Pohlednice Pražských tramvají... ...od zaniklé pozemní nákladní lanovky v Hamrech

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od zaniklé pozemní nákladní lanovky v Hamrech


Místo prvního cyklistického zastavení, nečekaný tunel pod silnicí spojující podél rozpadající se továrny Hamr se Špičáckým sedlem... | 12.7.2013
...no uznejte, řekli byste, že pod Vámi jezdila lanovka? A nákladní? | 12.7.2013 Vjezdovou branou do areálu zaniklé a rozpadající se továrny asi hned tak někdo nevjede... | 12.7.2013 Pohled na areál rozpadající se továrny s dominantním komínem ze silnice z Hamrů na Špičácké sedlo, která je zde vedena na vysokém náspu. | 12.7.2013 Pohled na areál rozpadající se továrny ze silnice z Hamrů na Špičácké sedlo, která je zde vedena na vysokém náspu. | 12.7.2013 Pohled na areál rozpadající se továrny ze silnice z Hamrů na Špičácké sedlo, která je zde vedena na vysokém náspu. | 12.7.2013
Pohled na areál rozpadající se továrny ze silnice z Hamrů na Špičácké sedlo, která je zde vedena na vysokém náspu. | 12.7.2013 Tam, kde zůstalo dosud zachované oplechování střechy, stojí i zdi... | 12.7.2013 Tam, kde zůstalo dosud zachované oplechování střechy, stojí i zdi... | 12.7.2013 Tam, kde zůstalo dosud zachované oplechování střechy, stojí i zdi...{12.7.2013 Tam, kde zůstalo dosud zachované oplechování střechy, stojí i zdi...{12.7.2013
Tam, kde zůstalo dosud zachované oplechování střechy, stojí i zdi...{12.7.2013
Dominantu areálu továrny tvořil komín s elegantní cihlovou mozaikou. | 12.7.2013 Dominantu areálu továrny tvořil komín s elegantní cihlovou mozaikou. | 12.7.2013 Pod komínem bývá tma... Nebo pod svícnem? :-) | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013
Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013
Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013
Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013
Požární zbrojnice už asi není potřeba... | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Je libo dveře? | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013
Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Potrubí jakési... Ještě ho nikdo neukradl. | 12.7.2013 Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013
Areál zaniklé továrny... | 12.7.2013 Úzkorozchodná drážka v areálu továrny. | 12.7.2013 Úzkorozchodná drážka v areálu továrny. | 12.7.2013 Úzkorozchodná drážka v areálu továrny. | 12.7.2013 V blízkosti koleje úzkorozchodné drážky se povaluje reklama na ekologický časopis NIKA, souvislost pochopíme záhy... | 12.7.2013
Pohled zachycující část koleje úzkorozchodné drážky v areálu továrny a tunel s dolní stanicí nákladní lanové dráhy. | 12.7.2013 V tomto místě se pravděpodobně překládalo z úzkorozchodné drážky v areálu továrny na nákladní lanovku, jejíž dolní stanice se nacházela vlevo. | 12.7.2013 Úzkorozchodná drážka v areálu továrny v pohledu od dolní stanice nákladní lanové dráhy. | 12.7.2013 Kancelář evidentně přežila celou továrnu. Na elegantním křesle leží zelený sešit obsahující kompletní kontaktní údaje členů hnutí Brontosaurus, kteří sem pravděpodobně jezdili... | 12.7.2013 ...možná tvořit výkresy ve vedlejší kanceláři :-) | 12.7.2013
Dolní stanice nákladní lanové dráhy se nacházela v tunelu pod silnicí z Hamrů na Špičácké sedlo, v pravé části se v podzemí pravděpodobně nacházel pohon lanovky. | 12.7.2013
Trasa lanové dráhy vyznačená žlutou čarou na náhledovém snímku je dodnes na leteckém snímku patrná znatelným průsekem mezi stromy.
To si takhle šlapete krásnou šumavskou přírodou na kole a sníte. Při jízdě po silnici z Hamrů na Špičácké sedlo zastavíte u nějakého zábradlí nad příkopem, koukáte do kopce a říkáte si, copak tudy asi teče za potůček. A ono nic. V zarůstajícím korytu je sucho. Otočíte se na druhou stranu a zpoza křoví vykuje jakýsi elegantní tovární komín vyzděný ze žlutých cihel s krásnou červenou mozaikou… Před ním stojí rozpadající se budovy a vám se honí hlavou myšlenky o tom, co se zde asi vyrábělo a proč továrna v tomhle šumavském údolíčku asi zanikla...

