Pohlednice Pražských tramvají...... od úzkorozchodné železnice Třemešná ve Slezsku-Osoblaha aneb »Osoblažka« 2011

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
... od úzkorozchodné železnice
Třemešná ve Slezsku-Osoblaha
aneb »Osoblažka« 2011


Začínáme, vítejte na dvacet kilometrů dlouhé úzkorozchodné železnici z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy... U nástupiště je připraven osobní vlak v čele s lokomotivou 705.913-2 a dvěma osobními vozy Balm/u. Jenže my se ještě porozhlédneme po stanici. | 5.11.2011
Prostor pro nakolejení klasických vozů na podvalníky úzkorozchodné železnice s odstavenými podvalníky v Třemešné ve Slezsku. Zatímco ve výšce je kolej klasického rozchodu, v jakémsi kanálu jsou úzké koleje včetně podvalníků. Rozdíl výšek obou kolejí se postupně snižuje, až jsou vozy velké železnice umístěny na podvalnících. Jen se tento systém již nevyužívá, tudíž velké vozy mají v tomto místě STOP. | 5.11.2011 Od roku 1997 odstavené podvalníky úzké železnice v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011 Prostor pro nakolejení klasických vozů na podvalníky úzkorozchodné železnice s odstavenými podvalníky v Třemešné ve Slezsku. Zatímco ve výšce je kolej klasického rozchodu, v jakémsi kanálu jsou úzké koleje včetně podvalníků. Rozdíl výšek obou kolejí se postupně snižuje, až jsou vozy velké železnice umístěny na podvalnících. | 5.11.2011 Prostor pro nakolejení klasických vozů na podvalníky úzkorozchodné železnice s odstavenými podvalníky v Třemešné ve Slezsku. Zatímco ve výšce je kolej klasického rozchodu, v jakémsi kanálu jsou úzké koleje včetně podvalníků. Rozdíl výšek obou kolejí se postupně snižuje, až jsou vozy velké železnice umístěny na podvalnících. | 5.11.2011 Prostor pro nakolejení klasických vozů na podvalníky úzkorozchodné železnice s odstavenými podvalníky v Třemešné ve Slezsku. Zatímco ve výšce je kolej klasického rozchodu, v jakémsi kanálu jsou úzké koleje včetně podvalníků. Rozdíl výšek obou kolejí se postupně snižuje, až jsou vozy velké železnice umístěny na podvalnících. | 5.11.2011
Prostor pro nakolejení klasických vozů na podvalníky úzkorozchodné železnice s odstavenými podvalníky v Třemešné ve Slezsku. Zatímco ve výšce je kolej klasického rozchodu, v jakémsi kanálu jsou úzké koleje včetně podvalníků. Rozdíl výšek obou kolejí se postupně snižuje, až jsou vozy velké železnice umístěny na podvalnících. | 5.11.2011 Výtopna Slezských zemských drah z roku 2007 v Třemešné ve Slezsku s popelovou jámou a pumpou pro doplnění vody do parních lokomotiv. | 5.11.2011 Výtopna Slezských zemských drah z roku 2007 v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011 Výtopna Slezských zemských drah z roku 2007 v Třemešné ve Slezsku a pumpa pro doplnění vody do parních lokomotiv. | 5.11.2011 Výtopna Slezských zemských drah z roku 2007 v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011
Výtopna Slezských zemských drah z roku 2007 v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011 Výtopna Slezských zemských drah z roku 2007 v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011 Betonový koncový šturc na koleji za výtopnou Slezských zemských drah v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011 A dál již ani metr. Koncový šturc úzké železnice v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011 Prudké klesání od koncového šturcu u překládací rampy v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011
Spletenec úzkých kolejí v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011
Lidové pověsti jsou lidové pověsti a tak se druhá provozovaná úzkorozchodná železnice v České republice, Třemešná ve Slezsku – Osoblaha, zřejmě již nikdy nezbaví povídaček o tom, že je uměle prodloužena.

