Provoz libereckých tramvají mezi lety 1936-1939

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Provoz libereckých tramvají mezi lety 1936-1939


Již před více lety se mi dostaly do rukou služební jízdní řády libereckých tramvají z let 1936 a 1939. Můžeme si z nich udělat obrázek o tom, jak byl organizován provoz tramvají v Liberci v tomto období.

Pro úplnost můžeme doplnit, že v roce 1936 bylo ve stavu 35 motorových vozů pro osobní dopravu a dále 3 motorové vozy pracovní. V roce 1939 klesl počet osobních motorových vozů na 33. Vlečných vozů bylo po celé námi sledované období ve stavu 11.

Na úvod trocha historie

Kolejová síť libereckých tramvají v roce 1936.
Tramvajový provoz v Liberci byl zahájen 25. srpna 1897 mezi nádražím a Městským lesíkem, 11. listopadu 1897 je pak trasa prodloužena do Lidových sadů. Trať vedla od nádraží na Soukenné náměstí, dále na náměstí Edvarda Beneše, Šaldovo náměstí a dnešní ulicí 5.května k Městskému lesíku.

Tehdejší a dnešní místopisné názvy:
 • Volksgarten - Lidové Sady
 • Gablonzerplatz - Náměstí F. X. Šaldy
 • Altstaedter Ring(do 1938) - Náměstí E. Beneše
 • Adolf Hitlerplatz(od 1938) - Náměstí E. Beneše
 • Wiener Strasse - Moskevská
 • Schicker Strasse - Pražská
 • Tuchplatz(do 1938) - Soukenné náměstí
 • Konrad Henlein Platz(od 1938) - Soukenné náměstí
 • Wagenhalle - Vozovna
 • Bahnhof - Nádraží
 • Zittauerstrasse - Žitavská
 • Deutscher Hof - Viadukt
 • Bahnsteg - výhybna v dnešní zastávce Krkonošská
 • Baeckerei - Pekárny
 • Kalkofen Michler - Vápenka
 • Eiche - Dolní Hanychov
 • Walhalla - výhybna Palouček (Spáleniště)
 • Ober Hanichen, Heimatstal - Horní Hanychov
 • Rosenthal - Růžodol
 • Kratzauerstr - Chrastavská ulice, pro výhybnu užíván i název U Věže
 • Wehrgasse - výhybna Krematorium
 • Roechlitz - Rochlice
 • Kaiser Joseph Strasse - dnešní Masarykova třída (do roku 1990 Leninova)
 • Rosenthaler Bruecke - Čechova ulice
 • Zastávka Hohlgasse - nacházela se v blízkosti dnešního Šaldova náměstí ve směru do Lidových sadů
 • .
  Jistou zajímavosti líbereckých tramvají je od samého počátku pravostranný provoz. Když byla vybudována trasa od nádraží k Městskému lesíku (mezi nádražím a Šaldovým náměstím dvoukolejná), zkušební jízda přinesla zásadní problém. Motorový vůz při ní nebyl schopen vyjet stoupání dnešní Pražskou ulicí. Když se provedl pokus, jak by si onen motorový vůz poradil při jízdě nahoru dnešní Moskevskou ulici, ukázalo se, že tady to už tak problémové není. A protože přestavba kolejiště v centru města tak, aby tramvaje jezdily ulicemi Pražská a Moskevská naopak, se ukázala jako finančně nevýhodná, rozhodlo se o pravostranném tramvajovém provozu. Takže když pak Liberec v roce 1938 připadl v rámci Mnichovské dohody Německu, změnil se dopravní režim jen pro silniční dopravu. Tramvají se to již nikterak nedotklo.

  Minulost libereckých tramvají.
  V letech 1898 – 1901 byla vybudována trať Rochlice – Růžodol a v roce 1912 se vystavěla tramvajová trať ze Soukenného náměstí ulicemi Orlí, Františkovská k Viaduktu a dále do Horního Hanychova. Od 13. prosince 1924 je zavedeno číselné značení linek. V roce 1932 je vystavěna tramvajová trať v ulici Žitavské; současně zaniká trať v ulicích Orlí a Františkovská.

