Pohlednice Pražských tramvají......z Karlových Varů... ...od nedokončené lanovky Tři Kříže

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...z Karlových Varů...
...od nedokončené lanovky Tři Kříže


Jediný veřejnosti přístupný můstek nad tělesem nedokončené dráhy je součástí stezky Jeana de Carro. | 14.6.2013
Jediný veřejnosti přístupný můstek nad tělesem nedokončené dráhy je součástí stezky Jeana de Carro. | 14.6.2013 Jediný veřejnosti přístupný můstek nad tělesem nedokončené dráhy je součástí stezky Jeana de Carro. | 14.6.2013 Jediný veřejnosti přístupný můstek nad tělesem nedokončené dráhy je součástí stezky Jeana de Carro. | 14.6.2013 Hluboký terénní zářez nedokončené lanové dráhy v pohledu od stezky Jeana de Carro k nevybudované dolní stanici za domem ve Vřídelní ulice 51. | 14.6.2013 Hluboký terénní zářez nedokončené lanové dráhy v pohledu od stezky Jeana de Carro k nevybudované dolní stanici za domem ve Vřídelní ulice 51. | 14.6.2013
Hluboký terénní zářez nedokončené lanové dráhy v pohledu od stezky Jeana de Carro k tunelu pod ulicí Na Vyhlídce. | 14.6.2013 Hluboký terénní zářez nedokončené lanové dráhy v pohledu od stezky Jeana de Carro k tunelu pod ulicí Na Vyhlídce. | 14.6.2013 Nepřístupné můstky nad opuštěným tělesem mezi stezkou Jeana de Carro a tunelem pod ulicí Na Vyhlídce. | 14.6.2013 Pohled z tunelu pod ulicí Na Vyhlídce do spodní části tělesa tratě s jedním z nevyužívaných můstků. | 14.6.2013 Nepřístupné můstky nad opuštěným tělesem mezi stezkou Jeana de Carro a tunelem pod ulicí Na Vyhlídce. | 14.6.2013
Nepřístupné můstky nad opuštěným tělesem mezi stezkou Jeana de Carro a tunelem pod ulicí Na Vyhlídce. | 14.6.2013 Nepřístupné můstky nad opuštěným tělesem mezi stezkou Jeana de Carro a tunelem pod ulicí Na Vyhlídce. | 14.6.2013 Nepřístupné můstky nad opuštěným tělesem mezi stezkou Jeana de Carro a tunelem pod ulicí Na Vyhlídce. | 14.6.2013 Pohled z hlubokého terénního zářezu pod ulicí Na Vyhlídce, jímž měla lanová dráha podcházet komunikaci a vstupovat do prostoru mezistanice Panorama. | 14.6.2013 Pohled z hlubokého terénního zářezu pod ulicí Na Vyhlídce, jímž měla lanová dráha podcházet komunikaci a vstupovat do prostoru mezistanice Panorama. | 14.6.2013
Pohled z hlubokého terénního zářezu pod ulicí Na Vyhlídce, jímž měla lanová dráha podcházet komunikaci a vstupovat do prostoru mezistanice Panorama. | 14.6.2013
Století opuštěná stavba své vrásky dává viditelně najevo... | 14.6.2013
Poněkud smutným pomníčkem karlovarských „lanových“ drah je čtvrtá v řadě, mířící na kopec zvaný Tři kříže. Rozhodnutí postavit na tento, pro výlety vyhledávaný vrch, lanovku padlo v roce 1908. Zkoumala se varianta na prodloužení tunelové lanové dráhy i výstavba ozubnicové dráhy z Vřídelní ulice s mezistanicí Panorama, která nakonec zvítězila.

Stavbu měla uskutečnit rakouská firma Rella und Neffe. Dolní stanice byla umístěna za dům ve Vřídelní ulici č.51, odkud měla jednokolejná ozubnicová dráha vést hlubokým terénním zářezem se stoupáním až 52 promile, tunelem podejít ulici Na Vyhlídce do mezistanice Panorama, odkud dále stoupala snižujícím se zářezem přecházejícím do náspu a následně na úroveň terénu až na vrchol Tři kříže. Provoz měly zajišťovat dva vozy s částí spojů ukončených na Panoramě. Celková délka byla okolo 500 metrů.

Výstavba začala v roce 1913 a svižným tempem pokračovala až do vypuknutí I. světové války v roce 1914, která stavbu přerušila a v nám již známých pozdějších souvislostech vlastně zastavila. Přesto dráha měla několikrát naději na své dokončení. Například v roce 1967 italská firma Ceretta Tanfani nabídla dokončení dráhy jako bonus za přidělení kompletní rekonstrukce lanových drah Imperial a Diana. Jenže z politických a ekonomických důvodů nabídka být přijata nemohla.

Do dnešních dnů je zachován hluboký betonový zářez tělesa lanové dráhy od domu Vřídelní 51 až k mezistanici Panorama se čtyřmi přechodovými můstky (přístupný je pouze jeden) a tunelem pod ulicí Na Vyhlídce. U této ulice je zachována zděná budova mezistanice, po požáru v roce 1998 však již bez střechy. Za mezistanici pokračuje terénní zářez, který s přibývající výškou přechází v násep a následně se dostává na úroveň terénu. Na vrcholu kopce jsou dodnes rozeznatelné základy horní stanice a plánovaného hotelu.

