 Pohled na most od jezu bývalého mlýna. | 5.6.2011 Řetězový most ve Stádleci nad Lužnicí, jehož pylon se skrývá za vzrostlými stromy. | 5.6.2011 Obě dvojice pylonů v podobě bran mají v sobě zavěšeny nosné řetězy. | 5.6.2011
Dvojice kamenných pylonů, v podobě bran vysokých 10 metrů nese řetězy na nichž je zavěšena dřevěná mostovka. | 5.6.2011 Průchod nosných řetězů kamenným pylonem. | 5.6.2011 Pohled na spodní část mostovky se zavěšenou lávkou pro provádění drobných oprav. | 5.6.2011 Řetězový most ve Stádleci nad řekou Lužnicí. | 5.6.2011 Dřevěná mostovka ze smrkového dřeva je ukotvena pouze ve střední části šrouby spojenými pásovinou. | 5.6.2011
Nosné řetězy ve spodní části doplňuje zábradlí, jehož sloupky jsou situovány vždy uprostřed mezi závěsy a jsou připevněny za patky k obrubníkům kovaným hřeby. Výplň zábradlí tvoří čtyři dráty provlékané otvory ve sloupcích a pomocí ok připevněné i k závěsům. Ke středu rozpětí mostu, kde se nosné řetězy přibližují k dřevěné mostovce, se počet drátů výplně postupně zmenšuje až na jeden. | 5.6.2011 Každý článek řetězu se skládá ze šesti lamel 105x16 mm, na koncích opatřených oky pro spojovací čepy s dalším článkem, řetězy vstupují ve výšce deseti metrů kamennými pylony. | 5.6.2011 Každý článek řetězu se skládá ze šesti lamel 105x16 mm, na koncích opatřených oky pro spojovací čepy s dalším článkem, řetězy vstupují ve výšce deseti metrů kamennými pylony. | 5.6.2011 Řeka Lužnice v pohledu z řetězového mostu. | 5.6.2011 Řeka Lužnice v pohledu z řetězového mostu. | 5.6.2011
Řetězový most ve Stádleci, šikmo upevněná prkna na trámcích v bočnici slouží jako ochrana nosných trámů. | 5.6.2011

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024