Trať Vítězné náměstí - Podbaba výstavba prodloužení a rekonstrukce 17.6.2011

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Vítězné náměstí - Podbaba
výstavba prodloužení a rekonstrukce 17.6.2011


Jak se staví prodloužení a rekonstruuje v Podbabě .:::. 17. června 2011
S rekonstrukcí tramvajové tratě úzce souvisí i rekonstrukce jedné třetiny křižovatky Vítězné náměstí, z jejího přímého středu zmizely velkoplošné panely BKV. Oprava úzce souvisí s instalací rozjezdové splítky za předsazenou výhybku od Podbaby, aby při případné poruše a jejím následném ručním přestavování již tramvaje neblokovaly jízdní pruhy. | 17.6.2011 S rekonstrukcí tramvajové tratě úzce souvisí i rekonstrukce jedné třetiny křižovatky Vítězné náměstí. | 17.6.2011 S rekonstrukcí tramvajové tratě úzce souvisí i rekonstrukce jedné třetiny křižovatky Vítězné náměstí. | 17.6.2011 Kolejové rozvětvení rozjezdové kolejové splítky křižovatky Vítězné náměstí. | 17.6.2011 Kolejové rozvětvení rozjezdové kolejové splítky křižovatky Vítězné náměstí. | 17.6.2011
Sjezdová výhybka křižovatky Vítězné náměstí do Podbaby. | 17.6.2011 Na přejezdu tramvajové tratě od Podbaby jsou již uloženy betonové prefabrikáty, obsahující v sobě stojinové kolejnice, v panelu pro kolej do centra také v podobě rozjezdové splítky. | 17.6.2011 Na přejezdu tramvajové tratě od Podbaby jsou již uloženy betonové prefabrikáty, obsahující v sobě stojinové kolejnice, v panelu pro kolej do centra také v podobě rozjezdové splítky. | 17.6.2011 Na přejezdu tramvajové tratě od Podbaby jsou již uloženy betonové prefabrikáty, obsahující v sobě stojinové kolejnice, v panelu pro kolej do centra také v podobě rozjezdové splítky. | 17.6.2011 Dokončená část tramvajové tratě s obrubníčky oddělujícími kolejiště od trávníku. | 17.6.2011
Svařování kolejnic v místě zrušeného přejezdu Rooseveltova. | 17.6.2011 Obrubníčky podél kolejiště v místě zrušeného přejezdu Rooseveltova jasně říkají, že zde již auta neprojedou a v rámci zvýšení bezpečnosti dojde k redukci příčných přejezdů pro automobily. | 17.6.2011 Vznikající nástupní ostrůvek zastávky Lotyšská z centra. | 17.6.2011 Celkový pohled na zastávky Lotyšská, umístěné nově vstřícně sobě. | 17.6.2011 Vymezený prostor pro umístění přístřešku zastávky Lotyšská do centra. | 17.6.2011
Vznikající zastávky Lotyšská. | 17.6.2011 Vymezený prostor pro umístění přístřešku zastávky Lotyšská z centra. | 17.6.2011 Přechod pro chodce přes tramvajovou trať na úrovni Lotyšské ulice bude jedním z přístupů na zastávky Lotyšská. | 17.6.2011 Přechod pro chodce přes tramvajovou trať na úrovni Lotyšské ulice. | 17.6.2011 Vznikající nástupní ostrůvek zastávky Lotyšská z centra. | 17.6.2011
Vznikající zastávky Lotyšská. | 17.6.2011 I v prostoru zrušené zastávky Lotyšská do centra je již zřízena nová trať, která prošla posledním podbitím. | 17.6.2011 Volně ložené pražce původní tratě v sousedství obnovených kolejí. | 17.6.2011 Zrušený přejezd pro automobily na úrovni ulici Nikoly Tesly. | 17.6.2011 Zachovaný druhý z přejezdů na úrovni ulice Nikoly Tesly a odstavený štěrkovací vozík. | 17.6.2011
Mostecko-litvínovský štěrkovací vozík odstavený v prostoru dočasných zastávek Zelená na zrekonstruované trati. | 17.6.2011 Celkový pohled na zrekonstruovanou trať k zastávkám Lotyšská. | 17.6.2011 Celkový pohled na zrekonstruovanou trať k zastávkám Lotyšská v popředí původní koleje v přejezdu se Zelenou ulicí, následující dočasné koleje napojující se na bezžlábkové kolejnice S49. | 17.6.2011 Poslední zachovalou částí původní tratě je přejezd v Zelené ulici. | 17.6.2011 Také v prostoru předjízdné koleje již došlo ke kompletní likvidaci kolejiště a brzy začne výstavba stálých zastávek Zelená. | 17.6.2011
Také v prostoru předjízdné koleje již došlo ke kompletní likvidaci kolejiště a brzy začne výstavba stálých zastávek Zelená. | 17.6.2011 Také v prostoru předjízdné koleje již došlo ke kompletní likvidaci kolejiště a brzy začne výstavba stálých zastávek Zelená. | 17.6.2011 Že by někdejší odvodňovač? | 17.6.2011 Také v prostoru předjízdné koleje již došlo ke kompletní likvidaci kolejiště a brzy začne výstavba stálých zastávek Zelená. | 17.6.2011 Ve středu někdejší smyčky Podbaba se již rýsují obrysy nového spodku tratě. | 17.6.2011
