Jak mohl vypadat konec starých vozů v Praze

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Jak mohl vypadat
konec starých vozů v Praze


O ukončení provozu dvounápravových tramvají byl velký zájem. | 9.5.1974

Dnes je všeobecně známo, že staré dvounápravové vozy v Praze dojezdily současně se zprovozněním metra, úseku trasy C mezi Kačerovem a Florencí. Stalo se tak 9. května 1974. Posledním dnem bez metra a ještě s provozem starých vozů (na linkách 7, 18 a 23) tak byl 8. květen 1974. Ale mělo to být původně toto datum? Měly staré vozy toho dne také ukončit svůj provoz? Při nedávné návštěvě Archivu DP jsem zjistil, že tomu mohlo být i trochu JINAK!

Již v dubnu roku 1973 byla vypracována studie, podle které měl být provoz metra zahájen až 1. července 1974. Jako výchozí je brán stav provozu k dubnu 1974. Studie si tady všímá i sestavy vlaků na jednotlivých linkách.

 • V sestavě 2xT3 byly provozovány linky 1, 5, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 29 a 30.
 • V sestavě sólo T3 byly provozovány linky 2, 10, 20, 24, 31 a X.
 • V sestavě sólo T1 byly provozovány linky 4, 14, 27 a 32.
 • Smíšený provoz sólo vozů T1 a sólo vozů T3 byl na linkách 12 a 16.
 • Staré soupravy ve složení motorový vůz + 2 vlečné vozy Plecháč byly vypravovány již jen na linku 3.
 • Staré soupravy ve složení motorový vůz + 1 vlečný vůz Plecháč jezdily na lince 6.
 • Staré soupravy ve složení motorový vůz + vlečný vůz Krasin se vypravovaly na linky 6, 9, 18, 23, 26.
 • Dvounápravové motorové vozy sólo jezdily na lince 7.
 • Sedmička jezdila z Vápenky na Olšanské náměstí, kde byla ukončena na kolejovém přejezdu a obousměrné vozy zde byly tedy nutné. Do konce roku 1973 se počítalo s nasazením vlaků 2xT3 také na linku 20.

  Ještě před otevřením metra se plánovalo omezení provozu starých tramvají. Linka 6 měla být vedena v trase Radlice – Kubánské náměstí a měla být obsazena novými vozy T3. Uvolněnými starými vlaky z této linky se měla posílit linka 9 na poloviční interval. Novou trasu měla dostat linka 7, která měla jezdit z Kotlářky na Palackého náměstí (místo zrušené linky 32) a pak do Braníka. Obsazena měla být sólovozy T1 a T3. Linka 32 se měla zrušit, jako kompenzace mělo být 13 vozů T1 z linky 32 převedeno na linku 27. Nových vozů se ještě měly dočkat linky 3 (náhrada starých vlaků soupravami 2xT3) a 26 (náhrada starých vlaků vozy 1xT3). Starými vozy pak měly zůstat obsazeny jen linky 9, 18, 23 a pak linka X-7, která by vznikla přeznačením původní linky 7.

  Denní provoz tramvají na přelomu let 1973 - 1974.
  Ukončení provozu dvounápravových tramvají na studii z dubna 1973.
  Ukončení provozu dvounápravových tramvají na studii z října 1973.
  Denní provoz tramvají 9. května 1974.
  Od 1. července 1974 měl být zahájen provoz metra a měla být proveden komplexní změna linkového vedení. V rámci toho měla linka 3 jezdit z Vysočanské (tehdy Náměstí Lidových milicí) na Florenc (tehdy Sokolovskou). Místo dvojic na ni měly být nasazeny vozy T3 sólo. K uvedenému datu mělo dojít k nasazení vlaků 2xT3 na linku 12 a pak k výměně vozového parku na linkách 9, 18 a 23. V případě linky 9 se jednalo o náhradu starých vlaků soupravami 2xT3, na linky 18 a 23 byly plánovány vozy T3 sólo. Z energetických důvodů nepřicházel v úvahu spřažený provoz na tyto linky ani na velmi exponované linky 10 a 24, kde se jezdilo v krátkých intervalech. Původní linka 7, přeznačená na X-7, plnící funkci náhradní tramvajové dopravy v Olšanské ulici by byla nadále obsazena starými vozy. A to až do ukončení výluky Olšanské náměstí – Flora, resp. Bulhar, které se plánovalo na konec roku 1974. Uvažovalo se, že pro tuto linku bude vyhrazeno 5 motorových vozů, z nichž 3 budou nasazeny na trati. Po ukončení výluky měla být linka X-7 zrušena a staré vozy měly definitivně skončit až s tímto termínem.

