Riga 2011 aneb návštěva u modrých sester červených 15T

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Riga 2011
aneb návštěva u modrých sester červených 15T


Tramvaj Škoda 15T ev.č.57016 odjíždí na lince 6 ze zastávky Bernu pasaule ve směru do centra. | 2.10.2011

Tramvajový provoz v hlavním městě Lotyšska vstoupil do povědomí českých zájemců o tramvaje v roce 2008 díky nákupu tramvají Škoda 15T. Tyto 100% nízkopodlažní vozy, vyvíjené v Plzeňské Škodě Transportation pro Prahu, vyjely v Rize do provozu s cestujícími v červnu 2010. České tramvaje však mají v Rize založenou tradici již z dřívějších dob a současný vozový park tvoří výhradně vozy naší výroby. Zastoupeny jsou v současné době kromě nových vozů 15T také tramvaje T3SU a T6B5 z produkce ČKD Tatra. Oba starší typy tramvají jsou v provozu ve stavu po modernizacích elektrické výzbroje a provedení dalších dílčích úprav. V následujícím textu a fotografiích se seznámíme s tramvajovým provozem s důrazem zejména na nové vozy 15T. Tramvaje v Rize navštívil a vyfotografoval v období od 28. září do 2. října 2011 spolupracovník Pražských tramvají Absolut.

Souprava modernizovaných tramvají T3A ev.č.30874+30885 na lince 10 v centru města u zastávky 13. Janvara iela. Řada taxíků vlevo přísluší firmě Lady-taxi, zaměstnávající výhradně ženy – řidičky. | 2.10.2011

Riga je hlavním městem Lotyšska a v současné době má cca 700 tisíc obyvatel. Městská hromadná doprava v Rize má dlouholetou tradici, sahající až do 19. století. Od roku 1882 zde jezdila koněspřežná tramvaj, po roce 1900 se dynamicky rozvíjela síť elektrických tramvají. Od roku 1924 zajišťují městskou dopravu i autobusy a od roku 1947 také trolejbusy. Od roku 2003 zajišťuje městskou dopravu současný dopravní podnik nazvaný Rigas Satiksme. Od roku 2009 je zaveden široký sortiment elektronických jízdenek „E-Talon“, jejichž platnost se aktivuje pouhým přiložením k bezdotykovému zařízení ve voze. Tramvajovou dopravu zajišťuje více než 250 tramvají vypravovaných ze dvou vozoven. Depo č. 3 vypravuje soupravy vozů modernizovaných vozů T3A (původně typ T3SU), T6B5 a T6B5-R (T3MR). Depo č. 5 vypravuje soupravy modernizovaných vozů T3A a nové článkové vozy Škoda 15T Riga.

Souprava modernizovaných tramvají T6B5-R ev.č.35250+35251 na lince 2 odjíždí ve směru do centra z konečné zastávky Tapešu iela. | 1.10.2011

Tramvajová síť v Rize je složena z osmi radiálních tratí, sbíhajících se v centru města, kde jsou z dvoukolejných tratí vytvořeny dvě blokové smyčky. Tramvajové tratě jsou většinou dvoukolejné, avšak v síti se nacházejí i dvě jednokolejky – kratší na severu u smyčky Milgravis, delší s výhybnami na trati ke smyčce Bišumiža. V provozu je 9 tramvajových linek s čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 a 11, avšak pouze 7 z těchto linek je skutečně dopravně významných. Linka č. 3 je provozována v intervalu cca 60 minut a linka č. 9 tvoří pouze několik prodloužených vybraných spojů linky č. 7. Ostatní tramvajové linky jezdí poměrně často, intervaly v pracovních dnech jsou obvykle kratší než 10 minut. Většina významných linek má jednu konečnou stanici v centru města a druhou na okraji města (linky č. 2, 4, 6, 7, 10 a 11), jedinou silnou tranzitní linkou projíždějící centrem města je linka č. 5.

Běžný závěs trakčního vedení v Rize byl vyfotografován u zastávky Milgravis. Tento způsob upevnění trolejového drátu neumožňuje pojíždění pantografovými sběrači. | 2.10.2011

Rozchod kolejí tramvajových tratí v Rize je 1524 mm. Do roku 2010 byly v Rize využívány výhradně tyčové sběrače trakčního proudu (tzv. kladka). Tento systém dosud slouží na všech vozech typu T3A i T6B5. Nové tramvaje 15T byly objednány a dodány s pantografovými sběrači, což vyvolalo potřebu zásadních úprav trakčního vedení. Dosud používané úchyty trolejového drátu neumožňovaly provoz pantografů. Úpravy byly provedeny zatím pouze v trase současné linky č. 6 z blokové smyčky Stacijas laukums v centru města na konečnou Jugla, a to včetně nezbytného zázemí depa č. 5, nacházejícího se při trase linky č. 6. Žádné jiné tratě nebyly pro provoz vozů s pantografy upraveny a vozy 15T tak bylo možné v roce 2011 vypravovat pouze na linku č. 6. V souvislosti s dodávkou nových nízkopodlažních tramvají byly údajně plánovány také úpravy zastávek (zřízení nástupních hran), avšak tato úprava nebyla na podzim roku 2011 dosud provedena.

