Pohlednice Pražských tramvají... ...ze zkušební trolejbusové tratě Ostrov, Horní Žďár - Jáchymov

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...ze zkušební trolejbusové tratě
Ostrov, Horní Žďár - Jáchymov


Když se ještě vrata Škody Ostrov otevírala, na zkušební trať do Jáchymova vyjel třeba trolejbus 14TrM... | 13.4.1996
... v současnosti jsou vrata výrobního závodu, jimiž se na zkušební jízdy do Jáchymova vydaly stovky trolejbusů, navždy zavřená... | 3.5.2013 Chátrající areál někdejšího závodu Škoda Ostrov. | 3.5.2013 Chátrající areál někdejšího závodu Škoda Ostrov. | 3.5.2013 Chátrající areál někdejšího závodu Škoda Ostrov. | 3.5.2013 Chátrající areál někdejšího závodu Škoda Ostrov. | 3.5.2013
Elektrické rozvaděče napájení trolejbusové tratě v areálu závodu již svému účelu neslouží, ale zkusme se vrátit o pár let zpátky... | 3.5.2013
Pokud při svých toulkách po České republice zavítáte do lázeňského městečka Jáchymov v Krušných horách, jako náhodného návštěvníka Vás na první pohled zaskočí zdevastovaná horní část města na náměstí Republiky, kde jsou soustředěny téměř všechny historické památky. A mezi opadávajícími kusy omítky občas zahlédnete „cosi“ co vypadá jako růžice které by mohly v minulosti nést trolejové vedení... Tady?

Ano... Tady. Nejde sice o pozůstatky trolejového vedení tramvají, ale trolejbusů unikátní zkušební tratě, která nikdy nesloužila přepravě cestujících. Ale pro vysvětlení se musíme vrátit o půl století zpět...

Necelých pět kilometrů od Jáchymova byl v Ostrově - Horním Žďáru na konci 50. let 20. století vybudován nová závod plzeňské Škody, do něhož byla v roce 1960 přemístěna výroba trolejbusů pro československé trolejbusové provozy a další zákazníky zejména ze zemí RVHP. Svého času se zde vyrábělo až 350 vozů ročně.

Aby bylo kde vyráběné trolejbusy vyzkoušet, byla v roce 1963 zprovozněna 6,1 km dlouhá zkušební dvoustopá trolejbusová trať z areálu společnosti Škoda v Ostrově - Horním Žďáru do Jáchymova. Trať vedla od závodu, kde byla před jeho bránou umístěna smyčka, úzkým údolím Jáchymovského potoka po silnici do Jáchymova. V tomto městě se nacházely dvě smyčky. První byla zřízena na počátku Jáchymova u paláce Radium, druhá – koncová - vznikla až na horním konci města u kostela svatého Jáchyma a svaté Anny.

Členitý profil tratě dosahující stoupání až 12% umožňoval dostatečné ověření vlastností vozidel. Koncem 80. let byla trať modernizována a poslední změnou prošla v roce 2003, kdy byla vybudována v prostoru kruhového objezdu v Jáchymově moderní křižovatka a smyčka.

Ve středu 28. července 2004 poslal výrobce poslední dva trolejbusy na zkušební trať do Jáchymova. Šlo o vozy 15TrMM předávané do Českých Budějovic. Tyto jízdy byly pojaty jako veřejné, aby se v rámci dne otevřených dveří ve výrobním závodě mohli zájemci s trolejbusovou tratí i závodem samotným rozloučit.

Výroba trolejbusů ve Škodě Ostrov byla poté zastavena a navrácena zpět do Plzně (Škoda Electric), kam bylo od 15. září 2004 přeneseno také sídlo Škody Ostrov. V Ostrově byly ještě nějakou dobu vyráběny náhradní karoserie a další díly.

Zkušební trať byla od té doby bez provozu a bez údržby. Po dvou letech chátrání pak bylo v průběhu května 2006 demontováno trolejové vedení, sloupy trakčního vedení byly v souvislém úseku odstraněny pouze v meziměstské části mezi Horním Žďárem a Jáchymovem, na území samotného Ostrova - Horního Žďáru a Jáchymova byly většinou zachovány pro lampy pouličního osvětlení. No a areál výrobního závodu chátrá a je rozkrádán...

Je určitě velkou škodou, že se ani po uzavření Škody nezrealizovaly snahy o zavedení osobní dopravy na zkušební trati, s jejím plánovaným prodloužením z Horního Žďáru dále do Ostrova, k železničnímu nádraží, případně až do Karlových Varů s napojením na plánovaný karlovarský trolejbusový provoz...

