Tramvajová linka 14

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 14


Po převzetí dráhy Praha - Libeň - Vysočany Františka Křižíka Elektrickými podniky došlo k začlenění zde provozované linky, do systému číslování pražských tramvají a tato linka obdržela číslo 14. Jezdila tehdy z Florence dnešní Křižíkovou ulicí kolem divadla Varieté (dnešní Hudební divadlo Karlín). Dále pokračovala do ulice Šaldovy, ulicí Královskou (Sokolovskou) na Invalidovnu, Palmovku a dále dnešní ulicí Zenklovou do prostoru současné zastávky U Kříže, kde byla konečná. V té době tato konečná nesla označení Libeň, Libušák.

V průběhu roku 1910 linka prodlouží svou trasu na obou koncích, od 25. května je prodloužena na Vychovatelnu a od 17. července pokračuje z Florence ulicí Jezdeckou (Havlíčkova) přes Jindřišskou, Václavské náměstí, Vodičkovu, Myslíkovu, Palackého náměstí, až ke křižovatce Anděl, kde je zakončena. V roce 1913 si střihne od 23. března prodloužení od Anděla na Santošku, což jí vydrží jen do 14. července, kdy je odkloněna k vozovně Košíře. Hned následující rok přestává jezdit v podobě samostatného motorového vozu a využívají i vlečné vozy.

V roce 1927 dochází ke změně trasy v oblasti Florence. Linka je od 18. září z Havlíčkovy ulice vedena přes ulici Na Poříčí a Královskou (Sokolovskou). Od konečné na Vychovatelně je dále prodloužena do Kobylis, Čimické. Trať v dnešní Křižíkově ulici zůstala opuštěna a posléze byla zrušena.

Od 2. března 1930 opouští linka 14 košířskou radiálu a jezdí opět na Santošku. Jak to bylo v té době s provozem vlečných vozů prameny mlčí. Je možné, že vlak s vlekem dojel až na Santošku a tam byl vlek předán předcházejícímu motorovému vozu anebo je možné i to, že vlečný vůz zůstal odpojený na Radlické ulici a motorové vozy, z důvodu prudkého stoupání, dojížděly sólo.

Po zrušení tramvajové trati v Myslíkově ulici k 1. únoru 1931 je linka mezi Vodičkovou ulicí a Palackého náměstím vedena přes Karlovo náměstí a Resslovou ulicí. Následně od 28. září téhož roku opouští linka Karlín. Mezi dnešní Zenklovou ulicí a ulicí Na Poříčí je vedena přes Těšnov, Hlávkův most, Jatky, Dělnickou a Libeňský most.

Po změně provedené k 3. lednu 1932 se linka 14, společně s linkou 11 stává nejdelší provozovanou v síti. Je vedena v trase Kobylisy, Čimická - Vychovatelna – Libeňský most – Dělnická – Jatky – Hlávkův most – Těšnov – ulice Na Poříčí – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Vodičkova – Karlovo náměstí – Moráň – Botanická zahrada – Nádraží Vyšehrad (Albertov) – Svatoplukova – Riegrovo náměstí (Bří Synků) – Pankrác – Budějovické náměstí – Kačerov. Linka je provozována v sestavě motorový vůz + 2 vlečné vozy. Od 24. ledna 1937 je prodloužena do zastávky Kobylisy, Veltěžská (Líbeznická) a 30. dubna 1939 konči u nové vozovny Kobylisy. Od roku 1941 je opět zkrácena do zastávky Čimická.

Bubenským nábřežím projíždí souprava motorového a vlečného vozu ev.č.2021+1174 vypravená na linku 14. | 14.1.1972
V zastávce Botanická zahrada stanicuje třívozová souprava linky 14. | 16.7.1972
Dle tabulek vypravení jezdí na lince 14 k 15. prosinci 1944 celodenně třívozové vlaky (motorový vůz + 2 malé vlečné vozy). Ve špičce je těchto souprav nasazeno 35 (interval 4,5 minuty), v sedle pak 24 vlaků udržuje interval 6 minut. O rok později, 17. prosince 1945 je zaveden na lince celonoční provoz. Denní trasa zůstala beze změny, v nočním provozu je pak linka 14 prodloužena k vozovně Kobylisy. V denním provozu jezdily soupravy ve složení motorový vůz + 2 vlečné vozy, celonoční vlaky svůj druhý vlečný vůz odpojovaly u „svých“ vozoven. Noční vlaky byly tvořeny soupravami motorový vůz + 1 vlečný vůz.