Typický obrázek z linky 6 v Rize - 100% nízkopodlažní tramvaj zastavila u zastávky bez nástupní hrany. Vůz typu 15T ev.č.57027 na lince 6 v zastávce Gertrudes iela. | 2.10.2011

Vozidla MHD v Rize jsou označena pětimístnými evidenčními čísly. Skladba evidenčního čísla je následující: První číslice označuje depo, ze kterého vozidlo kmenově pochází (depa č. 1 a 2 vypravují autobusy a trolejbusy, depa č. 3 a 5 tramvaje, depo č. 4 je zrušeno). Další tři číslice (druhé až čtvrté místo) tvoří evidenční číslo vozidla. U tramvají jsou stanoveny v evidenčních číslech číselné řady dle typů, rozeznatelné dle druhé číslice evidenčního čísla: 0 a 1 značí tramvaje T3A, 2 tramvaje T6B5, 5 tramvaje T6B5-R (T3MR) a 7 tramvaje 15T. Pátá číslice je kontrolní a dopočítává se z prvních čtyř číslic. Tramvaje 15T jsou deponovány ve vozovně č. 5, první tramvaj 15T má tedy evidenční číslo 57016, druhá 57027, třetí 57038 atd. První tramvaj typu 15T byla do Rigy dodána na počátku roku 2010, na přelomu září a října 2011 již bylo v Rize již 16 tramvají, ze kterých většina byla v provozu s cestujícími. V následujících fotografiích si přiblížíme tramvaje v Rize systematicky podle jednotlivých linek a seznámíme se tak postupně i s vozovým parkem.

Zjednodušené schéma sítě tramvají v Rize jsem sám vytvořil na podkladu získaném z portálu mapy.cz, neboť Rigas Satiksme schéma sítě nevydává a na internetu jsem také vhodný obrázek nenalezl. Linka 2 byla obsluhována výhradně vozy T6B5 a T6B5-R (T3MR) z depa č. 3. Na snímku souprava T6B5-R ev.č.35174+35185 projíždí traťovým úsekem z koncové smyčky Tapešu iela k zastávce Radiorupnica. Ve fotografiích z linky 2 budeme pokračovat dále směrem do centra. | 1.10.2011 Na zastávce Radiorupnica byla stejná souprava vyfotografována zezadu. Za povšimnutí stojí zejména provedená dodatečná úprava zadního čela vozu, zřejmě s cílem oddálení stahováku kladky od zadního okna vozu. | 1.10.2011 U zastávky Zasulauka Stacija je umožněn přestup mezi tramvajovou linkou 2 a železnicí. V zastávce ve směru do centra byla vyfotografována souprava T6B5-R ev.č.35174+35185. | 1.10.2011 Pohled do interiéru tramvaje T6B5-R (T3MR) ev.č.35174. Vpravo na tyči se nachází čtečka bezkontaktních jízdenek tzv. E-Talonů. | 1.10.2011
Tento snímek přibližuje atmosféru zastávky tramvaje Kalnicema iela ve směru do centra. Dlážděná vozovka vlevo tvoří obousměrnou komunikaci, automobily při vyhýbání často využívají i úzký nástupní ostrůvek. Na lince 2 přijíždí souprava T6B5-R ev.č.35130+35141. | 1.10.2011 Ve směru z centra byla na zastávce Kalnicema iela zachycena na lince 2 souprava T6B5-R ev.č.35250+35261. Fotka je proti slunci a nešotoušská, ale zachycuje krásně atmosféru podzimní Rigy. | 1.10.2011 Souprava vozů T6B5 ev.č.32134+32145 na lince 2 dorazila do zastávky 13. Janvara iela, která je již součástí jednosměrného objezdu, na němž jsou v centru ukončeny linky 2, 4 a 10. Většina cestujících vystupuje nebo přestupuje právě na této zastávce. | 2.10.2011 Na posledním snímku z linky 2 se souprava ev.č.35174+35185 podjíždí pod železniční tratí z Rižského hlavního nádraží a blíží se k zastávce Centraltirgus, která je oficiálně v centru konečnou zastávkou pro jihozápadní svazek linek. Spoje zde bez čekání pokračují dále. | 1.10.2011 Linka 3 tvoří v síti pouze doplňkový spoj propojující koncové úseky linek 6 a 7, zřejmě pozůstatek dřívějších průjezdných linek. Na linku je vypravována z depa č. 3 pouze jedna souprava a interval linky je cca 60 minut. Na snímku je souprava T3A ev.č.30242+30253 zachycena v zastávce Merkela iela. | 29.9.2011
