Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Trojské ulici

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Dočasný obousměrný provoz
po jedné koleji v Trojské ulici


Vůz KT8D5.RN2P #9083 vypravený na linku 37 překonává povrchovou kolejovou spojku a u zastávky Nad Trojou vjíždí do jednokolejného úseku. | 17.9.2014

V souvislosti s dokončováním přeložky tramvajové tratě na dokončovaný Trojský most byla od 29. března 2014 provozována linka náhradní tramvajové dopravy označená číslem 37 mezi Březiněveskou a Trojskou. Ukončena byla s využitím povrchové kolejové spojky Californien umístěné ve směru od Kobylis před zastávkou Nad Trojou. Do dočasně zřízené zastávky Trojská před křižovatkou s ulicí Pod Kazankou tak byla v cca 600 metrů dlouhém úseku provozována obousměrně po jedné koleji.

Podobná organizace výluky na Trojské ulici jen tu již byla. S několika rozdíly. V zastávce Nad Trojou byla umístěna pevná kolejová spojka a řidiči si žádný kolík nepředávali, jak dokazuje vůz KT8D5 #9027 vypravený na linku 35 mířící k jednokolejnému úseku. | 26.6.1995
Vůz KT8D5 #9027 vypravený na linku 35 po pevné kolejové spojce v zastávce Nad Trojou přejíždí od Trojské na správnou kolej. | 24.6.1995
Vůz KT8D5.RN2P #9075 vypravený na linku 37 míří po levé, nesprávné, koleji od Trojské k zastávce Nad Trojou. | 17.9.2014
Vůz KT8D5.RN2P #9087 na lince 37 na konci (začátku) jednokolejně provozovaného úseku v dočasně zřízené zastávce Trojská. | 26.8.2014
Vůz KT8D5 #9018 vypravený na linku 35 odbavuje cestující levými dveřmi ve směru jízdy v dočasné zastávce Trojská. | červen 1995
Vůz KT8D5 #9018 vypravený na linku 35 odbavuje cestující levými dveřmi ve směru jízdy v dočasné zastávce Trojská. | červen 1995
Vůz KT8D5.RN2P #9087 na lince 37 na konci (začátku) jednokolejně provozovaného úseku v dočasně zřízené zastávce Trojská. | 26.8.2014
Vůz KT8D5.RN2P #9087 na lince 37 na konci (začátku) jednokolejně provozovaného úseku v dočasně zřízené zastávce Trojská. | 26.8.2014
V úseku Nad Trojou - Trojská byl jednokolejný provoz umožněný instalací povrchové kolejové spojky Californien v severní části prostoru zastávky Nad Trojou, blíže k zastávce Hercovka.

Ve směru jízdy od zastávky Hercovka přejel řidič přímo přes kolejový přejezd Californien a dále pokračoval po pravé koleji do zastávky Nad Trojou. V zastávce Nad Trojou (směr Trojská) řidič odbavoval cestující standardně pravými dveřmi. Ze zastávky Nad Trojou do dočasně zřízené zastávky Trojská jel vlak po pravé, tedy správné koleji.

Po příjezdu do dočasně zřízené zastávky Trojská řidič otevřel pravé dveře, vypnul všechny spotřebiče a sklopil zpětná zrcátka. Ponechal otevřené dveře a přešel na druhé stanoviště. Zde zkontroloval situaci podél vozu, a pokud nenastupoval žádný cestující, převzal na druhém stanovišti řízení. Protože se při této činnosti standardně zavřou všechny dveře, znovu otevřel sice stejné, ale ve směru jízdy již levé dveře.

Po odbavení cestujících v zastávce Trojská jel vlak do zastávky Nad Trojou po levé, tedy nesprávné koleji. V zastávce Nad Trojou řidič otevřel levé dveře a po odbavení cestujících přejel vpravo přes kolejový přejezd na pravou, tedy správnou kolej, směrem k zastávce Hercovka.

Zřízena byla provizorní zastávka Trojská v Trojské ulici, před křižovatkou s ulicí Nad Kazankou, u provizorního nástupiště o délce 32 metrů, sloužící jako výstupní i nástupní. Za výstupní zastávkou Trojská na konci jednokolejného úseku nebyla možnost odstavu záložního vlaku.

Na leteckém snímku Trojské ulice je žlutou čarou vyznačen cca 600 metrů dlouhý úsek tramvajové tratě, který byl provozován obousměrně po jedné koleji.

Dočasná zastávka Trojská zřízená z velkoplošných panelů BKV před křižovatkou s ulicí Nad Kazankou. | 17.9.2014
Odbavení cestujících při jízdě do Kobylis v zastávce Trojská probíhalo v provozně nepříznivém pravém oblouku, levými dveřmi, na které má řidič výhled jen v přídavném malém zrcátku. Z tohoto důvodu bylo na zastávku instalováno pomocné zrcadlo. | 17.9.2014
Dočasný konec tramvajové tratě před křižovatkou s ulicí Nad Kazankou.| 17.9.2014
Souhlas k povolení vjezdu, neboli „kolík“ byla vlastně dřevěná tyč žluté barvy označená písmenem A. | 26.8.2014
Předávání Souhlasu k povolení vjezdu, neboli „kolíku“ levými okénky vstřícně stojících tramvají. Délka nebyla příliš uzpůsobena tomu, aby si jí řidiči byli schopní levými okénky předat. | 26.8.2018
Výřez vozového jízdního řádu linky 37 s vyznačenými místy předání a odevzdání Souhlas k povolení vjezdu, neboli „kolíku“. Nejčastějším místem vzájemného předávání byla zastávka Hercovka. Mimo špičku pak smyčka Březiněveská.
Před výjezdem si řidič, který jako první vjížděl do jednokolejného úseku, ve výpravně od směnového výpravčího vyzvedl „Souhlas k povolení vjezdu“, tedy kolík označený písmenem „A“, který sloužil k předávání na trati. Směnový výpravčí zaznamenal do provozního výkazu řidiče tramvaje do rubriky Ostatní záznamy předání kolíku řidiči a po zatažení provedl řidiči záznam do výkazu o vrácení zpět do výpravny.

Na trati si řidiči předávali kolík v zastávce Hercovka nebo v obratišti Březiněveská, místo bylo vyznačeno ve vozovém jízdním řádu. V zastávkách Hercovka řidiči zastaví tak, aby si předali kolík z levého okna v kabině řidiče.

Do úseku s jednokolejným provozem byl vjezd povolen pouze pokud řidič měl u sebe „Souhlas k povolení vjezdu“ (kolík) nebo na základě příkazu provozního dispečinku tramvají.

V této podobě byl provoz linky 30 zajišťován od 29. března do 3. října 2014.

Vozové jízdní řády linky 37 ve formátu .pdf:
Sobota od 29.3.2014
Neděle od 30.3.2014
Pracovní den od 31.3.2014
Informační letáky o provozu v Trojské ulici ve formátu .pdf:
Výluka Trojské ulice 10.5.-1.7.1995
Výluka Trojské ulice 28.1.-13.2.1999
Výluka Trojské ulice 27.1.-10.2.2000


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024