  V roce 1934 jsou provozovány linky:

 • 1 Lidové Sady – Nádraží
 • 2 Rochlice – Růžodol
 • 3 Lidové Sady – Nádraží – Pekárny – Vápenka – U Dubu – Spáleniště - Horní Hanychov
 • 4 Lidové Sady – Nádraží – Pekárny
 • Tramvajové linky jezdí v desetiminutovém intervalu. Vlečné vozy jezdí jen na lince 3 mezi Lidovými Sady a výhybnou Spáleniště, ale jen v období přepravních špiček. Je to docela zajímavé, neboť dle jízdního řádu, který platil do 7. února 1936 zjistíme, že v ranní špičce vleky jezdily asi od 5:30 do 8:30. Pak všechny vlečňáky stály na odstavné koleji u nádraží asi do 10:00. Pak byly opětně připojovány, neboť začínala polední špička, která se postupně změnila ve špičku odpolední a posléze přešla v podvečerní. Vlečné vozy tedy jezdily od cca 10:00 do 19:30.

  Trať Horní Hanychov – Lidové Sady

  Konečná zastávka v Horním Hanychově byla řešena pouhou kusou kolejí. Výhybna pro možnost objíždění vlečného vozu byla z bezpečnostních důvodů zlikvidována již v roce 1921. Trať pokračovala na výhybnu Walhalla (Spáleniště). Dále se pokračovalo jednokolejně do výhybny Eiche (Dolní Hanychov), další výhybnou byla Kalkofen (Vápenka). Při další jízdě se vozy potkávaly ve výhybně Bahnsteg (dnešní zastávka Krkonošská) a pak následovala výhybna Deutscher Hof (dnes Viadukt). Od nádraží se pokračovalo dvoukolejně. Tam, kde trať vedla stísněnými poměry, byla situace řešena jednokolejnými objezdy. Od Rybníčku se směrem na Soukenné náměstí jelo ulicí Jánskou, zpět dnešní ulicí 1.máje. Ze Soukenného náměstí šplhala tramvaj ulicí Moskevskou (tenkrát Wiener Strasse), směrem zpět pak jela dolů ulicí Pražskou. Od Staroměstského náměstí se jelo přímo na Šaldovo náměstí (Gablonzerplatz), směrem zpět uhýbala tramvaj ze Šaldova náměstí do Turner Strasse (Sokolská) a kolem pošty dojela na Staroměstské náměstí. Na Šaldově náměstí byla zřízena kolejová spojka pro obracení vložených vozů. Do Lidových Sadů vedla trať klasicky dvoukolejně; ukončena byla jednoduchým kolejovým přejezdem s jedinou výhybkou. Nebyla zde tedy možnost objíždění vlečného vozu.

  Trať Rochlice – Růžodol

  Trasa byla téměř celá jednokolejná s výhybnami. Za dvoukolejný by se tu dal považovat úsek mezi Soukenným a Staroměstským náměstím. Ve směru do Rochlice jezdila tramvaj ulicí Pražskou (Schicker Strasse) a ve směru do Růžodolu pak ulicí Moskevskou (tenkrát Wiener Strasse). Aby řidiči o sobě věděli, byly na Staroměstském i na Soukenném náměstí umístěny návěstní svítilny. Pokud svítily, pak měl řidič informaci, že protijedoucí vlak již opustil jednokolejný úsek. Řidič po obdržení této informace musel tuto svítilnu zhasnout (vypínačem umístěným na domě) a pak mohl pokračovat v jízdě. Výhybny byly umístěny na konečné v Růžodole, dále v zastávce Kratzauerstr. (Chrastavská), dále u krematoria (Wehrgasse) a dále v zastávce Rosenthaler Bruecke (Čechova ulice). Na konečné v Rochlici bylo rozvidlení kolejí.

