Pohlednice Pražských tramvají......z Karlových Varů... ...od opuštěné lanovky Imperial

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...z Karlových Varů...
...od opuštěné lanovky Imperial


Budova dolní stanice lanové dráhy stále stojí, jen již samozřejmě slouží jiným účelům. | 14.6.2013
Budova dolní stanice lanové dráhy stále stojí, jen již samozřejmě slouží jiným účelům. | 14.6.2013 Budova dolní stanice lanové dráhy stále stojí, jen již samozřejmě slouží jiným účelům. | 14.6.2013 Do svahu trčící šikmá část objektu prozrazuje, že sem mířila kolej lanové dráhy. | 14.6.2013 Do svahu trčící šikmá část objektu prozrazuje, že sem mířila kolej lanové dráhy, která je ostatně stále viditelná ve svahu. | 14.6.2013 Vstup do dolní stanice lanové dráhy. | 14.6.2013
Žlutou čárou je v leteckém snímku oblasti zakreslená trasa zaniklé lanové dráhy Imperial. | 14.6.2013 Vjezd do dolní stanice lanové dráhy je již dávno zazděný a tak se kolej ztrácí pod nepořádkem a mizí ve zdi. | 14.6.2013 Kolejnice lanové dráhy jsou z většiny stále na svém místě. | 14.6.2013 Kolejnice lanové dráhy jsou z většiny stále na svém místě. | 14.6.2013 Kolejnice lanové dráhy jsou z většiny stále na svém místě. | 14.6.2013
Výstavba druhé karlovarské lanové dráhy se uskutečnila současně se stavbou hotelu Imperiál, zahájení provozu proběhlo 15. června 1912. Horní stanice lanové dráhy se nacházela blíže k samotnému hotelu než stanice lanovky tunelové, a tak by se dalo předpokládat, že bude lázeňskými hosty využívána více. Bohužel se dolní stanice lanovky nacházela takřka na zelené louce, do centra Karlových Varů to bylo hodně přes kilometr a její využívanost proto nebyla příliš velká.

Technologické zařízení lanovky dodala švýcarská firma Gesselschaft der L.v.Rolleschen Eisenwerke z Gerlafingenu. Jednokolejná lanovka o rozchodu 1000 mm na místy vysokém betonovém náspu o délce 126 metrů měla ve svém středu zřízenu Abtovu výhybku o délce 77 metrů. Z toho vyplývá, že jednokolejná byla pouze krajní část v prostoru stanic.

Vozy pro lanovou dráhu byly celodřevěné s dveřmi umístěnými pouze (v pohledu od dolní stanice) vpravo, podle umístění nástupišť. Strojovna lanové dráhy se nacházela v horní stanici.

Po druhé světové válce byl technický stav lanové dráhy slušně řečeno neuspokojivý, po provedení nejnutnějších oprav však sloužila dál. Mezi roky 1955 – 1957 její význam vzrostl, neboť tunelová lanovka byla mimo provoz. V roce 1959 se však na lanovce objevila závažná technická závada, která znamenala zastavení provozu. Pro vysokou nákladnost opravy a již zmíněnou nízkou využívanost byla lanová dráha zrušena. V letech 1960 – 1961 proběhla demontáž strojního vybavení a vozů.

Budovy obou stanic dnes slouží jiným účelům, ve spodní stanici je však zazděný otvor, jimž vozy vjížděly dovnitř, u stanice horní je pak zbouraná dřevěná přístavba sloužící jako nástupiště. Zachována zůstala také většina traťového tělesa včetně služebního schodiště podél koleje. Pouze zábradlí je již značně zkorodované a svůj účel neplní. Pozorovatele však překvapí zejména zachování většiny původních pražců a kolejnic, na než jsou však navařené kovové úchyty potrubí vedených ze spodní do horní stanice. Ideální k návštěvě je samozřejmě období vegetačního klidu, kdy stromy shodí své olistění a traťové těleso je znatelnější...