Souprava T3A ev.č.30242+30253 byla na lince 3 vyfotografována také u odbočky do svého domovského depa, u zastávky No. 3 depo. Za pozornost stojí uchycení stahováku kladky a také výřez pro digitální transparent, ve kterém je prozatím pouze klasická cedule. Tuto úpravu má mnoho rižských vozů. | 29.9.2011 A vyrážíme na další linku – číslo 4. Opět ji projedeme od konce a první snímek je tedy ze smyčky Imanta, kde v nástupní zastávce stojí souprava T3A ev.č.51874+51885. Vlevo se nachází budova se zázemím pro řidiče. Obdobné zařízení má na okrajové smyčce každá ze silných linek. | 29.9.2011 Ve výstupní zastávce smyčky Imanta zastavila souprava T3A ev.č.30721+30732. Linka 4 jede do sídliště a díky tomu jezdila velice často. Vypravení linky 4 tvořily výhradně soupravy vozů T3A, avšak z obou dep – č. 3 i č. 5. | 29.9.2011 Část trasy linky 4 je vedena po širokém bulváru, kde je pro tramvaj vyčleněn téměř třicetimetrový zatravněný střední pás. Na vjezdu z boční ulice do tohoto pásu byla zachycena souprava ev.č.30721+30732 u zastávky Bebru iela, protisměrná kolej není vidět právě z důvodu velké osové vzdálenosti kolejí na bulváru Kurzemes. | 29.9.2011 Od minulého snímku jsme se přesunuli jen o několik desítek metrů. V zastávce Kurzemes prospekts ve směru z centra byla vyfotografována tramvaj T3A ev.č.51275+51286. Aby byl široký zelený pás aspoň nějak opticky zaplněn, je tramvajová trať zřízena s neobvykle velkou osovou vzdáleností kolejí. | 29.9.2011
Typická Rižská zastávka bez nástupní hrany v úseku trati po rekonstrukci systémem panelů BKV. Snímek soupravy ev.č.30307+30318 na lince 4 byl pořízen v zastávce Kalnciema iela, kde již jezdí společně linky 4 a 5. | 29.9.2011 U zastávky Grecinieku-iela byla v násvitu zachycena na lince 4 souprava ev.č.51057+51068. Tato zastávka je poslední obousměrnou, za ní již následuje blokové ukončení se dvěma jednosměrně obsluhovanými zastávkami. | 1.10.2011 Cestující vystupují ze soupravy ev.č.51656+51667 na lince 4 na zastávce 13. Janvara iela a hromadně míří k podchodu, jehož pomocí je možné dojít k zastávkám dalších linek MHD | 1.10.2011 Linka 4 je ukončena stejně jako linka 2 a tento snímek je tedy rovněž z blízkosti zastávky Centraltirgus, ke které odbočuje souprava vozů T3A ev.č.50661+50672. | 1.10.2011 Za obloukem z minulého snímku se nachází zastávka Centraltirgus, ve které byla zachycena souprava ev.č.30721+30732. Tato zastávka, mimochodem značně pokálená od racků, je výstupní a zároveň nástupní v blokovém obratišti pro linky č. 2, 4 a 10 a zároveň nácestnou na trase pro linky 3, 7 a 9. Budova vlevo skrývá tržiště, kde lze zakoupit naprosto cokoliv. | 29.9.2011
Další v pořadí našeho putování po Rize je linka 5, která má jako jediná dvě koncová obratiště na okrajích města. Naše putování začne ve smyčce Ilguciems s jednou mála reklamních souprav v Rize – svítivě oranžovou T3A ev.č.30275+30209.   | 1.10.2011 Specialitou Rigy jsou svítící nápisy na celovozových reklamách. Na snímku soupravy ev.č.30024+30035 na lince 5 je jasně vidět plasticky vystupující nápis BEKO na bočnici vozu. Za tmy tento nápis svítí. Fotografie byla pořízena v centru města na zastávce Nacionala opera, kde jezdí linka 5 společně s linkami 7 a 9. | 29.9.2011 Pohled na zadní čelo vozu ev.č.30503 ze soupravy ev.č.30493+30503 na lince 5 v zastávce 13. Janvara iela v centru města. Linka 5 nejezdí kolem žádné vozovny, vypravuje ji depo č. 3. | 29.9.2011 Souprava tramvají T3A ev.č.30362+30373 na lince 5 přijíždí po typické dlážděné ulici k zastávce Nacionalais teatris ve směru do centra. V této zastávce ještě jezdí linky 7 a 9. | 1.10.2011 Tramvaje T3A v soupravě ev.č.30896+30906 zastavily ve směru z centra v zastávce 1. Trolejbusu parks. Jak název napovídá, zastávka se nachází u trolejbusové a autobusové garáže č. 1, tramvajová trať je zde vedena v boční poloze podél čtyřpruhové komunikace. | 2.10.2011
