Pohlednice Pražských tramvají... ...z Holašovic

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...z Holašovic


Jihočeské Holašovice jsou jedním z nejlépe zachovaných dokladů jihočeské architektury 2. poloviny 19. století...
...ostatně proto byly již v roce 1960 některé holašovické budovy zapsány do státního seznamu kulturních památek... ...a v roce 1997 byly Holašovice zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Podle tvaru návsi se dá usuzovat, že obec byla založena tzv. na zelené louce... Na středověkém půdorysu vesnice se dochovalo množství kvalitních venkovských staveb z 18. a 19. století... ...ve stavebním stylu známém jako “jihočeské selské baroko”.
Název vesnice “Holašovice” je odvozen od Holase – rytíře nebo zemana, jehož poddaní se zde a 1. polovině 13. století usídlili. V první polovině 16. století postihl místní obyvatele mor, a tak zemřeli téměř všichni původní obyvatelé. Do obce se vzápětí nastěhovali němečtí osadníci a v průběhu 2. světové války se obec stala součástí Německé říše... ...takže došlo k nucenému vystěhování české menšiny do vnitrozemí. Po válce pak začal odsun většiny holašovických obyvatel německé národnosti a o zdejší stavení se začali starat Češi z vnitrozemí.
V poválečných letech se v Holašovicích moc nestavělo, zdejší stavení se spíše jen opravovala a udržovala. A tak mohl být tento komplex vesnické architektury být prohlášen nejprve památkovou rezervací... ...a později také zapsán na Seznam UNESCO. V Holašovicích byly na Seznam UNESCO zapsány obytné domy a sýpky propojené ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy na náves... ...tvořící ucelený a jedinečně zachovalý systém středověké vesnice.
Tento památkově chráněný komplex vesnické architektury je tvořen 23 usedlostmi s celkem 120 budovami rozmístěnými kolem obdélníkové návsi. Mezi statky, špýchary, stodolami a maštalemi najdete i kovárnu, vedle ní dům, ve kterém bydlel kovář... ...hostinec a kapličku... ...nebo studny s dřevěnou pumpou. Typická Holašovická usedlost je statek s obdélníkovým půdorysem v tzv. trojstranném uspořádání... ... přičemž hlavní průčelí statku je obrácené do návsi, na jedné straně na něj navazuje obytné stavení...
...a na druhé straně sýpka a hospodářské objekty. V obytné části statku se vcházelo do vstupní síně, dále pak do hlavní obytné místnosti a do černé kuchyně... ... která byla na opačné straně.  Na obytné místnosti navazují směrem do dvora hospodářské prostory, komory, stáje, chlévy a kolna. Zkrátka, až budete mít cestu kolem, zastavte se na okamžik. Malebná vesnička Holašovice za to stojí!

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024