Trať v Kladenské ulici

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať v Kladenské ulici


Dnes již takřka zapomenutý úsek tramvajové tratě v Kladenské ulici mezi Bořislavkou a veleslavínským nádražím vznikl na dvě části, nejprve byl zprovozněn úsek od Hadovky k ulici Nad tratí a následně druhá část k vokovické vozovně.

Letecký snímek oblasti Červeného Vrchu zachycuje Kladenskou ulici (vyznačenou červenou čarou) s tramvajovou dopravou a pole v místě budoucí Leninovy, dnes Evropské ulice (vyznačeno zelenou čarou). | 1953
Dnešní cestující berou již jej jako samozřejmost, že na Bořislavce pokračují tramvajové koleje přímo k Horoměřické. Nebyl tomu tak ale vždy, tramvaje jezdily původně Kladenskou ulicí a po komunikace přes Červený Vrch nebylo ani vidu ani slechu. Na snímku jistě zaujme i trolejové vedení první tratě z roku 1936. | 1937
Na Bořislavce bývalo ve třicátých letech živo. Tramvajové linky se zde křižovaly s trolejbusy. Od roku 1967 jezdí tramvaje po přeložce rovnoběžné s domy v pravé části snímku. | 1938
Rodící se tehdejší Leninova, dnešní Evropská ulice s vilovou zástavbou v Kladenské ulici na Bořislavce. | 1967
Od tramvají opuštěná Kladenská ulice. | 24.4.2011
Od tramvají opuštěná Kladenská ulice. | 24.4.2011
Od tramvají opuštěná Kladenská ulice. | 24.4.2011
Od tramvají opuštěná Kladenská ulice. | 24.4.2011
Jeden z mála hmotných pozůstatků po tramvajích v Kladenské ulici, sloup, nesoucí před desetiletími trolejové vedení stojí ve středu autobusové smyčky Bořislavka, před tramvajovou měnírnou Vokovice. | 24.4.2011
Letecký snímek oblasti Červeného Vrchu zachycuje od tramvajové dopravy opuštěnou Kladenskou ulici (vyznačenou červenou čarou) a Evropskou třídu přes Červený Vrch, do níž byla doprava převedena (vyznačeno zelenou čarou). | 2003
Pohled na tramvajovou trať křižující trolejbusovou smyčku z Kladenské ulice ve směru do centra. Na domě č.or.57 v pravé části snímku dodnes nalezneme stopy po uchycení růžic trolejového vedení. Rovnoběžně s domy v levé části snímku vede od roku 1967 přeložená tramvajová trať. | 1938
Tramvajové trati v Kladenské ulici již zbývají poslední dny existence, souprava vozů T3 vedená vozem ev.č.6615 vypravená na linku 25 najíždí z vokovické vozovny na své denní kilometry v pražských ulicích. Opouští trať v Kladenské ulici a bude pokračovat po jednokolejném provizoriu, čehož důkaz budiž zdvojené trolejové vedení nad jedinou využívanou kolejí. | 1967
Od tramvají opuštěná Kladenská ulice. | 24.4.2011
Od tramvají opuštěná Kladenská ulice. | 24.4.2011
Od tramvají opuštěná Kladenská ulice. | 24.4.2011
Od tramvají opuštěná Kladenská ulice. | 24.4.2011
Od tramvají opuštěná Kladenská ulice. | 24.4.2011
Jeden z mála hmotných pozůstatků po tramvajích v Kladenské ulici, sloup, nesoucí před desetiletími trolejové vedení stojí ve středu autobusové smyčky Bořislavka, před tramvajovou měnírnou Vokovice. | 24.4.2011
Ze stávající konečné byla tramvajová trať prodlužována o více než 1,5 kilometru. Za vznikajícím náměstíčkem Na sekyrce odbočila z dnešní stopy tratě vlevo do Kladenské ulice.

Ještě během výstavby prodloužení bylo dodatečně rozhodnuto zřídit na Bořislavce jednokolejnou smyčku, dlouhou 172 metrů, umožňující ukončit zde jednu tramvajovou linku a zjednodušit tak manipulaci s vozy v koncovém úseku tratě. Na konečné byl zřízen kolejový přejezd pro usnadnění manipulace s vlečnými vozy a levá výhybka zakončující trať 36 metrů dlouhým jednokolejným úsekem. Provoz na traťovém úseku z Hadovky do Vokovic, ke křižovatce s ulicí Nad tratí byl zahájen 13. července 1930, tři dny po technicko-policejní zkoušce.

Zhruba 200 metrů před koncem tratě byla v blízkosti dnešního domu č.or.44 zřízena odstavná kolej pro umístění pojízdné měnírny, zajišťující napájení nového úseku elektřinou. Kolej byla vybudována kolmo k tramvajové trati a při manipulaci s vozem se pro napojení odstavné koleje využívaly povrchové koleje. Pro ochranu pojízdné měnírny byl zřízen přístřešek, neboť se zde plánovalo umístění měnírny velmi dlouhodobě.

