Cagliari 2010 aneb výlet za Klárou...

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Cagliari 2010 aneb výlet za Klárou...


Tramvaj Škoda 06T ev.č. CA 02 odjíždí z výhybny Mercalli. | 27.7.2010

Na jihu Sardinie, ostrova náležícího formálně k Itálii, se nachází jeho hlavní město jménem Cagliari. Od roku 2008 se zde můžeme setkávat v pravidelném provozu s tramvajemi vyrobenými v České republice. Plzeňská Škoda Transportation pro místní provoz vyrobila a dodala v letech 2006 a 2007 celkem 9 obousměrných částečně nízkopodlažních tramvají typu Škoda 06T, které zajišťují provoz na místní dosud jediné tramvajové lince č. 1. Tramvajový systém se zde nazývá "Metrocagliari" a je provozován v trase Piazza Repubblica - Via San Gottardo. Tramvajová trať je spíše příměstskou dráhou, než klasickou tramvají, vznikla totiž přestavbou a elektrifikací části původní železniční trati. Kromě tramvají zajišťují v Cagliari MHD také trolejbusy a autobusy. Informace v tomto článku byly zjištěny pozorováním přímo na místě v červenci roku 2010 a fotografie pořídil spolupracovník Pražských tramvají Absolut ve dnech 26.-27. července 2010. V následujícim textu si budeme si zjednodušeně vyprávět příběh městské dopravy v tomto středomořském městě, které má sice jen asi 150 tisíc vlastních obyvatel, ale s předměstími a satelitními obcemi se vyšplhá v turistické sezóně vysoko přes půl milionu. Na konci článku si představíme provoz v Cagliari i na mnoha fotografiích, projdeme se prostřednictvím fotografií po celé trase zatím jediné tramvajové linky, prohlédneme si tramvaje typu Škoda 06T a na závěr se podíváme se obrazem i na trolejbusy a autobusy ve městě.

Prototypový vůz ev.č. CA 01 zachycený na dvoukolejném úseku poblíž výchozí stanice Repubblica. | 26.7.2010

Tramvaje v Cagliari měly podobný osud jako v mnoha dalších městech západní Evropy. První tramvaje vyjely do ulic Cagliari již v roce 1893. Iniciátorem tramvajového provozu byl soukromý podnikatel Louis Merello, vyvážející ze Sardinie víno. V roce 1913 byla zavedena také druhá tramvajová linka vedená po příměstské trati na pláž Poetto. Během první světové války zažil sice tramvajový provoz úpadek, ale po válce byl obnoven a ve třicátých letech zajížděly tramvaje dokonce i do blízkého Monseratta, avšak jinou trasou, než je vedena současná trať nového systému Metrocagliari. V letech 1943-1944 byly tramvaje z důvodu válečných událostí zcela mimo provoz, avšak po válce byl jejich provoz opět rychle obnoven. V padesátých letech začaly tramvajím výrazně konkurovat nově zaváděné autobusové linky a od prosince 1952 také trolejbusy. Rychlý rozvoj trolejbusů, zvládajících dobře kopcovité úseky ve městě, se stal začátkem konce tramvají v Cagliari. Tramvajová doprava byla s rozmachem nekolejové dopravy postupně omezována a v roce 1973 byly tramvaje zcela zrušeny. Dodnes lze ve městě nalézt připomínky někdejšího tramvajového provozu. Přímo u hlavního nádraží a hlavní autobusové stanice na náměstí Piazza Matteioti nalezneme pozůstatky oblouků smyčkového obratiště původní tramvajové trati a některé stožáry a úchyty trolejového vedení trolejbusů rovněž působí dojmem, že by mohly být starší než necelých 60 let provozu trolejbusů.

Zašlou slávu původní tramvajové sítě v Cagliari připomínají dodnes zbytky oblouků před budovou centrální stanice regionálních autobusů společnosti ARST na náměstí Piazza Matteoti. | 26.7.2010

Trolejbusová síť v Cagliari byla v době zrušení tramvají poměrně rozsáhlá. Bohužel od 90. let jsou společně s velkými dodávkami nízkopodlažních autobusů omezovány i trolejbusy a na mnoha trolejbusových linkách jezdí převážně autobusy. Běžně je k vidění na celé trase linky provoz nových autobusů pod nepoužívaným a prověšeným trolejovým vedením po trolejbusech. Autobusová a trolejbusová doprava v Cagliari zahrnuje kromě číselných linek (řada 1 - 41 s mezerami - celkem 22 linek) i sezónní linky na pláže, označené písmeny (celkem 9 písmenných linek). Díky tomu je v letní sezóně od června do září nejvyšší vypravení z celého roku a do ulic tak musí vyjet i staré vysokopodlažní trolejbusy. V létě 2010 byl trolejbusový provoz byl udržován na městské lince č. 5 a na příměstských linkách č. 30 a 31. Na lince 5 zajišťovaly trolejbusy většinu spojů, na linkách 30 a 31 byly poměrně ojedinělé. Celkem bylo během dvoudenního pozorování spatřeno v provozu pouze 12 vozů evidenčních čísel 620, 623, 630, 632, 636, 637, 639, 643, 645, 646, 650 a 651. Osud trolejbusů v příštích letech je poměrně nejistý, neboť lze předpokládat další dodávky nízkopodlažních autobusů. Na zastávkách autobusů resp. trolejbusů je umístěn plán sítě, zahrnující pouze autobusy a trolejbusy provozované firmou CTM, nikoli však Metrocagliari (tramvaj). Číselné označení autobusové linky č. 1 je duplicitní s tramvají č. 1, což samozřejmě nikomu navadí, přestože na obou linkách platí stejný tarif - místní vědí a turista nechť se namáhá.

