Pohlednice Pražských tramvají... ...od zapomenuté tratě Kralovice - Mladotice

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od zapomenuté tratě Kralovice - Mladotice


Když byl 1. ledna roku 1997 zastaven provoz v úseku Čistá - Mladotice železniční tratě Rakovník – Mladotice označené v jízdním řádu číslem 162, jednalo se oficiálně 
o dlouhodobou výluku pro havarijní stav železničního svršku. V úseku Čistá - Kralovice u Rakovníka byla nakonec provedena kompletní oprava svršku tohoto 9,5 km dlouhého úseku, 
která stála 38 miliónů Kč a od 12. prosince 2001 došlo k obnovení provozu. Bohužel se tehdy nezrealizovala kompletní rekonstrukce až do Mladotic, takže posledních cca 12 km trati 
je stále ve výluce. Od 15. prosince 2013 měl být znovu přerušen provoz i na zrekonstruovaném úseku, protože Plzeňský kraj zde odmítl objednat dopravu... Po protestech obcí však došlo k přehodnocení tohoto rozhodnutí.
Jakkoliv se nám může zdát, že motoráček právě přijel z Mladotic, není tomu tak. Pouze posunuje v železniční stanici Kralovice u Rakovníka na mladotickém zhlaví. Mladotické zhlaví železniční stanice Kralovice u Rakovníka Posledních pár metrů sjízdných kolejí v Kralovicích. Stále funkčním návěstidlem krytý „vjezd“ do Kralovic od Mladotic... Definitivní konec sjízdné koleje v Kralovicích a dál už následuje jen neúprosná džungle vegetace.
Bývalé vjezdové návěstidlo do Kralovic od Mladotic. Bývalá předvěst do Kralovic. Další z přejezdů ztrácející se pod bahnem polní cesty. Trať tu připomínají už jen telefonní sloupy... První úsek bez kolejnic.
Na tomto přejezdu nemusí mít řidiči aut strach, že je sebou vezme vlak.
Šestnáctiletá bříza uprostřed koleje... V lesním úseky před Trojany chybí veškeré kolejivo. Bývalé nádraží Trojany vypadá jako z nějakého hororu. Pod vzrostlými náletovými dřevinami bývalo kolejiště stanice Trojany. Za Trojanami začíná vegetace pohlcovat trať víc a víc...
Přejezd u Trojan s domečkem nepřizpůsobivých je již označen pouze dopravní značkou o nerovnosti na vozovce...
Jeden z mnoha lesních přejezdů. Ano, tudy ještě před šestnácti lety jezdil vlak. Silničáři u Trojan usoudili, že vlaky už se sem nikdy nevrátí, a tak jsou všechny přejezdy zaasfaltované. Za Trojanami vede trať kousek v souběhu se silnicí Kralovice - Mladotice a... ...několikrát ji úrovňově překříží.
Naaranžované borovice kryjí místo zcizování kolejnic místními nenechavci. Opuštěný kilometrovník na vysokém náspu již bez kolejí. Jak je vidět, trať nebyla před zastavením provozu v dobré kondici. Blížíme se do Mladotic kolem bývalé předvěsti. Lahůdka na závěr. Ocelový most přes Mladotický potok.
Ocelový most přes Mladotický potok.
Nekoukat dolů - jen pro silné povahy! Jedinou investicí do lokálky za posledních cca 17 let byla instalace počítačů náprav na vjezdu do Mladotic při zřizování dálkového ovládání trati Plzeň - Žatec. Vjezdové návěstidlo do Mladotic. Vítá nás železniční stanice Mladotice. Kolej vpravo patří trati Plzeň - Žatec. Pohled opačným směrem.
Železniční stanice Mladotice.

Text: Tomáš Procházka a redakce

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024