Pohlednice Pražských tramvají......z Karlových Varů... ...od lanovky Diana

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...z Karlových Varů...
...od lanovky Diana


V mezistanici Jelení skok se setkávají vozy ev.č.1 a ev.č.2. | 15.6.2013
Dolní stanice lanové dráhy Diana. | 15.6.2013 Na dolní stanici lanové dráhy Diana, která prošla rekonstrukcí ve stejném období, jako lanová dráha Imperial, je opatřena stejně provedenými informačními deskami s názvy stanic. | 15.6.2013 Informační deska podávající informace o tom, kdo lanovou dráhu rekonstruoval. | 15.6.2013 Interiér dolní stanice lanové dráhy Diana. | 16.6.2013 Vůz ev.č.2 lanové dráhy Diana v dolní stanici. | 15.6.2013
Vůz ev.č.2 lanové dráhy Diana v dolní stanici. | 15.6.2013 Návěstidla na výjezdu z dolní stanice. | 15.6.2013 Vůz ev.č.2 lanové dráhy vjíždí do dolní stanice. | 15.6.2013 Z dolní stanice vyjíždí na trať vůz lanové dráhy ev.č.1. | 15.6.2013 Od dolní stanice stoupá vůz lanové dráhy ev.č.1. | 15.6.2013
Od dolní stanice stoupá vůz lanové dráhy ev.č.1. | 15.6.2013
Úspěšný provoz prvních dvou lanových drah byl inspirací pro další projekty, z nichž se však nakonec realizace dočkala lanovka na Výšinu přátelství, dnes spíše zvanou pod názvem Diana. O výstavbě lanovky bylo rozhodnuto v roce 1911.

Technologické zařízení lanovky dodala společnost Siemens. Jednokolejná lanovka o rozchodu 1000 mm o délce 437 metrů má ve svém středu zřízenu Abtovu výhybku o délce 102 metrů.

Dolní stanice lanové dráhy Stará louka je umístěna na konci Mariánské uličky vedle grandhotelu Pupp, otevřená mezistanice Jelení skok se nachází přesně v polovině trati a oba vozy tak stanicují současně. Horní stanice se strojovnou je vybudována přímo na vrcholu. Celá trať je vedena do (v pohledu odspoda) levého oblouku lesním terénem, kde se terénní zářez střídá s náspem a tělesem v úrovni krajiny. Křížení s lesními stezkami je mimoúrovňové s pomocí tří podchodů a tří můstků.

Vozy pro lanovou dráhu byly celodřevěné s dveřmi na obou stranách.

Stejně jako zbylé lanové dráhy, i ta na Dianu byla po II. Světové válce v nevalném technickém stavu. Během dvouleté opravy v letech 1963 – 1965 byla opravena trať a budova dolní stanice, dřevěné vozy nahradily nové, celokovové od Tatry Smíchov. Podobně jako v případě tunelové lanovky, i zde zůstaly vozy na původních podvozcích. Do střechy vozů byla vsazena postranní panoramatická okna, známá z autobusů ŠM 11 té doby.

V roce 1980 byl provoz lanové dráhy zastaven, a její následující osud je velmi podobný lanovce tunelové. Opravy se ujala polská firmy Budimex, a i zde elegantní tatrovácké vozy nahradily nevzhledné krabice od polské firmy Konstal Chorzów. Lanovka po rekonstrukci znovu vyjela v roce 1988.