Mezi lidmi se totiž povídá, že podle předpisů tehdejšího Rakouska – Uherska se mohly stavět pouze tratě delší než 20 kilometrů, aby se vrátily náklady na jejich stavbu vynaložené. Jenže ve stejném roce jako Osoblažka byla vybudována nedaleká trať Ondrášov (dnes Moravský Beroun) – Dvorce (zrušená v roce 1933), která měřila pouhých 11 kilometrů, a tak ponechme pod rouškou osoblažské mlhy skutečnost, že klikatění tratě i v rovných úsecích bylo vyvoláno snahou o co nejmenší náklady na umělé stavby s tím, že trať co nejvíce přiléhá k terénu. Díky tomu má celkem 102 oblouků a rozchod 760 mm, neboť náklady na stavbu jsou až o třetinu levnější.

Stavba trati začala na jaře roku 1898 a protože se dělníci činili, již 14. prosince vyjel zcela neslavnostně ve 3.50 hodin ráno z Osoblahy. Slavnostní pak do Osoblahy přijel až v 11.30 hodin.

V roce 1938 připadla trať Německým říšským dráhám a pro nedostatek paliva byla doprava výrazným způsobem omezena. Během osvobozování kraje byly zničeny a vypáleny obce v okolí Osoblahy, včetně jí samotné. Trať zůstala takřka nepoškozena, ale motorové vozy shořely a parní lokomotivy byly značně poškozeny. A tak byl provoz obnoven až po předání motorového vozu a parní lokomotivy z Jindřichova Hradce. Později se zde objevily ještě dva motorové vozy a dvě parní lokomotivy z Heřmaničky. Přetrvávající problémy s hnacími vozidly vyřešila až dodávka čtyř motorových lokomotiv z ČKD řady TU47.0 v roce 1958, které v Osoblaze jezdí dodnes. Parní provoz byl ukončen 16. listopadu 1960.

V roce 1965 byl dodán nový typ podvalníků pro přepravu nákladních vozů standardního rozchodu a o rok později pět vozů řady Balm/ú ze smíchovské Tatry, které dodnes zajišťují společně s lokomotivami řady 705 základní obslužnost tratě. Přestože se již nákladní doprava na trati od 31. května 1997 neprovozuje, v Třemešné můžeme stále nalézt odstavených 30 podvalníků. V letech 1986 – 88 proběhla generální oprava celé trati.

Zatímco běžná doprava je stále v režii Českých drah, o provoz zvláštních vlaků se stará vzniklé sdružení Slezské zemské dráhy, které v roce 2007 postavilo v Třemešné ve Slezsku novou výtopnu pro parní lokomotivy. Provoz zvláštních vlaků zajišťuje motorová lokomotiva TU38.001, původem z polského cukrovaru Kruszwica, případně parní lokomotivy U57.001 a U46.002. Zatímco prvně zmiňovaná lokomotiva U57.001 byla vyrobená firmou Škoda pro Jugoslávské železnice, a na Osoblažku jí na 15 let zapůjčil rakouský spolek Club760, druhá z lokomotiv byla zakoupena v Rumunsku a po prodělané náročné renovaci je takříkajíc místní.

K lokomotivám zvláštních vlaků jsou podle potřeby připojovány osobní otevřené vozy, postavené na rámech rumunských vozů. Vozy jsou označeny řadou Ca/ú. Pro dospělejší výletníky je do soupravy zařazován také pivní vagón, který je starší než samotná trať. Původní zavřený vůz byl vyroben v Rumunsku už v roce 1895, na Osoblažku se dostal v roce 2005. Pro navýšení kapacity bývají do vlaku zapůjčeny také uzavřené vozy Balm/ú Českých drah.

Úzkorozchodná trať začíná na východní straně výpravní budovy železniční stanice Třemešná ve Slezsku. Na západní straně budovy nalezneme kolejiště „velké železnice“, s nímž je Osoblažka spojena podvalníkovou jámou a čelní rampou pro najíždění úzkorozchodných vozidel na normálněrozchodné vozy. Úzkorozchodné kolejiště obsahuje dvě dopravní a tři manipulační koleje. V zadní částí úzkorozchodné stanice se nachází původní vodárna a nová budova výtopny Slezských zemských drah. Po opuštění stanice trať zahajuje trať výrazné klesání podél kolejí „velké“ železnice, dosahující až 26‰. Po ocelovém mostě o třech polích, který překračuje dvě vozovky a potok Mušlov se trať dostává ke stoupáním, které přesahuje hodnotu předchozího klesání jde o hodnotu až 27‰. Následuje rychlostní omezení na 20 km/h, neboť koleje se dostávají k nejprudšímu oblouku na českých železnicích o poloměru pouhých 75 m. Po průjezdu tímto místem vlak opět zrychlí na svých obvyklých 30, případně 40 km/h a až do Osoblahy bude již převážně jen klesat.