Typičtí představitelé MHD v Cagliari - vysokopodlažní trolejbus a nízkopodlažní autobus. Fotografie byla pořízena před radnicí na Piazza Matteoti. | 26.7.2010

Abychom se dostali k moderní tramvaji, musíme se ještě zabývat železnicí, se kterou je nová tramvajová trať velmi úzce spojena. Na Sardinii provozují železniční dopravu dvě společnosti. První z nich je státní Ferrovie dello Stato (FS, někdy též Trenitalia), provozující tratě na normálním rozchodu 1435 mm. Druhá železniční společnost je původně soukromá a nese jméno Ferrovie della Sardegna (FdS) a jezdí na úzkém rozchodu 950 mm. Od roku 2008 se FdS formálně nazývá ARST Gestione FdS, neboť se stala součástí společnosti ARST S. p. A. (Azienda Regionale Sarda Transporti), největšího operátora regionální a dálkové autobusové dopravy na Sardinii. FdS provozuje zhruba 400 kilometrů tratí, z nichž je však polovina pouze v turistickém provozu v letní sezóně. Na základě sledování renesance tramvají v západní Evropě vznikly u FdS projekty tramvajových tratí. V roce 2006 začala FdS provozovat první tramvajovou trať jako novostavbu ve městě Sassari na severu ostrova, o tři roky později byla tato trať napojena na železniční síť FdS a vznikl zde v podstatě systém vlakotramvaje. Druhým tramvajovým projektem úzce spojeným s FdS se stalo hlavní město Cagliari, kde se již od počátků úvah o zavedení tramvaje počítalo v celé délce budoucí trati s využitím první části železniční trati Cagliari - Isili, provozované FdS již od roku 1888. Základní myšlenkou dopravní stavby označované názvem "Metrocagliari" je rekonstrukce a elektrifikace úseku železniční trati FdS v úseku Cagliari - Monseratto v délce cca 6,5 kilometru.

Výpravní budova někdejšího nádraží Monserrato - Pirri osiřela. Trať je zde nově opravená a jezdí po ní tramvaje, zastávku však mají jinde. | 27.7.2010

Původní jednokolejná železniční trať byla ve většině své délky stavebně připravena na zdvoukolejnění, dvě koleje však byly položeny pouze v úseku první zastávky a v okolí výhyben. Na trati byly zřízeny nové zastávky tak, aby byla zlepšena plošná obsluha území. Přes provedené úpravy si trať ponechává charakter blízký železnici a je segregována od komunikací na samostatném tělese. Křížení s komunikacemi je řešeno úrovňovými železničními přejezdy se světelnou signalizací. Na koncové stanici Piazza Repubblica v Cagliari bylo zrušeno původní koncové nádraží a zřízena úvraťová konečná stanice tramvaje jménem Repubblica s ostrovním nástupištěm, umístěná v nové budově. Na druhé konečné v městečku Monseratto, byla těsně před nádražím zřízena z železniční trati odbočka k ulici Via San Gottardo, kde byla zřízena koncová stanice tramvaje s názvem Gottardo. Rovněž se zde nachází vozovna tramvají a železniční muzeum FdS. Lze zde také přestoupit na motorové vlaky FdS, pokračující dále po trati do Isili. Do úseku Repubblica - Gottardo již vlaky FdS nezajíždí a jsou zde provozovány pouze tramvaje systému Metrocagliari. Piazza Repubblica se nenachází přímo v centru, k tramvaji je nutné dojet autobusem nebo trolejbusem. Náklady na stavbu první linky Metrocagliari včetně vozovny, vozidel a zázemí v nové budově činily 33 miliónů EUR. Projekt byl financován více zdrojů - ze státního rozpočtu, ze zdrojů kraje Sardinie a ze strukturálních fondů Evropské unie (ROP 2000 - 2006).