  Omezení tramvajového provozu k 7. únoru 1936

  Hospodářská krize se odrazila i v provozu tramvají. Poklesl znatelně počet přepravených osob a dochází k následujícím omezením:
 • Linka 2
 • Na trase linky 2 Rochlice – Růžodol zůstává v provozu nadále 6 motorových vozů v intervalu 10 minut. Večerní provoz je omezen na 15 minutový interval, který je udržován 3 vozy. Při intervalu 15 minut odpadá křižování na Kratzauerstr. a Wehrgasse. V Růžodole je konečná bez obratových časů a v Rochlicích je obratový čas 5 minut. Služba číslo 10 odjíždí ve 22:08 z Růžodolu na Altstaedter Platz a pak plní funkci divadelního vozu. V tomto případě dojede vůz na Altstaedter Platz a pak „proti srsti“ zajede do výhybny u divadla. Po 22:15 pak na lince 2 jezdil už jen jediný vůz a to jen v úseku Rochlice – Altstaedter Platz. Ve 23:40 měl čas zatažení.
 • Linka 3
 • Minulost libereckých tramvají.
  Linka 3 má interval prodloužený na 12 minut s tím, že počet motorových vozů je z 8 snížen na 7. Linka jezdí až do pozdních nočních hodin. O vlečných vozech prameny mlčí. Je tedy možné, že buď se dokumenty nezachovaly anebo je možné i to, že v souvislosti s úspornými opatřeními se nepoužívaly vůbec, případně vyjímečně.
  Oběžník dále uvádí, že obratový čas v Horním Hanychově je 7 minut a v Lidových sadech je tento pouze 3 minuty. Odjezdy tramvají od nádraží směrem na Lidové sady ohlašuje signální zvonec. Služba číslo 7 na lince 3 vyjíždí z vozovny na Altstaedter Platz a v 6:50 vyčká na vůz jedoucí od Rochlic.
  Jinak pořádek ranního vyjíždění byl následující: služby číslo 1 (výjezd v 5:00), 2 (výjezd 5:15), 4 (výjezd v 5:40), 5 (výjezd v 5:50), 6 (výjezd 6:00) a 7 (výjezd v 6:15) jedou k nádraží, kde se obrací a jedou do Lidových Sadů. Pak již jedou po své trase do Horního Hanychova. U služby číslo 3 to bylo jiné: ta vyjela ve 4:55 z vozovny přímo do Lidových Sadů. Z této konečné odjela v 5:17 a jela pouze k Nádraží. Tam se opět obrátila a v pořadí odjížděla od nádraží v 5:36 opět do Lidových Sadů. První ranní tramvaj z Horního Hanychova odjížděla v 6:13 (služba číslo 1).
  Konstantní dvanáctiminutový interval na lince 3 se drží ještě přes 22 hodinu večerní. Pak začínají vozy linky 3 zatahovat a to dle následujícího systému:
  Služba 2 odjíždí ve 22:29 z Lidových Sadů k nádraží. Tam se ve 22:43 obrací a ve 22:50 zatahuje. Služba 3 odjíždí z Lidových Sadů ve 22:41. Ve 22:55 končí u nádraží a čas zatažení má ve 23:05. Služba 5 má odjezd z Lidových Sadů ve 23:05 a zatahuje přes nádraží do vozovny ve 23:30. Služba 7 jede přesně 24 minut za službou 5, zatažení má však ve 23:50, 11 minut za 7. službou pak jela služba 1. Čas jejího zatažení byl 5 minut po půlnoci.