Následuje stanice Liptaň, jejíž kolejiště tvoří jedna dopravní a jedna manipulační kolej. Pouze dřevěnou čekárnou je vybavená další zastávka nesoucí poetické jméno Dívčí Hrad. Vláček se dostává do zastávky Horní Povelice, která byla až do srpna roku 2008 zastávkou s nákladištěm. Odbočovala zde manipulační kolej o délce postačující na odstavení pouhého jednoho vagónu a honosila se tak titulem nejkratší manipulační koleje na síti českých železnic. Dnes je zde, před opuštěnou staniční budovou prázdno… Zastávka Amalín vznikla až po roce 1928 a je opět vybavena pouze dřevěnou čekárnou. Přiblížíme se do stanice Slezské Rudoltice, jejíž kolejiště tvoří jedna dopravní a jedna manipulační kolej. V této stanici docházelo nejčastěji ke křižování vlaků, jde totiž o pomyslný (nikoliv skutečný) střed tratě. Vedle staniční budovy bývalo nákladiště s dřevěným skladištěm. V areálu stanice je studna sloužící jako zdroj vody pro parní lokomotivy. Následuje zastávka Koberno, za níž vjíždí dráha do lesnatého úseku říčky Osoblahy a kolem zříceniny hradu Fulštejna směřuje do Bohušova a dále ke svému cíli na okraj města Osoblahy. Koleje dráhy míjí od roku 1972 zrušenou zastávku Ostrá Hora, která se mezi lety 1928 – 1951 pyšnila jménem Dubský mlýn. Jen jeho opravené objekty dnes připomínají její umístění.

Těsně před koncem dráhy následuje stanice Bohušov s jednou dopravní a jednou manipulační kolejí. Trať dospěje do svého cíle, stanice Osoblaha, ležící v těsné blízkosti česko-polské hranice, s veškerým provozním zázemím pro vozidla Českých drah v podobě dvoukolejné výtopny se stáním pro tři lokomotivy a dílnou. Kolejiště tu tvoří dvě dopravní a jedna manipulační kolej včetně nezbytného šturcu na konci tratě.