Snímek pochází opět z lokality u zastávky 1. Trolejbusu parks, tramvaj však jede ve směru do centra. Na snímku je vidět nejen souprava ev.č.30536+30547, jedoucí do centra na lince 5, ale také způsob jednoduchého řešení křížení tramvajových a trolejbusových trolejových drátů, využívající možnost stranového vybočení kladky. | 2.10.2011 Úsek posledních dvou zastávek na severním konci linky 5 vede v průmyslové zóně a u předposlední zastávky s názvem Tvaika iela tramvajová trať úrovňově kříží železniční vlečku. V zastávce ve směru do centra právě zastavila souprava T3A ev.č.30743+30754. | 2.10.2011 Poslední stovky metrů před severní konečnou linky 5 Milgravis tvoří jednokolejná trat a smyčka je velmi jednoduchá, pouze s jednou výhybkou. Ve směru do centra smyčku opouští souprava vozů ev.č.30362+30373. Za povšimnutí stojí zdvojené trakční vedení nad jednokolejným úsekem, díky kterému je možné ušetřit vzdušné výhybky. | 2.10.2011 Na rozloučení s linkou 5 si přiblížíme interiér vozu T3A ev.č.30373, který sice není pro Rigu typický, ale je zajímavý použitím sedaček zřejmě místní výroby. Provedení většiny vozů T3A je odlišné a podíváme se na něj až později u fotek z linky 11. | 2.10.2011 Pohled do zadní části vozu ev.č.30373. Kromě ostrých hran na netypických sedačkách stojí za povšimnutí dveře s okny pouze ve vrchní polovině. Tuto úpravu druhých a třetích dveří mají všechny vozy T3A v Rize a pochází již z výroby původních vozů T3SU. | 2.10.2011
Pomalu, ale jistě jsme se dostali k lince 6. Na přelomu září a října zde jezdila jedna souprava tramvají T3A a všechna ostatní pořadí byla obsazena vozy 15T. Na snímku se ojedinělá souprava T3A ev.č.51514+51525 na lince 6 připravuje k odjezdu z koncového obratiště Jugla. | 29.9.2011 V oblouku jednokolejné smyčky Jugla odpočívá jediná souprava T3A na lince 6 – ev.č.51514+51525. Linka 6 je kompletně vypravována depem č. 5. Za soupravou T3A je ve smyčce již zařazena tramvaj typu 15T. | 29.9.2011 Už je tady !!! První dodaná Škoda 15T ev.č.57016 na lince 6 zastavila v nástupní zastávce smyčky Jugla. Obratiště Jugla je zřízeno s křižným bodem a kusou kolejí v prodloužení traťové koleje z centra. | 29.9.2011 Zadní pohled na třetí tramvaj 15T ev.č.57038 na lince 6. Vůz před několika okamžiky popojel z výstupní zastávky dále do smyčky Jugla. | 29.9.2011 Vůz 15T ev.č.57038 na lince 6 v oblouku smyčky Jugla. Před psaním tohoto textu jsem si dal předsevzetí popisovat vše nestranně a nepoddávat se vlastním subjektivním pocitům. Ale že to tramvaji Škoda 15T v té modrobílé kombinaci barev moc sluší, co? | 29.9.2011
Vjezdem do smyčky Jugla projíždí vůz 15T ev.č.57071. Posledních několik zastávek před konečnou je trať vedena v podél čtyřpruhové komunikace, před smyčkou je na opačné straně trati také místní obslužná ulice. | 29.9.2011 Uspořádání úseku trati na Juglu reprezentuje snímek s vozem ev.č.57038, směřujícím do centra poblíž zastávky Firma vidzemes maiznieks. | 29.9.2011 U stejné zastávky byla ve směru z centra vyfotografována tramvaj 15T ev.č.57082.  Cestující zde ze 100% nízkopodlažní tramvaje vystupují do vozovky a překonávají dva jízdní pruhy. Zástavba na pozadí dotváří kolorit okrajové čtvrti velkoměsta. | 29.9.2011 Druhý dodaný vůz 15T ev.č.57027 byl zachycen u zastávky Rupnica VEF ve směru z centra. Pod mostem v pozadí je vjezd do vozovny č. 5, která se nachází vpravo mimo snímek. | 29.9.2011 Posouváme se o další jednu zastávku směrem k centru. Vůz ev.č.57071 byl vyfotografován v zastávce Kr. Barona iela. U této zastávky je v délce jednoho mezistaničního úseku větší osová vzdálenost a tramvaje jedou po okrajích dlážděné ulice, zatímco v ose je jeden jízdní pruh pro automobily. Přes tyto vhodné podmínky zastávka nemá nástupní hranu. | 29.9.2011