Naštěstí je poblíž informační tabule a tak se člověk dozvídá, že továrnu založil v roce 1882 Julius Otto Petzoldt jako brusírnu dřeva. Množství hustých lesů v okolí a možnost využití toku řeky Úhlavy byly základním jměním nové firmy. Tři dlouhé kanály přiváděly vodu do tří turbín, které vyráběly elektřinu pro celý podnik a okolí. V roce 1905 byla továrna rozšířena o kotelnu s oním vysokým továrním komínem, který areálu přirozeně dominuje. Informace na tabuli jsou stručné, a továrna příliš k prohlídce neláká. „Ještě nám tak akorát něco spadne na hlavu“, proběhne mozkem. V rohu informační tabule se však skrývá vymoženost dnešní doby, Qr kód, který by měl o geniu loci místa říci více. Signál je však slabý a tak si rozsáhlejší informace o místu necháváte až na hotel…

Tam se dozvíte, že v letech 1912 a 1913 byly rozšířeny provozní budovy přistavěním skladu na zařízení pro výrobu kyslíku, dílny u kotelny, rozšíření se dočkala také čistírna dřeva a komory na dřevovinu. Rovněž byl instalován nový parní stroj. Taková běžná historie jedné šumavské továrny, s níž následně zamávalo obsazení Československa Němci, a ani poválečný osud se s ní příliš nepáral. Jenže náhle Váš zrak upoutá následující věta: „Pro zlepšení dopravy byla po roce 1919 vystavěna lanová dráha na nádraží Hamry – Hojsova Stráž, která byla obdobné konstrukce jako např. lanovka na Petřín a z které se dodnes zachovalo celé těleso s pražci a částí kovového vybavení.“ Ihned pro Vás celý objekt získává jiný nádech a je jasné, že druhý den se na místo musíte chtě nechtě vrátit...

A ten druhý den, když již máte oči otevřené, zjistíte, že onen vyschlý potok není potokem, ale terénním zářezem tělesa pozemní lanové dráhy, a zábradlí u příkopu nestojí nad příkopem, ale naopak celá silnice je nad tunelem spodní stanice lanové dráhy...

Provoz lanové dráhy skončil údajně na počátku let šedesátých a v areálu továrny, která po zániku papírny, sloužila až do konce roku 1975 jako pila, nalezneme zbytky úzkorozchodné drážky, s jejím pomocí se dopravovala kulatina ke dvěma katrům.

Spodní stanice lanové dráhy se nacházela v tunýlku pod již zmíněnou silnicí, podle zbytků v terénu měla dráha buď normální rozchod 1435 mm, nebo úzký a v tom případě mohla být i tříkolejnicová, podle zbytků záchytných šroubů v pražcích. Délka tratě byla asi 400 metrů a v polovině byla výhybna. Zbytky tělesa jsou patrné v celé délce v podobě zachovaných dřevěných pražců, vedoucích nejen na náspu, vyskládaném v lesním terénu z kamenů a využívajících i ležících balvanů, ale také na vysokém, zděném náspu v závěru lanovky u železničního nádraží, kde dráha nadcházela lesní cestu po můstku. Po horní stanici u nákladové koleje nádraží není v terénu památky.