Plošinový vůz na němž se odváží úzká vozidla do opravy vyčkává na své využití v Třemešné ve Slezsku s mobilní části úzkých kolejí pro propojení. | 5.11.2011
Plošinový vůz na němž se odváží úzká vozidla do opravy vyčkává na své využití v Třemešné ve Slezsku u čelní rampy. | 5.11.2011 Plošinový vůz na němž se odváží úzká vozidla do opravy vyčkává na své využití v Třemešné ve Slezsku u čelní rampy. | 5.11.2011
Plošinový vůz na němž se odváží úzká vozidla do opravy vyčkává na své využití v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011 Výkolejka v Osoblaze. | 5.11.2011
Pracovní úzkorozchodná MUVka vyčkává v Třemešné na svou příležitost. | 5.11.2011 Odstavená pracovní vozidla úzkokolejky v Třemešné. | 5.11.2011
Cyklovagón odstavený v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011 Cyklovagón odstavený v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011
Odstavené dva vozy Balm/u jsou ve stavu, který příliš nenasvědčuje jejich opětovnému nasazení do provozu... | 5.11.2011 Odstavené dva vozy Balm/u ve stavu, který příliš nenasvědčuje jejich opětovnému nasazení do provozu, vyčkávají na svůj další osud ... | 5.11.2011
Zákoutí v depu Osoblažky v Třemešné ve Slezsku s odstavenými vozy Balm/u, motorovou lokomotivou TU38.001, původem z polského cukrovaru Kruszwica a cyklovagónem. | 5.11.2011 Interiér dlouhodobě odstaveného vozu Balm/u. | 5.11.2011
Interiér dlouhodobě odstaveného vozu Balm/u. | 5.11.2011 Interiér dlouhodobě odstaveného vozu Balm/u. | 5.11.2011
Interiér dlouhodobě odstaveného vozu Balm/u. | 5.11.2011 Interiér dlouhodobě odstaveného vozu Balm/u. | 5.11.2011
Interiér dlouhodobě odstaveného vozu Balm/u. | 5.11.2011 Pokročilé stadium rozkladu jednoho z odstavených osobních vozů Balm/u. | 5.11.2011
Motorová lokomotiva TU38.001 využívaná k dopravě zvláštních vlaků vyčkává vedle odstavených vozů Balm/u. | 5.11.2011 Motorová lokomotiva TU38.001 využívaná k dopravě zvláštních vlaků vyčkává v sousedství cyklovagónu a odstavených vozů Balm/u. | 5.11.2011
Odstavený vůz Balm/u v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011 Odstavený vůz Balm/u v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011
Podvalníky, výtopna z roku 2007 a odstavený vůz Balm/u v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011 Pozůstatky jakéhosi vrátku v kolejišti stanice Třemešná ve Slezsku... | 5.11.2011
Osobní vlak v Třemešné ve Slezsku v pohledu od manipulačních kolejí depa. | 5.11.2011 K přepravě normálněrozchodných vozů se od zprovoznění trati Třemešná ve Slezsku-Osoblaha užíval tento typ podvalníků. U příležitosti oslav 100 let úzkorozchodné železničky byly dva z nich, pocházející z dvacetikusové série vyrobené v letech 1964-1965 Vagonkou Čeká Lípa, opraveny a vystaveny před nádražní budovou v Třemešné ve Slezsku. | 5.11.2011
Motorová lokomotiva 705.913-2 dorazila do Třemešné ve Slezsku se dvěma osobními vozy Balm/u. | 5.11.2011 Motorová lokomotiva 705.913-2 objíždí odstavené vozy Balm/u v Třemešné ve Slezsku po vedlejší koleji. | 5.11.2011
Motorová lokomotiva 705.913-2 objíždí odstavené vozy Balm/u v Třemešné ve Slezsku po vedlejší koleji. | 5.11.2011 K odjezdu do Osoblahy je připraven osobní vlak vedený motorovou lokomotivou 705.913-2 se dvěma vozy Balm/u. | 5.11.2011
Celkový pohled na kolejiště úzkorozchodné železnice v Třemešné ve Slezsku s nádražní budovou společnou pro velkou i malou železnici. | 5.11.2011 Vjezdové zhlaví stanice Třemešná ve Slezsku. | 5.11.2011