Uspořádání ulice u zastávky Kr. Barona iela. Ve středu ulice je zřejmá změna příčného sklonu a středové úžlabí, sloužící za deště k odvedení srážkových vod. Ve směru z centra jede čtrnáctá dodaná tramvaj 15T ev.č.57147. | 29.9.2011 Stejná ulice, jako na minulém snímku, ale na svém opačném konci. Ve směru do centra přijíždí k zastávce Pernavas iela vůz ev.č.57103. Vpravo je zřejmé stavební provedení rozhraní komunikace a chodníku, na kterém je povoleno parkování. | 29.9.2011 V zastávce Bernu Pasaule se rozdělují trasy linek 6 a 11. Ve směru do centra vjíždí do křižovatky tramvaj ev.č.57016. Vozy 15T v Rize bez větších problémů zjevných na první pohled překonávají nerovnosti místního kolejového svršku. | 2.10.2011 Tento snímek byl pořízen chvíli před předchozím, vůz 15T ev.č.57016 zde teprve odbavuje své cestující v zastávce Bernu Pasaule ve směru do centra. Vzhledem k nástupu přímo z vozovky to nemají cestující s kočárkem jednoduché ani s nízkopodlažní tramvají. | 2.10.2011 Úplně stejné místo, jen tramvaj je o jeden kousek novější – číslo 57027. Zato Lotyšský řidič automobilu nevydržel čekat a proplétá se částečně po chodníku okolo vystupujících a nastupujících cestujících. O několik sekund později neváhal dokonce vytroubit fotografa, který spořádaně stál zhruba uprostřed křižovatky. | 2.10.2011
Nervózní automobilista už je pryč a fotograf mohl zachytit nasvícený průjezd vozu 57027 křižovatkou u zastávky Bernu Pasaule ve směru do centra. | 2.10.2011 V zastávce Bernu Pasaule byl zdokumentován zvenku na voze ev.č.57103 detail umístění skládací plošiny pro invalidy ve voze 15T. Během pětidenního pobytu v Rize jsem však plošinu neviděl v činnosti. | 2.10.2011 O jednu zastávku dále k centru se podařilo vyfotografovat míjení tramvají 15T ev.č.57071 (směr do centra) a 57027 (směr z centra). V pozadí najíždí do křižovatky Bernu Pasaule linka 11, fotograf stojí u zastávky jménem Gertrudes iela. | 2.10.2011 Snímek vozu ev.č.57027 u zastávky zastávce Gertrudes iela nám umožňuje prozkoumat také nové křížení tramvaje s trolejbusem, které je podstatně složitější, než na tratích pojížděných pouze vozy s kladkami. | 2.10.2011 Také ve společném úseku linek 6 a 11 jsou zastávky výhradně bez nástupní hrany, s nástupem cestujících z jízdního pruhu. V zastávce Gertrudes iela nastupují cestující do nové nízkopodlažní tramvaje ev.č.57071 ve směru z centra. | 29.9.2011
Společný úsek linek 6 a 11 jsem procházel pěšky a tak je z něj poměrně hodně fotografií a podařilo se zachytit i vozy, na které dosud nebylo štěstí. Tak byl vyfotografován o další zastávku blíže centru vůz 15T ev.č.57060 u zastávky jménem Dzirnavu iela ve směru do centra. | 29.9.2011 Rovněž u zastávky Dzirnavu iela ve směru do centra byl zachycen na lince 6 vůz ev.č.57082 vedle nového velkého osobního automobilu. Zatímco v České republice vyvolávají taková auta spíše úsměvné reakce, v Lotyšsku je takový vůz leckdy i ve městě užitečným pomocníkem k překonání nerovností terénu. | 29.9.2011 S tramvají ev.č.57103 se již blížíme ke konečné stanici – blokové smyčce Stacijas laukums, do které tramvaj právě odbočuje a po několika desítkách metrů zastaví v jediné zastávce blokové smyčky, která je výstupní a nástupní zároveň. Vozy zde nečekají a ihned se vydávají na cestu zpět na konečnou Jugla. | 2.10.2011 Ve stejném oblouku byl zachycen i vůz ev.