Tunel pod silnicí z Hamrů na Špičácké sedlo s dolní stanicí nákladní lanové dráhy. | 12.7.2013
Kanceláře v pohledu od tunelu dolní stanice lanové dráhy. | 12.7.2013
Tunel pod silnicí z Hamrů na 3pičácké sedlo s dolní stanicí pozemní nákladní lanové dráhy. | 12.7.2013
Pod touto kovovou konstrukcí se nacházel pohon lanové dráhy. | 12.7.2013
Zbytky pohonu lanové dráhy v dolní stanici. | 12.7.2013 Zbytky pohonu lanové dráhy v dolní stanici. | 12.7.2013
Zbytky pohonu lanové dráhy v dolní stanici. | 12.7.2013 Zbytky pohonu lanové dráhy v dolní stanici. | 12.7.2013
Zbytky pohonu lanové dráhy v dolní stanici. | 12.7.2013 Dolní stanice lanové dráhy byla umístěna v tunelu pod silnicí z Hamrů na Špičácké sedlo. | 12.7.2013
Dolní stanice lanové dráhy byla umístěna v tunelu pod silnicí z Hamrů na Špičácké sedlo. | 12.7.2013 Od tunelu lanovka stoupala terénním zářezem. | 12.7.2013
Opěrná zeď terénního zářezu. | 12.7.2013 Po celé délce tělesa lanové dráhy zůstaly zachovány dřevěné pražce. | 12.7.2013
Po celé délce tělesa lanové dráhy zůstaly zachovány dřevěné pražce. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013
Pražce již pomalu trouchniví. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Některé pražce se povalují již i mimo těleso. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013
Ke zřízení tělesa byl využit veškerý stavební materiál z okolních lesů, včetně zapadlého velkého balvanu. | 12.7.2013 Stoupání lanovky bylo v části úseku značné. | 12.7.2013 Ke zřízení tělesa byl využit veškerý stavební materiál z okolních lesů, včetně zapadlého velkého balvanu. | 12.7.2013 Stoupání lanovky bylo v části úseku značné. | 12.7.2013 Zub času již postupně nahlodává násep tělesa a okraje pražců tak již visí ve vzduchu. | 12.7.2013
Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalý pražec lanové dráhy i dnes v lesním terénu potvrzuje, že tudy se pohybovala kolejové vozidla. | 12.7.2013
Zachovalý pražec lanové dráhy i dnes v lesním terénu potvrzuje, že tudy se pohybovala kolejové vozidla. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Opěrná zeď pozemní lanové dráhy. | 12.7.2013 Opěrná zeď pozemní lanové dráhy. | 12.7.2013
Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Padlý sloup telekomunikačního vedení. | 12.7.2013 Výhybna ve střední části lanové dráhy. | 12.7.2013 Výhybna ve střední části lanové dráhy. | 12.7.2013 Detail uchycení kolejnice k pražci s pomocí hřebů. | 12.7.2013
Těleso v prostoru výhybny bylo vybudováno užší, než dráha vyžadovala. Proto byly pražce umístěny v přesahu. | 12.7.2013
Těleso v prostoru výhybny bylo vybudováno užší, než dráha vyžadovala. Proto byly pražce umístěny v přesahu. | 12.7.2013 Nalezené kovové části. Můžeme si jen tipnout, zda nesloužily k vedení lana, ale kdo ví... | 12.7.2013 Nalezené kovové části. Můžeme si jen tipnout, zda nesloužily k vedení lana, ale kdo ví... | 12.7.2013 Nalezené kovové části. Můžeme si jen tipnout, zda nesloužily k vedení lana, ale kdo ví... | 12.7.2013 Nalezené kovové části. Můžeme si jen tipnout, zda nesloužily k vedení lana, ale kdo ví... | 12.7.2013
Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013
Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013
Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013
Zachovalé těleso zaniklé pozemní nákladní lanové dráhy je v terénu stále patrné i s většinou dochovaných pražců. | 12.7.2013 V závěrečné části vedlo těleso lanové dráhy na vysokém náspu s opěrnou zdí a mostkem překračovalo lesní cestu. | 12.7.2013 V závěrečné části vedlo těleso lanové dráhy na vysokém náspu s opěrnou zdí a mostkem překračovalo lesní cestu. | 12.7.2013 V závěrečné části vedlo těleso lanové dráhy na vysokém náspu s opěrnou zdí a mostkem překračovalo lesní cestu. | 12.7.2013 V závěrečné části vedlo těleso lanové dráhy na vysokém náspu s opěrnou zdí a mostkem překračovalo lesní cestu. | 12.7.2013
V závěrečné části vedlo těleso lanové dráhy na vysokém náspu s opěrnou zdí a mostkem překračovalo lesní cestu. | 12.7.2013 V závěrečné části vedlo těleso lanové dráhy na vysokém náspu s opěrnou zdí a mostkem překračovalo lesní cestu. | 12.7.2013 V závěrečné části vedlo těleso lanové dráhy na vysokém náspu s opěrnou zdí a mostkem překračovalo lesní cestu. | 12.7.2013 V závěrečné části vedlo těleso lanové dráhy na vysokém náspu s opěrnou zdí a mostkem překračovalo lesní cestu. | 12.7.2013 V závěrečné části vedlo těleso lanové dráhy na vysokém náspu s opěrnou zdí a mostkem překračovalo lesní cestu. | 12.7.2013
Nádraží Hamry-Hojsova stráž, k jehož nákladní koleji vedla pozemní lanová dráha. | 12.7.2013

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024