Konečná stanice Repubblica s vozem CA 01 při pohledu z kolejiště. Další snímky stanice následují níže. | 26.7.2010

Provoz na první tramvajové lince v Cagliari označené číslem 1 (Reppublica - Gottardo) byl zahájen 17. března 2008. Délka trati je 6,5 kilometru a je zde zřízeno 9 zastávek. Interval linky je v pracovních dnech 10 minut, večer a o víkendech 20 minut. Linka je v provozu od 6:00 do 23:00, doba jízdy mezi konečnými je 18 minut a spoje nejsou příliš vytíženy. Již v době zahájení provozu bylo v plánu síť dále velmi dynamicky rozšiřovat rekonstrukcí dalších úseků železnice i stavbou nových tratí včetně podzemních úseků. Optimistické odhady hovořily v horizontu roku 2015 o osmi linkách, desítkách kilometrů tratí a desítkách nových tramvají. Reálně probíhala v roce 2010 pouze rekonstrukce a elektrifikace trati Gottardo (Monserrato) - Settimo S. Pietro. Tento úsek má společně s novostavbou trati k poliklinice a universitě v Monserratu tvořit linku č. 3 (plánované zprovoznění v prosinci 2012). Z důvodu příprav trati pro linku č. 3 probíhala v r. 2010 výluka železniční dopravy a proto v tomto článku nenalezneme společnou fotografii tramvaje s motorovým vozem FdS. Vozový park Metrocagliari v roce 2010 tvořilo 9 vozů typu Škoda 06T označených CA01 - CA09 a vyrobených v letech 2006 - 2007. K zajištění provozu stačí čtyři vozy, tramvaje se však během dne střídají a tak bývá k vidění na lince během dne více různých vozů (na konci července 2010 to byly pouze vozy CA01 - CA07). Zajímavý osud měla před dodáním první tramvaj ev. č. CA 01, která byla v listopadu 2006 testována v provozu bez cestujících v Bratislavě, kde získala jméno Clára.

Stejný vůz jako na minulé fotografii budil o čtyři roky dříve zaslouženou pozornost v Bratislavě. V roce 2006 byla Clára první nízkopodlažní tramvají, která se projela po Slovenském malém velkém hlavním městě. | 6.11.2006

Jednotlivá jízdenka modré barvy v ceně 1 EUR platila jako přestupní po dobu 90 minut od označení.
Celodenní jízdenka červené barvy v ceně 2,30 EUR platila jako přestupní od označení do půlnoci.
Zadní strana obou druhů jízdenek je stejná a označovače na ni tisknou své číslo, datum a dobu platnosti.
Tarif MHD v Cagliari je poměrně jednoduchý, avšak informací pro náhodné cestující je na místě nedostatek. Autobusy a trolejbusy provozuje společnost CTM S. p. A. (acronimo di Consorzio Trasporti e Mobilita) s informačním stánkem v terminálu MHD na náměstí Piazza Mateotti u hlavního nádraží FS a hlavní autobusové stanice ARST. Zde lze zakoupit jednotlivé i celodenní jízdenky, avšak nelze získat informaci, zda platí i na lince tramvaje. Tramvaj je provozována pod značkou Metrocagliari firmou ARST Gestione FdS a má vlastní prodejnu jízdenek ve stanici Repubblica, kde lze rovněž zakoupit jednotlivé i celodenní jízdenky zcela shodné s jízdenkami z autobusu a trolejbusu.

Přestože prodejci jízdenek u tramvaje většinou tvrdí opak, tramvaj je s autobusy a trolejbusy tarifně sjednocena a celodenní jízdenka zakoupená u CTM platí i na tramvaje, což bylo ověřeno konzultací s přepravním kontrolorem. Když už jsme náležitě poučení o přístupu Sardů k integrovaným dopravním systémům a víme, jaké si koupit jízdenky, pojďme se konečně podívat na fotografiích do Cagliari. Nejprve se projedeme po trati tramvaje č. 1 ve směru z konečné Repubblica na konečnou Gottardo (s fotozastávkami na všech zajímavých místech) a pak se podíváme do vlastního města na autobusy a trolejbusy.

U tramvajové trati je pro zjednodušení popisků využiváno označení směrů "do centra" pro směr jízdy do konečné stanice Repubblica v Cagliari a "z centra" pro směr jízdy do konečné stanice Gottardo v Monserratu.