  U služeb 4 a 6 to bylo v noci složitější. Služba 4 jela ve 22:53 z Lidových Sadů do Horního Hanychova. Ve 23:30 jede zpět na Lidové Sady, v 0:05 jede k nádraží. Tam přijíždí v 0:19. Odtud jede opět na Lidové Sady a pak přímo do vozovny (čas zatažení v 0:50). Služba číslo 6 jede ve 23:17 z Lidových Sadů k nádraží, pak do Horního Hanychova a pak do vozovny (čas zatažení v 0:20).
  Vozy linky 3 se křižovaly na výhybnách Walhalla (Spáleniště), Eiche (Dolní Hanychov), Kalkofen Michler (Vápenka) a Viadukt. Na výhybně Bahnsteg se potkávaly vždy vozy linek 3 a 4, v jednom směru trojka a proti ní čtyřka. Po večerním, resp. nedělním zkrácení linky 4 k nádraží, křižování ve výhybně Bahsteg odpadlo. Jak vypadalo křižování ve výhybně Vápenka, je popsáno u linky 4.
 • Linka 4, respektive 1
 • Minulost libereckých tramvají.
  Linka 4 má rovněž interval 12 minut. Od ranního zahájení provozu jsou zde nasazeny 4 motorové vozy; na Lidových Sadech je obratový čas stanoven na 3 minuty, na Vápence je pobyt bez vyrovnávacího času. Po nasazení pátého vozu na linku 4 zůstává na Lidových Sadech obratový čas nezměněn a pro obracení na Vápence je přesně popsán způsob obracení. Musíme si uvědomit, že na společném úseku linek 3 a 4 byl interval 6 minut a výhybna Vápenka sloužila jak pro linku 3, tak i pro linku 4.
  Manipulace byla následující: Vůz linky 4 přijel od Lidových Sadů na příjezdovou kolej výhybny Vápenka, kde vyčkal 6 minut – tedy přesně tolik času, než přijel protijedoucí vůz linky 3. Po jeho příjezdu přejel vůz linky 4 na odjezdovou kolej a za dalších 6 minut odjížděl zpět na Lidové Sady. V 11:45 pak odjížděly z konečné Vápenka na stejný čas 2 vozy linky 4. Zatímco ten první (služba 4) jel po své trase až na Lidové Sady, ten druhý jel pouze na Staroměstské náměstí.
  Ve večerních hodinách pak dva vozy linky 4 zatáhly a zbylé tři pak byly přeznačeny na linku 1. Ta pak, až do ukončení provozu, jezdila jen v trase Lidové sady – Nádraží. Uvedené tři vozy udržovaly dvanáctiminutový interval. Poslední její vůz končil službu ve 22:30.
  Zajímavostí je, že služba číslo 2 vyčkávala u nádraží ve 21:47 na vlak od Teplic; pak odvezla cestující na Lidové sady a ve 22:30 zatáhla. Zajímavé rovněž bylo i to, že ve 21:47 jely od nádraží do Lidových Sadů 2 vozy na stejný čas: jednak už zmíněná služba 2 na lince číslo 4 a pak ještě služba 7 na lince číslo 3. Z této skutečnosti lze usoudit, že cestujících od teplického rychlíku bylo mnoho a že samotný motorový vůz linky 3 by toto množství nebyl schopen pobrat. Podobné to bylo i u služby číslo 4, která u nádraží ve 21:25 vyčkávala vlaky od Prahy a Žitavy. Čas zatažení měla ve 22:15.
  Služební jízdní řád ještě uvádí, že o nedělích a významných svátcích jezdí linka 1 v trase nádraží (obratový čas 5 minut) – Lidové sady (obratový čas 3 minuty). Nasazeny jsou 3 vozy v intervalu 12 minut.

