Svářečský návěs

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Svářečský návěs


Svářečská profese je pro fungování tramvajové sítě stejně důležitá, jako řidiči pro vozidla. S postupným vývojem moderní techniky a příchodem automatizace vybraných profesí či činností, dochází i zde k výrazným zlepšením. Přestože je lidský faktor stále potřebný, své místo na slunci si díky přesnosti a kvalitě svaru vydobývá také strojové svařování. Mobilní automatická svařovna se užívá při zřizování bezstykové koleje, v podmínkách pražského Dopravního podniku prozatím pouze z blokových kolejnic.

Odstavený svařovací návěs v ulici U Výstaviště. | 7.8.2006
Odstavený svařovací návěs v ulici U Výstaviště. | 7.8.2006
Odstavený svařovací návěs na libeňském předmostí Libeňského mostu. | 13.8.2009
Mobilní svařovna v ulici Jana Želivského se svářecím adaptérem v nepracovní poloze. | 20.8.1996
Mobilní svařovna v ulici Jana Želivského se svářecím adaptérem v nepracovní poloze. | 20.8.2006
Celkový pohled na mobilní svařovnu Dopravního podniku při práci v ulici Jana Želivského. | 20.8.2006
Zatímco mobilní svařovna si poklidně svařuje další části kolejnic, pracovník s rozbruskou řeže připravené blokové kolejnice na potřebnou délku. | 20.8.2006
Pracovník dává klepáním kladiva na kolejnici znamení řidiči nedalekého traktoru znamení, kdy má přestat s posunem kolejnicového pásu. | 20.8.2006
Zotvíraná mobilní svařovna v ulici Jana Želivského se svářecím adaptérem v nepracovní poloze. | 20.8.2006
Mobilní svařovna v ulici Jana Želivského. | 20.8.2006
Velikým pomocníkem svářečů pražského Dopravního podniku je mobilní svařovna vystavěná na návěsu Schwarzmüller High-Cube. Na něm jsou umístěny dva upravené dvacetistopé kontejnery, z nichž ve druhém je za roletou ukrytý na výklopném rameni svářečský stroj. Díky rameni je možné s pomocí hydrauliky stroj vysunout vně vozidla do provozní polohy. Tímto ramenem lze také omezeně manipulovat ve vodorovném směru a tak vychýlit stroj mimo obrys vozidla. Samotná svařovací hlava je tvořena ze dvou částí, propojených množstvím kabelů a hadic. Každá část obsahuje čelisti, které slouží k uchycení kolejnicového pásu. Aby byl svar i držení kolejnice ve stroji dokonalé, musí čelisti přesně odpovídat tvaru kolejnic. Dopravní podnik užívá zatím nástavec pouze na blokové kolejnice B1.

Stroj svařuje stykově pomocí elektrického odporu. Do upínacích čelistí se přesně uchytí kolejnicové pásy, jejichž svařované části se nejprve pomocí ruční rozbrusky zbaví koroze a mírně zdrsní, aby v úchytech neklouzaly a materiál v místě sváru byl elektricky vodivý. Čelisti jsou z mědi, protože zároveň přivádějí proud do svařovaného styku. Po dosažení svařovací teploty (v místě styku vznikne těstovitý stav materiálu tzv."železná houba" se vypne proud, čelisti zvýší tlak (přiblíží se k sobě), čímž dojde ke svaření oceli. V místě svaru vznikne pěchováním zesílení. Poté se pohybem čelistí automaticky „odstřihne“ přebytečný materiál tak, aby odpovídal profilu kolejnice. Následně obsluha uvolní kolejnice v čelistech a odsune svářecí nástavec. Dokud je ještě kolejnice žhavá a materiál tvárný, odstraní se pomocí kovové tyče resp. kladívka odstřižený přebytečný materiál ve svaru. V případě potřeby následuje ještě přebroušení.

Jelikož při svařování je návěs fixován na výsuvných patkách v jeho rozích, místo stání na pneumatikách, musí být zajištěny dodávky nových kolejnic na místo a též musí být zajištěn pohyb celého svařovaného kolejnicového pásu po staveništi. U pražského Dopravního podniku k popotahování kolejnicových pásů většinou slouží traktor Zetor 8111 Crystal a hladký posun pásu po podkladu je zajišťují rolny, které se pokládají na podklad v cca 5 m roztečích, aby nedocházelo k nežádoucím průhybům.