Mapa železniční sítě na Sardinii. Na jihu je zeleně znázorněna trať FdS Cagliari - Isili, ze které bylo prvních šest a půl kilometru přestavěno na tramvajovou trať. Výřez z mapy města Cagliari. Na jihozápadě (vlevo dole) na náměstí Piazza Matteoti se nachází stanice normálněrozchodné železnice FS, nás ale zajímá mnohem více stanice úzkorozchodné FdS, kterou nalezneme na severovýchodě (vpravo nahoře) na náměstí Piazza Repubblica. Mapa tratě systému “Metrocagliari” po které jezdí tramvajová linka č. 1. Konečná stanice Repubblica se nachází na místě někdejší stanice FdS, zakreslené na minulém snímku. Ze stanice Repubblica se nyní vydáme na pouť po trati. Na Piazza Repubblica na první pohled nic příliš nenasvědčuje tomu, že by tady někde jezdila tramvaj. Jen na místě původního nádraží stojí novostavba s logem železniční společnosti FdS, což něco málo naznačuje. | 26.7.2010 Vstupní dveře do domu již napovídají nápisem “Metrocagliari” přítomnost nějakého dopravního prostředku, vydáme se tedy dovnitř. | 26.7.2010
Po průchodu vstupní halou dojdeme skutečně ke konečné stanici tramvaje Metrocagliari a v dálce vidíme vyčkávat na odjezd vůz ev.č. CA 02. | 26.7.2010 Konečnou stanici Repubblica tvoří dvě kusé koleje s ostrovním nástupištěm. Na pozadí vidíme budovu se sídlem Metrocagliari. | 26.7.2010 Nástupiště je vybaveno jednoduchým informačním systémem, znázorňujícím čas do odjezdu příštího spoje. Tento systém byl v roce 2010 na všech zastávkách kromě nerekonstruované zastávky Centro Commerciale. | 26.7.2010 Pohled na konečnou zastávku Repubblica ve směru z trati. Na snímku vyčkává na odjezd vůz č. CA 04. V následujících fotografiích se vydáme na fotocestu po trati. | 27.7.2010 Pohled do traťového úseku Repubblica - Gennari ze zastávky Repubblica. Před konečnou je dvojice kolejových spojek k umožnění přejezdu mezi kolejemi, na snímku je vidět jedna z nich. | 26.7.2010
V úseku Repubblica - Gennari je trať dvoukolejná, sevřená mezi zadními trakty zástavby. V tomto úseku je trasa vedena ještě v poměrně husté zástavbě. Na snímku jede ve směru do centra (směr Repubblica) vůz CA 07. | 27.7.2010 Před zastávkou Gennari trať kříží významnou ulici, zastávka je pak umístěna v prostoru náměstí, lze-li tu plochu takto honosně nazývat. Na snímku vůz CA 06 ve směru do centra. | 27.7.2010 Vůz CA 03 přijíždí k zastávce Gennari z centra. Zastávky Metrocagliari zřejmě vznikaly postupně až za provozu, neboť podél trati je mnoho dočasných nástupišť z holého betonu, jedno z nich je vidět i na snímku. | 27.7.2010 Na tomto snímku je již zastávka Gennari, která v roce 2010 zářila novotou, v pozadí starší betonové nástupiště. Těsně za zastávkou Gennari se obě koleje spojují do jednokolejné trati. | 27.7.2010 Jednokolejným úsekem za zastávkou Gennari projíždí ve směru z centra vůz č. CA 04. Těleso trati naznačuje, že by měla být zřejmě v budoucnu zdvoukolejněna. | 27.7.2010
V úseku Gennari - Genneruxi se nachází na jednokolejné trati výhybna, kterou právě opouští směrem do centra vůz CA 03. Pořízení této fotografie znamenalo nutnost přelézt plot s ostnatým drátem kolem trati. | 27.7.2010 Před zastávkou Genneruxi je na přejezdu pozemní komunikace v předstihu položena druhá kolej, jezdí se zde však pouze po jedné koleji. Provoz na přejezdech je řízen SSZ s preferencí tramvají. | 27.7.2010 Snímek ze zastávky Genneruxi, kde je zřízena přímo v zastávce další výhybna s ostrovním nástupištěm. Rozšíření tělesa původní dráhy si vyžádalo stavbu opěrné zídky. | 27.7.2010 Celkový pohled na zastávku Genneruxi ve směru do centra. Za zastávkou je trať opět jednokolejná s přípravou na zdvoukolejnění. | 27.7.2010 Vůz CA 05 právě opustil zastávku Genneruxi ve směru z centra a vyráží na širou trať. V přímých úsecích vozy využívají maximální rychlost, v blízkosti přejezdů jsou však pro tramvaje vyznačeny omezené rychlosti. | 27.7.2010