č.57038, avšak na snímku přiblíženém právě z konečné zastávky Stacijas laukums. Protisměrná kolej se nepoužívá, ale je položena v celé délce blokové smyčky. | 29.9.2011 Vůz ev.č.57147 na lince 6 byl společně s lotyšskou slečnou vyfotografován v konečné zastávce Stacijas laukums těsně před odjezdem. Slečna sice stojí zády, avšak mohu odtajnit, že lotyšské ženy jsou krásné skoro jako České tramvaje. | 29.9.2011
Noční snímek ze stejného místa přibližuje tramvaj ev.č.57136. Na tento vůz jsem měl poměrně velkou smůlu, vždy jenom jel v protisměru a fotografie se podařila jenom večer za tmy. | 1.10.2011 Tramvaj ev.č.57049 na lince 6 projíždí blokovou smyčkou Stacijas laukums a odbočuje vpravo, kde se připojí k trase linek 3, 5, 7 a 9. Budova s věží na pozadí je hlavní nádraží, nově propojené s obchodním domem. | 2.10.2011 Vůz ev.č.57049 opouští křižovatku, do které vjel na minulém snímku. Po několika metrech opět odbočí vpravo a vydá se směrem ke konečné Jugla, zatímco linky 5, 7 a 9 pokračují dále přímo po trati zřetelné v průhledu před vozem. | 2.10.2011 V následujících snímcích si přiblížíme interiér tramvají Škoda 15T v Rize. K focení posloužily vozy ev.č.57038 a 57103. Na snímku je pohled do třetího článku vozu ev.č.57103. | 2.10.2011 Průhled vozem ev.č.57038 ze zadní plošinky. Mezi hlavní odlišnosti interiéru vzhledem k vozům v Praze patří barevné provedení a použití polstrovaných plastových sedaček. | 29.9.2011
Detail řešení části vozu u přechodového měchu ve voze ev.č.57038. Na rozdíl od červených sester v Praze mají vozy v Rize na jedné straně před průchodem instalovány dvě sedačky a pouze na straně u dveří je jedna sedačka s nevyužitým prostorem. | 29.9.2011 V prvním článku vozu se skrývá největší rozdíl vůči pražským vozům. Mezi 1. a 2. dveřmi je instalován automat na jízdenky (za cenu úbytku 1 místa k sezení) a vedle prvních dveří vyklápěcí plošina pro invalidy (opět způsobující snížení počtu míst k sezení o jedno místo). Snímek z vozu ev.č.57038. | 29.9.2011 Detail automatu na jízdní doklady ve voze ev.č.57103. Automat umožňuje dobíjení E-talonu i platbu kartou, při platbě mincemi je však možné zakoupit pouze jednorázovou jízdenku s přirážkou obdobně doplňkovému prodeji u řidiče v ostatních typech vozidel. | 2.10.2011 Detail umístění skládací plošiny pro invalidy ve voze ev.č.57103. Rozměrná plošina vyžaduje odebrání jednoho místa k sezení a otočení zbylé sedačky tak, že cestující sedí nohami proti dveřím z kabiny řidiče. | 2.10.2011 Detail informačního systému v interiéru vozu ev.č.57103. Prostřední obrazovka poměrně prakticky ukazuje nejbližší zastávku a několik následujících, levá obrazovka promítá střídavě logo Rigas Satiksme a logo Škoda, pravá obrazovka ukazuje výřez z uliční mapy, ve kterém je někdy barevně znázorněna poloha vozidla (na snímku červená tečka). | 2.10.2011
Po dlouhé zastávce na lince 6 se přesuneme na další linku – tou je linka 7. Putování zahájíme na její severní konečné Ausekla iela, která se nachází prakticky ještě v centru, po čtyřzastávkovém souběhu s linkou 5. Smyčkou projíždí souprava T6B5-R ev.č.35272+35283. | 1.10.2011 V zastávce Nacionalais teatris ve směru do centra byla na lince 7 vyfotografována jediná zaznamenaná reklamní souprava T6B5-R ev.č.35032+35043. Linku 7 provozuje pouze depo č. 3 a během mojí návštěvy zde jezdily výhradně vozy T6B5 resp. T6B5-R. Na zastávce je dočasný označník, neboť je posunuta kvůli stavebním pracím na trati. | 1.10.2011 Linka 7 vedená soupravou vozů T6B5-R ev.č.25373+35283 projíždí po trati u zastávky Centraltirgus, kde končí linky 2, 4 a 10. | 1.10.2011 Souprava tramvají T6B5 ev.č.32134+32145 byla na lince 7 vyfotografována ve směru z centra u zastávky No. 3 depo s koloritem typické zástavby. Za povšimnutí stojí umístění vzdušné výhybky odbočení do vozovny ještě před zastávkou. | 29.9.2011 Souprava 35152+35163 na lince 7 se blíží ke konečné zastávce Tirdzniecibas centrs “Dole” v jihovýchodní části města. | 29.9.2011