  Změnu linkové orientace prováděla vlaková četa. Jednalo se o výměnu bočních, jakož i čelních orientací. Čelní orientace byla řešena jako čtyřhranná otočná tabulka s číslem linky umístěna nad čely vozů. Řidič na svém stanovišti po zatažení za táhlo docílil pootočení tohoto hranolu a tím došlo ke změně čísla linky.

  K 7. únoru 1936 se vypravovalo ve všední dny celkem 18 motorových vozů, o vlečných vozech informace nejsou k dispozici.

  Tramvajový provoz od 15. května 1939

  K 15.5.1939 jsou v provozu následující tramvajové linky:
 • 1 Lidové Sady – Nádraží
 • 2 Rochlice – Růžodol
 • 3 Lidové Sady – Horní Hanychov
 • 4 Lidové Sady – Vápenka
 • Základní interval přes den byl stanoven na 10 minut, což znamenalo, že ve špičkách pracovního dne jezdilo 6 motorových vozů na lince 2, 8 motorových vozů na lince 3 a 5 motorových vozů na lince 4. Motorové vozy jednotlivých linek jezdily v následujícím režimu:
 • Linka 2
 • První ranní tramvaj této linky opouštěla vozovnu v 5:45 (v neděli až v 5:58) a najížděla do Růžodolu (v neděli do Rochlic). Ostatních 5 vozů vyjíždělo v 6:08, 6:18, 6:28, 6:38 a 7:18. Tyto všechny jely ze Soukenného náměstí do Rochlic. Trasa byla celá jednokolejná a vozy se míjely na výhybnách Růžodol (Rosenthal), U Věže (Kratzauerstrasse), na dvoukolejném úseku mezi Benešovým a Soukenným náměstím, u Krematoria (Wehrgasse) a na výhybně Čechova ulice (Rosenthaler Bruecke). Jak vypadal večerní provoz linky 2, stačí nahlédnout do jízdního řádu (Abendverkehr der Linie 2), abychom zjistili následující: Služba 8 jede ve 20:18 z Rochlice (výhybna Wehrgasse bez křižování) na Adolf Hitler Platz (k radnici) a pak zatahuje do vozovny (20:31). Služba číslo 7 jede ve 20:22 z Růžodolu, ve 20:30 přijíždí k radnici a pak zatahuje (20:40). Pak zůstávají na trati jen 3 vozy, udržující interval 15 minut. Křižování na výhybnách Wehrgasse a Kratzauerstrasse odpadá. Poslední vůz této linky jel z Rochlic ve 23:15 a do vozovny zatahoval ve 23:35.
 • Linka 3
 • Minulost libereckých tramvají.
  V průběhu dne bylo na linku 3 nasazeno 8 motorových vozů, po 21. hodině večerní počet motorových vozů klesl na 5 a interval se prodloužil na 15 minut.
  Systém výjezdů vozů linky 3 byl následující: služba 1 vyjížděla v 5:00 a v 5:10 odjížděla od nádraží směrem do Lidových sadů. Za 10 minut po ní pak vyjíždí stejným způsobem služba číslo 2 a za dalších 10 minut také služba číslo 3. Služba číslo 4 vyjíždí z vozovny v 5:00 s tím, že jede přímo do Lidových sadů. Zde se obrací a v 5:20 jede k nádraží. Služba číslo 5 vyjíždí v 5:00 z vozovny a jede v 5:10 do Horního Hanychova. Z této konečné jede v 5:30 do Lidových Sadů. V neděli vyjíždí tato služba až v 5:40 s tím, že od nádraží jede v 5:50 na Lidové sady. Služby 6, 7 a 8 vyjíždějí v 5:50, 6:00 a 6:10 z vozovny, jedou k nádraží, odkud v 6:00, 6:10 a 6:20 pak pokračují do Lidových sadů. Při nasazení 8 vlaků na lince 3 se odehrává křižování v zastávkách Walhalla (Spáleniště), Eiche (Dolní Hanychov) – zde dochází ve špičkách k předávání vlečných vozů, Kalkofen Michler (Vápenka) – zde dochází v období přepravního sedla k předávání vlečných vozů, a Deutscher Hof (Viadukt). Ve výhybně Bahnsteg se v tomto období křižovaly vždy vlaky linek 3 a 4.
  Večerní provoz jednotlivých služeb byl následující:
  Služba 1: v 0:22 jede z Lidových sadů do Horního Hanychova. Odtud pak jede na Staroměstské náměstí (originál jízdního řádu uvádí Adolf Hitlerplatz) a pak do vozovny. Čas zatažení má v 1:40 hodin.
  Služba 2: z Lidových sadů zatahuje ve 21:37 přímo do vozovny (konec služby ve 21:50).
  Služba 3: z Lidových sadů jede ve 23:07, ve 23:21 přijíždí k nádraží a ve 23:30 končí ve vozovně.
  Služba 4: z Lidových sadů jede ve 23:22, ve 23:36 přijíždí k nádraží. Ukončení ve vozovně má ve 23:45.
  Služba 5: jede ve 21:26 Horního Hanychova (na stejný čas jako služba číslo 4, která na něj na konečné v Horním Hanychově čeká), ve 21:45 přijíždí k nádraží a ve 21:55 končí ve vozovně.
  Služba 6: jede ve 20:54 rovnou z Lidových sadů do vozovny. Zde je ve 21:10.
  Služba 7: v 0:55 jede z Lidových sadů k nádraží. Sem dojíždí v 1:10 a v 1:20 má čas zatažení.
  Služba 8: ve 23:52 jede z Lidových sadů k nádraží. Zde je v 0:06. Služba je však ukončena až v 1:00 hod. Informace o pohybu tohoto vlaku mezi 0:06 a 1:00 nám chybí, je tedy docela dobře možné, že vůz čekal u nádraží na některý z významných rychlíků, jehož cestující pak odvezl, kam bylo zapotřebí. Po splnění úkolu zatáhl.