Na přejezdu mezi zastávkami Genneruxi a Mercalli je ve směru z centra zachycen vůz č. CA 06. Rozhledové podmínky jsou zde tak špatné, že byla pro případ poruchy SSZ nainstalována zrcadla. Na přejezdu je opět v předstihu položena i druhá kolej. | 27.7.2010 Následující zastávka Mercalli je rovněž provedena s výhybnou s ostrovním nástupištěm. | 27.7.2010 Vůz č. CA 02 stanicuje v zastávce Mercalli ve směru z centra. | 27.7.2010 Trať za zastávkami Mercalli je dále jednokolejná a těsně za zastávkou opět nalezneme nástupiště, jehož účel již nelze zjistit. | 27.7.2010 Zašlá a posprejovaná tabule vlevo od nepoužívaného betonového nástupiště naznačuje, že možná pamatuje doby železnice, dnes se zde však prohánějí jen tramvaje. | 27.7.2010
Vůz č. CA 03 směřuje z centra za zastávkou Mercalli. Výložník sloupu trolejového vedení jasně naznačuje plány na zdvoukolejnění tratě. | 27.7.2010 Mezi zastávkami Mercalli a Vesalio trať kříží hlavní komunikaci z Cagliari do Quartu Sant´ Elena, po které jezdí trolejbusové linky č. 30 a 31. Vzniklo zde tedy křížení trolejových vedení. Provoz tramvají je zde zatím pouze po jedné koleji. | 27.7.2010 V dalším pokračování trati za přejezdem je stávající kolej chvíli vedena v ose budoucího koridoru dvoukolejné trati. Na snímku do tohoto úseku vjíždí vůz č. CA 02 ve směru do centra. | 27.7.2010 Před zastávkou Vesalio však již nalezneme důkladně připravený koridor dvoukolejné trati. Jen ta druhá kolej zatím schází... Na snímku jede z centra vůz CA 06. | 27.7.2010 Ve výhybně Vesalio se vždy křižuje. Výhybna je vytvořena nezvykle s použitím dvou dvojitých kolejových spojek a před výhybnou je na obou stranách položená v délce cca 30 metrů rovněž druhá kolej, avšak bez trolejového vedení. Na snímku po vykřižování odjíždí do centra vůz CA 06. | 27.7.2010
Křižování vozů CA 03 (do centra) a CA 06 (z centra) ve výhybně Vesalio. Snímek byl pořízen jen několik okamžiků před minulým snímkem. | 27.7.2010 Celkový pohled na výhybnu Vesalio ve směru od konečné Gottardo. Ve směru z centra je ihned za výhybnou přejezd přes hlavní komunikaci, kde je samozřejmě položena i druhá kolej. | 27.7.2010 Nepojížděná kolej je na přejezdu částečně zakryta fyzickým ostrůvkem oddělujícím jízdní pásy pozemní komunikace. | 27.7.2010 Na přejezdu u zastávky Vesalio byl ve směru z centra vyfotografován vůz č. CA 05. | 27.7.2010 Trať k následující zastávce Centro Commerciale zcela vyjímečně nevede sevřená mezi zástavbou, ale na okraji pole. S pozadím obchodního centra byl vyfotografován vůz č. CA 05 ve směru do centra. | 27.7.2010
Snímek z traťového úseku u zastávky Centro Commerciale. I zde je již mnoho připraveno na zdvoukolejnění. | 27.7.2010 Zastávka Centro Commerciale zřejmě pamatuje původní železniční provoz. Jako jediná nebyla nově upravena a její nástupiště je v kolizi s budoucí druhou kolejí. Zachycen zde byl vůz č. CA 02 ve směru z centra. | 27.7.2010 Za zastávkou Centro Commerciale je již trať opět sevřena mezi zadní trakty pozemků přilehlé zástavby. Na snímku zde projíždí vůz CA 02. | 27.7.2010 Tady zřejmě již brzy bude ulice a železniční přejezd, proto zde byl nedávno v předstihu položen krátký úsek druhé koleje. Jedna z ukázek neustálého stavebního ruchu na trati Metrocagliari. | 27.7.2010 Idylka provozu Metrocagliari. Nacházíme se v traťovém úseku Centro Commerciale - Caracalla v jednom z mála úseků, kde není dosud těleso dostatečně široké pro dvě koleje. Do centra projíždí vůz CA 06. | 27.7.2010
V úseku s úzkým koridorem trati se nachází rovněž jeden železniční přejezd, kde je samozřejmě připravena i druhá kolej. Povšimněte si, že dosud nepoužívaná kolej vpravo směrově vede do oploceného soukromého pozemku, na kterém rovněž stojí stožár trakčního vedení a lze tedy předpokládat, že sem bude koridor trati rozšířen. | 27.7.2010 Na přejezdu popsaném dle minulého snímku byla vyfotografována tramvaj č. CA 03 ve směru z centra. | 27.7.2010 V posledních cca 300 metrech traťového úseku Centro Commerciale - Caracalla je trať dvoukolejná a tento úsek slouží jako výhybna. Dříve zde bývalo nádraží Monserrato - Pirri. | 27.7.2010 Vůz č. CA 04 projíždí ve směru z centra kolem opuštěné výpravní budovy někdejšího nádraží Monserrato - Pirri před tramvajovou zastávkou Caracalla. Betonové nástupiště na snímku se již nepoužívá. | 27.7.2010 Detail zazděné výpravní budovy bývalé železniční stanice Monserrato - Pirri. | 27.7.2010