Interiér tramvaje T6B5-R ev.č.35272, vypravené v soupravě 35272+35283 na linku 7. | 29.9.2011 Zadní partie vozu T6B5-R ev.č.35283, vypraveného v soupravě 35272+35283 na linku 7. Snímek byl pořízen v zastávce Tirdzniecibas centrs “Dole”. Vzhled zadních čel vozů T6B5 není jednotný, na některých vozech je provedena úprava shodně s tímto vozem, na jiných je vidět pozůstatek původního stahováku pantografu (viz následující snímek). | 29.9.2011 U stejné zastávky byl pořízen i snímek zadní partie vozu T6B5-R ev.č.35108, vypraveného v soupravě 35098+35108 na linku č. 9. Na zadním čele tohoto vozu je zřejmý pozůstatek původního provedení. Linka 9 je provozována pouze vybranými spoji a jedná se vlastně o prodloužení linky 7, ze které soupravy přejíždí. | 29.9.2011 Linka 9 si zaslouží jen jeden “pořádný” snímek, protože jezdí pouze vybrané spoje. Souprava vozů ev.č.35098+35108 byla vyfotografována v nástupní zastávce smyčky Tirdzniecibas centrs “Dole”. | 29.9.2011 S prohlídkou linky 10 začneme opět na konečné mimo centrum města. Koncový úsek linky 10 (od zrušeného depa č. 4 až na konečnou) je tvořen jednokolejnou tratí s výhybnami, smyčkové obratiště je jednokolejné s jedinou zastávkou. Na zastávce ve smyčce Bišumuiža byla zachycena souprava vozů T3A ev.č.30645+30656. | 1.10.2011
Souprava vozů ev.č.30645+30656 na lince 10 opouští výhybnu Strestu iela ve směru do centra. Linku 10 vypravuje pouze depo č. 3 a jezdily zde výhradně soupravy tramvají T3A. | 1.10.2011 Souprava vozů ev.č.30591+30569 na lince 10 míří po jednokolejné trati ve směru z centra k zastávce Strestu iela. Jednokolejná trať je zde vedena v boční poloze podél komunikace a od chodníku je oddělena zábradlím. | 1.10.2011 Souprava ev.č.30591+30569 na lince 10 se vrací do centra a projíždí posledním úsekem jednokolejné trati ve směru k zrušenému depu č. 4 poblíž zastávky Vienibas gatve. Řidička v tílku dokonce přibrzdila a zamávala. | 1.10.2011 Snímek soupravy ev.č.30874+30885 byl pořízen jen o několik desítek metrů blíže centru, souprava jede ve směru z centra a právě projíždí okolo zrušeného depa č. 4, sloužícího k odstavení vyřazených tramvají. | 1.10.2011 Poslední snímek z linky 10 se soupravou ev.č.30689+30691 byl pořízen v centru města na blokové smyčce u zastávky 13. Janvara iela. Blondýnky na pozadí jsou řidičky taxislužby Lady-taxi. | 2.10.2011
Procházku po lince 11 zahájíme opět na její konečné mimo centrum města. V nástupní zastávce Ezermalas iela vedle střídací místnosti pro řidiče vyčkává souprava vozů T3A ev.č.51571+51580. | 29.9.2011 Jiný pohled na soupravu vozů T3A ev.č.51571+51580 v nástupní zastávce Ezermalas iela. Linku 11 vypravuje pouze depo č. 5 a jezdí zde tedy výhradně vozy T3A. | 29.9.2011 Zadní část vozu ev.č.51580 v soupravě vozů T3A ev.č.51571+51580 v nástupní zastávce Ezermalas iela. Schůdky vedle tramvaje slouží k údržbě kladkového sběrače na vozidlech a na každé lince je jimi vybavena alespoň jedna konečná stanice. | 29.9.2011 Na voze ev.č.51580 v soupravě 51571+51580 si konečně prohlédneme typický interiér vozů T3A v Rize. Ve většině vozů jsou využity sedačky obdobné vozům T6B5. | 29.9.2011 Detail přední části a kabiny vozu T3A ev.č.51580 v soupravě 51571+51580. | 29.9.2011