Když je 1. prosince 1947 zprovozněna nová smyčka Střelničná, je do ní linka 14 prodloužena. Tím odpadá nepříjemné kuplování s vlečnými vozy na původní konečné zastávce Čimická. Od 25. dubna 1948 je linka mezi Těšnovem a Nádražím Střed (Masarykovým nádražím) převedena na novostavbu tratě v ulici Na Florenci. Následujících 20 let se pak vedení linky nemění.

V roce 1964 je na linku 14 vypravováno 34 třívozových vlaků, v sedle jich je nasazeno 19. O vypravování linky 14 se starají vozovny Kobylisy a Pankrác. Počínaje 24. prosincem 1968 je linka 14 sice v denním provozu nadále obsazována starými třívozovými soupravami, ale na noční služby jsou vypravovány vozy T3. Od neděle do čtvrtka jsou to T3 sólo, v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli pak T3 ve dvojicích. Omlazení vozového parku na tehdejší lince 14 nebylo tak jednoduché. Tramvajová trať mezi Budějovickým náměstím a Kačerovem byla vybavena trolejovým vedením, které vyhovovalo jen tyčovým sběračům; tudíž, pro vozy T3, vybavené pantografy nebyl zmíněný úsek sjízdný. A díky plánované likvidaci této tratě se s modernizací trolejového vedení nepočítalo. A tak v denním provozu jezdila „starovozová čtrnáctka“ na Kačerov a „tétrojková noční čtrnáctka“ byla odkloněna na Ryšánku. Aby však Kačerov nebyl v noci odříznut od světa došlo k zavedení zvláštní noční linky X-14, jezdící v trase Budějovické náměstí – Kačerov, obsluhované jediným obousměrným motorovým vozem sólo – samozřejmě, vybaveným tyčovým sběračem.
Jízdní řád tohoto pendlu byl sestaven tak, že vůz opustil Kačerov a dojel na Budějovické náměstí. Vyčkal vlak linky 14 jedoucí od Ryšánky, projel tramvajovou smyčkou směrem „proti srsti“ (smyčka na Budějovickém náměstí byla kolejově napojena jen ve směrech do a z centra), poté pak vyčkal na tétrojkovou „čtrnáctku“ jedoucí z centra. Po přestupu cestujících se X-14 odebrala zpět na Kačerov. Z oběžníku stojí za zmínku, že při průjezdu smyčkou na Budějovickém náměstí bylo nutné otočit tyčový sběrač (jízda s tyčovým sběračem „proti srsti“ byla nepřípustná) a pokud od Ryšánky nepřijel vůz linky 14, řidič s vozem linky X-14 musí dojet až na náměstí Bratří Synků, kde umožnil cestujícím přestup na navazující linku 19. O této skutečnosti musel řidič linky X-14 vyhotovit služební hlášení.

Večerní provoz byl rovněž zajímavý. V intervalu 16 minut zde jezdilo 9 vlaků. Z toho bylo 5 starých ve složení motorový vůz + 2 vlečné vozy a tyto jezdily na Kačerov. Dále tu byly 4 noční vlaky 1xT3, resp. 2xT3 a ty jezdily na Ryšánku. Noční linka X-14 už byla na trati a na kačerovské větvi pomáhala na lince 14 udržovat šestnáctiminutový interval. Linka X-14 byla poslední noční tramvajovou linkou, na které jezdily vozy starého typu. Po celou dobu její existence ji vypravovala vozovna Pankrác.

V Bubenské ulici jsme se s linkou 14 setkávali také v podobě vozů T1 (ev.č.5133). | 27.3.1977
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7070+7071 na lince 14 na Senovážném náměstí. | 6.5.2006
V roce 1969 je linka obsazována ve špičce 23 třívozovými soupravami (interval 6,45 minut), v sedle 14 soupravami po 11 minutách. Od 20. června 1970 je linka zkrácena do trasy Kačerov – Libeň, Vychovatelna a od 27. září 1970 se linka stěhuje na přeložku do ulice Na Pankráci. U bývalého autobusového nádraží Pankrác se nová tramvajová trať nahrazující tu původní v ulici 5. května, napojovala na původní. V tom samém roce, tedy 1970, jsou 19. října zrušeny tratě z Budějovického náměstí na Kačerov a na Ryšánku. Linka 14 je v denním i nočním provozu zkrácena do trasy Vychovatelna – Budějovické náměstí a linka X-14 zrušena. Noční provoz od tohoto data již patří výhradně vozům T3.