Tunel nedokončené lanové dráhy pod ulicí Na Vyhlídce. | 14.6.2013
Pohled do tunelu pod ulicí Na Vyhlídce z prostoru nedokončené mezistanice Panorama. | 14.6.2013 Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013
Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013 Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013
Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013 Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013
Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013 Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013
Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013 Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013
Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013
Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013 Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013 Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013 Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013 Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013
Z nedokončené mezistanice Panorama zbyly po sto letech jen obvodové zdi, protože střechu zničil před lety požár. | 14.6.2013 Vstup do mezistanice Panorama z ulici Na Vyhlídce. | 14.6.2013 Vstup do mezistanice Panorama z ulici Na Vyhlídce. | 14.6.2013 Obvodové zdi mezistanice Panorama z nadhledu. | 14.6.2013 Nad mezistanicí Panorama se těleso pomalu dostává z hlubokého terénního zářezu. | 14.6.2013
Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013
Žlutou čárou je v leteckém snímku oblasti zakreslená trasa nedokončené lanové dráhy s vynecháním prostoru, kde je umístěna mezistanice Panorama. Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Potkali jsme tu i kamarádku. Ropuchu Vlastu, která celé těleso hlídá pro budoucí pokolení. | 14.6.2013
Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013
Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Po terénním zářezu se těleso lanové dráhy dostává pro změnu na zděný násep. | 14.6.2013 Spodek tělesa je dokončený pouze v základní vrstvě, v betonu trčí kameny, aby se spodek dobře provázal se závěrečnou vrstvou. V těchto „výkusech“ měly pravděpodobně být pražce. | 14.6.2013 Spodek tělesa je dokončený pouze v základní vrstvě, v betonu trčí kameny, aby se spodek dobře provázal se závěrečnou vrstvou. V těchto „výkusech“ měly pravděpodobně být pražce. | 14.6.2013
Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Sto let opuštěné a nedokončené těleso pozemní lanové dráhy se pomalu ztrácí... | 14.6.2013 Další výrazně viditelnou stavbou je tunýlek pod zděným tělesem lanové dráhy. | 14.6.2013
Další výrazně viditelnou stavbou je tunýlek pod zděným tělesem lanové dráhy. | 14.6.2013
Opuštěné, nedokončené těleso lanové dráhy po sto letech... | 14.6.2013 Opuštěné, nedokončené těleso lanové dráhy po sto letech... | 14.6.2013 Opuštěné, nedokončené těleso lanové dráhy po sto letech... | 14.6.2013 Opuštěné, nedokončené těleso lanové dráhy po sto letech... | 14.6.2013 Opuštěné, nedokončené těleso lanové dráhy po sto letech... | 14.6.2013
Opuštěné, nedokončené těleso lanové dráhy po sto letech... | 14.6.2013 Opuštěné, nedokončené těleso lanové dráhy po sto letech... | 14.6.2013 Opuštěné, nedokončené těleso lanové dráhy po sto letech... | 14.6.2013 Opuštěné, nedokončené těleso lanové dráhy po sto letech... | 14.6.2013 Opuštěné, nedokončené těleso lanové dráhy po sto letech... | 14.6.2013
Opuštěné, nedokončené těleso lanové dráhy po sto letech... | 14.6.2013 Opuštěné, nedokončené těleso lanové dráhy po sto letech... | 14.6.2013 Opuštěné, nedokončené těleso lanové dráhy po sto letech... | 14.6.2013 Opuštěné, nedokončené těleso lanové dráhy po sto letech... | 14.6.2013 Základy nikdy nedokončené horní stanice. | 14.6.2013
Základy nikdy nedokončené horní stanice. | 14.6.2013 Základy nikdy nedokončené horní stanice. | 14.6.2013 Základy nikdy nedokončené horní stanice. | 14.6.2013 Základy nikdy nedokončené horní stanice. | 14.6.2013 Základy nikdy nedokončené horní stanice. | 14.6.2013
Základy nikdy nedokončené horní stanice. | 14.6.2013 Základy nedokončeného hotelu poblíž horní stanice lanové dráhy. | 14.6.2013 Základy nedokončeného hotelu poblíž horní stanice lanové dráhy. | 14.6.2013 Základy nedokončeného hotelu poblíž horní stanice lanové dráhy. | 14.6.2013 Základy nedokončeného hotelu poblíž horní stanice lanové dráhy. | 14.6.2013
Základy nedokončeného hotelu poblíž horní stanice lanové dráhy. | 14.6.2013 Základy nedokončeného hotelu poblíž horní stanice lanové dráhy. | 14.6.2013 Základy nedokončeného hotelu poblíž horní stanice lanové dráhy. | 14.6.2013 Základy nedokončeného hotelu poblíž horní stanice lanové dráhy. | 14.6.2013 Ze Zámeckého Vrchu je patrné těleso nedokončení lanové dráhy na Tři Kříže začínající výrazným terénním zářezem za domem ve Vřídelní 51. | 14.6.2013
Ze Zámeckého Vrchu je patrné těleso nedokončení lanové dráhy na Tři Kříže začínající výrazným terénním zářezem za domem ve Vřídelní 51. | 14.6.2013


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024