V roce 1931 začaly práce na dalším prodloužení tramvajové tratě až k rodící se nové vozovně Vokovice. Na počátku října následujícího roku bylo prodloužení v zásadě hotovo, zahájení provozu se však z dosud stále neznámých důvodů odkládalo. Tramvajová trať k vozovně Vokovice byla podrobena technicko-policejní zkoušce až 4. ledna 1933 a 6. ledna na ní byl zahájen provoz. Nový úsek byl v celé délce dvoukolejný, původní koncová výhybka byla během stavby zrušena a zůstal zachován pouze levý přejezd, který byl odstraněn v noci na 9. ledna 1935.

V sedmdesátých letech začala probíhat kompletní rekonstrukce Velvarské a Kladenské ulice spojená s výstavbou nové komunikace přes Červený Vrch, kde se začalo rodit nové sídliště. Nová komunikace vznikala bez dopadu na provoz tramvají, které nadále přepravovaly cestující mezi Bořislavkou a veleslavínským nádražím Kladenskou ulicí.

Na počátku března 1967 již práce na nové trati pokročily natolik, že bylo nutné, s ohledem na rekonstrukci navazujících úseků, během 3. března ukončit provoz s cestujícími po staré trati v Kladenské ulici a ve smyčce Bořislavka. Aby nedošlo k dlouhodobému přerušení provozu vokovické vozovny, bylo v rekonstruovaných úsecích zřízeno kolejové provizorium pro manipulační provoz, uložené na jižní vozovce, zatímco v úseku připraveném na zrušení, tedy v původním úseku Bořislavka - Nádraží Veleslavín se nadále jezdilo po jedné koleji staré trati.

Když byla 3. července 1967 zahájena rekonstrukce vjezdového trojúhelníku do vozovny Vokovice, byl definitivně ukončen i manipulační provoz po Kladenské ulici mezi Bořislavkou a Nádražím Veleslavín.

Během výluky byla dána do provozu celá severní kolej (kolej z centra) mezi Vítězným náměstím a vozovnou Vokovice, takže na ní mohl být večer 17. července převeden obousměrný manipulační provoz. Přestože ještě nebylo ani provedeno tzv. třetí podbití, začaly tramvaje od tohoto dne jezdit po jedné koleji nové tratě přes Červený Vrch. Zprovozňování druhé koleje pro manipulační provoz probíhalo po etapách a teprve 6. listopadu se uskutečnila zkušební jízda v celém úseku. O den později proběhlo slavnostní zahájení pravidelného provozu. Celá komunikace, tedy Velvarská, Na Červeném Vrchu a Kladenská tehdy dostaly pojmenování Leninova třída...

Do dnešních dní se z původní tratě nedochovalo, s výjimkou několik růžic, nesoucích před lety příčné dráty trolejového vedení na fasádách domů, případně alespoň stop po jejich upevnění vlastně nic. I když... Uprostřed autobusového obratiště Bořislavka můžeme dodnes spatřit jeden notně omšelý a orezlý sloup, který na svých bedrech nesl trolejové vedení...

...co zbylo .:::. 24.4.2011
V omítce domu č.or.121 v Kladenské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.121 v Kladenské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.54 v Kladenské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.54 v Kladenské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.48 v Kladenské ulici zůstaly zachovány stopy po někdejším uchycení dvou růžic trolejového vedení. | 24.4.2011
V omítce domu č.or.48 v Kladenské ulici zůstaly zachovány stopy po někdejším uchycení dvou růžic trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.48 v Kladenské ulici zůstaly zachovány stopy po někdejším uchycení dvou růžic trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.48 v Kladenské ulici zůstaly zachovány stopy po někdejším uchycení dvou růžic trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.61 v Kladenské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.61 v Kladenské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení. | 24.4.2011
V omítce domu č.or.55 v Kladenské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení včetně úchytných šroubů. | 24.4.2011 V omítce dvojdomu č.or.49/51 v Kladenské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.15 v Kladenské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.13 v Kladenské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.11 v Kladenské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení. | 24.4.2011
V omítce domu č.or.7 v Kladenské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.7 v Kladenské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.57 v Evropské ulici, který kdysi stál v Kladenské ulici a jehož poloha jednoznačně identifikuje uliční čáru někdejšího pokračování ulice je zachována stopa po někdejším uchycení dvou růžic trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.57 v Evropské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení dvou růžic trolejového vedení. | 24.4.2011 V omítce domu č.or.57 v Evropské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení dvou růžic trolejového vedení. | 24.4.2011


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021