DORIS tvorba volacích značek a organizace provozu

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

DORIS
tvorba volacích značek a organizace provozu


Do roku 2000 upravoval tvorbu volacích značek předpis Federálního ministerstva dopravy a spojů z roku 1972. Podle něj se vnitrostátní volací značka skládala z třípísmenného prexifu, který označuje provozovatele radiostanice, a čísla rozlišujícího jednotlivé radiostanice téhož provozovatele. V roce 2000 byl předpis o volacích značkách nahrazen vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů, podle níž není způsob tvorby volací značky určen, takže závisí na návrhu provozovatele. Ve většině případů však zůstala z praktických důvodů volací značka beze změny, někteří dopravci ovšem dnes používají volací značky neodpovídající dřívějšímu schématu, což však není případ pražského Dopravního podniku ani jednotky Provoz Tramvaje.

Dispečerské vozidlo KGX 20. | 80. léta
Dispečerské vozidlo KGX 26 u Národního muzea. | 80. léta
Počátky radioprovozu v pražském Dopravním podniku sahají až do roku 1964. Podle původního předpisu první písmeno prefixu vyjadřovalo kraj, druhé okres a třetí příslušnost k hospodářskému odvětví. Každému kraji byla přidělena dvě písmena, nejprve A až J postupně od Středočeského k Východoslovenskému kraji a K pro Prahu, dále pak L až X (kromě O a Q) pro deset krajů a Y pro Prahu. Pro jednotlivé okresy či obvody v rámci kraje či hl. m. Prahy bylo určeno druhé písmeno podle abecedního pořadí názvu okresu počínaje od A. Pokud radiový provoz zasahoval na území více okresů, použilo se jako druhé písmeno Q. Resort dopravy označovalo třetí písmeno X nebo N.

O jaký typ relace se jedná, se řidiči zobrazí na palubním počítači, zde jde o volání konkrétního vlaku (dvacáté první šedesáttrojky, neboli odpoledního záložního vlaku z vozovny Motol) dispečerem.
V tramvajovém a autobusovém provozu se proto používá volací značka KGX spolu s číslem označujícím konkrétní radiostanici. Volací značka vozidel na lince je tvořena prefixem KGX, dále trojčíslím, v němž první číslice označuje druh dopravy (osmička je vyhrazena pro tramvajové linky) a druhá s třetí číslicí představuje číslo linky, následně pak pořadové číslo vlaku na lince. Například sedmé pořadí linky 9 má tedy volací značku KGX 809/7 (»osm set devět sedmý«) a jedenácté pořadí linky 22 má volací značku KGX 822/11 (»osm set dvacetdva jedenáctý«).

Číselné značení linek v systému DORIS:
 • 1 - 29 Pravidelné denní linky tramvají
 • 30 - 40 Zvláštní linky tramvají při výlukách
 • 41 - 44 Historické linky
 • 45 Náhradní tramvajová doprava XA
 • 46 Náhradní tramvajová doprava XB
 • 47 Náhradní tramvajová doprava XC
 • 48 Záloha pro náhradní tramvajovou dopravu
 • 49 Lanová dráha Petřín
 • 50 - 68 Elektrobusy, trolejbusy
 • 69 Cvičná jízda jedoucí dle jízdního řádu
 • 70 Zkušební jízdy výrobce a nových vozů
 • 71 Mazací tramvaj
 • 72 Smluvní jízdy
 • 73 Cvičná jízda
 • 74 Sněhový pluh
 • 75 Měřící tramvaj
 • 76 Pracovní tramvaj
 • 77 Zkušební linka
 • 78 Technická jízda vozovny
 • 79 Manipulační jízdy
 • 80 Zkušební jízdy
 • 81 Služební vůz provozovny Hloubětín
 • 82 Služební vůz provozovny Kobylisy
 • 83 Služební vůz provozovny Motol
 • 84 Služební vůz provozovny Pankrác
 • 85 Služební vůz provozovny Strašnice
 • 87 Služební vůz provozovny Vokovice
 • 88 Služební vůz provozovny Žižkov
 • 89 Zkouška radiostanice
 • 90 - 99 Noční linky tramvají
 • Záložní tramvajové vlaky byly označeny jako linka 61 až 68, přičemž poslední číslice rozlišovala vozovnu, která vlak vypravila. K rozlišení vozoven se užívají tato čísla: 1 - Hloubětín, 2 - Kobylisy, 3 - Motol, 4 - Pankrác, 5 - Strašnice, 6 - Střešovice, 7 - Vokovice, 8 - Žižkov. Pořadí záložních vlaků umístěných na určených stanovištích rozlišovalo směnu (ranní směna měla pořadí z číselné řady 11 až 19, odpolední 21 až 29 a noční 31 až 39). Pro služební, zkušební, manipulační a podobné jízdy se v tramvajovém provozu používají některá další trojčíslí začínající na osmičku, např. manipulační jízdy jsou označeny jako linka 79 (tj. mají volací značku KGX 879). U školních jízd (linka 73, volací značka KGX 873) platí zvláštní princip určování pořadí, protože pořadové číslo patří vždy konkrétnímu instruktorovi bez ohledu na použitý vůz.