  K 1. červenci 1974 měly být sestavy vlaků následující:

 • V sestavě 2xT3 linky 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 30.
 • V sestavě sólo T linky 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 31, 31, 32.
 • Dvounápravové motorové vozy sólo na lince X-7.

 • Linka 28 nebyla provozována. Na linky s provozem sólo vozů mělo být nasazeno 87 vozů T1, bližší specifikace, na kterých linkách, se měla řešit později. Rozhodující by pak bylo, kterou linku by která vozovna vypravovala – a vozy T1 byly v té době jen ve vozovnách Kobylisy, Strašnice a Motol.

  V říjnu roku 1973 je zpracován Projekt organizace MHD na rok 1974. Opět se v něm uvádí datum zprovoznění metra k 1. červenci 1974. Jako výchozí stav se opět bere říjen roku 1973.

 • V sestavě 2xT3 byly provozovány linky 1, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 a 35.
 • V sestavě sólo T3 byly provozovány linky 2 a 31.
 • V sestavě sólo T1 byly provozovány linky 4, 14, 27, 32.
 • Smíšený provoz sólo vozů T1 a sólo vozů T3 byl na linkách 10 a 24.
 • Staré soupravy ve složení motorový vůz + vlečný vůz Krasin se vypravovaly na linky 6, 9, 18, 23.
 • Dvounápravové motorové vozy sólo jezdily na lince 7.

 • Sedmička jezdila z Vápenky na Olšanské náměstí, kde byla ukončena na kolejovém přejezdu a obousměrné vozy zde byly tedy nutné. Ještě před otevřením trasy metra je plánována změna trasy linky 6 (Radlice – Kubánské náměstí) a její obsazení sólo vozy T1 a T3.

  Se zprovozněním metra je plánována komplexní změna linkového vedení, při které by se na lince 9 nahradily staré vozy soupravami 2xT3, na linkách 18 a 23 by byly nasazeny sólo T3. Rovněž je plánováno i „zjednovoznění“ linky 26. Staré vozy měly zůstat na lince 7, po ukončení výluky Olšanské náměstí – Bulhar (plánováno na konec roku 1974) mělo dojít ke zrušení linky 7 a k definitivnímu vyřazení starých vozů.
  Jak mělo vypadat přidělení vozů na linky:

 • V sestavě 2xT3 linky 1,3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 30.
 • V sestavě sólo T3 linky 2, 10, 18, 23, 24, 26, 28, 31.
 • V sestavě sólo T1 linky 4, 6, 14, 27, 32.
 • Dvounápravové motorové vozy sólo linka 7.
 • Z toho vyplývá, že staré vozy nemusely „odejít“ se zprovozněním metra, ale mohly do cca konce roku 1974 provádět náhradní tramvajovou dopravu v ulici Olšanské.

  Ukončení provozu dvounápravových tramvají. | 9.5.1974 Ukončení provozu dvounápravových tramvají. | 9.5.1974 Ukončení provozu dvounápravových tramvají. | 9.5.1974 Ukončení provozu dvounápravových tramvají. | 9.5.1974 Ukončení provozu dvounápravových tramvají. | 9.5.1974

  Nakonec to dopadlo trochu jinak. Dne 14. května 1973 byly nasazeny vlaky 2xT3 na linku 20, 23. července 1973 na linku 12. Současně začal smíšený provoz 1xT1 a 1xT3 na lince 24. Mezitím je 1. července 1973 linka X přeznačena na 35, současně jsou na ní nasazeny vlaky 2xT3. Vlečné vozy Plecháč jsou vyřazeny dne 1. října 1973 a linky 3 a 6 jsou vypravované s vlekem Krasin. Ve stejný den jsou na linky 16 a 26 nasazeny vlaky 2xT3, linka 10 je obsazována také vozy T1. Staré vlaky na lince 3 jsou vlaky 2xT3 nahrazeny 17. prosince 1973, dne 14. ledna 1974 je linka 6 obsazena vozy T1 a linka 9 vlaky 2xT3... No a dne 9. května 1974 jsou staré vozy vyřazeny, zahajuje provoz metro.

  Stav vypravení k 9. květnu 1974:

 • V sestavě 2xT3 linky 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 29 a 30.
 • V sestavě sólo T3 linky 2, 18, 23, 26 a 31.
 • V sestavě sólo T1 linky 4, 6, 14, 27 a 32.
 • Smíšený provoz sólo vozů T1 a sólo vozů T3 linky 7, 10, 24 a 28.
 • Text: František Zahnáš a redakce

  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024