Vůz CA 05 stanicuje ve směru do centra v zastávce Caracalla. Na snímku je zřejmá vzájemná poloha zrušeného nádraží a nové tramvajové zastávky. | 27.7.2010 Za zastávkou Caracalla ve směru z centra je trať opět jednokolejná a kolej je zde zřízena v ose koridoru vymezeného zástavbou. Ve směru do centra přijíždí k zastávce Caracalla vůz č. CA 05. | 27.7.2010 Po krátkém úseku trati v ose koridoru opět začíná v úseku mezi zastávkami Caracalla a Redentore příprava na dvoukolejnou trať a je zde samozřejmě umístěna výhybna. | 27.7.2010 Nedaleko od výhybny směrem z centra se nachází opět opuštěné betonové nástupiště, které možná pamatuje doby železnice, ale pravděpodobnější je, že zde zastavovala tramvaj během stavby zastávky Redentore. Na snímku zde směrem z centra projíždí vůz č. CA 01. | 27.7.2010 Zastávka Redentore je umístěna na malém náměstí a nachází se na mostku přes vodoteč. V zastávce není dosud zřejmá žádná příprava na budoucí zdvoukolejnění trati. | 27.7.2010
Snímek vozu č. CA 02 ze zastávky Redentore. Tramvaj míří do centra, tedy od fotografa. | 27.7.2010 Ve směru dále z centra pokračuje za zastávkou Redentore opět jednokolejná trať a poblíž zastávky je zřízena výhybna, kterou právě projíždí ve směru do centra vůz CA 02. | 27.7.2010 Mezi zastávkou Redentore a konečnou Gottardo je jednokolejná trať vedena v ose obslužné komunikace a nachází se zde také dosud jednokolejný přejezd pozemní komunikace. Tato podoba trati je zřejmě blízká dobám železničního provozu. | 27.7.2010 Detailní snímek kolejového svršku v provedení typickém pro většinu jednokolejných úseků tratí Metrocagliari, zřejmě pamatujícím železniční provoz. | 27.7.2010 Kolejová situace těsně před konečnou stanicí Gottardo je složitější, tramvaje zde odbočují ve směru z centra vlevo (na snímku na pravé straně - je fotografováno ve směru do centra) a přímo pokračuje spojka na železniční trať FdS Monserrato - Isili. Odbočení je kolejově řešeno tak, aby tramvaje jezdily na výhybce v přímém směru. Schéma okolí konečné stanice je znázorněno na příštím obrázku. | 27.7.2010
Schéma kreslil Absolut na místě metodou papír + fixky a není klasicky mapově orientováno k severu, což vážený čtenář snad omluví. Červeně je znázorněna trať pojížděná linkou 1 Metrocagliari (tramvaj), modře tučně trať FdS (motorové osobní vozy, t.č. ve výluce) a manipulační spojky mimo areál depa, a modře tence kolejiště v areálu depa. V oblasti jsou těsně u sebe dvě stanice - Gottardo (tramvaj) a Monserrato (vlak). Po prozkoumání schematu se vrátíme na místo minulého snímku. Z konečné stanice před chvílí odjela tramvaj č. CA 03 a právě se napojuje obloukem na koridor původní železniční trati směr Cagliari. | 27.7.2010 Fotografie pořízená ze stejného místa jako minulý snímek, ale fotograf se otočil doprava. Vpravo na snímku je kolej propojující železniční stanici Monserrato a tramvajovou zastávku Gottardo (v budoucnu má být využita linkou č. 3). V pozadí je konečná stanice tramvaje a vlevo za zábradlími a plůtkem oblouk ke konečné stanici. | 27.7.2010 Přesunuli jsme se na zastávku tramvaje Gottardo, kde tramvaj využívá dvě koleje (viz schema). Přes výhybku právě z trati přijíždí na konečnou stanici vůz č. CA 04. | 26.7.2010 Pohled z trati na konečnou zastávku Gottardo, obsazenou vozy č. CA 02 a CA 03. Zcela vpravo se nachází třetí kolej, prozatím pouze manipulačně spojující zastávku Gottardo s železniční stanicí Monserrato, v budoucnu se zde plánuje provoz tramvají linky č. 3. V pozadí můžeme tušit vjezd do depa. | 27.7.2010