  Provozní dispečink tramvají má při komunikaci s vozy na lince volací značku KGX 5, již používá vlakový, dopravní i provozní dispečer. Pro tísňová volání řidičů se využívala také volací značka KGX 2, které směřovala na vysílačku zástupce vedoucího směny provozního dispečinku.

  Řidič volá dispečink jednotlačítkovou volbou, tedy stisknutím některého ze čtyř tlačítek, čímž rozliší druh požadovaného spojení - vlakový dispečer (technické závady vlaku) se volá žlutým tlačítkem, dopravní dispečer (vnější vlivy, jako např. nehody a výpadky napětí) modrým tlačítkem, provozní dispečer (plynulost a pravidelnost provozu) bílým tlačítkem, červené tlačítko je vyhrazeno pro tísňová volání.

  Dispečerská vozidla tramvají jsou označena volací značkou KGX-20KGX-29 (a jedno zálohové auto KGX-80). Modré majáky s právem přednostní jízdy mají v současnosti vozy KGX-20, 21, 22, 23, 24, 26 a 28. Zbývající mají žlutý maják. Ve všední dny můžeme v ulicích mezi 5:45 - 17:45 hodinou potkat tři základní dispečerská vozidla, doplňovaná mezi 8 - 20 hodinou o další dvě 2 auta, a mezi 9 - 21 hodinou ještě další 2 auta. Takže ve špičce je v pražských ulicích až 7 aut. O prázdninách se vypravují minimálně 4 auta. V nočním provozu (17:45 - 5:45 hodin) a o víkendech i v denním (5:45 – 17:45) jsou v ulicích 3 dispečerská auta.

  Dispečerské vozidlo KGX23 s modrým majákem. | 22.5.2008 Dispečerské vozidlo KGX24 s modrým majákem. | 18.4.2006 Dispečerské vozidlo KGX26 s modrým majákem. | 12.5.2009 Dispečerské vozidlo KGX27 s oranžovým majákem. | 2.11.2007 Dispečerské vozidlo KGX29 s oranžovým majákem. | 22.12.2006

  Vozy technické pohotovosti mají volací značky KGX 51 a 52, první z vozů má modrý maják.

  Vozidlo technické pohotovosti KGX51 opatřené modrým majákem. | 21.11.2008 Vozidlo technické pohotovosti KGX52 opatřené oranžovým majákem. | 3.7.2007 Vozidlo technické pohotovosti KGX52 opatřené oranžovým majákem. | 21.11.2008 Vozidlo zastávkové služby KGX75 opatřené oranžovým majákem. | 27.11.2009 Pohotovostní vozidlo KGX501 opatřené modrým majákem. | 17.8.2008

  Zdroj: DP Praha, internetové servery a konzultace


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024