  Při změně intervalu z 10 na 15 minut se měnilo křižování; to pak bylo uváděno v jízdním řádu. Nahlédnene-li do Abendsverkehr der Linie 3 (večerní dopravy linky 3), zjistíme, že jsou zde následující poznámky:
  a) vůz 4/3 (služba číslo 15) čeká v Horním Hanychově 10 minut na následující vůz
  b) Křižování: Viadukt (Deutscher Hof), Vápenka (Michler), Dub (Dol. Hanychov
  c) A další všechny vozy křižování Bahnsteg, Eiche
  d) Křižování Walhalla (Spáleniště), Eiche (Dub), Michler (Vápenka)
  e) Křižování Walhalla, Eiche, Bahnsteg
  f) Křižování Eiche
  g) Žádné křižování
  Na lince 3 byly také nasazovány vlečné vozy. Jezdily sice po celý den, ale ne v celé trase. Ráno jezdilo na lince 3 celkem 6 vlečných vozů. První byl připojen v 6:35 k vlaku 2/3, jedoucímu směrem do Horního Hanychova. Dalších 5 vleků se pak připojovalo každých 10 minut ke každému vlaku linky 3 v témže směru. Vlečné vozy dojely do výhybny Dolní Hanychov (U Dubu), kde je přebíraly protijedoucí motorové vozy.

  Minulost libereckých tramvají.
  Zajímavá byla manipulace s vleky v Lidových Sadech. Tam totiž nebyla možnost objíždění vlečného vozu a tak vše probíhalo následovně:
  Dvouvozový vlak linky 3 dojel na konečnou do Lidových Sadů. Tam došlo k rozpojení soupravy. Motorový vůz si pak převzal odstavený vlečný vůz od předchozího vlaku a opět v podobě dvouvozové soupravy odjel směrem do Hanychova. Průvodčí v odpojeném vlečném voze vyčkal na následující vlak linky 3. V 7:25 byl u nádraží připojen poslední vlečný vůz, který jel do Dolního Hanychova. V 7:35 projel vlak linky 3 v podobě sólo vozu. Od 7:45 do 11:25 pak jezdily vlečné vozy jen v relaci Lidové Sady – Vápenka. V provozu jich zůstalo 6.
  Od 11:35 začaly jezdit vleky opět až do Dolního Hanychova; v 11:50 byl připojen ještě sedmý vlečný vůz, a sice k motorovému vozu, jedoucímu do Lidových Sadů. Večer po 19. hodině dochází k postupnému odpojování vlečných vozů. Odpojování se provádí u nádraží a vleky, než se odtáhnou do vozovny, se odstavují na odstavnou kolej. Poslední vlečný vůz je odpojen v 19:50. Služební jízdní řád ještě uvádí, že rozpis služeb pro vlečné vozy je platný jen pro všední den. O nedělích a významných svátcích se děje přidělování vlečných vozů jen dle potřeby. Jízdní personál je o tomto předem informován.