...do doby, kdy příjezdová a výjezdová komunikace v areálu ještě nezarůstala... | 3.5.2013
...v areálu stál třeba prototyp trolejbusu 17Tr vyrobený v roce 1987 užívající si zkušební provoz na trati z Horního Žďáru do Jáchymova například s asynchronní výzbrojí. Po ukončení zkoušek a demontáže elektrické výzbroje stál ještě několik let v areálu závodu, než byl zakoupen Dopravním podnikem Ostrava. | 13.4.1996 Ale třeba také půlka trolejbusu 15Tr v areálu Škody Ostrov :-). | 13.4.1996
Narazili jsme tu i také na prototypový vůz Škoda 22Tr... | 13.4.1996 ...který byl odstavený pro vážnou závadu. | 13.4.1996
A v přítmí výrobní haly také na autobus Škoda 21AB, který měl společnou karoserii s trolejbusy 21Tr... | 13.4.1996 Ale zpět do reality dneška. Jen odříznutý sloup trolejového vedení v areálu závodu připomíná, že tudy jezdily trolejbusy... | 3.5.2013
Jedna stopa trolejového vedení vedla skrz objekt pravděpodobně myčky, druhá po objízdné komunikaci podél budovy. | 3.5.2013 Objekt sloužící pravděpodobně v minulosti jako myčka trolejbusů v areálu někdejší Škody Ostrov. | 3.5.2013
Jedna stopa trolejového vedení vedla skrz objekt pravděpodobně myčky, druhá po objízdné komunikaci podél budovy. | 3.5.2013 Pryž zakrývající průchod vraty pro trolejové vodiče a trolejbusové sběrače. | 3.5.2013
Komunikace v areálu někdejší Škody Ostrov byla vydlážděna žulovou dlažbou, kterou někde postupně a systematicky rozebírá... | 3.5.2013 Chátrající areál někdejší Škody Ostrov. | 3.5.2013
Postupně rozkrádanou vozovku z malé žulové dlažby v areálu někdejší Škody Ostrov využívala dvoustopá trolejbusová trať. | 3.5.2013 Chátrající areál někdejší Škody Ostrov. | 3.5.2013
Chátrající areál někdejší Škody Ostrov. | 3.5.2013 Hala, v níž se vyráběly trolejbusy... | 3.5.2013
...s vjezdovými vraty, nad nimiž byly otvory pro průchod troleje... | 3.5.2013 Bleskojistky nad vraty do montovny trolejbusů v areálu někdejší Škody Ostrov... | 3.5.2013
Chátrající areál někdejší Škody Ostrov. | 3.5.2013 Tento snímek porovnejte s fotografií z roku 1996, na níž je odstavený trolejbus 22Tr... | 3.5.2013 Odřezané sloupy nesoucí trolejové vedení v areálu někdejší Škody Ostrov. | 3.5.2013 Odřezané sloupy nesoucí trolejové vedení v areálu někdejší Škody Ostrov. | 3.5.2013 Odřezané sloupy nesoucí trolejové vedení v areálu někdejší Škody Ostrov. | 3.5.2013
Odřezané sloupy nesoucí trolejové vedení v areálu někdejší Škody Ostrov. | 3.5.2013 Odřezané sloupy nesoucí trolejové vedení v areálu někdejší Škody Ostrov. | 3.5.2013 Odřezané sloupy nesoucí trolejové vedení v areálu někdejší Škody Ostrov. | 3.5.2013 Odřezané sloupy nesoucí trolejové vedení v areálu někdejší Škody Ostrov. | 3.5.2013 Součásti rozebraného trolejového vedení se volně povalují po areálu někdejší Škody Ostrov. | 3.5.2013
Chátrající areál někdejší Škody Ostrov. | 3.5.2013
Tahle vrata pro trolejbusy již nikdy nikdo opravdu neotevře, tak se vraťme tam, kde byla trolejbusová trať ... | 3.5.2013 Již jen jméno zastávky připomíná, že zde sídlila Škodovka... | 3.5.2013 Autobusová zastávka před někdejší vrátnicí závodu, v pravém dolním rohu opět vidíme odříznutý sloup po trolejovém vedení. | 3.5.2013 Odřezané sloupy před výrobním závodem Škoda Ostrov v minulosti nesly také trolejové vedení. | 3.5.2013
Odřezané sloupy před výrobním závodem Škoda Ostrov v minulosti nesly také trolejové vedení. | 3.5.2013 Odřezané sloupy před výrobním závodem Škoda Ostrov v minulosti nesly také trolejové vedení. | 3.5.2013 Před areálem výrobního závodu byla zřízena trolejbusová smyčka, v popředí je ve vozovce patrný další z odříznutých sloupů. | 3.5.2013 Odřezané sloupy před výrobním závodem Škoda Ostrov v minulosti nesly také trolejové vedení. | 3.5.2013 Na sloupech s neobnoveným nátěrem jsou dosud patrné stopy po závěsech trolejového vedení. | 3.5.2013