Snímek ze společného úseku linek 6 a 11 pořízený u zastávky Gertrudes iela. Souprava vozů ev.č.51536+51547 míří do centra. | 29.9.2011 Souprava vozů T3A ev.č.51656+51667 zachycená na lince 11 v zastávce na blokové smyčce Stacijas laukums. | 2.10.2011 Souprava vozů T3A ev.č.51896+51906 přijíždí na lince 11 do zastávky Stacijas laukums. | 29.9.2011 Detail propojení vozů v soupravě T3A ev.č.51896+51906. Vrchní kabel pod střechou slouží k přenosu trakčního napětí, ostatní dodatečně doplněné kabely zřejmě patří informačnímu a odbavovacímu systému tramvaje. Ale stejně je těch kabelů nějak moc... | 29.9.2011 Na smyčce Stacijas laukums se podařilo za tmy vyfotografovat na lince 11 soupravu vozů ev.č.51111+51122 s celovozovou reklamou. Na boku jsou zřejmé svítící segmenty reklamy. Ostrou fotografii natočenou více z boku se nepodařilo pořídit. Tímto snímkem ukončujeme seznámení s linkami a vozy tramvají v Rize. | 1.10.2011
U popisu linky 10 jsme již potkali zrušenou vozovnu č. 4 (No. 4 depo). Areál vozovny je oplocen a většina venkovních kolejí je zaplněna odstavenými a zřejmě vyřazenými vozy typů T3SU, T3A i T6B5. | 1.10.2011 Tramvaj typu T6B5 ev.č.32071, zřejmě již dlouho odstavená ve zrušené vozovně č. 4. | 1.10.2011 Areál depa č. 3 sice na první pohled nevypadá příliš živě, ale jedná se o provozované depo vypravující denně do sítě soupravy tramvají T3A, T6B5 a T6B5-R. | 29.9.2011 Typická jednojazyková výměna na kolejové konstrukcí v Rize, vyfotografováno na křižovatce Bernu Pasaule. Za povšimnutí stojí rozhraní chodníku a vozovky na levé straně. V místě pořízení fotografie se mimochodem nachází světelně řízený přechod pro chodce. | 2.10.2011 Pozorný čtenář si jistě již všiml, ostatním připomínáme obrázkem – v Rize je běžné použití širokopatních kolejnic (obdobných třeba našim S49) i na tratích s krytem pojížděným nekolejovou dopravou. | 29.9.2011
V Rize nedávno objevili krásu technologie velkoplošných panelů BKV. Na snímku je probíhající rekonstrukce oblouku a přejezdu u zastávky Nacionalas teatris. Tramvaje již jezdí, povrchy ještě nejsou dokončeny. | 1.10.2011 Při pohledu na úroveň technologické kázně při pokládce panelů se nabízí myšlenka, že ty pravé krásy a tajemna panelů BKV jistě kolegové z Rigy dříve nebo později poznají na vlastní kůži. | 1.10.2011 U smyčky linky 11 Ezermalas iela objevil objektiv fotoaparátu ukrytou pojízdnou měnírnu v činnosti, se kterou se rozloučíme s rižskými tramvajemi. | 29.9.2011 Kromě tramvají jsou v Rize zastoupeny i trolejbusy naší výroby. K poměrně rozšířeným patří stále staré vozy typu 15 Tr ze Škody Ostrov. Na snímku byl zachycen vůz ev.č.23241 na lince 17. | 29.9.2011 Nové trolejbusy reprezentuje typ 24 Tr z Plzeňské Škodovky. Tyto vozy jsou vybaveny agregátem, což se v Rize v běžném provozu používá a nové vozy umožnily přetrasovat některé trolejbusové linky do ulic bez trolejového vedení. To dokládá vůz ev.č.29233 na lince 9. | 29.9.2011

Zdroje:
http://www.urbanrail.net/eu/riga/riga.htm (anglicky)
http://www.rigassatiksme.lv/ (lotyšsky, rusky, anglicky)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rigas_Satiksme (anglicky)
http://www.metro-tram-bus.info/ (anglicky)
http://transphoto.ru/city/35/ (rusky s překladem do více jazyků)
http://riga.mashke.org/ (lotyšsky s překladem do více jazyků)
http://www.skoda.cz/cs/produkty/tramvaje/tramvaj-forcity-riga/ (česky)
http://www.tundria.com/trams/LVA/Riga-2010.shtml (anglicky)

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024