Pohled na stejné místo od vjezdu do depa, manipulační spojka u ostrovního nástupiště je tedy vlevo. Již je vidět, že se koleje tramvajové zastávky opět sbíhají k sobě do jedné koleje. Na snímku vyčkává na konečné vůz CA 01. | 26.7.2010 Pokračování trati za zastávkami Gottardo tvoří krátkou manipulační trať do vozovny, jejíž areál začíná jen několik metrů za zastávkou. Vlevo koleje vedoucí na trať linky 1, vpravo manipulační spojka do stanice FdS Monserrato, v budoucnu trať linky č. 3. | 26.7.2010 Vozovnu Metrocagliari tvoří novostavba haly se čtyřmi kolejemi a venkovní odstavné kolejiště, vozovna je přistavěna k areálu železničního muzea FdS. Zcela vpravo vidíme při pohledu z vozovny výjezd na trať, zachycený z opačné strany na minulém snímku. | 26.7.2010 Vedle haly vozovny z minulého snímku se nachází mycí rám a jedna odstavná kolej, na které je odstaven vůz CA 07. Vlevo a vzadu vidíme nezatrolejované kolejiště železničního muzea, které však nebylo přístupné (otevírací doba byla pouze jeden den v týdnu na dvě hodiny). | 26.7.2010 Na venkovním odstavném kolejišti vozovny byl zachycen vůz č. CA 03. Kolejiště tvoří několik kusých kolejí, za tramvají vidíme část střechy budovy vozovny. | 26.7.2010
Nyní se vrátíme zpět na křižovatku, kde se tramvajová trať linky č. 1 odpojovala od koridoru původní železniční trati a zaměříme se na směr k železniční stanici Monserrato. Na snímku vidíme v dálce tuto stanici, v popředí výhybku rozdělující směry do Cagliari a do vozovny. | 27.7.2010 Pouze nové trolejové vedení naznačuje ve stanici Monserrato připravovaný provoz budoucí tramvajové linky č. 3. Vlaky zde z důvodu stavebních prací na trati v létě 2010 nejezdily. | 26.7.2010 Stanice Monserrato je dvoukolejná a zřejmě bude sloužit pro linku č. 3 jako výhybna. | 26.7.2010 Na severním zhlaví stanice Monserrato vidíme pokračování trati, kde probíhala směrová a výšková úprava polohy koleje, zřejmě v souvislosti s plánovaným budoucím provozem tramvají na lince č. 3. | 26.7.2010 Jeden z mnoha různých plánů sítě železnic v Cagliari a okolí. Tento plánek však patří k těm lepším a proto jsem jej převzal. Červeně je zakreslena provozovaná linka č. 1 (tramvaje), modře železniční trať FdS do Isili (motorové vozy) a světle modře přerušovaně připravovaná linka č. 3 (tramvaje, plán zprovoznění na konci roku 2012). Šedě je zakreslena železniční trať FS o normálním rozchodu.
Po průzkumu tratí se zaměříme na vozy a prohlédneme si je trochu zblízka. Začínáme celkovým pohledem na vůz CA 02 v zastávce Gottardo. | 26.7.2010 Detail krajního článku vozu č. CA 02 ve stanici Gottardo. Na bočnici je kromě evidenčního čísla CA 02 proveden také znak Metrocagliari. Na krajních článcích jsou umístěny vždy pouze jedny dveře, a to vpravo ve směru jízdy při použití daného konce tramvaje jako čelního. | 26.7.2010 Detail krajního článku z opačné strany, jsou tedy vidět krajní dveře zmiňované u minulého snímku. Fotografie pochází opět ze stanice Gottardo a zachycen byl vůz č. CA 04. | 26.7.2010 Na všech pozorovaných vozech je na okně vylepena informace o výrobci a základních parametrech tramvaje. Snímek byl pořízen na voze CA 02. | 26.7.2010 Nyní se podíváme do interiéru vozu, fotografie byly pořízeny na prototypu CA 01. Začneme krajním článkem a budeme postupovat dále do vozu. Vpravo vidíme jednokřídlé krajní dveře, vepředu kabinu řidiče, vlevo dveře nejsou, ačkoli prostor by zde na ně byl. | 26.7.2010
Pohled na celý první článek. Sedačky jsou umístěny podélně ke směru jízdy, avšak na podestách a je zde tedy mnohem více místa na nohy, než v novější modelové řadě zastoupené např. vozy 14T v Praze. | 26.7.2010 Ve středním článku je uspořádání sedaček poněkud netypické, avšak v provozu se zde osvědčilo a článek je nízkopodlažní. | 26.7.2010 Pohled ze čtvrtého článku do středního článku. Klára v mnoha detailech interieru nezapře svoji příbuznost s Astrou a Vektrou. | 26.7.2010 Druhý a čtvrtý článek jsou provedny shodně. Přestože jsou v těchto článcích čtvery dveře, našel se zde prostor na šest míst k sezení. | 26.7.2010 Průhled vozem z krajního článku. Na snímku je dole vidět jediný schod, oddělující dva krajní články od tří nízkopodlažních ve středu vozidla. | 26.7.2010