K odjezdu do Osoblahy je připraven osobní vlak vedený motorovou lokomotivou 705.913-2 se dvěma vozy Balm/u. | 5.11.2011 Zatímco úzkorozchodný osobní vlak Osoblažky je připraven k odjezdu v čele s motorovou lokomotivou 705.913-2, po velkých kolejích uhání pryč souprava motorového 843.003-5 a řídícího vozu 80-29 003-8. | 5.11.2011 Modernizovaný osobní vůz Balm/u je vybaven akustickým a optickým informačním systémem. | 5.11.2011 Modernizovaný osobní vůz Balm/u je vybaven akustickým a optickým informačním systémem. | 5.11.2011 Modernizovaný osobní vůz Balm/u je vybaven akustickým a optickým informačním systémem. | 5.11.2011
Modernizovaný osobní vůz Balm/u. | 5.11.2011 Modernizovaný osobní vůz Balm/u. | 5.11.2011 Modernizovaný osobní vůz Balm/u. | 5.11.2011 Bosenské spřáhlo osobního vozu Ca/ú. | 5.11.2011 Bosenské spřáhlo osobního vozu Ca/ú. | 5.11.2011
Bosenské spřáhlo lokomotivy řady 705 s redukcí poloautomatického spřáhla Compact je využíváno pro případ spojování s historickými a pracovními vozy. | 5.11.2011 Poloautomatické spřáhlo Compact na voze Balm/u. | 5.11.2011 Spojení dvou vozů Balm/u s pomocí poloautomatického spřáhla Compact. | 5.11.2011 Spřažení vozu Balm/u vybaveného poloautomatickým spřáhel Compact s lokomotivou řady 705 opatřenou Bosenským spřáhlem lokomotivy řady 705 a redukcí poloautomatického Compact. | 5.11.2011 Spřažení vozu Balm/u vybaveného poloautomatickým spřáhel Compact s lokomotivou řady 705 opatřenou Bosenským spřáhlem lokomotivy řady 705 a redukcí poloautomatického Compact. | 5.11.2011
Motorová lokomotiva 705.913-2 v čele osobního vlaku se dvěma osobními vozy Balm/u opouští stanici Třemešná ve Slezsku. | 5.11.2011
Občas je třeba některé pražce vyměnit... | 5.11.2011 Zatímco na opěrné zdi míří velká železnice do světa, úzké koleje Osoblažky od nádraží v Třemešné ve Slezsku klesají až v 26‰ sklonu. | 5.11.2011 Klikatící se Osoblažka. | 5.11.2011 Ocelový most o třech polích, kterým Osoblažka v Třemešné ve Slezsku překračuje dvě vozovky a potok Mušlov s omezenou rychlostí do 30 km/h. | 5.11.2011 Ocelový most o třech polích, kterým Osoblažka v Třemešné ve Slezsku překračuje dvě vozovky a potok Mušlov. | 5.11.2011
Ocelový most o třech polích, kterým Osoblažka v Třemešné ve Slezsku překračuje dvě vozovky a potok Mušlov. | 5.11.2011 Ocelový most o třech polích, kterým Osoblažka v Třemešné ve Slezsku překračuje dvě vozovky a potok Mušlov. | 5.11.2011 Ocelový most o třech polích, kterým Osoblažka v Třemešné ve Slezsku překračuje dvě vozovky a potok Mušlov. | 5.11.2011 Ocelový most o třech polích, kterým Osoblažka v Třemešné ve Slezsku překračuje dvě vozovky a potok Mušlov. | 5.11.2011 Ocelový most o třech polích, kterým Osoblažka v Třemešné ve Slezsku překračuje dvě vozovky a potok Mušlov. | 5.11.2011
Ocelový most o třech polích, kterým Osoblažka v Třemešné ve Slezsku překračuje dvě vozovky a potok Mušlov. | 5.11.2011 Ocelový most o třech polích, kterým Osoblažka v Třemešné ve Slezsku překračuje dvě vozovky a potok Mušlov. | 5.11.2011 Koleje Osoblažky doprovází spousta návěstí pro strojvedoucí, od omezení rychlosti na 40 km/h po informaci o klesání kolejí v následujícím úseku dlouhém 468 metrů o 30‰. | 5.11.2011 Klikatící se koleje Osoblažky v krajině. | 5.11.2011 Klikatící se koleje Osoblažky v krajině. | 5.11.2011
Před stanicí Liptaň koleje Osoblažky v délce 281 metrů stoupají o 20‰. | 5.11.2011 Mostek před stanicí Liptaň. | 5.11.2011 Třemešenské zhlaví železniční stanice Liptaň. | 5.11.2011 Výkolejka ve stanici Liptaň. | 5.11.2011 Nádražní budova v Liptani. | 5.11.2011
Do stanice Liptaň vjíždí osobní vlak s lokomotivou 705.913-2 a modernizovaným osobním vozem Balm/u aby se vykřižoval ze zvláštním vlakem. | 5.11.2011