Po komunikaci spojující Horní Ždár s Jáchymovem se proháněly trolejbusy na zkušební trati. Zbyly jen sloupy původně v sobě sdružující jak nesení trolejového vedení, tak i veřejné osvětlení. | 3.5.2013 Po komunikaci spojující Horní Ždár s Jáchymovem se proháněly trolejbusy na zkušební trati. Zbyly jen sloupy původně v sobě sdružující jak nesení trolejového vedení, tak i veřejné osvětlení. | 3.5.2013 Sloupy tvářící se jako pouliční osvětlení původně nesly také trolejové vedení trolejbusové tratě, což dosud prozrazuje jejich masivní konstrukce. Na druhé straně komunikace pak byly doplněny prostými sloupy pro zavěšení příčných drátů. | 3.5.2013 Sloupy nesoucí trolejové vedení trolejbusové tratě zůstaly vždy zachovány pouze na jedné straně komunikace, v zásadě vždy jen ty, které nesly také pouliční osvětlení. | 3.5.2013
Mezi Horním Žďárem a Jáchymovem byls sloupy nesoucí trolejové vedení zlikvidovány. | 3.5.2013 Mezi Horním Žďárem a Jáchymovem byls sloupy nesoucí trolejové vedení zlikvidovány. | 3.5.2013 Mezi Horním Žďárem a Jáchymovem byls sloupy nesoucí trolejové vedení zlikvidovány. | 3.5.2013 Před Jáchymovem se opět sloupy objevují a znovu pouze na jedné straně komunikace. Opět se jedná o sloupy nesoucí původně zároveň také pouliční osvětlení. | 3.5.2013
Před Jáchymovem se opět sloupy objevují a znovu pouze na jedné straně komunikace. Opět se jedná o sloupy nesoucí původně zároveň také pouliční osvětlení. | 3.5.2013 Na kruhovém objezdu mohly trolejbusy zvolit nejen jízdu do Jáchymova, ale také obrátit a pokračovat zpět do Ostrova. | 3.5.2013 Kruhový objezd v Jáchymově se středovým sloupem na němž jsou čtyři osvětlovací tělesa a bývala spleť příčných lan trolejového vedení... | 3.5.2013 Zesílené sloupy po obvodu kruhového objezdu nasvědčují, že v minulosti nesly něco více, než jen jedno osvětlovací těleso... | 3.5.2013
Kruhový objezd se sloupy, jenž nesly také trolejové vedení. | 3.5.2013 ...současná podoba ulice již bez trolejí. | 3.5.2013 Ulice Dukelských hrdinů v Jáchymově se sloupy pouličního osvětlení, jenž původně nesly také trolejbusové troleje, které nebyly zavěšeny na výložníku, k čemuž by mohla svádět skutečnost, že sloupy na druhé straně vozovky chybí, ale na klasickém převěsu. Jen ty sloupy do páru již skončily ve sběrně... | 3.5.2013 Ulice Dukelských hrdinů v Jáchymově se sloupy pouličního osvětlení, jenž původně nesly také trolejbusové troleje. | 3.5.2013
Ulice Dukelských hrdinů v Jáchymově se sloupy pouličního osvětlení, jenž původně nesly také trolejbusové troleje, které nebyly zavěšeny na výložníku, k čemuž by mohla svádět skutečnost, že sloupy na druhé straně vozovky chybí, ale na klasickém převěsu. Jen ty sloupy do páru již skončily ve sběrně... | 3.5.2013 Ulice Dukelských hrdinů v Jáchymově se sloupy pouličního osvětlení, jenž původně nesly také trolejbusové troleje. | 3.5.2013 Ulice Dukelských hrdinů v Jáchymově se sloupy pouličního osvětlení, jenž původně nesly také trolejbusové troleje. | 3.5.2013 Ulice Dukelských hrdinů v Jáchymově se sloupy pouličního osvětlení, jenž původně nesly také trolejbusové troleje. | 3.5.2013 Nedejte se mýlit. Na centrálním náměstí Republiky v Jáchymově stojí dodnes ve střední travnaté ploše háj sloupů nesoucích pouliční osvětlení. Na nich ale trolejbusové troleje nevisely. Z velké části byly na náměstí po rekonstrukci v roce 1983 umístěny na výložníky, zavěšené na samostatných sloupech, jenž stály po obvodu trávníku. | 3.5.2013
Celkový pohled na jáchymovské náměstí Republiky. | 3.5.2013