Zarůstající opěrná zeď na tělesem lanové dráhy. | 14.6.2013
Abtova výhybka svému účelu již neslouží půl století... | 14.6.2013 Aby byl zachován průchod pro pěší po lesní stezce, byl v náspu lanové dráhy zřízen mostek. | 14.6.2013
Aby byl zachován průchod pro pěší po lesní stezce, byl v náspu lanové dráhy zřízen mostek. | 14.6.2013 Aby byl zachován průchod pro pěší po lesní stezce, byl v náspu lanové dráhy zřízen mostek. | 14.6.2013
Těleso lanové dráhy je vedené šikmo ve svahu a proto je pouze z jedné strany ohraničeno vysokým zděným náspem, zatímco z té druhé se zahlubuje do terénu. | 14.6.2013 Zarůstající těleso lanové dráhy s obslužným schodištěm. | 14.6.2013
Část zachovalé spodní Abtovy výhybky. | 14.6.2013 Obslužné schodiště podél tělesa lanové dráhy. | 14.6.2013
Část zachovalé spodní Abtovy výhybky. | 14.6.2013 Část zachovalé spodní Abtovy výhybky. | 14.6.2013
Část zachovalé spodní Abtovy výhybky. | 14.6.2013 Část zachovalé spodní Abtovy výhybky. | 14.6.2013
Část zachovalé spodní Abtovy výhybky. | 14.6.2013
Zarůstající těleso lanové dráhy. | 14.6.2013 Zarůstající těleso lanové dráhy. | 14.6.2013 Zarůstající těleso lanové dráhy. | 14.6.2013 Zarůstající těleso lanové dráhy. | 14.6.2013 Zarůstající těleso lanové dráhy. | 14.6.2013
Rozpadající se služební schodiště podél tělesa lanové dráhy s postupně urezávajícím zábradlím. | 14.6.2013 Rozpadající se služební schodiště podél tělesa lanové dráhy s postupně urezávajícím zábradlím. | 14.6.2013 Zarůstající těleso lanové dráhy. | 14.6.2013 Zarůstající těleso lanové dráhy. | 14.6.2013 Rozpadající se služební schodiště podél tělesa lanové dráhy s postupně urezávajícím zábradlím. | 14.6.2013
Zachovalá kolej lanové dráhy. | 14.6.2013 Zachovalé kolejnice lanové dráhy. | 14.6.2013 Zachovalé kolejnice lanové dráhy. | 14.6.2013 Zachovalá kolej lanové dráhy. | 14.6.2013 Zachovalé kolejnice lanové dráhy. | 14.6.2013
Zachovalá kolejnice lanové dráhy. | 14.6.2013 Kolejnice lanové dráhy i po půlstoletí odolává zubu času. | 14.6.2013 Pražec bez kolejnice. | 14.6.2013 Zachovalá kolej lanové dráhy. | 14.6.2013 Zachovalá kolej lanové dráhy. | 14.6.2013
Detail upevnění kolejnice k pražci. | 14.6.2013 Příroda postupně pohlcuje těleso lanové dráhy. | 14.6.2013 Čtyři kolejnice aneb dvě koleje lanové dráhy v prostoru výhybny. | 14.6.2013 Kolej lanové dráhy v prostoru výhybny. | 14.6.2013
Detail upevnění kolejnice k pražci. | 14.6.2013 Kolej lanové dráhy v prostoru výhybny. | 14.6.2013 Kolej lanové dráhy v prostoru výhybny. | 14.6.2013 Čtyři kolejnice aneb dvě koleje lanové dráhy v prostoru výhybny. | 14.6.2013
Zachovalá kolejnice lanové dráhy. | 14.6.2013 Tři kolejnice lanové dráhy v prostoru výhybny. | 14.6.2013 Čtyři kolejnice aneb dvě koleje lanové dráhy v prostoru výhybny. | 14.6.2013 Čtyři kolejnice aneb dvě koleje lanové dráhy v prostoru výhybny. | 14.6.2013
Dnes je již schodiště podél tělesa lanové dráhy místy rozpadlé a neznatelné. | 14.6.2013 Kolej lanové dráhy. | 14.6.2013 Kolejnice lanové dráhy. | 14.6.2013 Zarůstající kolej lanové dráhy. | 14.6.2013 Zarůstající kolej lanové dráhy. | 14.6.2013
Zarůstající těleso lanové dráhy. | 14.6.2013 V listí se objevuje část kolejnic horní Abtovy výhybky. | 14.6.2013 Zarůstající těleso lanové dráhy. | 14.6.2013 Zarůstající těleso lanové dráhy. | 14.6.2013 Objevující se kolejnice lanové dráhy. | 14.6.2013
Spojka kolejnice lanové dráhy i po letech ještě drží. | 14.6.2013
Kolejnice lanové dráhy. | 14.6.2013 Kolej mizí do zdi horní stanice. | 14.6.2013 Kolejnice mizí do zdi horní stanice. | 14.6.2013 Opěrná zeď lanové dráhy. | 14.6.2013 Zarůstající těleso lanové dráhy. | 14.6.2013
Kolejnice lanové dráhy. | 14.6.2013 Podél části tělesa lanové dráhy v horní části vede stezka. | 14.6.2013 Kolejnice lanové dráhy. | 14.6.2013 Od budovy horní stanice dnes sloužící ředitelství hotelu Imperial již dávno zmizela dřevěná přístavba kryjící nástupiště. | 14.6.2013 Budova horní stanice dnes slouží ředitelství hotelu Imperial. | 14.6.2013
Budova horní stanice dnes slouží ředitelství hotelu Imperial. | 14.6.2013


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024