 • Linka 4, respektive linka 1
 • V průběhu dne zde jezdí 5 motorových vozů v intervalu 10 minut. Služba 1 vyjíždí z vozovny v 6:25 s tím, že v 6:35 jede na Lidové Sady. Služby 2, 3 a 4 vyjíždějí v 6:20, 6:30, resp v 6:40 z vozovny a v 6:30, v 6:40 resp. v 6:50 jedou do zastávky Vápenka. Večer v 19:45 odjíždí 5/4 z Lidových sadů na nádraží, odkud ve 20:00 zatahuje do vozovny. Služba je ukončena ve 20:10. Zbylé 4 vozy jsou přeznačeny na linku 1 a ta pak jezdí jen v úseku Lidové sady – Nádraží. Služba 1 pak jede ve 20:52 z Lidových sadů rovnou do vozovny a ve 21:10 má čas zatažení. Služba 2 přijede z Lidových sadů k nádraží ve 21:15 a ve 21:25 má rovněž čas zatažení. Služby 3 a 4 přijíždějí k nádraží ve 21:30, respektive ve 21:45 a pak pravděpodobně vyčkávají na některý významný rychlík, jehož cestující odvezou kam je zrovna zapotřebí. Pak službu ve 22:10, respektive ve 22:40 ukončí.
 • Vložené vozy
 • Kromě vozů pravidelných linek se vypravovaly také vložené vozy, posilující dopravu pravidelných linek v jejich nejvíc exponovaných úsecích. Jiné tyto vozy stály na různých místech kolejové sítě a plnily úlohu záložních vozů. Ráno se těchto vozů vypravovalo do sítě 6, odpoledne pak byly tyto vozy nasazeny 4.
  Zde jsou bližší informace o jejich provozním režimu:
 • Reserve I (jezdí ráno i odpoledne)
 • V 6:05 výjezd z vozovny, v 6:15 jede od nádraží do Dolního Hanychova (stejný čas s vozem linky 3, služby číslo 8). Z Dolního Hanychova odjíždí v 6:27 společně se službou číslo 6 linky 3. S tímto vozem pak jede na náměstí k radnici. Tam se v 6:48 obrací a jede k nádraží. Zde stojí od 6:55 do 7:00 a pak se vydává přes Soukenné náměstí na Gablonzer Platz (dnes nám. F.X.Šaldy). Tady se na kolejové spojce v 7:12 obrací a jede zpět k nádraží a dále pokračuje do Dolního Hanychova, jako první díl vlaku linky 3, pořadí 7. Z Dolního Hanychova pak jede v 7:37 společně s vozem linky 3, pořadí 5. V 8:00 se obrací opět na Gablonzer Platzu a jede k nádraží. Až do 17:10 stojí tento vůz u nádraží, vykonávajíc záložní službu. Pak přejíždí na Soukenné náměstí a provádí pendl mezi Soukenným náměstím a konečnou Rochlice. Na lince 2 totiž normálně jezdily vozy sólo. Zatímco do Růžodolu toto plně postačovalo, do Rochlice byla frekvence cestujících vyšší. Tento vůz pak pendloval až do 19:00 hodin. Pak odjížděl z Rochlic na Soukenné náměstí (19:12), pak přijel na nádraží (19:17). Zde si vzal 2 odstavené vlečné vozy, odpojené z vlaků linky 3 a s nimi zatáhl.
 • Reserve II (jezdila jen ráno a dopoledne)
 • Nástup měla v 5,00 ráno ve vozovně. V 7:20 vyjela k nádraží (7:30) a dále společně s vozem linky 4 (pořadí 3) jela na Vápenku (7:37). Z Vápenky jede na Gablonzer Platz (7:55) a pak jede k nádraží. Tady stojí jako záloha do 13:30.
 • Reserve III (jezdila ráno i odpoledne)
 • V 6:18 vyjížděla z vozovny aby v 6:28 přijela na Soukenné náměstí a pak zahájila pendl v relaci Soukenné náměstí – Rochlice. Při třetí jízdě však pokračuje až k radnici (7:25) a pak provádí pendl mezi radnicí a nádražím. V 8:10 zatahuje. Mezi 11:30 a 15:00 a pak od 16:15 do 19:45 plní před nádražím úlohu záložního vozu.