Sloupy v ulici Dukelských hrdinů minulosti nesly trolejbusové trolejové vedení. | 3.5.2013 Po sloupu trolejového vedení, který byl umístěn na chodníku u kaple sv.Anny zůstal luxusní betonový „bobek“ se základovou patkou. I tady je vidět, jak se s likvidací náhle pospíchalo... | 3.5.2013 Po sloupu trolejového vedení, který byl umístěn na chodníku u kaple sv.Anny zůstal luxusní betonový „bobek“ se základovou patkou. I tady je vidět, jak se s likvidací náhle pospíchalo... | 3.5.2013 Druhý betonový sokl nalezneme přímo v sousedství kaple sv.Anny ve spodní části náměstí Republiky. | 3.5.2013 Zachovalá růžice trolejového vedení i s tlumičem (jde o dvě pryžové tlumicí vložky, pro každé oko tlumiče je jedna, to vše v elegantním pouzdře). | 3.5.2013
Historické domy na centrálním náměstí nesou na svých fasádách pozůstatky po růžicích trolejového vedení. | 3.5.2013 Historické domy na centrálním náměstí nesou na svých fasádách pozůstatky po růžicích trolejového vedení. | 3.5.2013 Historické domy na centrálním náměstí nesou na svých fasádách pozůstatky po růžicích trolejového vedení. | 3.5.2013 Historické domy na centrálním náměstí nesou na svých fasádách pozůstatky po růžicích trolejového vedení. | 3.5.2013 Historické domy na centrálním náměstí nesou na svých fasádách pozůstatky po růžicích trolejového vedení. | 3.5.2013
Historické domy na centrálním náměstí nesou na svých fasádách pozůstatky po růžicích trolejového vedení. | 3.5.2013 Domy v horní části centra Jáchymova příliš vábně nevypadají... | 3.5.2013 ...jednoznačně pak v tomto ohledu „vyniká“ někdejší Hornický dům, který by měl být v průběhu roku 2013 konečně srovnán se zemí. | 3.5.2013
Dům na jehož fasádě je dosud zachovalá růžice trolejového vedení i s izolátorem. | 3.5.2013 U autobusové zastávky u radnice, kde se trolejbusová stopa stáčela zpět bývalo před lety přetrolejováno, dnes tu najdeme jen pozůstatek po sloupu trolejbusového vedení. | 3.5.2013 Pohled na náměstí Republiky od radnice... | 3.5.2013 ...podíváme-li se pozorně, tak zjistíme, že uprostřed vozovky na nás z asfaltu v horní části náměstí Republiky kouká další torzo sloupu nesoucího trolejové vedení. Likvidaci bylo asi potřeba zvládnout rychle... | 3.5.2013 A tak se vraťme raději v čase zpět. Do Jáchymova přijel trolejbus 14TrM a protože to již dál nejde, obrací v horní části náměstí Republiky zpět do výrobního závodu... | 13.4.1996
...nastupte si, prosím, svezeme Vás proti toku Jáchymovského potoka... | 13.4.1996
...nejprve si ale zkontrolujeme trolejové vedení! | 15.7.1977 A pospíšíme si k výrobnímu závodu, k němuž z komunikace spojující Horní Ždár s Jáchymovem odbočuje jeden ze zkoušených trolejbusů 9Tr... | 15.7.1977 ...zatímco druhému, který právě vyjel z výrobního závodu, nasazuje řidič sběrače na troleje. | 15.7.1977 Jako cestující druhého z trolejbusů zažijeme při jízdě dopravní špičku a záběr přes čelní okno navozuje dojem, že tudy jezdí jeden trolejbus za druhým... | 15.7.1977 Na jáchymovském náměstí Republiky si oba trolejbusy po náročném stoupání dají oddych. | 15.7.1977
Na jáchymovském náměstí Republiky si oba trolejbusy po náročném stoupání dají oddych. | 15.7.1977 Na jáchymovském náměstí Republiky si oba trolejbusy po náročném stoupání dají oddych. | 15.7.1977 Jeden z nich zapózuje také v ulici Dukelských hrdinů. | 15.7.1977 Jeden z nich zapózuje také v ulici Dukelských hrdinů... | 15.7.1977 ...a následně u dnešního kruhového objezdu... | 15.7.1977
...rozloučení ale musí být stylové...Uznejte, že to trolejbusům na centrálním jáchymovském náměstí slušelo... | 15.7.1977

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024