Je tu ještě jedna zajímavost z denního provozu této linky. Posádku třívozového vlaku tvořil řidič, průvodčí motorového vozu a dále průvodčí každého vlečného vozu. Později byl motorový vůz samoobslužný, bez průvodčího, ale na obou vlečných vozech z bezpečnostních důvodů museli průvodčí nadále sloužit. V 70. letech se začal projevovat nedostatek provozních pracovníků a když k tomu přičteme chřipkové epidemie v lednu, muselo se přikročit k vypracování seznamu vlaků, které je možné vypravit jako dvouvozové. Podmínkou ještě bylo, aby nejely dva „krátké vlaky“ za sebou.

Další údaj o vypravení, který je k dispozici, máme k 1. březnu 1971. Ve špičce jezdí 20 třívozových souprav (interval 6,50 minut), v sedle je nasazeno 12 souprav po 11 minutách. V sobotu dopoledne jezdí 17 souprav po 7 minutách, odpoledne je provoz omezen na 11 souprav a interval prodloužen na 11,25 minut. V neděli ráno je na trati 9 souprav v intervalu 14 minut, odpoledne pak vyjíždí dalších 5 vlaků a interval se krátí na 9 minut.

Počínaje 17. lednem 1972 je linka 14 v denním provozu převedena do trasy Zlíchov, Lihovar – Anděl – Palackého náměstí – Moráň – Karlovo náměstí – Vodičkova – Jindřišská – Nádraží Střed (Masarykovo) – Těšnov – Hlávkův most – Nádraží Bubny – Veletržní ulice – Park kultury a oddechu Julia Fučíka (Výstaviště). V nočním provozu jezdí v trase Zlíchov, Lihovar – Hlávkův most – Dělnická – Libeňský most – Vychovatelna – Vozovna Kobylisy. V denním provozu jsou staré soupravy nahrazeny sólo vozy typu T1. Jednalo se o 16 „téjedniček“ uvolněných z linky 12. V nočním provozu jezdily nadále pouze sólo T3. Špičkový provoz je tedy zajišťován 16 vozy T1 v intervalu 5,60 minut. V sedle jezdí 9 vozů po 9,60 minut. V sobotu ráno a v neděli odpoledne je nasazeno 11 vozů (intervaly 8 minut), v sobotu odpoledne a v neděli ráno jezdí 8 vozů po 11 minutách. Linka je vypravována z vozovny Kobylisy a nově také z vozovny Motol.

Když je 3. září 1973 po 2 letech obnoven provoz v Radlické ulici, je linka 14 v této souvislosti převedena do trasy PKOJF - Anděl – Radlice. O Štědrém dni i Silvestru roku 1973 obsazují noční pořadí linky 14 soupravy 2xT3.

Po zahájení provozu první úseku metra C je 9. května 1974 oslabeno vypravení v pracovní dny: ve špičce jezdí 14 vozů v intervalu 6,60 a v sedle 8 vozů po 11 minutách. Víkendové vypravení zůstává stejné.

Počínaje 12. dubnem 1976 se přestala vozovna Kobylisy vypravovat vozy T1 (do 24. dubna 1977). Na lince 14 byl uplatněn smíšený provoz sólo T1 (3 vozy z vozovny Motol) a sólo T3 (7 z vozovny Kobylisy a 2 z vozovny Střešovice). V sedle zůstává na trase 8 vozů. Vypravení o víkendech se počtem vozů nezměnilo – 8, resp. 11 sólo vozů, avšak ve smíšeném provozu T1 a T3.

Souprava vozů T3R.P ev.č.8490+8491 na lince 14 klesá od zastávky Geologická do Hlubočep. | 30.7.2006
Souprava vozů T6A5 ev.č.8653+8654 na lince 14 míří na Palackého most. | 28.7.2006
Ke dni 5. května 1977 jezdí linka v trase Radlice – Hlávkův most – Jatky – Dělnická – Libeňský most - Vychovatelna – Kobylisy, Střelničná. Linka je opět obsazována většinou sólo vozy T1, vozy T3 tu jsou nyní v menšině. Na linku je ve špičce všedního dne nasazováno 15 vozů v intervalu 9 minut, v sedle 10 vozů v intervalu 13 minut. Linka je vypravována z vozoven Kobylisy a Motol. V sobotu je pak uplatněn interval od 11 do 13 minut (9, resp. 11 vozů) a v neděli od 10 do 15 minut (8, resp. 13 vozů). O čtyři měsíce později, 5. září 1977, je na linku vypravováno ve špičce všedního dne 5 vozů T3 z vozovny Střešovice, 2 vozy T3 z vozovny Vokovice a 9 vozů (většinou T1) z vozovny Kobylisy. Celkem tedy 16 vozů ve špičce. V sedle jezdí 10 vozů. Interval ve špičce je 7 minut, v sedle 10 minut. V sobotu dopoledne a v neděli odpoledne jezdí 11 vozů po 9 minutách, v neděli ráno a v sobotu odpoledne je nasazeno 9 vozů, v intervalu 11 minut.