Vůz ev.č.2 lanové dráhy klesá do dolní stanice. | 15.6.2013
Vůz ev.č.2 lanové dráhy klesá do dolní stanice. | 15.6.2013 Kladky lanové dráhy. | 15.6.2013
Těleso lanové dráhy. | 15.6.2013 Podchod pod tělesem lanové dráhy. | 15.6.2013
Podchod pod tělesem lanové dráhy. | 15.6.2013 Abtova výhybka mezistanice Jelení skok v pohledu k dolní stanici. | 15.6.2013
Vůz lanové dráhy ev.č.2 vjíždí na pravou kolej mezistanice Jelení skok. | 15.6.2013 Vůz lanové dráhy ev.č.1 opouští levou kolej mezistanice Jelení skok. | 15.6.2013
Vůz lanové dráhy ev.č.1 vjíždí na levou kolej mezistanice Jelení skok. | 15.6.2013 Vůz lanové dráhy ev.č.1 na levé koleji mezistanice Jelení skok. | 15.6.2013
Za dohledu obsluhy vjíždí vůz ev.č.2 do mezistanice Jelení skok... | 15.6.2013 ...a na dalším snímku vůz ev.č.2 mezistanici Jelení skok opouští. | 15.6.2013 Vůz ev.č.2 opouští mezistanici Jelení skok. | 15.6.2013 Pohled z tělesa lanové dráhy od výhybny Jelení skok k dolní stanici. | 15.6.2013
Setkání vozů ev.č.1 a ev.č.2 v mezistanici Jelení skok. | 15.6.2013 Vůz ev.č.1 v mezistanici Jelení skok. | 15.6.2013 Vůz ev.č.2 v mezistanici Jelení skok. | 15.6.2013 Mezistanice lanové dráhy zvaná Jelení skok. | 15.6.2013 Mezistanice lanové dráhy zvaná Jelení skok. | 15.6.2013
Mezistanice lanové dráhy zvaná Jelení skok. | 15.6.2013 Mezistanice lanové dráhy zvaná Jelení skok. | 15.6.2013 Mezistanice lanové dráhy zvaná Jelení skok. | 15.6.2013 Vůz ev.č.1 v mezistanici Jelení skok. | 15.6.2013 Vůz ev.č.1 v mezistanici Jelení skok. | 15.6.2013
Setkání obou vozů lanové dráhy v mezistanici Jelení skok. | 15.6.2013 Stůj... | 15.6.2013 ...jeď... | 15.6.2013 ...jedeme. | 15.6.2013 Betonový zářez u mezistanice Jelení skok. | 15.6.2013
Vůz č.2 lanové dráhy výhybnou vjíždí do mezistanice Jelení skok. | 15.6.2013 Setkání obou vozů lanové dráhy v mezistanici Jelení skok. | 15.6.2013 Celkový pohled na mezistanici Jelení skok. | 15.6.2013
Těleso lanové dráhy v zářezu nad mezistanicí Jelení skok. | 15.6.2013 Přechodový můstek nad tělesem lanové dráhy. | 15.6.2013 Vůz ev.č.2 lanové dráhy vjíždí do výhybny v mezistanici Jelení skok. | 15.6.2013 Vůz ev.č.1 lanové dráhy opouští výhybnu v mezistanici Jelení skok. | 15.6.2013
Vůz č.2 lanové dráhy vjíždí do betonového zářezu nad mezistanicí Jelení skok. | 15.6.2013
Žlutou čárou je v leteckém snímku oblasti zakreslená trasa lanové dráhy Diana. | 15.6.2013 Vůz č.2 s půvabnou obsluhou klesá do mezistanice betonovým zářezem Jelení skok. | 15.6.2013 Obě lana uložená v kladkových bateriích znamenají, že v dolní polovině lanové dráhy jsou oba vozy a vůz lanové dráhy ev.č.1 do mezistanice klesá. | 15.6.2013 Terénní zářez nad mezistanicí Jelení skok. | 15.6.2013
Průchod pod tělesem lanové dráhy. | 15.6.2013 Průchod pod tělesem lanové dráhy. | 15.6.2013 Vůz ev.č.1 lanové dráhy při klesání do mezistanice Jelení skok vjíždí do terénního zářezu. | 15.6.2013 Zděný násep tělesa lanové dráhy. | 15.6.2013
Zděný násep tělesa lanové dráhy. | 15.6.2013 Těleso lanové dráhy pod horní stanicí. | 15.6.2013 Kladky lanové dráhy s uloženými lany. | 15.6.2013 Vůz ev.č.1 lanové dráhy. | 15.6.2013 Vůz ev.č.1 s panoramatem Karlových Varů. | 15.6.2013
Vůz ev.č.2 lanové dráhy stoupá k horní stanici. | 15.6.2013 Vůz ev.č.1 lanové dráhy pod horní stanicí. | 15.6.2013 Vůz ev.č.1 lanové dráhy pod horní stanicí a panoramatem Karlových Varů. | 15.6.2013 Vůz č.1 na zděném náspu pod horní stanicí. | 15.6.2013 Vůz č.2 na zděném náspu pod horní stanicí. | 15.6.2013
Zděný násep v oblouku pod horní stanicí lanové dráhy. | 15.6.2013 Designový doplněk interiéru vozů Konstal, elektrický ventilátor. | 15.6.2013 Válcové kolo lanové dráhy na voze ev.č.1. | 15.6.2013 Vodící kolo lanové dráhy s okolky na obou stranách na voze ev.č.2. | 15.6.2013 Vůz ev.č.1 v horní stanici lanové dráhy. | 15.6.2013
Vůz ev.č.2 lanové dráhy klesá po zděném tělese k mezistanici Jelení skok. | 15.6.2013 Vůz ev.č.1 lanové dráhy na zděném tělese lanové dráhy nad mezistanicí Jelení skok. | 15.6.2013 Těleso lanové dráhy pod horní stanicí. | 15.6.2013 Těleso lanové dráhy na zděném náspu pod horní stanicí. | 15.6.2013
Vůz ev.č.2 lanové dráhy v horní stanici lanové dráhy. | 15.6.2013 Horní stanice lanové dráhy. | 15.6.2013 Horní stanice lanové dráhy. | 15.6.2013 Horní stanice lanové dráhy. | 15.6.2013
Vůz ev.č.1 lanové dráhy pod horní stanicí. | 15.6.2013


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024