Pohlednice Pražských tramvají... ...od Schwarzenberského plavebního kanálu

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od Schwarzenberského plavebního kanálu


Naší pohlednici od Schwarzenberského plavebního kanálu zahajuje... Ano, kráva Vlastička, kterou znáte již z předchozích reportáží, například od Heřmaničky. U Lipna se nám přišla pochlubit svým telátkem, je totiž pyšnou matkou! | 4.6.2011
“Křižovatka” plavebního kanálu. | 4.6.2011 “Křižovatka” plavebního kanálu. | 4.6.2011 “Křižovatka” plavebního kanálu. | 4.6.2011 Zarůstající a rozpadající se část kanálu. | 4.6.2011 Odbočka kanálu zřízená v roce 1867. | 4.6.2011
Plavební kanál u horního kanálu. | 4.6.2011
Na konci 18. století se pro dopravu dříví z dosud nevyužívaných a nepřístupných lesů pohraničních jihočeských hor v okolí dnešní nádrže Lipno uskutečnila výstavba Schwarzenberského plavebního kanálu, který umožnil splavování polenového dříví do délky jednoho metru ze Šumavy. Samotná stavba unikátního systému probíhala podle projektu inženýra Josefa Rosenauera v letech 1789 až 1822.

Během prvního roku byl vybudován 29,3 km dlouhý úsek kanálu od potoka Zwettelbach k potoku Rasovka, který ústí do Vltavy u obce Hory. V roce 1791 byl kanál doveden až k Jezernímu potoku, který vytéká z Plešného jezera, které bylo využíváno jako nádrž k vypouštění vody pro potřebu plavby dříví. V roce 1793 bylo koryto kanálu prodlouženo až k Jelenímu potoku u osady Jelení Vrchy, čímž byla dokončena první část kanálu v celkové délce 39,9 km.. Stavba kanálu dále nepokračovala, protože existovaly pochybnosti, zda voda z přítoků bude postačovat k plynulému provozu. Navíc stávající částí tzv. "starého kanálu" zpřístupněné zásoby dříví vystačily na zhruba 30 let. Zdokonalování kanálu však pokračovalo nadále. Například přemostění Koňského potoka bylo zprvu provedeno dřevěným korytem a od roku 1805 mostem čítajícím 345 metrů délky a 7 metrů výšky se sypanými náspy.

Výstavba druhé části plavebního kanálu, tzv. "nový kanál" proběhla mezi lety 1821 - 1823. Od Jeleního potoka byl však oproti původně navrženému 19 kilometrovému oblouku po vrstevnici nakonec prokopán tunel dlouhý 419 metrů, široký 2,6 a vysoký 2,8 metrů. Stavba tunelu trvala celé 2 roky. Na spodním konci je tunel zakončen novorenesančním žulovým portálem, na horním konci pak portálem v novogotickém slohu. V tunelu vede souběžně vedle kanálu chodník pro obsluhu, odvětrání zabezpečují dvě větrací šachty. V roce 1835 byla pro zlepšení stavu vody vybudována nádrž Jelení jezírko, později Rosenauerova nádrž a nádrž Říjiště.

Pro plavení dlouhého dříví byl Schwarzenberský kanál nevhodný, proto byla část kanálu v roce 1887 upravena pro plavbu celých kmenů. V úseku dlouhém 22,3 km, byly upraveny oblouky kanálu tak, aby jimi propluly kmeny do délky 19,5 metru.

Délka celého kanálu činí 51 kilometrů. V celé délce byl využíván do roku 1916, poté již pouze v některých úsecích. Běžný provoz na Schvarzenberském kanále byl zcela ukončen v roce 1962.

Pohled od horního portálu tunelu proti proudu... | 4.6.2011
Na horním konci je plavební tunel uzavřen portálem v novogotickém slohu. | 4.6.2011 Na horním konci je plavební tunel uzavřen portálem v novogotickém slohu. | 4.6.2011
Interiér tunelu. | 4.6.2011 Interiér tunelu. | 4.6.2011
Pohled od horního portálu tunelu proti proudu... | 4.6.2011 Pamětní tabulce informuje u horního portálu informuje o provedené obnově kanálu. | 4.6.2011
První z odvětrávacích šachet tunelu. | 4.6.2011 Také druhá odvětrávací šachta tunelu se skrývá v lese, ohraničena kamennou zdí.  | 4.6.2011
Odvětrávací šachta tunelu. | 4.6.2011 Odvětrávací šachta tunelu. | 4.6.2011
Odvětrávací šachta plavebního tunelu je vylámaná ve skále a dost hluboká. | 4.6.2011 Odvětrávací šachta tunelu. | 4.6.2011
Na spodním portálu je vytesán letopočet 1823, rok dokončení celého díla. | 4.6.2011
Tunel je na svém spodním konci zakončen novorenesančním žulovým portálem. | 4.6.2011 Tunel je na svém spodním konci zakončen novorenesančním žulovým portálem. | 4.6.2011 Pamětní kámen u spodního portálu tunelu informuje o rozebrání a opětovném sestavení portálu v roce 1980, kdy hrozilo jeho zřízení a nenávratné poškození. | 4.6.2011 Opravený plavební kanál na Jeleních vrších. | 4.6.2011 Opravený plavební kanál na Jeleních vrších. | 4.6.2011
K zadržování vody kanálu pro jakousi “vlnu” slouží dřevěné přehrádky tvořené trámovou konstrukcí, do níž se vsazují prkna. | 4.6.2011 Letopočet 1867 hovoří o roce dokončení této části kanálu. | 4.6.2011 Jezerní potok vtéká do Schwarzenberského plavebního kanálu a zároveň jej nadtéká. | 4.6.2011 V místě mimoúrovňového křížení kanálu s Jezerním potokem stojí Rosenauerova kaplička. | 4.6.2011 Jakýsi vodní most Jezerního potoka nad plavebním kanálem u Rosenauerovy kapličky. | 4.6.2011
Jezerní potok u Rosenauerovy kapličky nadtéká kanál. | 4.6.2011 V místě mimoúrovňového křížení kanálu s Jezerním potokem stojí Rosenauerova kaplička. | 4.6.2011 Lesní idyla Jezerního potoka. | 4.6.2011 Zatímco vody Schwarzenberského plavebního kanálu jen tak líně plují vedle cesty...  | 4.6.2011 ...pod mohutným náspem protéká Koňský potok. Ano, součástí Schwarzenberského plavebního kanálu je i akvadukt. | 4.6.2011

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024