Kritický nedostatek řidičů a dodávky nových vozů T3 vyvolávají od 7. listopadu 1977 obsazení linky v denním provozu soupravami 2xT3 (současně s linkami 2, 23, 25 a 26), v nočním provozu zůstávají vozy T3 sólo. V souvislosti s provozem souprav dochází k prodloužení intervalů: ve špičce 14 souprav v intervalu 10 minut, v sedle 10 souprav po 14 minutách. O sobotách a nedělích byl interval 12 minut (sobota ráno a neděle odpoledne), resp. 15 minut (neděle ráno a sobota odpoledne). O víkendech bylo nasazováno 8, respektive 10 vlaků 2xT3. Na vypravování linky 14 se podílely vozovny Kobylisy, Střešovice a Vokovice. Štědrý den i Silvestr opět posílají na noční spoje linky 14 soupravy 2xT3. O osm měsíců později, 13. srpna 1978, je na lince zrušen noční provoz.

Noční provoz se na linku vrací od 19. prosince 1980, kdy je zaveden v trase Vozovna Kobylisy - Vychovatelna – Libeňský most – Dělnická – Jatky – Hlávkův most – Radlice. V denním provozu jezdí vlaky 2xT3, v noci 1xT3. Výjimkou jsou opět prosincové sváteční dny jako v minulých letech. Dvojice se na noční variantě linky začnou objevovat zcela standardně počínaje 30. srpnem 1981.

Po zrušení tramvajové tratě v ulici na Florenci objíždí od 11. dubna 1983 linka zrušený úsek objíždí kolem Bílé Labutě. Ve stejném roce linka přichází o unikátní jednokolejný úsek v Radlicích, neboť je od 21. listopadu trať zrušena a linka zkrácena na "dočasný" vratný trojúhelník v zastávce Laurová.

Souprava vozů T6A5 ev.č.8613+8614 na lince 14 na nábřeží Edvarda Beneše. | 17.7.2006
Vozy KT8D5 se na lince 14 začaly objevovat v období po povodních roku 2002, což dokazuje vůz ev.č.9015 v nástupní zastávce smyčky Výstaviště. | 29.10.2002
Noční trasa linky se mění od 3. listopadu 1984, kdy linka mezi Vltavskou a zastávkou Ke Stírce jede přes Veletržní a Trojskou. Prázdniny roku 1985, konkrétně 4. červenec, linku prodlužují k vozovně Kobylisy. V souvislosti s výlukami v oblasti Florence a Těšnova a se zrušením linky 29 je linka v období prázdnin mezi Masarykovým nádražím a Stírkou vedena přes náměstí Republiky, Veletržní a Trojskou. Od 1. září 1985 je v denním provozu opět zkrácena na Střelničnou a vrací se do své původní trasy přes Bílou Labuť, Těšnov a Libeňský most.

Po zahájení provozu metra B se od 3. listopadu 1985 linka 14 objevuje ve zcela nových končinách. Jezdí jen ve špičkách pracovního dne v trase Olšanské hřbitovy – Krematorium Strašnice – Strašnice, Černokostelecká v sestavě souprav 2xT3.

Poté, co bylo linka metra A prodloužena do stanice Strašnická, dočkala se linka 14 od 11. července 1987 další změny trasy v podobě Strašnice, Černokostelecká – Strašnická – Radošovická – Nádraží Hostivař, opět v soupravách 2xT3.

Nová trasa čeká na linku 14 od 23. listopadu 1990. Od tohoto data jezdí v trase Sídliště Ďáblice – Střelničná - Vychovatelna – Libeňský most – Dělnická – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Nábřeží Kpt. Jaroše – Dlouhá – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Vodičkova – Karlovo náměstí – Moráň – Palackého náměstí – Anděl – Smíchov, Laurová. Linka byla obsazena vlaky 2xT3 až do 1. září 1991, kdy je z úsporných důvodů nahradila sóla vypravovaná z vozoven Motol a Kobylisy.

Od 22. listopadu 1991 vymění konečnou Sídliště Ďáblice za Vozovnu Kobylisy. Od roku 1992 je linka 14 vypravována také z vozovny Žižkov.