Ve středu někdejší smyčky Podbaba se již rýsují obrysy nového spodku tratě. | 17.6.2011 Ve středu někdejší smyčky Podbaba se již rýsují obrysy nového spodku tratě. | 17.6.2011 Ve středu někdejší smyčky Podbaba se již rýsují obrysy nového spodku tratě. | 17.6.2011 Železobetonové pražce z původní smyčky se rozpadají v prach... | 17.6.2011 Na hromady je shrnován štěrk původního kolejiště smyčky Podbaba. | 17.6.2011
Dokončená část kolejí na betonové desce prodloužení tramvajové tratě v prostoru budoucích zastávek Podbaba. | 17.6.2011 Dokončená část kolejí na betonové desce prodloužení tramvajové tratě v prostoru budoucích zastávek Podbaba. | 17.6.2011 Dokončená část kolejí na betonové desce prodloužení tramvajové tratě v prostoru budoucích zastávek Podbaba. | 17.6.2011 Před odbočením kolejí z Podbabské ulice do smyčky Podbaba budou umístěny mazače okolků snižující hluk při průjezdu tramvaje. Jen se na jejich instalaci zřejmě původně zapomnělo, neboť se musela ubourat již dokončená část povrchů... | 17.6.2011 Vjezdová část nové smyčky Podbaba s první dvojicí předjízdných kolejí. | 17.6.2011
Nová smyčka Podbaba s první dvojicí předjízdných kolejí uložených na betonové desce. | 17.6.2011 Nová smyčka Podbaba s první dvojicí předjízdných kolejí uložených na betonové desce. | 17.6.2011 Nová smyčka Podbaba s první dvojicí předjízdných kolejí uložených na betonové desce, v pozadí dochází ke zvlhčování zhutněného spodku před další betonáží. | 17.6.2011 Zvlhčování zhutněného spodku pod kolejemi smyčky Podbaba před zřízením další části betonové desky. | 17.6.2011 Pohled ze smyčky Podbaba zpět do Podbabské ulice. | 17.6.2011
Sjezdová výhybka první dvojice předjízdných kolejí smyčky Podbaba. | 17.6.2011 Vznikající sociální zařízení pro řidiče. | 17.6.2011 První dvojice předjízdných kolejí smyčky Podbaba. | 17.6.2011 Zhutněný a zvlhčený základ pro zřízení štěrkového lože kolejí smyčky Podbaba. | 17.6.2011 Zhutněný a zvlhčený základ pro zřízení štěrkového lože kolejí smyčky Podbaba. | 17.6.2011
Zhutněný a zvlhčený základ pro zřízení štěrkového lože kolejí smyčky Podbaba. | 17.6.2011 Zhutněný a zvlhčený základ pro zřízení štěrkového lože kolejí smyčky Podbaba. | 17.6.2011 Zhutněný a zvlhčený základ pro zřízení štěrkového lože kolejí smyčky Podbaba. | 17.6.2011 Zhutněný a zvlhčený základ pro zřízení štěrkového lože kolejí smyčky Podbaba, v dálce je vidět jak probíhá zvlhčování. | 17.6.2011 Vjezdová část vznikající smyčky Podbaba. | 17.6.2011
Prostor pro druhou dvojici předjízdných kolejí smyčky Podbaba pod opěrnou zdí v sousedství sociálního zázemí. | 17.6.2011 Zvlhčování podkladu smyčky Podbaba. | 17.6.2011 První dvojice předjízdných kolejí smyčky Podbaba. | 17.6.2011 Zhutněný a zvlhčený základ pro zřízení štěrkového lože kolejí smyčky Podbaba. | 17.6.2011 Zhutněný a zvlhčený základ pro zřízení štěrkového lože kolejí smyčky Podbaba. | 17.6.2011
Zhutněný a zvlhčený základ pro zřízení štěrkového lože kolejí smyčky Podbaba. | 17.6.2011 Zhutněný a zvlhčený základ pro zřízení štěrkového lože kolejí smyčky Podbaba. | 17.6.2011 Celkový pohled na prodloužení tramvajové tratě, dlouhý co by kamenem dohodil. Již se těšíme, jak se politická reprezentace bude bít v prsa, že tohle je jen začátek... | 17.6.2011 Obnovování povrchů vozovek Podbabské ulice v sousedství smyčky Podbaba. | 17.6.2011 Závěrem jeden snímek zcela nesouvisející se stavbou tratě... Před více než šesti lety došlo k opuštění dejvických autobusových garáží, jejichž hala by se měla, s ohledem na zapsání na seznam kulturních památek pro svou jedinečnost, proměnit v kryté parkoviště zákazníků vznikajícího obchodního centra. Dlouho se nic v objektu nedělo, nyní došlo k demolici vjezdové brány se znakem hlavního města Prahy vyvedeným v mozaice... | 17.6.2011


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022