  Reserve II a Reserve III se nevypravovaly v případě nedostatku provozních pracovníků.

 • Služba 9 Město (Dienst 9 Stadt)
 • Jezdila jen ráno od 6:15 do 8:00 a posilovala provoz linky 3 v relaci Dolní Hanychov – Gablonzer Platz. V 6:25 jede do Dolního Hanychova společně s 1/3. Z Dolního Hanychova se v 6:37 (společně se 7/3) vrací k nádraží (6:50) a dále pokračuje na Gablonzer Platz. Odtud se v 7:02 vydává k nádraží (7:15) a jako první díl vlaku (společně s dvouvozovou 6/3) jede opět do Dolního Hanychova. Z Dolního Hanychova odjíždí v 7:27 na Gablonzer Platz (stejný čas se 4/3). Pak jede v 7:50 k nádraží, kde v 8:00 končí.
 • Služba 7 Rochlice (Dienst 7 Ro)
 • Z vozovny vyjíždí v 6:28. V 6:38 přijíždí na Sokenné náměstí a dále pokračuje jako posilový vůz do Rochlice. Pak až do 7:50 pendluje v relaci Rochlice (bez obratového času) – Soukenné náměstí ( obratový čas 6 minut). V 7:50 jede z Rochlic až k radnici (8:05) a poté zatahuje do vozovny (8:15). Od 12:58 funguje služba 7 jako záložní a pak od 16:50 (odjezd z Rochlic) do 19:40 (zatažení do vozovny) provádí pendl mezi konečnou Rochlice (bez obratových časů) a Soukenným náměstím (vyrovnávací čas 6 minut).
 • Služba 6 Rochlice (Dienst 6 Ro)
 • Odjezd z vozovny v 7:18. V 7:28 přijíždí na Soukenné náměstí a dále pokračuje do Rochlice (7:40). Pak jede k radnici (7:55) a v 8:05 jede zpět do Rochlice. Od 8:20 zde stojí jako záložní vůz. V 11:50 jede na Soukenné náměstí, kam má příjezd ve 12:02. Ve 12:08 jede zpět do Rochlice. Odtud okamžitě po příjezdu ve 12:20 odjíždí. Ve 12:58 přebírá službu číslo 7. Služba 6 pak vyjíždí z vozovny v 16:50 a pak provoádí pendl jako posilový vůz mezi Soukenným náměstím a Rochlicí. Do vozovny zatahuje v 19:30.

  Ve špičce všedního dne se vypravovalo 25 motorových a 7 vlečných vozů

  Je možné, že jsem se v některých místech svého povídání dopustil nepřesností, což může být způsobeno tím, že o některých záležitostech prameny mlčí, případně se nezachovaly seriózní informace. Jízdní řády, z nichž článek vychází a bez nichž by nikdy nemohl vzniknout mi před lety věnoval pan Gisbert Jakl, jemuž bych rád tuto vzpomínku na liberecké tramvaje věnoval.

  Text: František Zahnáš


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023