Ke konci roku 1996 je vozovna Motol téměř zaplněna novými vozy T6A5, které jsou spojeny do stálých dvojic. Z toho důvodu jsou všechny sólové služby – vyjma nočních, pro které zůstalo v Motole několik vozů T3 – přesunuty do jiných vozoven. Motolská pořadí linky 14 jsou kvůli tomu přesunuty na Pankrác. Po dvou letech se ledy pohnou a na lince 14 se objevují také sólo vozy T6A5.

Zatím zcela výjimečně se lince 14 objevovaly vozy KT8D5.RN2P, zastoupené na snímku vozem ev.č.9074 ve smyčce Sídliště Barrandov. | 8.7.2010
Unikátní situaci zažil vratný trojúhelník Laurová těsně před koncem svého provozu. Naleštit jeho koleje mimořádně přijel vůz Škoda 14T ev.č.9116 na lince 14. | 4.4.2008
Po změně linkové vedení od 3. listopadu 1998 linka opouští Libeň a mezi Dělnickou a zastávkou Ke Stírce je vedena přes Osadní (Ortenovo náměstí) a Trojskou, současně je zkrácena do zastávky Střelničná. Po zahájení výluky Radlické ulice je linka namísto na Laurové ukončena u Smíchovského nádraží. V období povodní roku 2002 v Praze byla trasa linka 14 několikrát měněna – v závislosti na tom, jak se dařilo zprovozňovat jednotlivé úseky, které byly kvůli povodním nesjízdné. V období od 18. srpna 2002 do 28. března 2003 byly na linku 14 z důvodu omezení provozu metra na trase B a nutnosti posílení povrchové dopravy nasazeny vlaky 2xT3 a 2xT6, vozovna Hloubětín se na vypravování podílela také vozy KT8D5.

V průběhu roku 2003 linka 14 třikrát změní trasu. Nejprve je 30. srpna opět prodloužena k Vozovně Kobylisy, od 4. října je napřímena její trasa v oblasti Holešovic. Mezi Strossmayerovým náměstím a Trojskou je vedena přes Veletržní a Výstaviště. Současně je provozována vlaky 2xT3 a 2xT6. Třetí změna se linky dotkne po zahájení provozu na nové trati na Sídliště Barrandov, po níž je od 29. listopadu prodloužena. Získává tedy podobu Sídliště Barrandov – Anděl – Palackého náměstí – Moráň – Karlovo náměstí – Jindřišská – Masarykovo nádraží - Dlouhá – Strossmayerovo náměstí – Trojská – Střelničná – Vozovna Kobylisy. Od tohoto data se pod označením 2xT3 na lince objevují již jen modernizované vozy T3R.P a T3R.PV, případně T3R.PLF. Původní vozy s odporovou výzbrojí totiž nesmí na barrandovskou trať zajíždět.

Od dubna 2007 jsou na linku 14, kromě vlaků 2xT3 a 2xT6, nasazovány také nízkopodlažní vozy Škoda 14T. V roce 2010 probíhá rekonstrukce Myslíkovy ulice, spolufinancovaná z Evropských zdrojů, pod podmínkou, že v ulici bude pravidelně obousměrně provozována tramvajová linka. Volba padne právě na čtrnáctku, která tak od 1. července 2010 mezi Zborovskou a Lazarskou využije obnovené oblouky na Palackého náměstí, odbočí na Jiráskovo náměstí a přes Myslíkovu ulici zamíří do Lazarské.

Vůz Škoda 14T ev.č.9121 vypravený na linku 14 u zastávky Výstaviště. | 21.6.2007
Zatím zcela výjimečně se na lince 14 objevovaly nejnovější vozy Škoda 15T, zastoupené na snímku vozem ev.č.9212 u zastávky Trojská. | 23.2.2011
Od roku 2012 se na lince postupně objevují také nízkopodlažní vozy Škoda 15T. V souvislosti s rozsáhlými změnami linkového vedení od 1. září 2012 si organizace ROPID "posvítila" také na linku 14. Ze Sídliště Barrandov až do zastávky Masarykovo nádraží si zachovává svoji trasu, následně ale odbočí k Bílé Labuti, přes Těšnov a Vltavskou se vydá k Pražské tržnici. A svojí trasu netradičně zakončí v zastávce Ortenovo náměstí, kde se vlaky linky 14 přečíslují na linku 24 pokračující na Kubánské náměstí. A podobně to funguje i v opačném směru. Vlaky linky 24 ve směru od Kubánského náměstí v zastávce Ortenovo náměstí změní své číslo na linku 14 a pokračují po její trase na Sídliště Barrandov...

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024