Dveře ukrývají technické zázemí mobilní svařovny ve dvacetistopém kontejneru. | 20.8.2006 Zatímco svářečský návěs pracuje, obsluha rozrušuje rozbruskou kolejnicový pás pro další svařování. | 15.2.2011 Příprava na svařování na nábřeží Edvarda Beneše. Rolny pro posun pásu jsou již připraveny, chybí jen materiál pro svařování. | 7.11.2010 Svářečský nástavec připravený v pracovní poloze – kolejnicové pásy jsou zvednuty na rolnách a upnuty v čelistech. | 20.8.2006 Detailní pohled na odporové sváření kolejnic pomocí mobilní svařovny v ulici Jana Želivského. | 20.8.2006
Zatímco pracovník hlídá posun kolejnicového svařence, svářecí adaptér si může „odfrknout“. | 20.8.2006 Pomocí dálkového ovladače pracovník usazuje svařovací adaptér na místo. Předtím je však nutné správně usadit kolejnicové pásy vůči sobě. | 20.8.2006 Obsluha stroje pohledem kontroluje správnost usazení adaptéru na místo. | 20.8.2006 Poslední kontrola adaptéru před zahájením svařování. | 20.8.2006 Po svařování se adaptér pomocí pístů přesune na návěs do kontejneru. | 20.8.2006
Detailní pohled na svářecí adaptér mobilní svařovny v nepracovní poloze. | 20.8.2006 Detailní pohled na svářecí adaptér mobilní svařovny v nepracovní poloze. | 20.8.2006 Žlab v panelu BKV překrývá v místě svařování plát plechu, na kterém jsou kusy odstřiženého přebytečného materiálu ze svaru. | 20.8.2006 Průhledem svářecího adaptéru v blízkosti ovládacího panelu vidíme, že těsně po ukončení svařování stále ještě místo zesílení pěkně žhne. | 15.2.2011 Čerstvě dokončený svár. Rudou září svítí čerstvý svár, nalevo od něj pak ještě neodstraněný pohybem čelistí automaticky odstřihnutý přebytečný materiál. | 15.2.2011
V průběhu svařování vznikají zajímavé efekty, které lákají nejednoho fotografa. | 7.11.2010 Příprava na svařování na nábřeží Edvarda Beneše - rolny jsou na místě, kolejnice naskladněné, již jen zbývá je jeřábem usadit na místo ke svářečskému návěsu. | 7.11.2010 Oprava svářecího nástavce. | 7.11.2010 Příprava na svařování. | 7.11.2010 Obsluhu nástavce provádí vždy více lidí. Dosed čelistí kontroluje na každé straně jeden člověk, třetí obsluhuje pohyb nástavce. | 7.11.2010
Samotný proces svařování. | 7.11.2010 Samotný proces svařování. | 7.11.2010 Samotný proces svařování. | 7.11.2010 Samotný proces svařování. | 7.11.2010 Samotný proces svařování. | 7.11.2010
Samotný proces svařování. | 7.11.2010 Samotný proces svařování. | 7.11.2010 Před koncem svařování je třeba k zesílení a přítlaku čelistí více energie, a tak i energocentrála vytváří kouřové efekty. | 7.11.2010 Pro zabránění prýštění jisker zakrývají mezeru mezi čelistmi masivní gumové pásy. | 7.11.2010 Detail polohovací rolny, která umožňuje zvednutí kolejnicového pásu. | 20.8.2006
Detail polohovací rolny, která umožňuje zvednutí kolejnicového pásu. | 20.8.2006 Blokové kolejnice B1 v rolnách, které umožňují posun celého svařeného kolejnicového pásu. | 25.3.2008 Blokové kolejnice B1 v rolnách, které umožňují posun celého svařeného kolejnicového pásu. | 25.3.2008 Pro porovnání hotový a přebroušený svar vytvořený ručním svařováním. | 7.11.2010 Pohledem na kompletní zhotovený svar blokových kolejnic B1 se s mobilní svařovnou rozloučíme. | 25.3.2008
Posun kolejnicového svařence od mobilní svařovny
Nejčastěji k posunu kolejnicového svařence slouží traktor Zetor Crystal 10011. | 8.11.2008 Detail uchycení konce kolejnicového svařence v držáku traktoru. | 8.11.2008 Detail uchycení konce kolejnicového svařence v držáku traktoru. | 8.11.2008 K posunu kolejnicového svařence slouží traktor Zetor Crystal 10011. | 8.11.2008 Jako had se táhne kolejnicový svařenec od mobilní svařovny k traktoru zajištujícího posun. | 8.11.2008
Usazování koncové části svařence do rolen před zahájením svařování.  | 8.11.2008 Když je traktor rozbitý, musí se najít jiný způsob jak kolejnicový svařenec přemístit z místa svařování do velkoplošných panelů. V tomto případě posloužil Ahlmann. | 19.8.2009 Posun kolejnicového svařence pomocí Ahlmanna. | 19.8.2009 Přesun kolejnicových pásů od mobilní svařovny na místo uložení v panelech. | 19.8.2009 Přetah kolejnicového svařence na své místo. | 19.8.2009


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021