Na počátku článku jsme se zmínili o trolejbusech a autobusech, kterým se nyní budeme věnovat podrobněji. Nekolejovou MHD provozuje firma CTM. Na snímku je vyfotografováno schéma sítě na jedné z hlavních stanic. | 27.7.2010 Typické provedení označníku CTM, fotografie ze zastávky Viale Bonaria. Přes chaotické provedení je MHD v Cagliari poměrně spolehlivá a hlavní linky jezdí často. | 27.7.2010 Prověšené trolejové vedení prorostlé do borovice nepůsobí příliš provozně, přesto však budeme čekat na trolejbus... | 27.7.2010 A trolejbus je tady! Dokonce dva! První z nich, č. 620, právě manipulačně projíždí křižovatkou u zastávky Via Roma samospádem se staženými sběrači, ale vůz v pozadí jede na běžné lince. | 27.7.2010 Pohled zezadu na náměstí Piazza Matteoti dokazuje, že trolejbus č. 623 skutečně jede v běžném provozu na lince č. 5. V provozu byly spatřeny dvě modifikace trolejbusu, pravděpodobně starší provedení se skládacími dveřmi měly kromě vozu č. 623 ještě vozy č. 620 a 630. | 27.7.2010
Pohled zepředu na trolejbus č. 623 na lince č. 5. Tyto elegantní čtyřdveřové vozy zřejmě podle popisků na vozech vznikly ve spolupráci firem Socimi a Iveco. | 27.7.2010 Interiér trolejbusu č. 623, vypraveného na linku č. 5. Jedná se zřejmě o starší provedení s rozlamovacími dveřmi. | 27.7.2010 Poblíž zastávky Via Roma byl na lince č. 5 vyfotografován také trolejbus č. 630. Většina ze zaznamenaných trolejbusů byla celá oranžová, dva kusy (včetně č. 630) však byly po vzoru novějších autobusů oranžovo-bílé. | 27.7.2010 Na lince č. 30 bylo trolejbusů jako šafránu, ale na Via Roma se podařilo vyfotografovat vůz č. 637. Jedná se již o novější provedení s dveřmi obdobného mechanismu jako např. na našich vozech 14Tr. | 26.7.2010 Interiér trolejbusu č. 637, vypraveného na linku č. 30. | 27.7.2010
Pohled zezadu na druhé provedení trolejbusu. Vyfotografován byl vůz č. 643 na lince č. 5 na Piazza Matteoti před budovou nádraží státních drah FS. | 26.7.2010 Rovněž na Piazza Matteoti přijel na lince č. 5 trolejbus č. 645. Budova na pozadí je radnice a trolejbus najíždí do hlavní třídy Via Roma. | 26.7.2010 Trolejbus č. 650 byl vyfotografován na lince č. 5 na příjezdu do zastávky Viare Bonaria Rai ve směru do centra. | 26.7.2010 Také poslední z fotografovaných trolejbusů jezdil na lince č. 5, tentokrát se jedná o vůz č. 651, snímek byl pořízen poblíž zastávky Viale Bonaria - Nanca CIS. | 27.7.2010 Míjení nového nízkopodlažního autobusu se starým vysokopodlažním trolejbusem na ulici Via Roma, oba vozy jsou vypraveny na linku č. 5. Tento snímek je do značné míry symbolický pro trolejbusy v Cagliari, které jsou postupně vytlačovány novými autobusy. | 26.7.2010
V posledních snímcích se podíváme na několik základních typů autobusů v Cagliari. Většinou se jedná o nové vozy zahraniční výroby. Nejrozšířenějším typem je Mercedes Citaro, na snímku je zachycený vůz č. 324 na dříve trolejbusové lince č. 30 na Via Roma. | 26.7.2010 Smutnou kolonu nových autobusů pod trolejovým vedením na ulici Via Roma vede vůz typu Irisbus Citelis č. 529 na lince č. 1. Citelisy spolu se staršími Citybusy tvoří další početnou skupinu autobusů CTM. | 26.7.2010 Domácí produkci autobusů zastupují starší vysokopodlažní vozy Breda-Menarinibus, jejichž vozová skříň je velmi podobná provozovaným trolejbusům. Těchto autobusů však bylo spatřeno v provozu jen několik kusů, na snímku je vůz č. 443 na sezónní lince PQ. | 26.7.2010 Na lince č. 10 vedené centrem města ulicí Via Garibaldi byl vyfotografován menší typ autobusu, jezdící pouze na této lince, konkrétně vůz č. 203. O původu a typu tohoto vozidla nevím absolutně nic, logo napovídá že byl vyroben v koncernu Irisbus, vozem jsem nejel. | 26.7.2010 Na některých linkách CTM provozuje i minibusy. Jako příklad byl vyfotografován na Piazza Mateotti minibus Mercedes ev. č. 185 na lince č. 7. Tímto obrázkem se s provozem v Cagliari rozloučíme. | 26.7.2010

Technické údaje tramvají Škoda Elektra 06T:
 • Délka bez spřáhel: 29,49 metru
 • Šířka: 2,46 metru
 • Výška: 3,50 metru
 • Hmotnost prázdného vozu: 37,7 tun
 • Počet míst k sezení: 44
 • Počet míst k stání: 235
 • Výkon motorů: 4 x 115 kW
 • Maximální rychlost: 70 km/hod • Zdroje:
  http://www.ferroviesardegna.it (italsky)
  http://arst.sardegna.it (italsky)
  http://www.ctmcagliari.it (italsky)
  http://it.wikipedia.org/wiki/Metropolitana_leggera_di_Cagliari (italsky)
  http://www.urbanrail.net (anglicky)
  http://www.italytravelescape.com (anglicky)

  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024