Modernizovaný osobní vůz Balm/u. | 5.11.2011 Z železniční stanice Liptaň odjíždí do Třemešné ve Slezsku osobní vlak v čele s lokomotivou 705.913-2 a modernizovaným osobním vozem Balm/u. | 5.11.2011 Osoblažské zhlaví železniční stanice Liptaň. | 5.11.2011 Osoblažské klikatění. | 5.11.2011 Osoblažské klikatění. | 5.11.2011
Osoblažské klikatění. | 5.11.2011 Mostek úzkorozchodné železničky. | 5.11.2011 Železniční přejezd u zastávky Dívčí Hrad. | 5.11.2011 Zastávka Dívčí Hrad. | 5.11.2011 Zastávka Dívčí Hrad. | 5.11.2011
Klikatění se Osoblažky krajinou. | 5.11.2011 Zastávka Horní Povelice. | 5.11.2011 Zastávka Horní Povelice. | 5.11.2011 Klikatění se Osoblažky krajinou je omezenou na 30 km/h. | 5.11.2011 Dřevěná čekárna zastávky Amalín. | 5.11.2011
Takřka každý oblouk Osoblažky doprovází skloník... | 5.11.2011 Třemešenské zhlaví stanice Slezské Rudoltice. | 5.11.2011 Opuštěná nádražní budova ve Slezských Rudolticích. | 5.11.2011 Opuštěná nádražní budova ve Slezských Rudolticích. | 5.11.2011 Torzo někdejší nádražní pumpy ve Slezských Rudolticích nadále slouží k doplňování vody pro parní lokomotivy. | 5.11.2011
Osoblažské zhlaví stanice Slezské Rudoltice. | 5.11.2011 Další z mnoha oblouků Osoblažky. | 5.11.2011 Železniční přejezd u zastávky Koberno. | 5.11.2011 Opuštěná nádražní budova zastávky Koberno. | 5.11.2011 Opuštěná nádražní budova zastávky Koberno. | 5.11.2011
Úzké koleje Osoblažky ladí s krajinou. | 5.11.2011 Úzké koleje Osoblažky ladí s krajinou. | 5.11.2011 Úzké koleje Osoblažky ladí s krajinou. | 5.11.2011 Úzké koleje Osoblažky ladí s krajinou. | 5.11.2011 Třemešenské zhlaví stanice Bohušov. | 5.11.2011
Nádražní budova v Bohušově. | 5.11.2011
Skladiště a nádražní budova v Bohušově. | 5.11.2011 Trať Osoblažky lemují skloníky i rychlostníky... | 5.11.2011 Osoblažka umí splývat s okolím. | 5.11.2011 Dvacátý kilometr Osoblažky. | 5.11.2011 Lokomotiva odstavená 705.916-5 v osoblažském šturcu. | 5.11.2011
Odstavená lokomotiva 705.916-5 v osoblažském šturcu. | 5.11.2011 Odstavená lokomotiva 705.916-5 v osoblažském šturcu. | 5.11.2011 Motorová lokomotiva 705.916-5 odstavená v koncovém šturcu v Osoblaze. | 5.11.2011 Motorová lokomotiva 705.916-5 odstavená v koncovém šturcu v Osoblaze. | 5.11.2011 Odstavený vůz Balm/u ve šturcu úzké tratě v Osoblaze. | 5.11.2011
Odstavený vůz Balm/u a lokomotiva 705.916-5 v osoblažském šturcu. | 5.11.2011 Odstavená dvojice vozů Balm/u v Osoblaze. | 5.11.2011 Motorová lokomotiva 705.913-2 přiváží na osoblažské nádraží jeden osobní vůz Balm/u. | 5.11.2011 Zatímco před osoblažskou výtopnou zbrojí na další cestu parní lokomotiva U57.001, z osobního vozu Balm/u vystupují běžní cestující. | 5.11.2011 Motorová lokomotiva 705.913-2 s osobním vozem Balm/u na nádraží v Osoblaze. | 5.11.2011
Setkání lokomotivních generací před osoblažskou výtopnou zastupují motorová lokomotiva 705.913-2 a parní lokomotiva U57.001. | 5.11.2011
Setkání lokomotivních generací před osoblažskou výtopnou zastupují motorová lokomotiva 705.913-2 a parní lokomotiva U57.001. | 5.11.2011 Setkání lokomotivních generací před osoblažskou výtopnou zastupují motorová lokomotiva 705.913-2 a parní lokomotiva U57.001. | 5.11.2011 Dvoukolejná výtopna se stáním pro tři lokomotivy a dílnou v Osoblaze je jediným zázemím pro vlaky Českých drah. | 5.11.2011 Dva osobní vozy Balm/u s motorovou lokomotivou 705.913-2 čekají na své cestující v Osoblaze před návratem do Třemešné. | 5.11.2011
Končíme, loučíme se s úzkorozchodnou železnicí z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy... Mezi poli uhání do Osoblahy osobní vlak v čele s lokomotivou 705.913-2 a dvěma osobními vozy Balm/u. | 5.11.2011www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024